NÉHÁNY TELJESEN ÁTFORDÍTHATÓ SZÓ

Az ősnyelvben minden szó át- és összeforgatható volt. Ez lehet: hangonként, ősgyökönként (két hang), gyökönként (három hang), hangcsoportonként (három vagy négy hang). Egy adott szó hangjainak át- és összeforgatása révén körülírást kapunk a címszó által leírt: lény, tárgy, jelenség különböző jellemzőiről, párhuzamokról, ellenoldaliakról egyaránt. De a hozzá kötődőkről is. A hangvázak hangösszeforgatásánál a mássalhangzók a jelentéshordozók.

A hangvázakat kell megfigyelni, mivel azok a meghatározók.

Az alábbi szavak átforgathatók, vagy teljesen 180 fokban.  Ez ősnyelvi jellemző. Ez tette lehetővé az ősnyelv felbomlását több ezer utódnyelvre.

Mi a bizonyíték az alábbi szavak ősnyelvi eredetére? Az átforgathatóság, az a képességük, hogy alkotó hangjaikkal magyarázatot adnak önmagukról! A felsorolás nem teljes. Az alábbiak csak bemutató, ízelítő. Bővebb magyarázat a címszavaknál.

 

A, Á

ABLAK – KALBA, bővítve: KALiBA. A KALIBÁn volt ABLAK:
aBLaK – KaLiBa
hangváz: B-L-K – K-L-B.

 

ABLAK – KELŐBE. A KALIBA ABLAKán látod a napot KELŐBEn:
aBLaK – KeLőBe
hangváz: B-L-K – K-L-B.

 

ABLAK – KALIBA. A KALIBA egy KULB, KUJB azaz emberi fészek, amelyen ABLAK van:
aBLaK – KuLB hangváz: B-L-K – K-L-B.

 

ABLAK KLUB. A KLUBon is van ABLAK:
aBLaK – KLuB hangváz: B-L-K – K-L-B.

 

ABILAK – KALIBA. ABI, EBI = kezdő, mint EBIhal, ABÉ(cé) hangsorkezdet. A KALIBA a LAKok ABIja, az emberi fészek kezdetleges alakja:
aBiLaK – KaLiBa hangváz: B-L-K – K-L-B.

 

ABLAK – KALÉBA. A KALIBA a KALÉBA, útra indulás kezdőpontja: Innen indul KALÉBA, útra, és az ABLAKon követik az indulást, távozást:
aBLaK – KaLéBa hangváz: B-L-K – K-L-B.

 

ABRAK – KARBA. Jó ABRAKKARBAntartás, jó BŐRBEn lesznek tőle az állatok:
aBRaK – KaRBa hangváz: B-R-K – K-R-B.

 

ABRAK – KARBA. Az ABRAKot ölben, KARBAölelten juttatja helyére: KAmRÁBA, jászolba:
aBRaK – KaRBa – KamRáBa hangváz: B-R-K – K-R-B – K-m-R-B.

 

ABRAK – KÁRBA. A jó ABRAK nem vész KÁRBA, attól épül az élő: ember-állat:
aBRaK – KáRBa hangváz: B-R-K – K-R-B.

 

ABROSZ – SZORBA, SORBA. SZORzati értelmű, a felSORakoztatás is kicseng belőle:
aBRoSZ – SoRBa hangváz: B-R-SZ – S-R-B.

 

ABSZOLÚT – TÚLOSZBA. ABSZOLÚT TÚLOZVA (b > v, sz > z) átlépi a határt:
aBSZoLúT – TúLoZVa hangváz: B-SZ-L-T – T-L-Z-V.

 

ÁCSOROG – GOROCSÁ. A székelyeknél van egy szó: GURUCSA, amely rosszindulatú kuruzslást jelent, és a hiedelem szerint, átokként ható ördögverés. A szorgalmas, dolgos emberek közt az ÁCSORGÓ kész átok, sorscsapás, mert megrontja a kalákaszellemet, s elveszi a többi munkakedvét. Az ÁCSOROG GURUCSA összevetés így megvilágítja az állapotot:
áCSoRoG – GuRuCSa hangváz: CS-R-G – G-R-CS.

 

ÁCSOROG – GÖRCS. Az ÁCSORGÓ látványa GÖRCSbe rántja a jó indulattal hasznos munkát végző, kalákaszellemű embereket:
áCSoRoG – GöRCS hangváz: CS-R-G – G-R-CS.

 

ÁDÁM – MÁDÁ. Nevét Teremtőjétől kapta: Néked ADÁM a Földet, töltsd be utódaiddal!  ÁDÁM ÉDEN uraként szabad volt, mint a MADÁr. MIDEn, MInDEn állat-, növénynév tőle indult: MADE ÁDÁM. ÁDÁMnak volt DÁMÁja:
ÁDáM – DáMa – MaDe hangváz: D-M – D-M – M-D.

 

ADJUSZTÁL – LÁTSZUJDA. A zöngés D hangot átváltva zöngétlen párjára, T-re, érzékelteti, hogy a darab LÁTSZATJA is fontos, hisz a LÁTSZAT ADJA, emeli a külcsínt, az EJTI meg a szemlélőt:
aDJuSZTáL – LáTSZaTJa hangváz: D-J-SZ-T-L – L-T-SZ-T-J.

 

ÁERO – OREÁ: AERO – AREA mutatja, hogy az ÁERO, a légtömeg, AREÁban térben helyezkedik el. Ezek is ősnyelvi szavak.

 

ÁFONYA – ANYÓFA. Törpecserje, mint ANYÓ, termése FONNYAdó, mint ANYÓ, és csak ANYÓ tudja, milyen bajok ellen jó:
áFoNYa – aNYóFa hangváz: F-NY – NY-F.

 

AGRESSZÍV – VISSZERGA. Az AGRESSZÍV VISSZAUGRÓ és újra támad: aGReSSZív – ViSSZauGRó hangváz: G-R-SSZ-V – V-SSZ-G-R. Esetenként VISSZARÚG, VISSZARÁG:
aGReSSZíV – ViSSZaRáGViSSZaRúG hangváz: G-R-SSZ-V – V-SSZ-R-G – V-SSZ-R-G.

 

ÁGYÉK – KÉGYA. ÁGYÉK gyümölcse az utód. A Teremtő az utódteremtés KEGYÉt átruházta az emberpárra, a teremtés gyönyörével (genere) a legcsodálatosabb testi kéjjel:
áGYéK – KeGY hangváz: GY-K – K-GY.

 

ÁGYÉK – KÉGYÓ. Az ÁGYÉK jelképes KÉGYÓ, amely halálosan mar, ha nem a teremtés rendeltetése szerint viszonyulunk hozzá:
áGYéK – KéGYó – GYéK hangváz: GY-K – K-GY – GY-K.

 

ÁLGYÉK – KAGYLÓ. A kinyitott KAGYLÓ képe a női nemi szervével azonos képet mutat:
áLGYéK – KaGYLó hangváz: L-GY-K – K-GY-L.

 

AJAK – KAJA. A KAJA az AJAKon bevihető élelem:
aJaK – KaJa hangváz: J-K – K-J.

 

AJAK – KÉJE. Az AJAK az ÉJEK KÉJÉt kínáló JUK:
aJaK – KéJJuK hangváz: J-K – K-J – J-K.

 

AJNÁROZ – ZORÁNJA. ZORA, ZORÁN ősnyelven = hajnal, hajnalán. ZORÁNJA = hajnala. Akit szerelme a nap zorÁNJÁn, hAJNAlán AJNÁroz, nem bÁNJA a korÁNJÁn ébresztést:
aJNáRoZ – ZoRáNJa hangváz: J-N-R-Z – Z-R-N-J.

 

AJTÓ – ÚTJA. Mindenki ÚTJA egy AJTÓnál kezdődik, vagy fejeződik be:
aJTó – úTJa hangváz: J-T – T-J.

 

AKÁC – CÁKA, CAKÓ. Az AKÁC tüskéje CÁKA, CAKÓ, azaz bÖKŐ:
aKáC – CaKó – CiKi – CoKi hangváz: K-C – C-K – C-K – C-K.

 

AKARAT – TÖREKE. Az AKARAT TÖREKEdővé tesz. TÖREKI, aki TÖREKEdő. Az AKARAT szónak hatalmas szócsaládja van, amely Rubik-kockás összeforgatással teremthető meg: TEKER, RAKAT, KERÍT és sok más:
aKaRaT – TöReKe hangváz: K-R-T – T-R-K.

 

AKOL – LOKA. Az AKOL a benne LAKÓ élőlények LOKA, LAKA, LÉKE, LIKA:
aKoL – LaKó – LoKa hangváz: K-L – L-K – L-K.

 

AKTÍV – VITÁK. Aki AKTÍV és céltudatos, kemény VITÁKra számíthat:
aKTíV – ViTáK hangváz: K-T-V – V-T-K.

 

AKTÍV – VETŐK. Aki AKTÍV és céltudatos, akaratos, az ellenVETŐKre számíthat:
aKTíV – VeTőK hangváz: K-T-V – V-T-K.

 

AKTÍV – VÉTEK. A jó szándékú AKTÍV embert VÉTEK fékezni:
aKTíV – VéTeK hangváz: K-T-V – V-T-K.

 

ALMAOMLÓ. Az ALMA fogak közt OMLÓ gyümölcs:
aLMa – oMLó hangváz: L-M – M-L.

 

ARANY – NYERŐ. Mindenki ARANYat szeretne NYERni:
aRaNY – NYeRő hangváz: R-NY – NY-R.

 

ARARÁT – TÁRARA. A fordított szó magas hangzóval: TERÉRE. Az ARARÁT fennsíkjairól ráláttak az alanti részek távoli széles TERÉRE:
ARaRáT – TeRéRe hangváz: R-R-T – T-R-R.

 

ARARÁT – TERÉRE. A túlélők az ARARÁT fennsíkjainak, lejtőinek TERÉRE alapozták kezdetben a megélhetésüket:
ARaRáT – TeRéRe hangváz: R-R-T – T-R-R.

 

AROMA – AMORA. Az AMORE = szerelem, amely a M-ÁMOR előhangvesztett változata. A finom AROMÁnak van is ÁMORra, szerelemre, MÁMORra hangoló hatásuk. A finom AROMA MÁMORA kellemes:
aRoMa – MáMoR – aMoRe hangváz: R-M – M-M-R – M-R.

 

ASSZONY – NYOSSZA. Az ASSZONY bő termő lény, és NYOSSZA, NYOSZTJA mindenki, aki szereti. Az igazi ASSZONY szereti, ha NYOSSZÁk::
aSSZoNY – NYoSSZa hangváz: SSZ-NY – NY-SSZ.

 

AZSÚRRÚZSA. Az AZSÚR szegélyének fodrossága a szirmokat idéző. Az AZSÚRminta lényege a megnyílás, megnyitás. A RÓZSA neve szintén nyitást jelent. A népnyelv a kinyílást kiRÓZSÁzásként is említi:
aZSúR – RóZSa hangváz: ZS-R – R-ZS.

 

B

 

BÁJ – JOB. A BÁJ a legJOB (jobb) . Itt a J hang rendkívüli t takar. A BÁJ BUJaságra ösztönző. Aki BÁJOS, néha BÚJÓS.

BáJ – JoB hangváz: B-J – J-B.

 

BAKTER – RETKAB. RETKAB = RITKÁBB. Ahol BAKTER van, ott RITKÁBB a baj, szerepe megelőzése, elAKasztása.

BaKTeR – RiTKáBB hangváz: B-K-T-R – R-T-K-B.

 

BÁLANYALÁB. Amit két karral átnyALÁBolt, az a BÁLA.

BáLa – nyaLáB hangváz: B-L – ny-L-B.

 

BALATON – NOTALAB. A BALATONba belelépő, meglepetése: NO TE LÁB-alható!

BaLaToN NoTeLáB hangváz: B-L-T-N – N-T-L-B.

 

BASZK – KSZAB. A KaSZAB szót idézi, hosszú kard. Lehetett ez sajátos fegyverük a BASZKoknak, amellyel megvédték magukat.

BaSZK – KaSZaB hangváz: B-SZ-K – K-SZ-B.

 

BASZK – KÜSZÖB, A BASZKok nem engednek a nyomásnak, a jelképes KÜSZÖBöt nem léphetik át sem a franciák, sem a spanyolok. E jelképes KÜSZÖB mögött élve, óvják az őseik által KISZABott hagyományaikat.

BaSZK – KüSZöB – KiSZaB hangváz: B-SZ-K – K-SZ-B –K-SZ-B.

 

BAZALT – TLAZAB. A BAZALT szikla, hasítással LAZÁBbá tehető, azaz aprózható.

BaZaLTLaZáBaT hangváz: B-Z-L-T – L-Z-B-T.

 

BIRTOK – KOTROB. A BIRTOK összeKOTORt, KOTROBált javak, értékek.

BiRToK – KoTRoB hangváz: B-R-T-K – K-T-R-B.

 

BÖLCS – CSELEB. Valaha a BÖLCS emberek voltak a leghíresebbek, ők voltak a CSELEBek. Ma CELEBeknek nevezik a hírességeket, bár nem sok közük van a BÖLCSességhez.

BöLCS – CSeLeB – CeLeB hangváz: B-L-CS – CS-L-B – C-L-B

 

BÖLÉNY – NYELŐBB.  A BÖLÉNY hatalmas állat lévén, egész nap legel, többet eszik, többet NYEL, azaz NYELŐBB a többi kérődzőnél.

