„NÉMET” szavak: SKURC, SLAMPET, SLAMPOS

SKURC – Festményen, rajzon: távlati rövidülés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < olasz] A SKURC magyarul KURtítás. A K.R – R.K a KÖR gyökszava. A KURta szóban azt jelenti, hogy rövid távú, kis KÖRben (a kurta címszónál). A SKURC szóban két kötött mássalhangzó-páros van.

Az SK páros a rövidségre a keskeny, vakoskodó, tuskó, tüske szavakban ad párhuzamot, és K.S – S.K gyökként a KiS szó alkotója. Az RC is a rövidséget, kicsinységet hangsúlyozza a perc, porcika, purc, sercen, derce szavakban. Mint R.C – C.R gyök, a ReCe szótöve,.amely szintén rövidtávon ismétlődő apró vonalak. E szó is bizonyíték, hogy a német nyelv csak az ősmag(yar)-nyelvből megörökölt gyökkészletből alkothat szavakat.  

SLAMPET, SLAMPOS – Lompos, rendetlen. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] Ezek a szavak is példaként említhetők az utódnyelvekben jelen levő megörökölt ősmag(yar)-nyelvi kifejezésekre. A magyar nyelvnek nem volna szüksége e szavakra, hiszen a LOMPOS megvolt mindig.A szó csak a magyar nyelvben magyarázható alkotó elemeire bontva. A LOMPOS a LOMB gyökből módosult b > p váltással, és jelenti a LOMB ágainak, leveleinek összevissza kuszáltságát. A kutya, a farkas LOMPOS farka is ad értelmi párhuzamot, lévén hátul, amelyre az állat kevés gondot fordít, de azzal PASkolja a rászálló élősdiket (pas – pos). Az SL páros a feslett, moslék szavakban mutat párhuzamot. Az MP páros is kitörölhetetlen belőlük. Az M.P – P.M gyök a PaMacs szótöve, amely szintén LOMPOS. Jelen van a német nyelvben is: schlampig = lompos, a román nyelvben şlampăt, de egyik nyelvben sem magyarázhatóak. Csak, mint befagyott, beszáradt szókép vannak ott egy bizonyos jelentéssel, de alkotó névadó jellemzőikről semmit nem tudnak. Visszahozva az anya-nyelvbe –, mint hazatérő, innen elszármazott – megnyílnak, és elmondják: milyen szerepük van ott azokban a nyelvekben.