NÉMET szavak. S eredetük?

Nézzünk néhány német szót. Honnan erednek ezek a szavak, ha hangelemzéssel németül nem magyarázható értelmük?  
backen – megsüt Itt p > b váltás volt a szó átvételekor. A magyar P.K – K.P gyök a TŰZzel kapcsolatos PéK, PoKol, PáKa, PiKírt, Backer – pék, a gyököt az ősmag(yar)-nyelvből örökölték (a  kétpontos ékezetem nincs) – lásd a B hangnál a bakfis címszót.  
Bad – fürdő A B.D – D.B  gyökből, BöDön, DoBszerű nagy edény. A D hang vízjelentésű az ID ősgyökben, amely a hIDro, ÖDéma és más szavakban is jelen van. Az ÜDe szavunk is a vízzel kapcsolatos.  

balf – elképed(t), megdöbben(t) Az elképedt ember elsápad, elfehéredik. Az ősmag(yar)-nyelv a fehér színre a hALVány szót is használta. A H hang több nyelvnél is elhal a szó elején. Az akkori nyelvnek is volt ilyen jellegzetessége. A hófödte AL(v)Pok, A(lv)Fenn, f > p APPennini, azaz ALV = fehér Fenn – A(lp)Fenn, APPenn) A balf esetében a BA ősgyök nagy jelentése, mivel az elképedés valamilyen nagy hatás nyomán áll elő. Az ALF a b > f > p > v hangváltás bármelyikénél változhat, volt ALV és lett ALF, BA = nagy, ALF = eLFehéredés.   Mind a Balken, mind a Balkon esetében f > b váltás volt.
Balken – gerenda, amelyből FAL épül. Az LK páros az aLKot szóban megmunkálást jelent.  
Balkon – erkély 
A FALból, FALon kiálló aLKotás, hasonló a füLKéhez. Az alábbi LK páros szavak közt még lehet párhuzamot találni.   lk – alkalmaz, alkat, alkot, alku, csúfolkodó, emelkedő, falka, fésülködő, filkó, fülke, gondolkodó, hivalkodó, hurcolkodó, kínálkozó, lelkes, ólálkodó, nélkül, nyalka, szálka, szilke, tálka, ülke, vulkán … lak, lék, lik, lok, luk, lüke   Ball – labda a B.L – L.B gyök bővítménye a LOB, LAB – BAL   Ballen – köteg Ez esetben a BA nagy jelentése is jelen van, de a nyALÁB – BÁLA a meghatározó  
Ballett – balett Ez, akár az olasz ballato, ballare, a LÁB fordított gyökszava, a táncot LÁBbal járják, LÁBalás – BALlato. Ugyanakkor jelen van a BA, BÁ nagy értelme is, hiszen a tánc a nemek figyelemfelkeltő, felhívó, s bizonyos érzékiséget is kisugárzó mozdulatainak sora, mely így nagy jelentőségű, valamint a BÁL nagy tömegrendezvény.  
Tehát ha komolyan elemezzük, akkor kiderül, hogy az „über alles” német nyelv az ősmag(yar)-nyelvből ered, mert minden gyök magyarul magyarázható! Tetszik avagy nem – ez az igazság!