BöLéNY – NYeLőBB hangváz: B-L-NY – NY-L-BB.

 

BÖLÉNY – NYERŐBB, l > r. A BÖLÉNY párviadalban verhetetlen bármely más kérődzővel szemben. Ő a NYERŐ, az esélyesebb, a NYERŐBB.

BöLéNY – NYeRőBB hangváz: B-L-NY – NY-R-BB.

 

BUJKA – KUJB, A szerelmesek BÚJÓK, elBÚJnAK fészkükbe, BUJKÁba, KUJBjukba, kujbJUKba, egymást elBÁJolva, titokban BUJtatni.

BuJKa – KuJB  hangváz: B-J-K – K-J-B.

 

C

 

CÁBÁR – RIBÓC. CÁBÁR vagy RIBÓC, a testét, BŐRét kéjáruként kínáló nő.

CáBáR – RiBóC hangváz: C-B-R – R-B-C.

    

CÁFOLLOFÁC. A CÁFOLó és a CÁFOLt közt mérges a vita. A c > sz váltás mutatja:

CáFoL – LóFaC hangváz: C-F-L – L-F-C.

 

CÁP – PÁC. A CÁP bűnös, akit jelképesen eláztatnak, bemártanak a PÁCba. Tehát PÁCban van a CÁP.

CáP – PáC hangváz: C-P – P-C.

 

CÉDRUS – SURDÉC. A CÉDRUSerdő csereklyét valaha SURDÉ töltelékként, vagy állati aljazóként is használták.

CéDRuS – SuRDéC hangváz: C-D-R-S – S-R-D-C.

 

CÉGÉRREGÉC. A CÉGÉR oly hangosan hirdeti a CÉG irányultságát, mint a REGÉC. REGÉC = kürt.

CéGéR – ReGéC hangváz: C-G-R – R-G-C.

 

CENZORROZNEC, eszezve: SZENZOR – ROZNESZ. A SZENZOR felfogja azt a NESZt, amely ROZ – ZÜR, zavaró.

CeNZoR – RoZNeC hangváz: C-N-Z-R – R-Z-N-C.

 

CIBAK KIBIC. A CIBAK szó, b > v váltással: CÖVEK. A vékony CIBAK úgy áll a telek szélén, mint a KIBIC a kártyapartin, csak szemlélő.

CiBaK – KiBiC hangváz: C-B-K – K-B-C.

 

CÍMER – MERÍC. A MERÍC c > sz váltással: MERÍSZ, MERÉSZ. CÍMERt, CÍMet, rangot, csak győzelmet hozó MERÉSZ vitézi tettért adtak elisMERÉSként.

CíMeR – MeRéSZ hangváz: C-M-R – M-R-SZ.

 

CINÓBER – REBÓNIC. RiBaNC. Beszédes az azonos hangokra épülő, fordított sorrendű hangváz:

CiNóBeR – RiBaNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C.

 

CIPEL – LÉPIC. Azt mutatja, hogy aki CIPEL, az csak LÉPICkél, azaz aprókat LÉP.

CiPeL – LéPiC hangváz: C-P-L – L-P-C.

 

CIPELLŐ ŐLLÉPIC. A CIPELLŐvel tehető PICi LÉPtekre mutat: Ő LÉP PICit.

CiPeLLő – ő LéP PiCi hangváz: C-P-L-L – L-P-P-C.

 

CIPRUS – SURPIC. A magas fenyőfák mellett, a CIPRUS egy kis SURPIC.

CiPRuS – SuRPiC hangváz: C-P-R-S – S-R-P-C.

 

CIROK – KÓRIC. A CIROK magvak KÓRICálnak, akár a kuKORICA magvak. A CIROKból készült seprűvel is KÓRICálhat körbe-körbe.

CiRoK – KóRiCa – kuKoRiCa hangváz: C-R-K – K-R-C – k-K-R-C.

 

CITROM – MORTIC. A CITROM szó tartalmazza a TROM hangcsoportot, amely háromszor erősebb hatást leíró elem a szavakban. A CITROMban levő ható elemek nem engedik a MORTIC, azaz halálos elemek felülkerekedését.

CiTRoM – MoRTiC hangváz: C-T-R-M – M-R-T-C.

 

CS

 

CSÁKÁNY – NYÁKÁCS.  A CSÁKÁNYhoz NYAKACS, NYAKAS legény kell.

CSáKáNY – NYaKaS hangváz: CS-K-NY – NY-K-S.

 

CSALÁD – DÁLACS cs > s. Az igazi szerető CSALÁD, DALOS boldogság.

CSaLáD – DaLoS hangváz: CS-L-D – D-L-S.

 

CSALÁD – IDEÁLIS cs > s. Az ősnyelvet beszélők az ősiségben erős CSALÁDi kötelékben éltek. Ez volt az IDEÁLIS külső-belső kötelékképe a CSALÁDnak.

CSaLáD – iDeáLiS hangváz: CS-L-D – D-L-S.

 

CSALÁD – DILIS, cs > s. Az ősiségben a DILIS szó jelentése: szerelem, szeretet, tisztelet, boldogság. Az igazi szerelemre, DILIre alapozott, szerető CSALÁDi kötelék boldog volt, és követendő.

CSaLáD – DiLiS hangváz: CS-L-D – D-L-S.

 

CSALÁRD – DRÁLACS. A CSALÁRD szó mást mutat. Valamely fél CSALÁRDsága felDARÁLÓS hatást vált ki.

CSaLáRD – DaRáLóS hangváz: CS-L-R-D – D-R-L-S.

 

CSALÁN – NÁLACS. CSALÁN csípést NYALOgatással, NYALÁCScsal próbáljuk enyhíteni.

CSaLáN – NaLáCS hangváz: CS-L-N – N-L-CS.

 

CSALIT – TILACS. A CSALITba TILACS bemenni, kisgyereknek főleg, mert végleg odaveszhet.

CSaLiT – TiLoS hangváz CS-L-T – T-L-S.

 

CSANAKKANACS. A CSANAK ősi ivóedény, és az ősnyelvből vették át a többi népek, a magyar nyelvben viszont fennmaradt. A szófordíthatóság is bizonyíték.

CSaNaK – KaNaCS hangváz: CS-N-K – K-N-CS.

 

CSANAK – KANCSÓ. A CSANAK a KANCSÓ kicsinye.

CSaNaK – KaNCSó hangváz: CS-N-K – K-N-CS.

 

CSANAK – KINCS. A szép művű CSANAK a kézműves világban KINCSnek számított.

CSaNaK – KiNCS hangváz: CS-N-K – K-N-CS.

 

CSAPAT – TAPACS. A jó CSAPAT tagjai TAPadnak egymáshoz, mint a TAPACS.

CSaPaT – TaPaCS hangváz: CS-P-T – T-P-CS.

 

CSAPAT – TÉPECS. Tisztességes felek közt a kézbeCSAPATtal kötött PÁCSE PECSÉTje nem TÉPECStetett fel.

CSaPaT – PeCSéT – PáCSeT – TéPeCS hangváz: CS-P-T – P-CS-T – P-CS-T – T-P-CS.

 

CSAVAR – RAVACS. A CSAVARos észjárás – ha jó irányba fejtik ki – hasznos RAVASZ megoldásokat hoz.

CSaVaR – RaVaSZ hangváz: CS-V-R – R-V-SZ (cs > sz).

 

CSIKIDDIKICS. A cipész a DIKICScsel az utolsó CSIKIDes csinosító munkát végzi.

CSiKiDDiKiCS hangváz: CS-K-DD-K-CS.

 

CSÓNAK – KANÓCS. A vizes edény, vízi jármű nevekben a K, N, CS vázhangok vannak jelen: CSóNaK, KeNu, CSaNaK, KaNCSó.
A CSÓNAK nem KANCSÓ, nem CSANAK, nem KENU, csak egy KANÓCS.

CSóNaKKaNóCS hangváz: CS-N-KK-N-CS.

 

CSÜLÖK – KALUCS. Esőben a CSÜLKÖt, CSALUKot, KALUCSot KALUCSniba bújtatják.

CSüLöK – KaLuCS hangváz: CS-L-K – K-L-CS.

 

D

 

DATÁL – LÁTAD. Ez mutatja a szó létjogosultságát. LÁTOD a történés, esemény napját, időpontját.

DaTáL – LáToD hangváz: D-T-L – L-T-D.

 

DÁTUM – MUTAD. A DÁTUM (d > t) MUTATja az esemény rögzített időpontját.

DáTuM – MuTaT hangváz: D-T-M – M-T-T.

 

DEMOK – KOMED. Ez rátapint a valóra. A DEMOKrácia egyféle KOMÉDia.

DeMoK – KoMéD hangváz: D-M-K – K-M-D.

 

DÉMON – NOMÁD. A DÉMON olyan, mint a NOMÁD, állandóan MENŐDő.

DéMoN – NoMáD hangváz: D-M-N – N-M-D.

 

DENEVÉR – RÉVENED. Ez a RÉVületszerű alvóállapotára utalhat. Régiesen: álomba RÉVEND.

DeNeVéR – RéVeND hangváz: D-N-V-R – R-V-N-D.

 

DERÉK – KÉRED. Ha igazi nő vagy, akkor csak a DERÉK férfit KÉRED férjnek!

DeRéK – KéReD hangváz: D-R-K – K-R-D.

 

DERME – EMRED. A szép DERME, ébredéskor, EMREDéskor is szép. DERME = bőr.

DeRMa – eMReD hangváz: D-R-M – M-R-D.

 

DÉVAJ – JAVAD. A DÉVAJJAVAD akarja, a legJAVAD, és ő is a legJAVÁT  (d > t) adja.

DéVaJ – JaVaD hangváz: D-V-J – J-V-D.

 

DÉVAJ – VAJÚD. Szerelmi DUVAJ után jön a VAJÚDás.

DéVaJ – DuVaJ – VaJúD hangváz: D-V-J – D-V-J – V-J-D.

 

DIALÓG – GÓLAID. A GÓL ürest jelentett az ősnyelvben. GÓLAID a te üres időd. Itt azt mutatja, hogy az üres (gól) idődet, GÓLAIDat kitöltheted DIALÓGgal, azaz párbeszéddel, valakivel beszélgetve, eszmecserét folytatva.

DiaLóG – GóLaiD hangváz: D-L-G – G-L-D.

 

DIKICS – CSIKID. A DIKICCSel szépítő munkát végeztek, ami CSIKIDte a szépérzéket.

DiKiCS – CSiKiD hangváz: D-K-CS – CS-K-D.

 

DINNYE – ÍNYED. A DINNYE finyom, NYEDŰs, NEDŰs gyümölcse ÍNYEDre van.

DiNNYe – íNYeD hangváz: D-NY – NY-D.

 

DÍVÁNY – NYIVÁD. A DÍVÁNY a kellemes nemi NYIVÁkolás, NYIVÁDkolás helye.

DiVáNY – NYiVáD hangváz: D-V-NY – NY-V-D.

 

DÍVÁNYNYUVAD. Végül a DIVÁNY betegség után a NYUVADás, azaz halál helye is lehet.

DiVáNY – NYuVaD hangváz: D-V-NY – NY-V-D.

 

DOGMA – AMGOD. Behelyezve a DOGMA tengelyébe a kiesett a hangzót – DOGaMA – fordítsuk meg a szót: DOGAMA – A-MAGOD, azaz a hittételek MAGva.

DoGMa – MaGoD hangváz: D-G-M – M-G-D.

 

DOHÁNY – NYÁHOD, h > k váltással: NYÁKOD. Ez jelzi, hogy a szenvedélyes DOHÁNYosnál megnöveli a NYÁK kiválasztását, s így sokat krákog, köpköd.

DoHáNY – NYáKoD hangváz: D-H-NY – NY-K-D.

 

DOKTOR – TORKOD. Valószínű, hogy az első megbetegedések légzőszervet érintők lehettek, mivel a szó kialakulása nem véletlen műve.

DoKToR – ToRKoD hangváz: D-K-T-R – T-R-K-D.

 

DOLOG – GOLOD. A GOL = űr, üresség. DOLOGgal töltsd ki a GOLOD, azaz üres idődet. Ha DOLGOD van ne DÖGLŐDj!

DoLoG – GóLoD hangváz: D-L-G – G-L-D.

 

DÓM – MÓD. Aki gazdag, annak MÓDJa van. Akinek MÓDja van, az DOMbra épít DÓMot, azaz mutatós, MÓDos otthont.

DóM – MóD hangváz: D-M – M-D

 

DÖF – FÖD. DÖFés elleni védelem: FEDezd magad!

DöF – FeD hangváz: D-F – F-D.

 

DUNYHA – HUNYOD. DUNYHA alatt HUNYOD álomra szemed.

DuNYHa – HuNYoD hangváz: D-NY-H – H-NY-D.

 

DÜH – HÜD. A bőr ősnyelvi neveinek egyike: HÜD. Ha DÜHös vagy, az arcbőrön, arcHÜDön meglátszik a DÜH.

DüH – HüD hangváz: D-H – H-D.

 

E, É

 

EBÉD – DÉBE. Az EBÉDet DÉBEn, azaz lBEn eszünk.

eBéD – DéBe hangváz: B-D – D-B.

 

ECSET – TÓCSA. Az ECSETet belemártják valamilyen TÓCSÁba, s úgy kenegetnek vele.

eCSeT – TóCSa hangváz: CS-T – T-CS.

 

ÉDENNEDÉ. ÉDEN felÜDÍNEDŰje.

