NÉGY, a munka száma

Adalék a NÉGY számnév mögött rejlő burkolt jelentéshez

A NÉGY számnév és változatai az AKARAT függvényében.

A MUNKA erőkifejtés. Beindítója az AKARAT. A munkát kifejtő KAR csak aKARat nyomán lendül tevékenységre. A MUNKA, MUNKÁLás a MUNa, KAr KALimpáló mozgása. MUNKÁval keressük meg a MANKÁlni, azaz ennivalót. Az egyik legKeményebb munka az ARATás volt, ahová kellett a KAR és AKARAT a sARlóval vágni. Ha valaki ARATott sARlóval, az tudja, mit jelent!

Az ősiségben a 4-es, NÉGYes volt a munka száma. Székelyföldön –, de talán máshol is – még ma is használt felszólító szó a kemény tüzes munkára: NÉGYELni!

A 4 számjegy alakja nem véletlenül a SZÉK felfordított alakja. A SZÉKnek NÉGY lába van, amely – a könnyen billenő három lábbal szemben – biztonságos, billenésmentes, szilárd fekvésű. A SZÉKes népek letelepült, helytálló, -ülő, földjüket szerető, ahhoz kötődő, NÉGYelő népek voltak, saját maguknak termesztettek, tenyésztettek eleséget.

Megfigyelhetők a történelmi SZÉKes népek világszinten. Nem világpolgárok, rendkívül kötődnek szeretett szülőföldjükhöz: SZÉKelyek,  etruSZKok, ma toSZKánok, baSZKok, gaSZKonok, SZKotok (skót), korSZIKaiak, SZICliaiak, eSZKimók. Valamennyi kötődik szeretett szülőföldjéhez, olyannyira, hogy kirobbantani sem lehet onnan őket.

A NéGYeL szó vázhangjai: N-GY-L (lágy-kemény változat) mutatja a hozzáállás LéNYeGét: Ne LéGY rest, ne LáGYaN, LaNGYosan állj hozzá, hanem aGYaLóN, és NéGYeLj a többiekkel eGYeNLően, hogy LeGYeN, amit eGYeN a család!

Munkára jóAKARATtal kellett KATTanni, PATTanni, CSATTanni. TETTRE fel! FERre (fer = erő), FURton KOTORni, NÉGYelni! CSÜTölni, CSÜTÖRni, TÖRekedni, TÖKéletes TÉKolást végezni. Ezek mind a munkára felszólítás szavai voltak az ómagyar ősnyelven. Ezekből alakult ki a CSÜT-TÖR-TÖK nap neve, amely a hét legfontosabb munkanapja volt.

Megfigyelhető, néhány utódnyelvi NÉGY számjegynév, az ősiségben kialakult, AKARAThoz kötődő módosulat. Mindannyi KÉT KARI, KOTORÓ, NÉGYelő jelenséget örökíti meg. A nyelvek szétválása után e szavakból alakultak ki az utódnyelvek NÉGY számnevei: QUATRO, QUATTUOR, CATRO (katro), KETURI, PATRU, EMPAT, CSETIRE, CEITHRE, TETRA, FOUR, FIRE, NNE, AFAR, APAT és más szóalakok. Ám nem tudják, miért ez a neve a 4, NÉGY számnak. Ez csak magyarul megfejthető.

aKaRaT – QuaTRo – CaTRo – KeTuRi hangváz: K-R-T – Q-T-R – C-T-R – K-T-R

Ha AKARAT van bennem, ARATOK, TAKAROKaKaRaT – aRaToK – TaKaRoK hangváz: K-R-T – R-T-K – T-K-R-K.

A RETEK, mint fontos eledel, a megmunkált TEREKen KOTORással vagy kiTEKERve KERÍThető elő. Helyén TOROKszerű üreg marad.

TeReK ReTeK – KoToR – TeKeR – KeRíT – ToRoK hangváz: T-R-KR-T-K – K-T-R – T-K-R – K-R-T – T-R-K

Aki KOTOR, az kiTAKAR, és beTAKARít, RAKATba RAKTÁRoz, esetenként deszkaKERETekbe.

aKaRaT – KoToR – TaKaR – RaKaT – KeReT hangváz: K-R-T – K-T-R – T-K-R – R-K-T – K-R-T