MUZSIKA

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
MUZSIKA – Népi vagy szórakoztató zene. [MÉKSz: latin < görög] Ezt a szót is az ősmag(yar)-nyelvből örökölték mind az ógörög, mind a latin nyelv és nem fordítva. Sajnálatos módon a CzF Szótár is görögből eredezteti, pedig látható, hogy a fogalom minden kifejezése bonthatóan, magyarázhatóan igazolható ősmag(yar)-nyelvi gyökerű. A magyar nyelvben több kifejezés van a fennen hullámzó hangok fogalmának kifejezésére, és mindannyi bontható, magyarázható akár hangonként is, mely szerintem sem görögül, sem latinul nem tehető meg, mivel ők csak a szó rideg másolatát örökölték a hangok értelmének magyarázhatósága nélkül. Mi az ÉNEK, mi a ZENE, MUZSIKA? Az ember sosem magára gondol az énekléssel, azt minden esetben címezi valakinek: ÉN NEKed. Ezt csak emberi hanggal közvetítve. Aztán rájött, hogy a falevél hangot adva berezzen, ha azt kifeszítve szájával fújja. Mit mondhatott örömében: rezZEN E! Így aztán rezZENEtel szerzett másoknak és magának örömet. A szárított juhbél (jubél) rezzenő tulajdonságára is hamar rájött, és hangszert készített belőle. JUBÁLnak hívták, a Biblia ír róla, első zenészként nevezve meg őt. Ő is ősmag(yar)-nyelven beszélt. (Mivel az ősmag(yar)-nyelv majdnem minden szava az isteni hármas igazság (harmónia) alapján háromértelmezésű is lehet, a Jubál nevének másik jelentése bontva: Ju-, jó, ez a zenére értendő. A -BÁL viszont a fordított LÁB. Minden zenésznek ütemesen jár a lába, midőn zenél, és a zenére táncolni is lehet – lábbal. A bál(ozni) szó innen ered.) Aztán hallotta a méhek ZÜMmögését, és száját, ajkait rezegtetve utánozta őket s a falevél hangját: z-z-z-z, ZÜMmögött, ajka rezgett, MOZgott, ZÜM-ZÖGött, MÜZölt, MÜZilt, MÜZIKált (IK – iklat – mozog). Ez a hang oly kellemes lágy volt a fülnek, mint az ínynek a zümmögő méhek által gyűjtött méz. Aztán megtanulta a széltől annak lágyan zúgó, dongó, dúdoló hangját, és kezeit domborítva összetéve, belefújva utánozta a szél hangját, dúdolt, dúDALt, fújt. Ez még kellemesebben hangzott, ha többen ugyanígy tettek, és egymásnak mondták: hallgasd, ahogy én dúDALom, az én dallam szebb. Valahogy így ment végbe a folyamat egy bizonyos idő lefolyása alatt. Később, mikor rájöttek, hogy van egy fém, melynek rendkívül jó rezZENEte van, azt elnevezték réznek, és abból is készítettek hangszert.