ÉDeN – NeDű hangváz: D-N – N-D.

 

ÉDEN – NUD. ÉDENben NUDan, DUNDI meztelen voltak.

ÉDeN – NuD hangváz: D-N – N-D.

 

EDÉNY – NEDŰ. VizesEDÉNYben NEDŰt, NEDvEt, vizet, folyadékot tartanak, lágyítva: NYEDŰ,

eDéNY – NYeDű hangváz: D-NY – NY-D.

 

ÉDES – SODÓ. A SODÓ is ÉDES.

éDeS – SoDó hangváz: D-S – S-D.

 

EGÉR – RÁGÓ. Az EGÉR, RÁGÓ reg.

 eGéR – RáGó hangváz: G-R – R-G.

 

EGÉR – ÜREGI. Az EGÉR, ÜREGI féreg.

 eGéR – üReGi hangváz: G-R – R-G.

 

EGÉSZ – SZEGÉ. Az EGÉSZet a beSZEGEtt, kikezdetlen állapot jellemzi.

eGéSZ – SZeGé hangváz: G-SZ – SZ-G.

 

ÉRDEM – MEDRE. A dolgok menetének jó MEDERben terelése az irányító ÉRDEMe,

éRDeM – MeDRe hangváz: R-D-M – M-D-R.

 

ERÉNY – NYERÉ. ERÉNYes ember hosszútávon NYERŐ.

eRéNY – NYeRő hangváz: R-NY – NY-R.

 

ERSZÉNY – NYÁSZRA. A szülő gyermekeinek gyűjtött az ERSZÉNYbe a leendő NYÁSZRA, NÁSZRA gondolván,

eRSZéNY – NáSZRa hangváz: R-SZ-NY – N-SZ-R.

 

ÉRTÉK – KOTRÓ. Az igazi ÉRTÉK előteremtése mélyreható KOTRÓ munkát igényel,

éRTéK – KoTRó hangváz: R-T-K – K-T-R.

 

ÉRZÉK – KÉZRE. Az ÉRZÉKi űr KÉZRE, KÉZ ÉRintéséRE vágyik. Ettől ÉRZI az ÉRZÉKi igényét telítve.

éRZéK – KéZRe hangváz: R-Z-K – K-Z-R.

 

F

 

FÉSŰSŰFŰ, gyökátforgatás. A FÉSŰ, FŰSŰ húzogatós mozdulatokkal SÜFÜtölve FŰSŰl, FÉSÜl.

FéSű – SüFü hangváz: F-S – S-F.

 

FINAK – KANIF. A FINAK a KANNA FIA. Valaha KANA.

FiNaK – KaNaFia hangváz: F-N-K – K-N-F.

 

FUCS – CSÚF. A FUCCS lehet CSÚFos kudarc.

FuCCS – CSúF hangváz: F-CS – CS-F.

G

 

GARÁD – DOROG. Meglehet, hogy DOROG neve is a GARÁD párhuzama. Hajdan a Kárpát-tenger visszahúzódásakor valamiféle kiemelkedő GARÁD szerű mart, partszakasz mögé épült a falu. Fölösleges a szláv eredetet erőltetni, mivel a szláv GOROD is a GARÁDból ered.

GaRáD – DoRoG hangváz: G-R-D – D-R-G.

 

GARAT – TARAG, g > k. TOROK. GARATból, TOROKból színezzük, TARKÁljuk hangunkat énekléskor.

GaRaT – ToRoK – TaRKa hangváz: G-R-T – T-R-K – T-R-K.

 

GARAT – TOROK, g > k. A TOROK, amelyen leGÖRdül az étel, leGURítják a KORty bort.

GaRaT – ToRoKKoRTY hangváz: G-R-T – T-R-K – K-R-TY.

 

GARATTÁROG. A TOROKból, GARATból fújt levegő szólaltatja meg a TÁROGATÓt.

GaRaT – TáRoGaTó hangváz: G-R-T – T-R-G-T.

 

GÁTER – RÉTEG. A GÁTER a tőkét, rönköt RÉTEGekre vágó.

GÁTeR – RéTeG hangváz: G-T-R – R-T-G.

 

GLECCSER – RECSELG. A GLECCSER a hőingadozás miatti RECSEGŐ, régiesen RECSELGŐ hangja.

GLeCCSeR – ReCSeLG – ReCSeGLő hangváz: G-L-CCS-R – R-CS-L-G – R-CS-G-L. Ez a moréna morona azaz moraja.

 

GRÓF – FORG. A GRÓF közügyekben FORGolódó rangos főnemes úr.  Az erő jelentésű egyiptomi FÁRaó cím párhuzama, hiszen az erőt jelentő ősnyelvi  F.R – R.F gyök mindkettőben jelen van: gRÓF – FÁRaó.

GRóF – FoRG hangváz: G-R-F – F-R-G.

 

GY

 

GYAK – KEGY. A GYAKás – a szaporodás férfi-nő közti alaptevékenység – isteni, teremtői KEGY, adomány.

GYaK – KeGY hangváz: GY-K – K-GY.

 

GYAKÁS – SOKEGY. GYAKori nemi GYAKÁS eredménye: SOKEGY utód.

GYaKáS – SoKeGY hangváz: GY-K-S – S-K-GY.

 

GYEREKI – IKEREGY. A sok GYEREK közt IKEREGYés is lehet.

GYeReK – iKeReGY hangváz: GY-R-K – K-R-GY.

 

GYAPOT – TÉPEGY. GYAPOT másik ősi neve: TÉPEGY, ez a begyűjtési módra utal: TÉPEGY gy > d: TÉPED.

GYaPoT – TéPeGY hangváz: GY-P-T – T-P-GY.

 

GYÁRT – TRÁGYA. A TRÁGYA is egyféle GYÁRTási, termesztési folyamatban vesz részt a mezőgazdaságban. TRÁGYA nélkül GYATRA a termés.

GYáRT – TRáGYa hangváz: GY-R-T – T-R-GY.

 

GYARAPÍT – TIPARAGY, GYARAPÍT – TÖPÖRÖGY, az ellen értelmet hozza: aki GYARAPÍT, sokasít, bővít, nem TÖPÖRÖGYŐ, nem ROGYÓ, hanem KIGYÚRja magát.

GYaRaPíT – TöPöRöGY hangváz: GY-R-P-T – T-P-R-GY.

 

GYEHENNA – ANNEHEGY. A GYEHENNA – ANNEHEGY is beszédes: GYEHENNA, ANNEm HEGY, vagy NEHEGY, hisz völgy.

GYeHeNNa – NeMHeGY hangváz: GY-H-N-N – N-M-H-GY.

 

GYÉMÁNY – NYOMÓGY. Mutatja is, hogy NYOMÓDás, hatalmas NYOMÁS által jön létre.

GYéMáNY – NYoMóGY hangváz: GY-M-NY – NY-M-GY.

 

GYEPŰ – ŰPEGY. Ez a lehető hangváltásokkal az ÜPEG, IPEG, ÉPEG szóváltozatokat adja. A GYEPŰ mutatja, hogy a birtok, az ország ÜPEG, IPEG, ÉPEG eddig tart, ez a határvonal.

GYePű – üPeG hangváz: GY-P – P-G.

 

GYERE – EREGY. Az oda-vissza irány azonos hangvázzal.

GYeRe – eReGY hangváz: GY-R – R-GY.

 

GYÍK – KÍGYÓ. Ezek eGYEK volnának fajra, hűlt vérű hüllők.

GYíK – KíGYó hangváz: GY-K – K-GY.

 

GYOMOR – ROMOGY. Létezett ilyen megnevezés, ugyanis a folytatása: REMESE, vastagbél. A lenyelt étel a GYOMORban  ROMOGYodik, a REMESÉben SÖMÖRödik.

GYoMoR RoMoGY hangváz: GY-M-R – R-M-GY.

 

GYOPÁR – ROPÁGY.  A GYOPÁR ROPÁGYon, azaz kőágyon nő. ROP, ROK =.

GYoPáR – RoPáGY hangváz: GY-P-R – R-P-GY.

 

GYULA – ALUGY.  A tűz megGYÚLA, ne ALUGYon ki. De te, GYULA, ALUGYál (gy = dj).

GYuLa – aLuGY hangváz: GY-L – L-GY.

 

GYÚR – ROGY. A GYÚRás folyamatos ROGYasztó művelet.

GYúR – RoGY hangváz: GY-R – R-GY.

 

GYŰLÖLET – TELELÉGY. Aki GYŰLÖLET teli ember öletne is. Nem engedheted, hogy TELELÉGY GYŰLÖLETtel!

GYűLöLeT – TeLeLéGY hangváz: GY-L-L-T – T-L-L-GY.

 

GYŰRŰ – ÜRÜGY. A jegyességi GYŰRŰ a RÜGYező szerelem jele, ÜRÜGY a házassági hűség elvárására.

GYűRű – RüGY – üRüGY hangváz: GY-R – R-GY – R-GY.

 

H

 

HABITUS – SUTIBAH. A HABITUSról. Valamit saját magunk belső terében, csendjében akarunk megtenni, SUTYIBAN, SUTIBAH cselekszünk.  Ennek változata a SUTTYOMBAN. Tehát a szó fordítottja él a mai magyar nyelvben.

HaBiTuS – SuTiBaH hangváz: H-B-T-S – S-T-B-H.

 

HÁRÁSZ SZÁRÁH. A HÁRÁSZ gyapjúból, SZŐRből készült, akár a SZÁRIH, SZÁRIKA is.

HáRáSZ – SZáRiH hangváz: H-R-SZ – SZ-R-H.

 

HARÁCS – CSÁRAH.  Ez azt jelzi, hogy az elvett javak CSÁRA(h) mentek, elfaCSAROdtak. A HARÁCS behajtása nem ment simán.

HaRáCS – CSáRaH hangváz: H-R-CS – CS-R-H.

 

HARAPPARÉH. A legelő állat HARAPja a füvet, PARÉHzik, PARÉzik. A H hang elhalt, de kezdetben ott volt a szó végén.

HaRaP – PaRéH – hangváz: H-R-P – P-R-H.

 

HARISNYAANYISRAH. Talán mégis a női HARISNYA volt előbb, a kezdeti vastagabb kötött női HARISNYA (patent).

HaRiSNYa – aNYuSRaH hangváz: H-R-S-NY – NY-S-R-H.

 

HATALOM – MOLATAH. Azt jelzi, hogy a HATALOM MULHATÓ, azaz MULANDÓ.

HaTaLoM – MuLaTóH hangváz: H-T-L-M – M-L-T-H.

 

HEGY – GYEH. Minden HEGYnek GYEHe, azaz völgye van.

HeGY – GYeH hangváz: H-GY – GY-H.

 

HEVER – REVEH. Ami eldobva HEVER, annak REVEH lesz. A földön HEVERő fának kiVERHET a REVEH.

HeVeR – ReVeH hangváz: H-V-R – R-V-H.

 

HIÁTUS – SUTÁIH. A hangHIÁNYos szavak a nyelv SUTÁIH.

HiáTuS – SuTáiH hangváz: H-T-S – S-T-H.

 

HÍM – MÉH. Minden HÍM rajongva tör utat a MÉH felé, hogy termékennyé tegye.

HíM – MéH hangváz: H-M – M-H.

 

HÍMMOHÓ. A HÍM jó értelemben vett MOHósága, biztosíték a szaporodásra.

HíM – MoHó hangváz: H-M – M-H.

 

HÜPERREPÜL, (h > l). A PER gyök a PERgés, PÖRgés tőszava, a gyorsaság szemléltetéseként. Ennek fordítottja a REP, magas szinten REPÜH, REPÜL.

HiPeR – RePüL hangváz: H-P-R – R-P-L.

 

HÍVÓ – VIHŐ. A HÍVÓ – VIHŐ, azaz VIVŐ ellentétes irányú.

HíVó – ViHő hangváz: H-V – V-H.

 

HUROK – KÖRÉH, r > l. A HUROK, KÖRÜLfog, KÖRÉH tekeredik.

HuRoK – KöRéH – KöRüL hangváz: H-R-K – K-R-H – K-R-L.

 

I, Í

 

IDOM – MÓDI.  Ma különösen az IDOMok MÓDIját éljük.

iDoM – MóDi hangváz: D-M – M-D.

 

IDÜLT TÚLIDŐ. A szóösszetétel érdekes. IDÜLT, amit az IDŐ megÜLT:

iDüLT – TúLiDő hangváz: D-L-T – T-L-D.

 

IGEN – NEGI. Az iGENesség GÉNi örökség, a GÉNjeinkbe, örökítő sejtjeinkbe táplált.

iGeN – NeGi hangváz: G-N – N-G.

 

ÍGÉR RÉGI. A teremtői ÍGÉRet, bármily RÉGI, a végkifejletIG ÉRve, megvalósul.  Ezt a nyelv is tudatja az emberrel, és az embernek is illene bármily RÉGI ÍGÉRetét betartani.

íGéR – RéGi hangváz: G-R – R-G.

 

IKLAT – TALKI.  Aki IKLAT, az beszél is, a szája is IKLAT, TALálGAt, szavakat TOL KI a száján:

iKLaT – TaLKi hangváz: K-L-T – T-L-K.

 

IMOLA – ÁLOMI. IMOLA, ÁLOMI szépség. A szerelmespárok ALOMI kívánságainak fokozója is. De lehet alacsony, talaj közeli jellemzőit leíró is: ALOMI növényvirág.

iMoLa – áLoMi hangváz: M-L – L-M.

