NEKTÁR

NEKTÁR A görög hitregékben az istenek itala. [bérnyelvész:  nk: latin < görög]

A NEKTÁR N.K – K.N gyökből képzett szó: NeK – KeN. A NE gyök a NEdv. A NEK gyök fordítható: KEN. Oly valami, ami szétKENhető. A NEK* (nik, vik, mik, hek, sik) gyök győzelemjelentésű is némely szó-összetételben. Ezt a NEKTÁR – RÁTKEN fordítás is mutatja (t > d: rát > rád). A győzteseknek illatos, serKENKENet járt az ősiségben: rádKEN.

NeKTáR – RáDKeN hangváz: N-K-T-R – R-D-K-N.

A KT páros a Kemény K és a TeTTerős, Teremtő T hangok párosa. A NEKtár a méhek KEMény NÉGYelésének eredménye.

A KT hangcsoportEKTÁ – a nEKTÁrnak értékes belső tartalma van, amelynek összetételét KUTatni érdemes, valami, ami különlegesen lAKTAt: feltölt, éltet. Némely kAKTUszfélében is különleges éltető nedvek rejlenek. A bUKTA finomságot rejt magában. Az OKTAtás ismeretlenek felfedése. Némely szavakban belső tartalomra, itt a NEKTÁRban rejlő éltető, erősítő anyag hatására utalhat.

A KT páros, mint alvó K.T – T.K gyök: KaT – TaK hangjaival alkothatók az egyik legátfogóbb hatékony tevékenységet kifejező, leíró gyöksor: katt, két, kot, köt, és fordítottjai, a tak, ták, ték, tik, tok, tök, tuk, tük. Ebből következtethető, hogy a NEKTÁR valamilyen rendkívül fontos, életerőt megújító anyagokat tartalmazhat, győzelemre segít a kórok fölött, beépülve a sejtekbe, megelőzi azokat.

A NEKTÁR ÉRTÉKEN nyugvó, azt hordoz, tartalmaz.
NeKTáR – éRTéKeN hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N.

A T.R – R.T gyök: TáR – RáT, valamit TÁRol vagy felTÁR. Beleértendő az is, hogy a NEKTÁRt a nagy TÉRen, RÉTen levő növények szolgáltatják. A TÓR gyök magaslat megjelenítője: TORony, TRÓn, de győzelemre TÖRő képesség is a NikáTÓR, HekTÓR, VikTOR és más nevekben.

Még egy érdekes vonás: NEKTÁROS tartalmú étek, ital SERKENTŐ. NeKTáRoS – SeRKeNTő hangváz: N-K-T-R-S – S-R-K-N-T.

A NEKTÁR mértéke a KANTÁR azaz mérleg. NeKTáR – KaNTáR hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R.

A KANTÁR nemcsak mérleg értelmű szó, hanem egyensúly, összhang értelmű is. A zenei hanglétra is KANTÁR, de a jó nyomvonalon, kiegyensúlyozott vezetés biztos eszköze is a lónál. Aki NEKTÁRt használ, jó KANTÁRral irányított, és KENTERben veri ellenfeleit az egészséges életvitelben. NeKTáR – KeNTeR hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R.

A NE ősgyök, a NŐ, NŐK megjelenítője is. A NŐK minden serKENtők serKENtői, erősítő, győzelemre ösztönző NEKtárja az igazi férfiNEK. A NŐK TÁRolják a legfinomabb NEKTÁRt a férfi számára. Ez a iségük egész TÁRháza. A TERemtő NEKTÁRként TERemtette a t. NeKTáR – NőK TáRa hangváz: N-K-T-R – N-K-T-R.

A NEKTÁR oly értékes volt, hogy azt az uralkodók külön TÁRNOKra bízták. NeKTáR – TáRNoK hangváz: N-K-T-R – T-R-N-K.

A méhek a házakhoz legközelebb eső TANOROKföldek virágairól hordták be a legtöbb NEKTÁRt. NeKTáR – TaNoRoK hangváz: N-K-T-R – T-N-R-K.

A sok NEKTÁR fogyasztása NIKÁTORrá, azaz győztessé teszi a testet a kórok, betegségek okozóival szemben. NEKTÁRral élsz, NIKÁTOR, azaz győztes lehetsz. NeKTáR – NiKáToR hangváz: N-K-T-R – N-K-T-R.

A NEKTÁR szó elemei a mai magyar nyelv szavainak százaiba szervesen beépülő értelmet képviselő elemek. KT – TK kapcsolat: a neKTár riTKa lüKTető erőt adó, éTKezhető nedű. A velünk egy kaliTKában élő máTKánk is lehet jelképes éltető neKTárunk. Ezek bizonyítják, hogy még az ómagyar ősnyelven fogant. Az ógörög nyelv csak megörökölte.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
/*/ A NIKátor, VIKtor, MIKhael, nevek győztest jelentenek. A HEK gyök az ősi nyelvben százszoros érték: HEKtór trójai hős százszoros kiemelkedőt (toronymagasság) jelentett, a HEKtár száz ár, a HEKtó száz liter.  A SIKer győzelem.