NEUTRÁLIS

NEUTRÁLIS – Semleges. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A NEUTRÁLIS szó alapja a NE és ÚT ősgyökök. A szó így nem tűnik magyarnak, de eredete ősmag(yar)-nyelvi. Íme a magyarázat: Van két világosan kirajzolt ÚT, választani kell: jobbra vagy balra, jó vagy rossz! Ki erre, ki arra megy el, de marad még egy tétovázó, aki nem megy sem balra, sem jobbra. A jó útra lépni bátorság kell, mert küzdelemmel, lemondásokkal jár. A rossz kívánatosabb, pillanatnyi édes élet, de nyíltan nem vállalja. Elindul hát – mindkét oldal felé kacsintgatva – a két ÚT közti téren, a SEM ÚTon, amely járatlan, NEM ÚT, nem jó azon járni, mert sehová nem vezet. Arra NE! Ő mégis rálép a NE ÚTRA. Ez a NEÚTRA lépés a lágymeleg, sem hideg, sem meleg ÁLLapot. A szó tengelyében levő TR páros meghatározó jellemző. A TR kötött mássalhangzó-páros, amely a T hanggal, az ÁT, ÉT, OT ősgyökökkel a hATást jelzi. A népies beszédben a ’megÉTeni’ mérgezést jelent. Az utódnyelvek némelyikében az OT – TO ősgyök méreg, mérgezés kezdő gyökszava: TOxic. Az R hang az eRős RÁhatás. A TR hangcsoport – UTRÁ – azt jelzi, hogy az ilyen lágymeleg, sem itt sem ott állapotnak megvannak a hÁTRÁnyos oldalai. Világosan megítélhető helyzeteknél bOTRÁnyos a semleges* hozzáállás, és ilyen esetben gyATRA, gyarló, sehonnai személyiségre vall. A semlegességgel járó vívódó lelkiállapotot a fETREng szó érzékelteti. Amikor világosan látható az igazságos út, és mégsem mer rálépni, inkább a két út közé zárt jelképes kETREc felé tart, abba zárja magát. Az ősi ÓTRÁv, az ótvart is előidéző méreg (ót-var – ót-ráv). A szóban levő TR páros alvó T.R – R.T gyök: TöR – ReT, amely kibontva mutat még a semlegességgel kapcsolatos rejtett jellemzőt. A semleges, sem hideg, sem meleg ember –, aki mindkét oldal felé szebbik felét mutatja, és mindkét oldal hasznát szeretné – jelleme TÖRt állapotú, és RETtegő. Az egyenes jellemű embert, ha nem érdekel egy dolog, akkor nem foglal állást. Teljesen kizárja életéből. De nem lehet sem ilyen, sem olyan NE ÚTRA járó, mindkét oldalt megvető, de mindkét oldal hasznát élvezni kívánó. A TRÁ értelemadó gyök, jelentése mindenhol háromszoros értéket jelent. A háTRÁnyban is. Az L hangcsoport – ÁLI – azt jelentené, hogy a ne útra ÁLLás, a neutrÁLIs helyzet, egy ÁLLapot. A NeuTRáLiS – Ne úTRa áLLáS hangváz: N-T-R-L-S – N-T-R-L-L-S. Ősmag(yar)-nyelvi kifejezés módosult latinra. /*/ Az eredeti ősmag(yar)-nyelvben nincs nyelvi semleges nem, A nyelvi semlegesség, nyelvészeti torzszülemény. Az ősmag(yar)-nyelvben és egyenes ági utódnyelvében, a mai magyar nyelvben nincs hímnem, nőnem, aminthogy az em-ber (nő-férfi) is EGY egészet alkotó két egyenlő fél. A nyelv bőséges E,É hangtartalma a kifejezésekben is az állandó kiegyenlítődés, az egyensúly megtartásának fontosságát hangsúlyozza. A liberalizmus azonban már feltalálta a semleges embert is, a seférfisenő-t.