 

ISMERET – TERMÉSE. Elmélyülő tudás, magas szintű ISMERET, ESMÉRET meghozza TERMÉSÉt:

iSMeReT – TeRMéSe hangváz: S-M-R-T – T-R-M-S.

 

IZOM – MOZI. Az IZOM a MOZgás szerve: IZOMMOZIMOZog.

iZoM – MoZog hangváz: Z-M – M-Z-g.

 

J

 

JÁKOB – BOKÁJA. Ikerként születtek, és ő a bátyja BOKÁJába kapaszkodva jött a világra.

JáKóB – BoKáJa hangváz: J-K-B – B-K-J.

 

JÁKÓB – BÉKÉJE. JÁKÓB nem lelte BÉKÉJét, csak elveszettnek, halottnak hitt fiával, Józseffel találkozván.

JáKóB – BéKéJe hangváz: J-K-B – B-K-J.

 

JÁKÓB – BÓKOJ. JÁKÓB, BÓKOLJ! Volt kiknek, négy asszonya volt.

JáKóB – BóKoJ hangváz: J-K-B – B-K-J.

 

JÁKÓB – BIKÁJ. JÁKÓB, BIKÁLJ! Felhívás a nemzésre. A nemi életre utaló férfinevek egyike volt a BEKŐ, BEKÖJ.

JáKóBBiKáJ hangváz: J-K-B – B-K-J.

 

JÁSZOL – LÓSZÁJ. JÁSZOLnál lakik jól a LÓSZÁJ.

JáSZoL – LóSZáJ hangváz J-SZ-JL-SZ-J.

 

JÁVORROVÁJ. A JÁVOR, IVOR a legjobb faanyag RÓVÓ, ROVÁJ munkára, faragásra, ROVásra.

JáVoR – RoVáJ hangváz: J-V-R – R-V-J.

 

JÁVOR – RÓVJA. A JÁVORfa kiVÁJásra kitűnő. Valaha teknőt VÁJtak, VÁLYút is készíthettek belőle. A VÁJÁR RÓVJA, mélyíti az üreget.

JáVoR – RóVJa hangváz: J-V-R –R-V-J.

 

JÁZMIN – NEMIZAJ. A JÁZMIN jelképes NEMIZAJt idéz elő a testben, azaz erőteljes NEMiségre ösztönző, NEMZésre felAJZó, felkavaró hatású illat.

JáZMiN – NeMiZaJ hangváz: J-Z-M-N – N-M-Z-J.

 

JÁZMIN – NEMZÉJ. A JÁZMIN erőteljes érzéki illata, mintegy felszólít: NEMZÉL! A JÁZMINillat növeli a nemi vágyat, hajlamot. Mintha azt mondaná: NEMZÉL (j > l),

JáZMiN – NeMZéJ hangváz: J-Z-M-N – N-M-Z-J.

 

K

 

KAGYLÓ – LÁGYAK. A KAGYLÓk lakói LÁGYAK.

KaGYLó – LáGYaK hangváz: K-GY-L – L-GY-K.

 

KAJA – AJAK. A KAJÁt AJAKon át fogyasztjuk el.

KaJa – aJaK hangváz: K-J – J-K.

 

KAKAS – SOKAK.  A KAKAS SOKAKat megtermékenyít.

KaKaS – SoKaK hangváz: K-K-S – S-K-K.

 

KALÁCS – CSÁLAK. A KALÁCS fonadéka, CSELEK CSÁLÉs mozdulatokkal készül.

KaLáCS – CSeLeK hangváz: K-L-CS – CS-L-K.

 

KALAFA – A FALAK. A KALAFA munka a hajóFALAK javítása volt.

KaLaFa – FaLaK hangváz: K-L-F – F-L-K.

 

KALÁNY – NYALÉK. KALÁNYt NYALÉK vala.

KaLáNY – NYaLéK hangváz: K-L-NY – NY-L-K.

 

KALÁNY – NYELÉK. KALÁNYnyal  evék vala, s utána NYELÉK.

 KaLáNY – NYeLéK hangváz: K-L-NY – NY-L-K.

 

KALÁNY – NYÁLAK. A leány, legény közös KALÁNYán vegyülnek a NYÁLAK.

KaLáNY – NYáLaK hangváz: K-L-NY – NY-L-K.

 

KALAPÁCS – CSÁPOLOK. A KALAPÁCS-csal kart lendítve, CSÁPOLva üt, ver.

KaLaPáCS – CSáPoLoK hangváz: K-L-P-CS – CS-P-L-K.

 

KALAPÁCS – CSÉPELEK. KALAPÁCSolva CSÉPELEK mindent.

KaLaPáCS – CSéPeLeK hangváz: K-L-P-CS – CS-P-L-K .

 

KALÁSZ – SZÁLAK. A KALÁSZ SZÁLAKból áll.  

KaLáSZ – SZáLaK hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K.

 

KAZAL – LAZÁK. A KAZALban a SZÁLAK LAZÁK, azaz LAZÁn állnaK.

KaZaL – LaZáK hangváz: K-Z-L – L-Z-K.

 

KALODA – DALOK. A KALODA nem késztetett DALOKat énekelésre.

KaLoDa – DaLoK  hangváz: K-L-D – D-L-K.

 

KAMRA – AROMÁK.  A KAMRA, KAMARA a kellemes illatok, AROMÁK helye.

KaMaRa – aRoMáK hangváz: K-M-R – R-M-K.

 

KAMARA – ROMOK.  A kirabolt KAMRÁban, KAMARÁban csak ROMOK maradtak.

KaMaRa – RoMoK hangváz: K-M-R – R-M-K.

 

KANYÁL – LÁNYOK.  A KANYÁL a LÁNYOK kezébe való, ők KONYítanak a főzéshez.

KaNYáL – LáNYoK hangváz: K-NY-L – L-NY-K.

 

KANAPÉÉPANAK. KANAPÉ – APANAK. A KANAPÉ az APÁNAK helye.

KaNaPé – aPáNaK hangváz: K-N-P – P-N-K.

 

KANAPÉ – PINÁKÉ. A KANAPÉ a PINÁKÉ is. Ez a nyelvi pőre valóság a szavak kialakulásánál.

KaNaPé – PiNáKé hangváz: K-N-P – P-N-K.

 

KANCA – CUNÁK.  A KANCÁk elsődleges nemi jellege a CUNÁK.

KaNCáK – CuNáK hangváz: K-N-C-K – C-N-K.

 

KANCSÓ – CSANAK. A KANCSÓból öntenek a CSANAKba.

KaNCSó – CSaNaK hangváz: K-N-CS – CS-N-K.

 

KANCSÓ – CSÓNAK. A KANCSÓ hangjaiból felépíthetjük a CSÓNAK nevét. Mindkettő vízkapcsolatú.

KaNCSó – CSóNaK hangváz: K-N-CS – CS-N-K.

 

KANGUR – RUGNAK. Ezek szerint nem KENGURU, hanem KANGUR volt az eredeti neve. A KANGURok RÚGNAK, és úgy UGORNAK, tehát fő jellemzőikről beszél az ősnyelvi név.

KaNGuR – RúGNaK – uGoRNaK hangváz: K-N-G-R – R-G-N-K – G-R-N-K.

 

KANKALIN – NILAKNAK. A KANKALIN, NYILAKNAK, tavasz nyílásnak jele.

KaNKaLiN – NYiLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K.

 

KANKALINNULAKNAK. A KANKALIN kedvenc eledelük a NYULAKNAK.

KaNKaLiN – NYuLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K.

 

KANÓC – CENK. KANÓCnak CENK, KONC rongyot tettek a KENŐCbe.

KaNóC – CeNK hangváz: K-N-C – C-N-K.

 

KáR – RáK. A KÁR nagy veszteség, a RÁK halálos betegség.

KáR – RáK hangváz: K-R – R-K.

 

KARAMBOL – LOMBA RAK. A KARAMBOL mindent LOMBA RAK, haLOMBA RAK.

KaRaMBoL LoMBa RaK hangváz: K-R-M-B-L – L-M-B-R-K.

 

KARAMELL LEMAROK. A KARAMELLből fogaimmal LEMAROK.

KaRaMeLL – LeMaRoK hangváz: K-R-M-L – L-M-R-K.

 

KARIKATÚRA – ARÚTAKIRAK. Az alany rossz jellemzői, A RÚTA KIRAK-va.

KaRiKaTúRa – RúTa KiRaK hangváz: K-R-K-T-R – R-T-K-R-K.

 

KÁRPIT – TIPRÓK. Az ősiségben a sátorok idején a KÁRPIT volt a válaszfal. A KÁRPIT eltakarta avatatlan szemek elől a mögötte szerelmesen egymást TIPRÓKat.

KáRPiT – TiPRóK hangváz: K-R-P-T – T-P-R-K.

 

KATONA – ANOTÁK. A KATONA békeidőben A NÓTÁK embere volt.

KaToNa – NóTáK hangváz: K-T-N – N-T-K.

 

KEDV – VIDÉK. A KEDV állapotot a körülöttünk elterülő VIDÉK határozza meg. 

KeDV – ViDéK hangváz: K-D-V – V-D-K.

 

KEDV – VÁDAK. A jóKEDVet letörik a VÁDAK, főleg az alaptalan VÁDAK.

KeDV – VáDaK hangváz: K-D-V – V-D-K.

 

KEFÉL – LEFEK. A KEFÉLést LEFEKvés, régiesen: LEFEKÜés előzi meg.

KeFéL – LeFeK hangváz: K-F-L – L-F-K.

 

KÉJ – ÉJEK.  KÉJ az ÉJEK áldása, amint a gyakás is isteni kegy.

KéJ – éJeK hangváz: K-J – J-K.

 

KELLEM – MELLEK. A női MELLEK KELLEMes érzelmeket KELtenek  a férfiakban.

KeLLeM – MeLLeK hangváz: K-L-L-M – M-L-L-K.

 

KELME – MELEG, hangátvetés. A KELME kellemes MELEGben (k > g) tartja a testet.

KeLMe – MeLeG hangváz: K-L-M – M-L-G.

 

KEMÉNY – NYOMOK. KEMÉNYen NYOMOK, mély NYOMOKat hagyok.

KeMéNY – NYoMoK hangváz: K-M-NY – NY-M-K.

 

KENDER – REDNEKKENDER ruhája miatt ráakasztották a REDNEK jelzőt az egyszerű földművelőre, állattartóra. Másik ok: a KENDERing RŐTre, REDre, vörösre DÖRzsölte a NYAKát, s ezért RŐTNYAK, REDNYAK, REDNEK.

KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K.

 

KENTER – RÉTNEK. Aki KENTERben ver mindenkit, az nem fogja, rántja vissza a KANTÁRt, hanem nekiereszti a RÉTNEK, TÉRNEK a lovat.

KeNTeR – RéTNeK hangváz: K-N-T-R – R-T-N-K.

 

KERÁMIAMARÉK. A KERÁMIA készülhet egy nagy MARÉK agyagból.

KeRáMia – MaRéK hangváz: K-R-M – M-R-K.

 

KERÁMIA – MÉRŐK. Régen KERÁMIA edényeket használtak a MÉRŐedényként.

KeRáMia – MéRőK hangváz: K-R-M – M-R-K.

 

KÉRDÉS – SODRÓK. Társalgásban a KÉRDÉSek SODRÓ hatásúak, elmemozgatók.

KéRDéS – SoDRóK hangváz: K-R-D-S – S-D-R-K.

 

KESERŰ – ÜRESEK. A megKESEREdett, KESERŰ lelkű emberek érzelmileg ÜRESEKké válnak.

KeSeRű – üReSeK hangváz: K-S-R – R-S-K.

 

KÉTES – SUTÁK. A KÉTES ESETEKnél SUTÁK az esélyek.

KéTeS – eSeTeK – SuTáK hangváz: K-T-S – S-T-K – S-T-K.

 

KILGYÓ – GYILOK. Az ősi neve: KILGYÓ. A KILGYÓ – GYILOK fordítás szerint halált okozó.

KiLGYó – GYiLoK hangváz: K-L-GY – GY-L-K.

 

KOCSONYA – ANYACSÓK. A KOCSONYA finom és tapadós, mint az ANYA CSÓKja.

KoCSoNYa – aNYaCSóK hangváz: K-CS-NY – NY-CS-K.

 

KOMLÓ – LOMOK. A KOMLÓ indáinak elszáradásakor már csak LOMOK maradnak.

KoMLó – LoMoK hangváz: K-M-L – L-M-K.

 

KOMÓD – DÓMOK. A KOMÓD a MÓDos DÓMOK, bútora volt.

KoMóD – DóMoK hangváz K-M-D – D-M-K.

 

KOMOR – ROMOK.  A háborúk után, a visszatérőket KOMOR ROMOK fogadták.

KoMoR – RoMoK hangváz: K-M-R – R-M-K.

 

KONYHA – HÁNYIK. Ha a KONYHA nem tiszta, akkor a szemlélő HÁNYIK a látványtól.

KoNYHa – HáNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KONYHA – HUNYIK. A fáradt ember néha elszunnyad, HUNYIK a KONYHAasztalnál.

KoNYHa – HuNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KORONA – NOROK. A KORONÁhoz a legközelebbi ROKONnak volt NOROKja. NOROK ősnyelven = szerencse. Akinek sok ROKONa volt, NOROKnak számított.

KoRoNa – NoRoK hangváz: K-R-N – N-R-K.

 

KORPAAPROK. A KORPA szemcséi APRÓK.

