Néhány igekötős szó a mozgás leírására:

elballag, elbaktat, elbandukol, elbarangol, elbiceg, elbitangol, elbolyong, elcammog, elcsatangol, elcsavarog, elcselleng, elcsoszog, elcsörtet, eldöcög, eldülöngél, elered, elfarol, elgyalogol, elhajt, elinal, eljár, eljön, elkísér, ellohol, elmegy, elnyargal, eloson, előjön, előbaktat, előballag, előbiceg, elő­csoszog, előcsörtet, elődöcög előrebaktat, előreballag, előrebiceg, előrecsoszog, előrecsörtet, előredöcög felbaktat, felballag, felcammog, felcsoszog, feldöcög, felér, fel­fut, felkaptat, felkerget, felsuhan, feltántorog, felüget, felviharzik, felzötyög, idebaktat, idebiceg, idecammog, idecsoszog, idefarol, idehátrál, ideindul, idejár, idekullog, idelép, idemegy kibotorkál, kiballag, kicammog, kicsoszog, kifarol, kifut, kihurcol, kilábal, ki­menekül, kirajzik, kisántikál, kitalpal, kitántorog, kiviharzik, kizúdul, leballag, lecammog, lecsoszog, leér, leérkezik, lefut, legyalogol, lehajt, leindul, lejön, lekullog, lerohan, leterel, megérkezik, megfut, meghátrál, megindul, megiramodik, megrohan, nekibotorkál, nekiered, nekifarol, nekifut, nekihajt, nekihátrál, nekiindul, nekimegy, nekirohan odaállít, odaballag, odacammog, odacsoszog, odaér, odafarol, odafut, odahajt, odaindul, odajár, odakerget, odalép, odamegy, odasurran, odaszalad, odatámolyog, odavezet, odazötyög, összebotlik, összefarol, összejár, összejön, összekóborol, összeszalad, összeterel, összetódul, összetolat rábotlik, rácsoszog, rácammog, ráfarol, ráfut, rágyalogol, ráhajt, ráhajszol, ráhátrál, rájár, rákerget, rálép, rámegy, rárohan, ráront, rászalad, rászökik, ráterel, rátér, rátolat, rátódul, rátömörül, rá­vágtat, rávezet visszacsoszog, visszaballag, visszacammog, visszafarol, visszalép, visszalohol, visszaoson, visszasiet, visszatolat Körülbelül 15.000 azaz tizenötezer változat él ma is ezekből, az akadémiai nyelvészek nagy-nagy bánatára. Mert úgy-e: „nyelvük nem lévén a sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el.” Körülbelül 15 ezer összekapirgált, „lopkodott” szó csak a mozgás, járás leírására. Honnan, nyelvész urak? Hisz a világ összes nyelveinek sincs erre a fogalomra ily sok kifejezésük!