NEGATÍV

NEGATÍV – A várt vagy a föltett eredményt nem mutató. Valaminek a nemlétében, hiányában, esetleg tagadásában, ellentétében megnyilvánuló. [A hivatásos nyelvészet szerint: nk: latin] A NEGATÍV szó a NE – EN ősgyökből induló N.G – G.N gyökből képzett: NeG – GéN (gény). A NEG-GAT-TÍV = léNYEGet GÁTló NEmleGes TEVékenység vagy hozzáállás. Eredetileg a NŐhöz kötődött. NEm kell leGÉNY, nincs rá iGÉNY, nem kell a GÉNje. A G.T – T.G gyök: GaT – TaG, a GÁTol, TAGad, az akadályozó GÁT, amely fordítva a TAGad gyökszava. A latin neGAT fordítva TAGen őrzi ősnyelvi gyökszavát. Feltételezhető, hogy a szó kialakulása a NŐ nemi ciklusához köthető, amely GÁTolja a férfi közeledését, a nemi TEVékenységet. Ez az élettani helyzet – lehet érthetően – a NŐ GÁTló, neGATív hozzáállásának oka, vagy NŐt GÁTolt a TEVékenységében, nem lesz* ÍVás. A kezdetek idején rendkívül fontosnak tartották a család létszámának növelését. Versenyszellem uralta a családokat. A G hangcsoport – EGA – a megtAGAd, nem fOGAd, vÉGE szavakban is hasonló értelmű. A G.T – T.G gyök: GaT – TaG, a GÁTol, TAGad szavakban. A T hangcsoport – ATÍ – valaminek a megtÉTEle, elkövETÉse lETIltva. gÁTOlva. A T.V – V.T gyök: TíV – ViT, ez hatással van a TIVékenységre, TEVékenységre. Az ATÍV – VITA fordítás az életre (vita) kiVETÍtett hatását jelentheti, de azt is, hogy szóVITA alakulhat ki a hozzáállás milyensége okán. A szónak minden eleme magyar. Mindkét szó: pozitív és NEGATÍV a nemiséghez köthető. Erről még a pozitív címszónál.

/*/ Ez volt egyik oka, hogy – főleg a keleti népeknél – a tehetősebb férfiak több feleséget tartottak, hogy kéjéhségük betöltése kényelmesebb legyen, mindig álljon rendelkezésre egy nő, ha kell. Azonban ezzel megszűnt a házasságban, a két egyenlő fél közti bensőségességen alapuló kapcsolat. A férfi lesüllyedt az utódnemző bika, kan, mén szintjére, aki a bőségből válogat, mint a baknyúl, gúnár vagy kakas. Ez már nem a bensőséges, meghitt emberi családi állapot, hanem a meleg bensőséges érzelmet kizáró utódgyártó érdekközösség. Ehhez hozzájön a nők – kegyenc <–> nem kívánt – közti viszály, akik szintén lesüllyedtek a kankívánó nőstény szintjére, egymással versengve a kéjes éj lehetőségének megszerzésére. Ne mentegesse, ne dicsérje senki a többnejűséget.