KoRPa – aPRóK hangváz: K-R-P – P-R-K.

 

KOSZORÚ – ÚROSZOK. Úgy tűnik, kezdetben a KOSZORÚ készítése ÚRISZOKás volt.

KoSZoRú – úRiSZoK hangváz: K-SZ-R – R-SZ-K.

 

KOVÁCS – CSÁVÓK. A KOVÁCSok kemény vasgyúró CSÁVÓK voltak.

KoVáCS – CSáVóK hangváz: K-V-CS – CS-V-K.

 

KÖCSÖG – GÖCSÖK.  KÖCSÖGöt az ágasfára, a GÖCSÖKre akasztják.

KöCSöG – GöCSöK hangváz: K-CS-G – G-CS-K.

 

KÖLTŐ – ÖTLÖK. KÖLTŐként ÖTLÖK egy verset.

KöLTő – öTLöK hangváz: K-L-T – T-L-K.

 

KÖPÖNYEG – GENYÖPÖK, teljes átfordítás  A KÖPÖNYEG régen rangot jelentett. Viselője mindenkit megvető volt hajdan.

KöPöNYeG – GeNYóPöKő hangváz: K-P-NY-G – G-NY-P-K.

 

KUNYHÓ – HUNYOK. A KUNYHÓban HUNYOK, alszom.

KuNYHóHuNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KUNYHÓ – HÁNYOK. Férfi: hamar összedobok, összeHÁNYOK, építek egy KUNYHÓt.

KuNYHó – HáNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K.

 

KUPLERÁJ – JÁR EL PUK. A lePUKkant férfiak JÁRnak EL e találkahelyre.

KuPLeRáJ – JáR eL PuK hangváz: K-P-L-R-J – J-R-L-P-K.

 

KUTÁCS – CSATÁK. KUTÁCCSal, vasrúddal hajdan CSATÁKba is mentek.

KuTáCS – CSaTáK hangváz: K-T-CS – CS-T-K.

 

KÜSZÖB – BÖSZÜK. A KÜSZÖBön kívül , belük SZÜK a tér.

KÜSZÖB – BŐ SZŰK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

 

KÜSZÖB – BÖSZEK. A KÜSZÖBöt illetéktelenül átlépőre BŐSZEK a háziak.

KüSZöB – BőSZeK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K.

 

L

 

LADIK – KEDŰL. A LADIK egy KEDŰLt, kedvelt kis vízi jármű.

LaDiK – KeDüL hangváz: L-D-K – K-D-L.

 

LADIK – KiDŐL. A LADIKban ne lépj a szélére, mert KIDŐL.

LaDiK – KiDőL hangváz: L-D-K – K-D-L.

 

LAJHÁR – RÁHAJOL. A LAJHÁR lustaságában RÁHAJOL az alatta levő ágra, és alig mozdul. A szó fordíthatósága is igazolja a szó ősnyelvi eredetét.

LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L.

 

LAKAT – TÁKOL. A jó kezű LAKATos LAKATot TÁKOL.

LaKaT – TáKoL hangváz: L-K-T – T-K-L.

 

LAKODALOM – MOLADOKAL. A jó LAKODALOM csak MULATÓKKAL képzelhető el.

LaKoDaLoM – MuLaTóKKaL hangváz: L-K-D-L-M – M-L-T-K-L.

 

LAPÁT – TÁPOL. A LAPÁTtal egy csomóból TÁPOL egy másikat.

LaPáT – TáPoL hangváz: L-P-T – T-P-L.

 

LAVÓR – RÓVAL. A LAVÓR valaha fából RÓVAL készült.

LaVóR – RóVaL hangváz: L-V-R – R-V-L.

 

LEGÉNYNYŰGÖL. A LEGÉNY NYŰGÖL a leány után.

LeGéNY – NYűGöL hangváz: L-G-NYNY-G-L.

 

LEGÉNY – NYEGLE. A LEGÉNY NYEGLE, mivel tetszeni akar a leánynak.

LeGéNY – NYeGLe hangváz: L-G-NYNY-G-L.

 

LEVENDULA – ALUDNEVEL. A LEVENDULA egyik fő hasznos tulajdonága: nyugtató. A növény neve lehetett LEVINDULA is a kezdetkor.

LeViNDuLa – aLuDNiVeLe hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L.

 

LEVES – SEVEL. A LEVES csak SÓVAL jó.

LeVeS – SóVaL hangváz: L-V-S – S-V-L.

 

LIGET – TÁGUL. A LIGET lazán fásított, levegős terület, a TÁGULó térben.

LiGeT – TáGuL hangváz: L-G-T – T-G-L.

 

LOMBIK – KIBMOL. KIBMOL, KIBOMOL. A LOMBIKban KIBOMOL a rejtély.

LoMBiK – KiBoMoL hangváz: L-M-B-K – K-B-M-L.

 

M

 

MADÁR – ERDŐM. A MADÁR az ERDŐM lakója.

MaDáR – eRDőM hangváz: M-D-R – R-D-M.

 

MADZAG – GAZDÁM. MADZAGgal kötözi GAZDÁM a szőlőt.

MaDZaG – GaZDáM hangváz: M-D-Z-G – G-Z-D-M.

 

MAKULA – ALAKOM. Akarom, hogy MAKULA nélküli legyen ALAKOM.

 MaKuLa – aLaKoM hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MAKULA – LAKOMA. A féktelen LAKOMÁk nem minden MAKULA nélküliek.

MaKuLa – LaKoMa hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MAKULA – LAKOM. Fontos, hogy MAKULA nélküli, tiszta legyen a LAKOM. 

MaKuLa – LaKoM hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MAKULA – LUKAM. A testemen levő LUKAM  is MAKULA nélküli legyen, jelképesen és a valóságban.

MaKuLa – LuKaM hangváz: M-K-L – L-K-M. 

 

MÁLHA – HALOM. A nagy HALOM MÁLHA ledobva.

MáLHa – HaLoM hangváz: M-L-H – H-L-M.

 

MANDARIN – NIRADNA. NIR = NYIRok, lé. MANDARIN: ízletes, finom NYIRkom, levem ADNÁM.

MaNDaRiN – NiR aDNáM hangváz: M-N-D-R-N – N-R-D-N-M.

 

MANDULA – ALUDNAM. Ha MANDULÁt ennék, nyugton ALUDNÁM át az éjt.

MaNDuLa – aLuDNáM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M.

 

MARAD – DARAM. DARAM = ROM, omló. Lehetett MARAD – ROMAD – DARAM alakja is a szónak.  Ami nem MARAD épségben, az DARAM lesz.

MaRaD – DaRaM hangváz: M-R-D – D-R-M.

 

MARÉK – KÉREM. A nyitott MARÉK KÉR.

MaRéK – KéReM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MARÉK – KAROM. A MERítő MARÉK nyele, a KAROM.

MaRéK – KaRoM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MARÉK – KÁROM. MARÉKkal MÉREK, s ha jól számolom, nem lehet KÁROM.

MaRéK – KáRoM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

MASINA – INASOM. Az ember a segédet, a segédeszközeit nevezte MASINÁnak, INASnak. Akinek MASINÁja volt, mondta: a MASINA az INASOM.

MaSiNa – iNaSoM hangváz: M-S-N – N-S-M.

 

MATRÓZ – SZÓRTAM. MegSZÓRTAM vízzel a MATRÓZt.

MaTRóZ – SZóRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M.

 

MATRÓZ – SZÁRÍTOM. A régi idők MATRÓZai sokszor MÁRTÓZtak vízbe, és sokszor mondták: Bőrömön SZÁRÍTOM a ruhám.

MaTRóZ – SZáRíToM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M.

 

MELLEK – KELLEM. A női MELL KELLEMkeltő látvány.

MeLLeK – KeLLeM hangváz: M-L-L-K – K-L-L-M.

 

MELÓDIA – DALLAM. MELÓDIAaiDÓLEM, eredő alakja: DÓLEM – DALLAM.

MeLóDia – DaLLaM hangváz: M-L-D – D-L-M.

 

MESE – ESEM. Miközben a MESÉt hallgatom, egyik ámulatból a másikba ESEM.

MeSe – eSeM hangváz: M-S – S-M.

 

MEZŐ – ZIMA. A nyári MEZŐ leveti zöld MEZÉt, és télire fehér MEZÉbe, ZIMÁba öltözik.

MeZő – ZiMa hangváz: M-Z – Z-M.

 

MIRIGY – GYÜREM. A MIRIGY egy felGYÜREMlett csomó, amelyből kiGYÜREMlik a nedv.

MiRiGY – GYüReM hangváz: M-R-GY – GY-R-M.

 

MOROGVA – VAROGOM. MOGORVÁn VAROGOM mondandómat.

MoGoRVa – VaRoGoM hangváz: M-G-R-V – V-R-G-M.

 

MONY – NYOM. A MONY beNYOMásával válik a lány MENYecskévé.

MoNY – NYoM hangváz: M-NY – NY-M.

 

MUROK – KARÓM. Akkora MUROK legyen, mint a KARÓM.

MuRoK – KaRóM hangváz: M-R-K – K-R-M.

 

N

 

NADRÁG – GÁRDÁN. A NADRÁG mintegy GÁRDÁN állt a hideggel szemben.

NaDRáG – GáRDáN hangváz: N-D-R-G – G-R-D-N.

 

NASSOL – LASSAN. Azt mutatja, hogy nem sietős LASSAN végzett eszegetés.

NaSSoL – LaSSaN hangváz: N-S-S-L – L-S-S-N.

 

NATÚR – RÚTAN. A NATÚR felTÚRása, elTORzítva, RÚTAN néz ki, s már nem NATÚR, de nem is TANOR.

NaTúR – RúTaN hangváz: N-T-R – R-T-N.

 

NEDŰ – ÜDÉN. A jó NEDŰ ÜDÉN tart.

NeDű – üDéN hangváz: N-D – D-N.

 

NEGATÍV – VITAGÉN. A VITA tárgya a GÉN. Szükséges avagy nem. Ez az élethelyzet – lehet érthetően – a GÁTló, NEGATÍV hozzáállásának oka, vagy GÁTolt a TEVékenységében, nem lesz ÍVás.

NeGaTíV – ViTaGéN hangváz: N-G-T-V – V-T-G-N.

 

NÉGYEL – LEGYEN. Azért NÉGYEL keményen, hogy LEGYEN. A NÉGYELés LÉNYEGe, hogy LEGYEN, mert akkor mondhatja: vagyon.

NéGYeL – LeGYeN hangváz: N-GY-L – L-GY-N.

 

NÉGYEL – LÁGYAN. Csak LÁGYAN NÉGYEL, nem siet.

NéGYeL – LáGYaN hangváz: N-GY-L – L-GY-N.

 

NÉHA – ÉHEN. A NÉHA szó köztes űr, HIÁNY jelentésű. Aki NÉHA eszik, legtöbbször ÉHEN van.

NéHa – éHeN hangváz: N-H – H-N.

 

NEHÉZ – ZUHAN. A NEHÉZ tárgy elszabadulva ZUHAN.

NeHéZ – ZuHaN hangváz: N-H-Z – Z-H-N.

 

NEKTÁR – ÉRTÉKEN. A NEKTÁR ÉRTÉKEN nyugvó, értéket hordoz, tartalmaz.

NeKTáR – éRTéKeN hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N.

 

NIKÁB – BÉKÉN. NIKÁBbal takartan valószínűbb, hogy BÉKÉN hagyja a nőt, nem zaklatja.

NiKáB – BéKéN hangváz: N-K-B – B-K-N.

 

NIKÁB – BIKINI. A BiKiNi azonos hangvázra épül, mint a NiKáB, és mindkettő a férfiszemek elől takar el kívánatos női testrészeket.

NiKáB – BiKiNi hangváz: N-K-B – B-K-N.

 

NOKEDLI – ILDEKON. Nem tudni, de úgy mutatja, mintha egy ILDIKÓN múlt volna kezdetben a jó NOKEDLI készítés találmánya. Különben mindkettő férfiak kedvence: ILDIKÓ és a NOKEDLI is.

NoKeDLi – ILDiKóN hangváz: N-K-D-L – L-D-K-N.

 

NOMÁD – DÉMON. Úgy érzékelteti: a NOMÁD nép, űzött, otthontalan DÉMON, lenne.

NoMáD – DéMoN hangváz: N-M-D – D-M-N.

 

NOROK – KORON. Akinek sok ROKONa volt, NOROKnak, szerencsének számított, ám sok ROKON hosszú KORON azaz időn át gyűlt föl.

NoRoK – KoRoN hangváz: N-R-K – K-R-N.

 

Ny

 

NYÁJ – JÁNYNYÁJas, JÁNYos, mindkettő szelídséget jelentő.

NYáJ – JáNY hangváz: NY-J – J.NY.

 

NYAK – KANY. Ami véKONY az KÖNY-nyebben KONYul. A NYAK is KONYul, hajléKONY. A KANYar is tartalmazza a KANY gyökszót.

NYaK – KaNY hangváz: NY-K – K-NY.

 

NYALÁBBÁLANY. A BÁLA egy NYALÁB. A NYALÁB átkarolható BÁLÁNYI anyag.

NYaLáB – BáLáNYi hangváz: NY-L-B – B-L-NY.

 

NYÁR – RENYE. A NYÁR nem a RENYE emberek évszaka.

NYáR – ReNYe hangváz: NY-R – R-NY.

 

NYEGLE – LEGÉNY. A NYEGLE LEGÉNY tetszeni akar.

