NEKTÁR, KENTER

NEKTÁR – A görög hitregékben az istenek itala. [NEM nk: latin < görög] A NEKTÁR N.K – K.N gyökből képzett szó: NeK – KeN. A NE gyök a NEdv. A NEK gyök fordítható: KEN. Oly valami, ami szétKENhető. A NEK (nik, vik, mik, hek, sik)* gyök győzelemjelentésű is némely szóösszetételben. A győzteseknek illatos, serKENtő KENet járt az ősiségben. A KT páros a Kemény K és a TeTTerős, Teremtő T hangok párosa. A KT hangcsoport – EKTÁ – a nEKTÁrnak értékes belső tartalma van, amelynek összetételét KUTatni érdemes, valami, ami különlegesen lAKTAt: feltölt, éltet. Némely kAKTUszfélében is különleges éltető nedvek rejlenek. A bUKTA finomságot rejt magában. Az OKTAtás ismeretlenek felfedése. Némely szavakban belső tartalomra, itt a nEKTÁrban rejlő éltető, erősítő anyag hatására utalhat. A KT páros, mint alvó K.T – T.K gyök: KaT – TaK hangjaival alkothatók az egyik legátfogóbb hatékony tevékenységet kifejező, leíró katt, két, kot, köt, és fordítottjai, a tak, ták, ték, tik, tok, tök, tuk, tük gyöksor. Ebből következtethető, hogy a NEKTÁR valamilyen rendkívül fontos, életerőt megújító anyagokat tartalmazhat, győzelemre segít a kórok fölött vagy beépülve a sejtekbe, megelőzi azokat. A NeKTáR – éRTéK hangváz: N-K-T-R – R-T-K. A T.R – R.T gyök: TáR – RáT, valamit TÁRol vagy felTÁR. Beleértendő az is, hogy a NEKTÁRt a nagy TÉRen, RÉTen levő növények szolgáltatják. A TÓR gyök magaslat megjelenítője: TORony, TRÓn, de győzelemre TÖRő képesség is a NikáTÓR, HekTÓR, VikTOR és más nevekben. Még egy érdekes vonás: A NEKTÁR sERKENTő. A NeKTáR – seRKeNT hangváz: N-K-T-R – s-R-K-N-T. Aki NEKTÁRt használ KENTERben veri ellenfeleit. NeKTáR – KeNTeR** hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R. A NEKTÁR mértéke a KANTÁR azaz mérleg. A NeKTáR – KaNTáR hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R. A NE ősgyök, a NŐ megjelenítője is. A NŐ minden serKENtők serKENtője, erősítő, győzelemre ösztönző NEKtárja az igazi férfiNEK. A NEKTÁR szó elemei a mai magyar nyelv szavainak százaiba szervesen beépülő, értelemhordozó elemek. KT – TK kapcsolat: a neKTár riTKa lüKTető erőt adó, éTKezhető nedű. A velünk egy kaliTKában élő máTKánk is lehet jelképes éltető neKTárunk. Ezek bizonyítják, hogy még az ősnyelven, ómagyarul fogant szó. Az ógörög nyelv csak megörökölte.

/*/ nik, vik, mik, hek, sik – A NIKátor, VIKtor, MIKhael, nevek győztest jelentenek. A HEK gyök az ómagyar ősnyelvben százszoros érték: HEKtór trójai hős százszoros kiemelkedőt (toronymagasság) jelentett, a HEKtár száz ár, a HEKtó száz liter. A SIKer győzelem.

/**/ A KENTER nem angol szó. Erről bővebben a kenter címszónál.

KENTER – Rövid, könnyű galopp, vágta. Könnyedén, fölényesen győz. . [NEM nk: angol] A KENTER a K.N – N.K gyök alapjára épülő szó: KeN – NeK. Alapértelme a KÖNnyedség, KÖNnyedén TÉRül-fordul, TELjesít (r > l), KÖNTÖRfalazás nélkül.. Ugyanakkor körértelmű is. A CzF Szótár a KENTERFALAZ címszónál ezt írja: „Úgy látszik a latinos ,contrafacere’ olaszul: contraffare szóból ment át a székely nyelvbe, talán a román segitségével is.” Ez hatalmas eredeztetési hiba Czuczor Fogarasi Szótár részéről. A szóalkotó elemek a magyar szavak százaiban vannak jelen értelemhordozóként, megannyi magyar nyelvi kapcsolata van a szónak. Ha lóról, lovaglásról beszélünk, akkor a KANTÁR, mint szakkifejezés is idetartozó. A NEK, NIK gyök győzelemjelentésű: NIKé, NIKátor, NYÉK, NYIKó. KÖNnyen megy, meg sem NYIKkan NEKi. Az NT hangcsoport – ENTE – aki kENTErben veri a többit, akadálymENTEsen halad a cél felé, nem kÖNTÖrfalaz sokat. Az ügyesen lovagló lovONTA levENTÉket is könnyed csalafINTAság jellemezte. Az NT páros, mint N.T – T.N gyök: NeT – TeN, a NET, TEN gyökök a vízfelület simaságának hasonlatával a sima, akadálymentes győzelem esélyét kivetítők. A szóvégi T.R – R.T gyök: TeR – ReT, lehet TÉR, RÉT jelentése, amely befutható pálya, de lehet körértelme is: a TÉRen, RÉTen könTÖRben haladva megméRETni magát, teljesítményét. A könTÖR változat a TÖRekedést is előtérbe hozza. Köze van a körüljáráshoz KÖNTÖRözéshez, de a megméRETtetéshez is, mivel a mérlegelő KANTÁR értelme is jelen van a szóban. KeNTeR – KöNTöR – KaNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R – K-N-T-R. Az NT – TN értelmi kapcsolat: aki keNTerben van, könnyedén futhaTNa, csak kedvtelésből is, mert a másik csak köveTNi tudja, a mérleg kaNTárja az ő oldalára billen.