NEUTRÁLIS

NEUTRÁLISSemleges. [bérnyelvészet: nk: latin]

A NEUTRÁLIS szó alapja a NE és ÚT ősgyökök. A szó így nem tűnik magyarnak, de eredete ősnyelvi.

Van két világosan kirajzolt ÚT, választani kell: jobbra vagy balra, vagy rossz! Ki erre, ki arra megy el, de marad még egy tétovázó, aki nem megy sem balra, sem jobbra.

A jó ÚTRA lépni bátorság kell, mert küzdelemmel, lemondásokkal jár.

A rossz kívánatosabb, pillanatnyi édes élet, de nyíltan nem vállalja.

Elindul hát – mindkét oldal felé kacsintgatva – a két ÚT közti téren, a SEM ÚTon, amely járatlan, NEM ÚT, nem jó azon járni, mert sehová nem vezet. Arra NE! Ő mégis rálép a NE ÚTRA. Ez a NEÚTRA lépés a lágymeleg, sem hideg, sem meleg ÁLLapot.

A szó tengelyében levő TR páros meghatározó jellemző. A TR kötött mássalhangzó-páros, amely a T hanggal, az ÁT, ÉT, OT ősgyökökkel a hATást jelzi. A népies beszédben a ’megÉTeni’ mérgezést jelent. Az utódnyelvek némelyikében az OT – TO ősgyök méreg, mérgezés kezdő gyökszava: TOxic, OTrav. Az R hang az eRős hatás.

A TR hangcsoportUTRÁ – azt jelzi, hogy a neUTRÁlis, lágymeleg, sem itt sem ott hÁTRÁló állapotnak megvannak a hÁTRÁnyos oldalai. Világosan megítélhető helyzeteknél bOTRÁnyos a semleges* hozzáállás, és ilyen esetben gyATRA, gyarló, sehonnai személyiségre vall. A semlegességgel járó vívódó lelkiállapotot a fETREng szó érzékelteti. Amikor világosan látható az igazságos út, és mégsem mer rálépni, inkább a két út közé zárt jelképes kETREc felé tart, abba zárja magát. Az ősi ÓTRÁv, az ótvart is előidéző méreg (ót-var – ót-ráv).

A szóban levő TR páros alvó T.R – R.T gyök: TöR – ReT, amely kibontva mutat még a semlegességgel kapcsolatos rejtett jellemzőt. A semleges, sem hideg, sem meleg ember –, aki mindkét oldal felé szebbik felét mutatja, és mindkét oldal hasznát szeretné – jelleme TÖRt állapotú, és RETtegő.

Az egyenes jellemű embert, ha nem érdekel egy dolog, akkor nem foglal állást, nem az ő esete. Teljesen kizárja életéből. De nem lehet sem ilyen, sem olyan NE ÚTRA járó, mindkét oldalt megvető, de mindkét oldal hasznát élvezni kívánó.

A TRÁ értelemadó gyök, jelentése mindenhol háromszoros értéket jelent, a háTRÁnyban is.

Az L hangcsoportÁLI – azt jelentené, hogy a ne útra ÁLLÁs, a neutrÁLIs helyzet, egy lágymeleg meghátrÁLÓ  ÁLLApot.

Az L.S – S.L gyök: LiS – SiL, a SILány neutráLIS  LESben áll, vár a kedvező alkalomra, amikor a győztes fél mellé állhat.

NeuTRáLiS – Ne úTRa áLLáS hangváz: N-T-R-L-S – N-T-R-LL-S.

A TR – RT kapcsolat: a neuTRális, azaz semleges, megháTRáló ember kifaRTat az éRTékekéRT vívott harc elől. Ősnyelvi, ómagyar szóösszetétel módosult latin nyelvű egyszavas kifejezésre, de latinul sem egyben, sem felbontva nem magyarázható.

/*/ Az eredeti ősnyelvben nincs nyelvi semleges nem. A nyelvi semlegesség, nyelvészeti torzszülemény. Az ómagyar nyelvben és a mai magyar nyelvben nincs hímnem, nőnem, aminthogy az em-ber (nő-férfi) is EGY egészet alkotó két egyenlő fél: FÉLfi és FELeség. A nyelv bőséges E, É hangtartalma a kifejezésekben is az állandó kiEgyEnlítődés, az EgyEnsúly megtartásának fontosságát hangsúlyozza. A liberalizmus azonban feltalálta a semleges embert is, a seférfi-senőt.