NYeGLe – LeGéNY hangváz: NY-G-L – L-G-NY.

 

NYEL – LÉNY.  Minden élőLÉNY NYEL.

NYeL – LéNY hangváz: NY-L – L-NY.

 

NYÉL – LÉNY. A NYELetlen szerszám haszontalan. A NYELetlen LegÉNY sem szaporító férfiLÉNY.

NYéL – LéNY hangváz: NY-L – L-NY.

 

NYERŐ – RENYE. Csak a seRÉNY NYERŐ, a RENYE nem.

NYeRő – ReNYe hangváz. NY-R – R–NY.

 

NYERŐ – ERÉNY. Hosszútávon az ERÉNY a NYERŐ.

NYeRő – eRéNY hangváz: NY-R – R-NY.

 

NYEREG – GERENY. A NYEREG a hátasló GERENcére, GERENYére kerül.

NYeReG – GeReNY hangváz: NY-R-GG-R-NY.

 

NYERS – SERENY. NYERS erő és SERÉNY mozgás kell a NYERÉShez.

NYeRS – SeRéNY hangváz: NY-R-S – S-R-NY.

 

NYoM – MoNY. A MÉN ránehezedik, megNYOMja a kancát, s a keMÉNY MONYa a NYOMóerőtől hatol be. Ez NYOMot hagy maga után, ugyanis később kiNYOMul a kis MONY, a csikó.

NYoM – MoNY hangváz: M-NY – NY-M.

 

NYOMOR – ROMONY. A NYOMOR egy ROMONY állapot. Erdővidéken még él a ROMINA szó az omló állapotra.

NYoMoR – RoMoNY hangváz: NY-M-R – R-M-NY.

 

NYOMOR – REMÉNY. Nincsen NYOMOR REMÉNY nélkül.

NYoMoR – ReMéNY hangváz: NY-M-R – R-M-NY.

 

NYŰGÖL – LEGÉNY. A LEGÉNY ott NYÜGÖL a lány körül.

NYűGöL – LeGéNY hangváz: NY-G-L – L-G-NY.

 

NYÜSZKÖL – LÖKSZÜNY. A csecsemőnek anyatej kellett. Ezért LÖKte az anyai SZÜNYt, mellet – NYÜSZKÖLt, KÖLL a SZÜNY.

NYüSZKöL – LöK SZüNY hangváz: NY-SZ-K-L – L-K-SZ-NY.

 

O, Ó

 

ÓBÉGAT TAGÉBÓ. Az ÓBÉGATás TÁGABB tért igénylő hang. A szó a BÉGET, BŐGET szavak nyomán alakult ki Ó hang előtéttel.

óBéGaT – TáGaBB hangváz: B-G-T – T-G-B.

 

OCSÚDIK – KIDUCSO. A hirtelen ébresztett ember nehezen OCSÚDIK, általában rácsodálkozik – KICSODA ébreszti őt. Ősi magyar név: KADOCSA.
KADICSA =
bolyongó. Akire rákérdeznek: ő KICSODA?

oCSúDiK KaDoCSa hangváz: CS-D-K – K-D-CS.

 

ÓDA – ODA. Az ÓDA szól az ODAadásról, és valakihez, valamihez szól, ODA a távolba.

 

OKÁD – DÁKÓ. Az OKÁDás kilÖKŐDés, amely garatot érintő DÁKÓval is elérhető:

oKáD – DáKó hangváz: K-D – D-K.

 

ORDAS SODRÓ. Az ORDAS SODRÓ erővel tör be, mohó, több állatot megöl, mint amennyit elfogyaszt.

oRDaS – SoDRó hangváz: R-D-S – S-D-R.

 

Ö, Ő

 

ÖKÖL – LÖKŐ. Az ÖKÖL nekiLÖKŐ. A régi KÖLYŰmalmok ÖKÖLszerűen ütve morzsoltak. Személyes nézetKÜLÖnbségeket ÖKÖLlel a LÜKE intézi.

öKöL – LöKő – LüKe hangváz: K-L – L-K – L-K.

 

P

 

PÁC – CÁP. Ha valaki bajban van: PÁCban van. Ez szólhat a bűnBAKra (hímkecske – cáp), de a CÁPa által veszélyeztetett ember is PÁCban van.

PáC – CáP – CáPa hangváz: P-C – C-P – C-P.

 

PÁC – CUP. A konyhai PÁColás CUPpantóan finom ízt kölcsönöz.

PáC – CuP hangváz: P-C – C-P.

 

PACSI – CSAPÓ. PACSIt CSAPni a tenyérbe, tenyérbeCSAPás.

PaCSi – CSaPó hangváz: P-CS – CS-P.

 

PAJZÁN – NÁZJAP. A NÁSZJAP = nemileg felajzott állapot. JAP, GYAP = tűz. A JÁPA = nő, aki a rJát, PÁJát, aPÁJát várja. A JÁPa aPÁJával PUJát nemz. NÁSZJAP = NÁSZTŰZ. Aki PAJZÁN, abban ég a nemi tűz.

PaJZáN – NáZJaP hangváz: P-J-Z-N – N-Z-J-P.

 

PÁLINKA – AKNILÁP. Azt a képet villantja, amint a PÁLINKA hatására olyan üreseket lép a részeg, mintha gödörbe, AKNÁba LÉPne, azaz AKNALÉPtekkel halad.

PáLiNKa – aKNaLéP hangváz: P-L-N-K – K-N-L-P.

 

PARÁZS – ZSARÁP, p > t: ZSARÁT. A ZSARÁT a kihunyóban levő PARÁZS.

PaRáZS – ZSaRáT hangváz: P-R-ZS – ZS-R-T.

 

PIKTOR – ROTKIP. A PIKTOR által készített kép: RÓTTKÉP –KéPRóT. A középkorban KÉPÍRÓ volt a neve a képfestőnek.

PiKToR – RóTTKéP hangváz: P-K-T-R – R-T-K-P.

 

PILLÉR – RÁLÉP. Ez mutatja, hogy a PILLÉRre RÁLÉPtetik a födémet vagy a következő szint alaplapját.

PiLLéR – RáLéP hangváz: P-L-R – R-L-P.

 

PILLÉR – RÉLLIP. A PILLÉRre RÁLAPolják a födémet vagy a következő szint alaplapját.

PiLLéR – RáLaP hangváz: P-L-R – R-L-P.

 

PISZE – ESZIP. A PISZE E SZÉP kis orrocska.

PiSZe – SZéP hangváz: P-SZ – SZ-P.

 

PITYÓKA – AKÓTYIP. A PITYÓKA szárán levő bogyótermés mérgező hatású, KÓTYIPOSító, KÓTYAGOSító, PITYÓKOSító.

PiTYóKoS – KóTYiPoS hangváz: P-TY-K-S – K-TY-P-S.

 

R

 

RAPORT – TEREPRE. A RAPORT, gyakorlati haszonnal járó helyzetkép jelentés, csak a TEREPET jól felmérve, TEREPRE mérve alakítható ki, adható le.

RaPoRT – TeRePRe hangváz: R-P-R-T – T-R-P-R.

 

REMÉNY – NYOMOR. A szegény ember REMÉNYe, a NYOMORtól megszabadulás.

ReMéNY – NYoMoR hangváz: R-M-NY – NY-M-R.

 

REMESE – SÖMÖRŐ. A REMESÉben SÖMÖRÖdik a tápanyag, majd rothad.

ReMeSe – SöMöRő hangváz: R-M-S – S-M-R

 

RETIKÜL – LEKOTOR. A RETIKÜLbe a hölgy néha mélyen beLEKOTOR, LEKOTOR, ismerős a mozdulat, ő sem találja a keresett tárgyat.

ReTiKüL – LeKoToR hangváz: R-T-K-L – L-K-T-R.

 

RIAD – DIAR. A RIAD – DIAR azt sejteti, hogy a hasmenés utódnyelvi DIARé megnevezése a RIAD ősnyelvi, ómagyar szóhoz kötődő. Bizony, megRIAD az ember olyankor, „nem kicsit, nagyon”.

RiaD – DiaRé hangváz: R-D – D-R.

 

RIMA – AMIR. A RIMA az ősnyelvi mÁMORból kialakuló AMOR szó mögötti értelmet hordozza. A szép RIMA egy MIRA, azaz csoda, kár, hogy nem az ERÉNY, hanem a nemi MERÉny útján jár.

RiMa – aMoR hangváz: R-M – M-R.

 

RIPORT – TEREPRE. RIPORTért TEREPRE kell menni, az alany nem jön házhoz.

RiPoRT – TeRePRe hangváz: R-P-R-T – T-R-P-R.

 

RIPORT – TÖRPÉRE. A rossz RIPORT miatt TÖRPÉRE alázzák a RIPORTert a szerkesztők.

RiPoRT – TöRPéRe hangváz: R-P-R-T – T-R-P-R.

 

ROBOT – TÁBOR. A „művelődő” emberiség a történelmi újkorban ROBOT TÁBORokat szervezett. A kommunisták a kényelmetlen belső ellenséget egy helyre, munkaTÁBORba gyűjtötték, és kemény munkával akár halára is ROBOToltatták.

RoBoT – TáBoR hangváz: R-B-T – T-B-R.

 

ROBOT – TOBOR. Az építő vállalkozások is TOBORoznak ROBOTTÁBORokba.

RoBoT – ToBoR – TáBoR hangváz: R-B-T – T-B-R – T-B-R.

 

ROBOT – TÁBOR. Angol halálTÁBORok Afrikában. A II. V.H. után, Amerikában is, ahol az amerikai vezetők (Eisenhower, Morgenthau) halára is ROBOToltatták, éheztették a több millió (német) RABOT.

RoBoT – TáBoR hangváz: R-B-T – T-B-R.

 

ROSTA – ATSOR. A ROSTÁn ÁTSORolnak, ÁTSURrannak a szemek, szemcsék.

RoSTa – áTSoR hangváz: R-S-T – T-S-R.

 

ROVÁS – SOVÁR. ROVÁSsal készítettek ból háztartási edényeket. Az ilyen műveletet SÓVÁRolásnak is nevezték, mivel a héjából bontották ki a fát, majd héjszerű mélyedést faragtak belőle.

RoVáS – SoVáR hangváz: R-V-S – S-V-R.

 

RÚD – DÚR. A RÚD egy DORong, régies neve: DURung. A RÚD, DURva eszköz.

RúD – DúR hangváz: R-D – D-R.

 

S

 

SÁFÁR – RŐFÖS. A SÁFÁR meghatározó mértékek felügyelője is volt, akár a RŐFÖS. Sőt a RŐFÖS SÖFŐR azt is jelenti, hogy irányító, vezető.

SáFáR – RőFöS hangváz: S-F-R – R-F-S.

 

SÁFRÁNY – NYÁRFÁS. A SÁFRÁNY a gyér, világos helyeket szereti.

SáFRáNY – NYáRFáS hangváz: S-F-R-NY – NY-R-F-S.

 

SAJÁT TOJÁS. Minden tojó letagadhatatlan SAJÁT faját szaporító szüleménye a TOJÁSa.

SaJáT – ToJáS hangváz: S-J-T – T-J-S.

 

SALÁTA – TÁLAS. A SALÁTA nagy, tányérszerű, TÁLAS levelei a névadók.

SaLáTa – TáLaS hangváz: S-L-T – T-L-S.

 

SALÉTROMMORTÉLAS. A SALÉTROM, mint robbanóanyag MORTÁLOS, azaz halálos (a mordály, mordány nevében is).

SaLéTRoM – MoRTáLoS hangváz: S-L-T-R-M – M-R-T-L-S.

 

SALLÁRIUM – MORÁLIS. SALLÁRIUM MORÁLISan = az elvégzett munka értékével.

SaLáRoM – MoRáLoS hangváz: S-L-R-M – M-R-L-S.  

 

SÁMLI – ELMÉS. A SÁMLI, kisszék egy ELMÉS megoldás.

SáMLi – eLMéS hangváz: S-M-L – L-M-S.

 

SÁPAD – DAPÁS. Ez azt bizonyítja, az ősnyelvben a DEP gyök ily értelemmel jelen volt szóalkotóként. SÁPAD – DEPIS. Így hát nem véletlen a DEPressziós állapot DEPIS rövidítése sem.

SáPaD – DePiS hangváz: S-P-D – D-P-S.

 

SARJÚ – ÚJRAS. A SARJÚ az ÚJRASűrűsödő növekedés: ÚJRÁZó, ÚJRÁS fű.

SaRJú – úJRáS hangváz: S-R-J – J-R-S.

 

SAROK – KORAS. A hosszú KAROS testeknek elfordulási SAROKpontja, SARKa is lehet.

SaRoK – KaRoS hangváz: S-R-K – K-R-S.

 

SARU – URAS. A SARU URAS lábbelinek számított valaha a mezítlábas világban.

SaRu – uRaS hangváz: S-R – R-S.

 

SÁTÁN – (fél)NÓTÁSSÁTÁN egy rosszindulatú, Isten- és emberellenes teremtmény, aki kapott egy feladatot, de annak teljesítését lázadással kezdte. FélNÓTÁSként azt hitte, jobban eligazítja a földi világot, mint annak teremtője.

SáTáN –  fél/NóTáS hangváz: S-T-N – N-T-S.

 

SÁTOR – ROTÁS. A SÁTOR fordítható, ROTÁS.

SáToR – RoTáS hangváz: S-T-R – R-T-S.

 

SELEJt – JELES. A SELEJT nem JELES minőség.

SeLeJT – JeLeS hangváz: S-L-J-T – J-L-S.

 

SELYEM – MELYES. SELYMES finomsága révén a női MELL sima, finom bőréhez – MELYES – hasonlítása nem véletlen, amint a bársonynak az asszonybőrhöz (bővebben a bársony címszónál).

SeLYeM – MeLYeS hangváz: S-LY-M – M-LY-S.

 

SÉRELEM – ELME RÉS. A SÉRELEM nyoma mindig fennmarad az egyén élete végéig az ELME egy RÉSében emlékként tárolva.

SéReLeM – eLMe RéSe hangváz: S-R-L-M – L-M-R-S.

 

SERÉNY – NYÉRES. A SERÉNYség erkölcsi NYERESég. Aki SERÉNY, az a vERSENYben is NYERÉSre áll.

SeRéNY – NYeRőS hangváz: S-R-NY – NY-R-S.

 

SERIF – FIRES. Az ősi FERŐS szót idézi, mely ERŐt és vasat (ferős) jelentett. A SERIF vaskezű, erélyes őre a törvénynek: FERŐS.

SeRiF – FeRőS hangváz: S-R-F – F-R-S.

 

SIMLI – ILMIS. A SIMLI – ELMÉS, ELMÉS találmány.

SiMLi – eLMéS hangváz: S-M-L – L-M-S.

 

SUHANCCNAHUS. Ez mutatja a SUHANCnak a női test felé ébredező érdeklődését: CINAHÚS, CUNAHÚS.

SuHaNC – CuNaHúS hangváz: S-H-N-C – C-N-H-S.

 

SUMÁKKÁMUS. A SUMÁK ember KAMUS, KUMÁS, tehát rejtett, takart, a valós szándéka. A SUMÁK sunyi SEMMI ember, SEMMIKor nem szabad hitelt adni, szavait elhinni.

SuMáK – KaMuSKuMáSKoMáS hangváz: S-M-K – K-M-S – K-M-S – K-M-S.

 

SŰRŰ – ÜRES. SŰRŰségben SŰRŰN SIRÜL. Ősnyelvi vonás: SŰRŰ >< ÜRES szöges ellentét.

SűRű – üReS – RéS hangváz: S-R – R-S – R-S.

 

SÜPPED – DEPPÜS. Hozza a DEPIS szót.

SüPPED – DePiS hangváz: S-P-D – D-P-S.

 

SZ

 

SZAKÓCA – CÁKÁSZ. A SZAKÓCA CÁKÁSZÓ, éles csőrével lyukat KECcint, CAKkant. A gólya másik neve: CAKÓ.

SZaKóCa – CáKáSZó hangváz: SZ-K-C – C-K-SZ.

 

SZALÁMI – IMÁLASZ. A SZALÁMI elkészítési módja: A húst darabokra vagdalták, megdöngölve, ma darálva, szétMÁLLASZtva, majd fűszerezve összegyúrták, utána OMLASZtották, töltötték, nyomták bele a bélbe.

SZaLáMi – MáLLaSZ – oMLaSZ hangváz: SZ-L-M – M-L-SZ – M-L-SZ.

 

SZALMA – AMLASZ. A SZALMA OMLASZtható laza kötődésű.

SZaLMa – oMLaSZ hangváz: SZ-L-M – M-L-SZ.

 

SZAMÁR – RÁMASZ. A SZAMÁR hátas állatként RÁMÁSZva SZAMARagolható a nyereggel a hátán.

SZaMáR – RáMáSZ hangváz: SZ-M-R – R-M-SZ.

 

SZAPUL – LAPOS. SZAPULó nők ütésekkel LAPOSra verték a vásznat:

SZaPuL – LaPoS hangváz: SZ-P-L – L-P-S.

 

SZAPUL – LOPÓS. Aki SZAPUL, LOPÓS is, kiLOPja a PISZkot a kelméből.

SZaPuL – LoPóS hangváz: SZ-P-L – L-P-S.

 

SZATÍRA – RÁTESZ. A SZATIRA még RáTeSZ (túlhangol) egy lapáttal.

SZaTíRa – RáTeSZ hangváz: SZ-T-R – R-T-SZ.

 

SZEKÉR – REKESZ. A SZEKÉR, hosszanti vázon, oldalakkal ellátott, REKESZ, KERESZtbe tett tengely KEREKein gördülő SZERKEzet.

SZeKéR – ReKeSZ hangváz: SZ-K-R – R-K-SZ.

 

SZELÍD – DÍLESZ, teljes átfordítás. Az ősnyelven a DILESZ, DILISZ szavak tisztelt, szeretett jelenséget, személyt leíró szavak voltak. A szerelem neve DILI volt. Aki SZELÍD – DÍLESZ, DILISZ volt, az szeretett és tisztelt volt az őt körülvevők által. Az ilyent választották LÍDESZnek, LÍDERnek, vezetőnek.

SZeLíD – DiLiSZ hangváz: SZ-L-D – D-L-SZ.

 

SZERELEM – MELERESZ. Az ember MELLE RÉSZén van az ÉRZELEM fészke.

SZeReLeM – MeLLeRéSZ  hangváz: SZ-R-L-M – M-L-R-SZ.

 

SZERENÁD – DÁNERESZ, r > l. DÁNERESZ > DANERÁSZ > DANOLÁSZ.

SZeReNáD DaNoLáSZ hangváz: SZ-R-N-D – D-N-L-SZ.

 

SZELENÁD – DANOLÁSZ. A SZELENÁD változat is volt. Az igazi SZERENÁD holdfényes estéken szívhez szóló.

SZELENÁD –DANOLÁSZ. SZeLeNáD DaNoLáSZ hangváz: SZ-L-N-D – D-N-L-SZ.

 

SZIROM – MIROSZ. A csodálatosan bódító, SZIRMOK kelyhéből felszálló illatjelenséget MIROSZ szóval is kifejezték az ősnyelven. Mintha a virág mondaná: SZIROMból SZÓROM illatom, MIROSZom.

SZiRoM – SZóRoM – MiRoSZ hangváz: SZ-R-M – SZ-R-M – M-R-SZ.

 

SZIROM – MERÉSZ. A szép SZIROM a szerény virág MERÉSZsége a megmutatkozásban.

SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ.

 

SZIROM – ÁMOROSZ. A szép SZIROM, MÁMOROS, ÁMOROS, eszezve: ÁMOROSZ hangulatba röpít.

SZiRoM – áMoRoSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ.

 

SZÖRPPRÖSZ (sűrítés, tömörítés) szó egyik névadója: SZÖRP – PRÖSZ – PRÉS. A székely PRÜSSZ – a tüsszentés, amikor mintegy túlnyomásként tör ki, PRÉSelődik ki a szervezetből orron-szájon át a levegő.

SZöRP – PRöSZ – PRéS hangváz: SZ-R-P – P-R-SZ – P-R-S.

 

SZITTA – TISZTA. A SZITTA nép nem keveredett más népekkel, nyelvekkel.

SZiTTa – TiSZTa hangváz: SZ-T-T – T-SZ-T.

 

SZITTYA – TISZTA. A SZITTYA nép nem keveredett más népekkel, nyelvekkel.

SZiTTYa – TiSZTa hangváz: SZ-TY-TY – T-SZ-T.

 

TISZTA – TASZÍT. Akiben él TISZTAság igény, TASZÍTja a szennyet, a körül levő tisztátalant.

TiSZTa – TaSZíT hangváz: T-SZ-T – T-SZ-T.

 

SZÍV – VISZ. A SZÍV VISZi és SZÍVja a vért a testben.

SZíV – ViSZ hangváz: SZ-V – V-SZ.

 

SZOBOR – ROBUSZ. A SZOBOR lehet ROBUSZtus tömb. A ROBUSZtus annyi, mint daRABOS.

SZoBoR – RoBuSZ hangváz: SZ-B-R – R-B-SZ.

 

SZOMORÚ – ROMOS. Akinek valami okon ROMOS a lelkivilága, az SZOMORÚ.

SZoMoRú – RoMoS hangváz: SZ-M-R – R-M-S.

 

SZOMORÚ – ÚROMOSZ. A SZOMORÚság ÜRÖMÖSen keserű, lelket SÖMÖRÍtő érzés.

SZoMoRú – üRöMöS hangváz: SZ-M-R – R-M-S.

 

SZONÁTANÓTASZÓ,  SZÓ(l a)NÓTA. A SZONÁTA egy NÓTASZÓ.

SZoNáTa NóTaSZó hangváz: SZ-N-T – N-T-SZ.

 

T

 

TÁBOR – ROBOT. A TÁBOR g határok közt létező, kiterjedt, esetleg kör alakú, együtt tevékenykedő, táplálkozó, szórakozó, dolgozó, ROBOToló, egymást támogató, alkalmanként tovább gördülő csoportosulás.

TáBoR – RoBoT hangváz: T-B-R – R-B-T.

 

TABU – BUTA. A TABU: valós vagy jelképes térség, magasabb bölcselet, szentség eszmerendszere, amely birtoklói szemszögéből a tudatlan, BUTA, osTOBA kívülállók elméje számára érthetetlen, felfoghatatlan, így előlük elzárandó, titokban tartandó.

TaBu – BuTa hangváz: T-B – B-T.

 

TÁKOLLAKOT.  A TÁKOLás az ősiségben minőségi ALKOTÓ munka volt: LAKOT TÁKOL.

TáKoL – LaKoT hangváz: T-K-L – L-K-T

 

TÁKOL – LAKAT. A jó képességű LAKATos jól KATtanó LAKATot ALKOTott.

TáKoL – LaKaT – aLKoT hangváz: T-K-L – L-K-T – L-K-T.

 

TÖKÖL – LÖKÖTT, gyökátfordítás. Aki csak sikertelenül ötölt-TÖKÖLt, nem használja ki ALKOTÓ, TÁKOLÓ, TÉKOLÓ képességeit a jóra, azt LÖKÖTTnek tartották.

TöKöL – LöKöTT hangváz: T-K-L – L-K-T.

 

TALÁL – LÁLAT. A LÁLAT LELET, összevonva: TALÁLAT.

TaLáL – LeLeT hangváz: T-L-L – L-L-T.

 

TÁMÁR – RIMÁT. A bibliai Juda menye, TÁMÁR is RIMÁT játszott apósa előtt, hogy utódot nyerjen.

TáMáR – RiMáT hangváz: T-M-R – R-M-T.

 

TANOR – ÉRINT.  Amit emberi kéz ÉRINT, művel, nem NATÚR, hanem TANOR.

TaNoR – éRiNT hangváz: T-N-R – R-N-T.

 

TANOROK – KORONÁT. A kiváló TANOROK termőföldet, meghatározott KORONÁT érő ÉRTÉKEN számították, már az ősiségben.

TaNoRoK – KoRoNáT hangváz: T-N-R-K – K-R-N-T.

 

TANYA – ANYÁT. A TANYA jelentette az ANYÁT, a szülőANYÁT és az ANYAföldet, amely táplál.

TaNYa – aNYáT hangváz: T-NY – NY-T.

 

TAPLÓ – LOPTA. A TAPLÓ neve fő jellemzője: TAPLÓt a fa TÁPOLta, a fától  LOPTA a TÁPLÁlékot (taplólékot).

TaPLó – LoPTa hangváz: T-P-L – L-P-T.

 

TAPLÓ – LÓPATA, gyökátforgatás. A bükkön termő TAPLÓ némelyikének alakja hasonlít a LÓPATÁra.

TaPLó – LóPaTa hangváz: T-P-L – L-P-T.

 

TARAJ – JÁRAT.  A TARAJ állása mutatja a szárnyasok JÁRATának irányát.

TaRaJ – JáRaT hangváz: T-R-J – J-R-T. 

 

TÁRGY – GYURAT. A TÁRGY lehet összeálló GYURAT, alaktalan képződmény.

TáRGY – GYuRaT hangváz: T-R-GY – GY-R-T.

 

TÁRS – SORÁT. Egy TÉRben élő, esetleg ugyanazon SORSban levő TÁRSak – SORS-TÁRSak. A jó bajTÁRSak ismerik egymás SORÁT, és vállalják egymás SARÁT.

TáRS – SoRáT – SaRáT hangváz: T-R-S – S-R-T – S-R-T.

 

TAVAJ – JAVÁT. A TAVALY az elmúlt év JAVÁT leltározta.

TaVaJ – JaVáT hangváz: T-V-J – J-V-T.

 

TAVASZ – SZAVÁT. Az Özönvíz után Isten SZAVÁT adta, hogy „nyár és tél… soha meg nem szűnnek.” Ebbe a TAVASZ is beleértendő.

TaVaSZ – SZaVáT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

 

TAVASZ – SZAVÁT. Minden, aki, ami él, „hallja” és megérti a TAVASZ SZAVÁT.

TaVaSZ – SZaVáT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

 

TAVASZ – SZÍVET. A TAVASZ megmozdítja a SZÍVET.

TaVaSZ – SZíVeT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T.

 

TEGNAP – PENGET. A TEGNAP olyan, mint a lePENGETett adósság, vagy a húron az utolsó PENGETés elhaló hangja – tovaszállt.

TeGNaP – PeNGeT hangváz: T-G-N-P – P-N-G-T.

 

TEKNŐ – NŐKET. A TEKNŐ többnyire NŐKET érintő munkafolyamatok eszköze.

TeKNő – NőKeT hangváz: T-K-N – N-K-T.

 

TERASZ – SZÁRÍT. A TERASZon lehet SZÁRÍTani is, babaruhát és egyebeket. Lehet kis mennyiségű gyümölcsöt SZÁRÍTani, ASZalni.

TeRaSZ – SZáRíT hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T.

 

TERASZ – SZERET. Még egy jellemző, amely főleg a panelbe zárt életvitel miatt: SZERETünk kimenni a TERASZra a szabad levegőre.

TeRaSZ – SZeReT hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T.

 

TERMÉS – ISMERET. Ha van kellő ISMERET, lesz TERMÉS.

TeRMéS – iSMeReT hangváz: T-R-M-S – S-M-R-T.

 

TEREM – MÉRET. A TEREM MÉRETes szoba. Nagyobb MÉRETű belső tér.

TeReM – MéReT hangváz: T-R-M – M-R-T.

 

TIGRIS – SÜRGET. A TIGRIS jelenléte minden más élőt gyors mozgásra SÜRGET.

TiGRiS – SüRGeT hangváz: T-G-R-S – S-R-G-T.

 

TÍMÁR – RÁMÁT. A TÍMÁR esetenként RÁMÁT is használ, amelyre kiMERETi a gereznát, a bőrt.

TíMáR – RáMáT hangváz: T-M-R – R-M-T.

 

TÍMÁR – ROMOT. A TÍMÁR, ha nem jól végzi a munkát, csak eldobható bőrROMOT hagy maga után.

TíMáR – RoMoT hangváz: T-M-R – R-M-T.

 

TÍMÁR – RIMÁT. A legősibb szakmát folytató RIMÁT is jó bőr jelzővel illették, illetik. Sok „TÍMÁR” érleli az ő bőrét.

TíMáR – RiMáT hangváz: T-M-R – R-M-T.

 

TISZTA – TASZÍT. A TISZTA erkölcs TASZÍTja a szennyet.

TiSZTa – TaSZíT hangváz: T-SZ-T – T-SZ-T.

 

TISZTA – TEST. A TESTI TISZTAság is fontos. Látható a két szó felépítéséből.

TiSZTa TeSTi hangváz: T-SZ-T – T-S-T.

 

TOKÁNY – NYÁKOT. A TOKÁNYt nevezhették NYÁKnak, NYÁKOT főz. A rizsNYÁK is jó értelmű.

ToKáNY – NYáKoT hangváz: T-K-NY – NY-K-T.

 

TORMA – EMRET. A TORMAlével dörzsölés A kórból EMRETésre, ébresztésre, kigyógyításra jó.

ToRMa – eMReT hangváz: T-R-M – M-R-T.

 

TŐGY – GYÖT. A TŐGYből enyhe GYÖTrés fejti a tejet.

TőGY – GYöT hangváz: T-GY – GY-T.

 

TUNYA – ANYUT. A TUNYA HUNYÓ, mindig ANYUT várja, hogy megoldja gondjait.

TuNYa – aNYuT hangváz: T-NY – NY-T.

 

TUTAJ – JUTTAT. A TUTAJjal árut JUTTATnak el a célpontig.

TuTaJ – JuTTaT hangváz: T-T-JJ-T-T.

 

TÜCSÖK – KICSIT. A TÜCSÖKtermészetű még KICSIT sem szégyelli fő jellemzőjét, a semmittevést.

TüCSöK – KiCSiT hangváz: T-CS-K – K-CS-T.

 

TÜKÖR – RIKÍT. A TÜKÖR RIKÍTóan fényes.

TüKöR – RiKíT hangváz: T-K-R – R-K-T.

 

TÜSZŐ – ÖSZÜTT. A TÜSZŐben ÖSZÜTT vannak a kellékek.

TüSZő – öSZüTT hangváz: T-SZ – SZ-T.

 

U, Ú

 

UDVAR – RÖVID. Az egyszerű UDVAR viszonylag RÖVID, bejárható.

uDVaR – RöViD hangváz: D-V-R – R-V-D.

 

UDVAR – RAVÁD. Minden RAVÁD (utad) UDVARodról indul, és oda vezet vissza:

uDVaR RaVáD hangváz: D-V-R – R-V-D.

 

UDVAR – RÉVED. UDVARod fái alatt üldögélve, RÉVEDsz el gondolataidba.

uDVaR – RéVeD hangváz: D-V-R – R-V-D.

 

UDVAR – ÉRVEDUDVARodon fogalmazod meg az élet visszásságai elleni ÉRVEIDet.

uDVaR – éRVeiD hangváz: D-V-R – R-V-D.

 

UDVAR – REVED. Majd ott REVED tested teljesen éretté, öreggé, aggá:

uDVaR – ReVeD hangváz: D-V-R R-V-D.

 

ULTRA – RÁTOL, hangátforgatás. Az ULTRA még RÁTOL egy adagot a már létező, látható valóra:

uLTRa – RáToL hangváz: L-T-R – R-T-L.

 

ULTRA – RÁÜLT. Az ULTRA RÁÜLT a csúcsra:

uLTRa – RáüLT hangváz: L-T-R – R-L-T.

 

Ü, Ű

 

ÜDÍTTÍDŰ. A TÜDŐt felÜDÍTi a friss, ÜDE levegő, és éltető oxigénnel ÜDÍTi fel a szervezetet.

üDíT – TüDő hangváz: D-T – T-D.

 

ÜDNAP – PENDÜ. ÜNNEPen, ÜDVNAPon ÜDNAPon PENDÜl a húr, szól a zene. Az ÜDNAP PENDE, innen a PÉNTEk nap neve:

üDNaP – PeNDe hangváz: D-N-P – P-N-D.

 

ÜRES – SŰRŰ.  Ami ÜRES abban nincs SŰRŰség:

üReS – SűRű hangváz: R-S – S-R.

 

ÜRGE – UGRÓ. Az ÜRGE UGRÓ.

üRGe – uGRó hangváz: R-GG-R.

 

ÜRÖM – MARÓ. Az ÜRÖM növény nedve kesernyés, MARÓ hatású. Az érzelmi szintén:

üRöM – MaRó hangváz R-M – M-R.

 

ÜSTÖK – KÖTÜS. Az ÜSTÖK (üstökkötüs) KÖThető, KÖTÉSben hordható:

üSTöK – KöTüS – KöTéS hangváz: S-T-K – K-T-S – K-T-S.

 

V

 

VACSORA – RECSEVÉ. Estére, a VACSORA idejére RECSEVÉ lesz, hideggé válik a levegő. Ez előhoz egy ősi szót: RECSE = hideg. Amikor RECSEG a hó, a glECCSER.

VaCSoRa – ReCSeVE hangváz: V-CS-R – R-CS-V.

 

VACSORA – RACSOVA. A hosszú VACSORÁknak kellemes CSAVARAi vannak: ételekben, beszédben. A beszéd másik neve: RACSOVA volt, amely tRACCSOL alakra változott.

VaCSoRa – RaCSoVa hangváz: V-CS-R – R-CS-V.

 

VAGINA – NYUGOVÓ. A VAGINÁban kielégülés után NYUGOVÓra tér a pár.

VaGiNa – NYuGoVó hangváz: V-G-N – NY-G-V.

 

VAGINA – INGÓVÁ. A VAGINA erkölcstelen felkínálása esetén megINOGhat, INGÓVÁ válik a legerősebb, legtisztességesebb férfi is.

VaGiNa – iNGóVá hangváz: V-G-N – N-G-V.

 

 VÁGYÓ – GYÁVA. Ha VÁGYA van, de nem lép előre, GYÁVA a megvalósításhoz.

VáGYó – GYáVa hangváz: V-GY – GY-V.

 

VALAG – GAVALL, gyökátforgatás. A LOVAG igazi, VALÓDi (g > d) GAVALLér.

VaLaG – GaVaLL hangváz: V-L-G – G-V-L.

 

VÁLYOG – GOLYÓVÁ. A VÁLYOG könnyen alakítható, GOLYÓVÁ gyúrható.

VáLYoG – GoLYóVá hangváz: V-LY-G – G-LY-V.

 

VÁR – RÉV. A VÁR is egy RÉV a menekvést keresőnek.

VáR – RéV hangváz: V-R – R-V.

 

VÁR – ÁRV. Minden VÁR ÁRVán áll egyedül a hegytetőn.

VáR – áRVa hangváz: V-R – R-V.

 

VARKOCSCSOKRÁVÁ. A VARKOCS a fej díszévé, CSOKRÁVÁ köthető.

VaRKoCS – CSoKRáVá hangváz: V-R-K-CS – CS-K-R-V.

 

VÉKA – KÉVE. A VÉKÁba kerülnek a KÉVE magvai. Valamit tartalmazó, magába foglaló értelmű.

VéKa – KéVe hangváz: V-K – K-V.

 

VEREM – MEREV. A mély VEREM falait ácsolt MEREVítéssel erősítik, nehogy beomoljon.

VeReM – MeReV hangváz: V-R-M – M-R-V.

 

VÉRT – TERV. A VÉRTet pontosan a személy teste arányai szerint TERVezték.

VéRT – TeRV hangváz: V-R-T – T-R-V.

 

VIDÉK – KÉDIV. KÉDIV, hangkieséssel: KEDV. A VIDÉK kelleme. KEDVI, KEDVEt, érzelmet befolyásoló értelem rejlik a szóban.

ViDéK – KeDV hangváz: V-D-K – K-D-V.

 

VODKA – KEDVE. A VODKA meghozza a KEDVEt.

VoDKa – KeDVe hangváz: V-D-K – K-D-V.

 

VÖLGYGYÖLV. A tömörülést, amely összeGYÖLVe, gönGYÖLVe, GYŰLVe, benne veGYÜLVe föld- vagy kőtömeg, s kimagasodik a síkból, hegynek nevezzük.

VöLGYGYöLV hangváz: V-L-GY – GY-L-V.

 

Z

 

ZÁBÉ – BÁZA. A kapuZÁBÉ az alap. a BÁZA.

ZáBé – BáZa hangváz: Z-B – B-Z.

 

ZAJ – AJZ. A ZAJ felAJZa az idegeket. A ZAJ: felAJZott hangtömeg.

ZaJ – aJZ hangváz: ZJ – JZ.

 

ZÁKÁNY NYÁKOZ. A ZÁKÁNY NYÁKOS szennyeződés a víz felszínén.

ZáKáNY – NYáKoZ hangváz: Z-K-NY – NY-K-Z.

 

ZAMAT – TÖMÖZ. A ZAMAT, mintegy TÖMÖríti, TÖMÖZi, TÖMZI a gyümölcsnek az érzékekre ható összességét, a javát, a ZÖMÉT. (A TEMZE vizet TÖMZŐ. TÖMÖríti a sok vizet.)

ZaMaT – TöMZi hangváz: Z-M-T – T-M-Z.

 

ZÁPOR – REPEZ. Az ősnyelvben a REPEZ szó, a székelyeknél REPESZT, amely hirtelen gyorsaságot jelentett, ilyen a ZÁPOR, amely végigSEPER a téren.

ZáPoR – RePeZ – SePeR hangváz: Z-P-R – R-P-Z – S-P-R.

 

ZAVAR – RAVASZ. A RAVASZ ember igyekszik ZAVARt kelteni.

ZaVaR – RaVaSZ hangváz: Z-V-R – R-V-SZ.

 

ZÁVÁR – RAVASZ. A fegyver ZÁVÁRzatát felhúzva, a RAVASZ elhúzásakor ráVER. A ZÁVÁR különben is RAVASZ szerkezet és a RAVASZ tolvajok ellenszere.

ZáVáR – RaVaSZ hangváz: Z-V-R – R-V-SZ.

 

ZIGÓTA – TAGOZÓ. A ZIGÓTA elkezd osztódni, azaz TAGOZÓdik. Gyökátforgatás nyomán alakult ki a görög szó: ZI-GÓ-TATA-GO-ZÓ.

ZiGóTa – TaGoZó hangváz: Z-G-T – T-G-Z.

 

ZIMA – MEZŐ. A ZIMA hótakarót jelent, a téli MEZŐ ZIMÁba öltöZIk.

ZiMaMeZő hangváz: Z-M – M-Z.

 

ZS

 

ZSUGORI – ROGOZSI. gyökátforgatás. A ZSUGORI ROGOZSIn, gyékényen aludt.

ZSuGoRi – RoGoZSi hangváz: ZS-G-R – R-G-ZS

——————————————————-

Ezrével vannak, az összes szó átforgatható. E nyelv szavainak mondandóját a mögöttük megbújó értelem kerekíti ki. Ezt alkotó hangjaikkal világítják meg. Csak egy példa a változatok sokaságára:

ABRONCS – CSORBÁN, hangátforgatás. ABRONCS nélkül CSORBÁN mutat a darab. Az aBRoNCS – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N.

 

ABRONCS – RONCSBA, gyökátforgatás. ABRONCS nélkül a köridom szétesne, RONCSBA jutna: aBRoNCS – RoNCSBa hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B.

 

ABRONCSRÁCSBAN, hangátforgatás. Az ABRONCS szorító, amely RÁCSBAN, keretben tartja: aBRoNCS – RáCSBaN hangváz: B-R-N-CS – R-CS-B-N.

 

ABRONCS – BRANCS. Az ABRONCS egy BRANCSban tartja az elemeket:  aBRoNCS – BRaNCS hangváz: B-R-N-CS B-R-N-CS

 

ABRONCS – BILINCS, r > l,  hangátforgatás. Az ABRONCS olyan, mint a BILINCS Körülfog, szorít: aBRoNCS – BiLiNCS hangváz: B-R-N-CS – B-L-N-CS.