Nevek, megnevezések kialakulási törvénye a magyar nyelvben

Mivel az ősnyelv, azaz a mai magyar nyelv képalkotó, képleíró nyelv, így egy megnevezés akkor bizonyul ősnyelvi, azaz magyar eredetű szónak, ha az általa képviselt értelemösszesség tárgykörének fő jellemzői leírhatók hangváza összeforgatott hangjaival. Figyelembe veendő a rokonhangokra válthatóság is. A szó minden vázhangjával kezdődhet szó, amely a fő jellemzőket leírja. Előfordulhat, hogy némelyik szó már nincs jelen a mai magyar nyelvben, de fellelhető valamelyik utódnyelvben, és visszahozható elemzésre.

Ez olyan erőteljes bizonyítéksorozat a szavak magyar nyelvben születésére, mint a szülő és gyermek jellemvonás azonosságösszessége a sejtekben levő génektől a külalaki, képi és viselkedésmód hasonlósági jegyekig.  Az akadémiai bérnyelvészet nem képes ezt megcáfolni. Nem velem lesz vitájuk, hanem a magyar nyelvvel.

Ki lehet MESTER? Milyen fő jellemzőkkel kell felvértezett legyen egy MESTER? Leírhatók-e e fő jellemzők a MESTER szó vázhangjaival: M-S-T-R?

Íme a példák:

MESTERI alkotás TEREMTÉSE ISMERET nélkül lehetetlen.

MeSTeRi – iSMeReT – TeReMTéS hangváz: M-S-T-RS-M-R-T – T-R-M-T-S

MESTERI hozzáértés nélkül TERMÉS nincs.

MeSTeRi – TeRMéS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-S

A MESTER, tudásban MÉRETES nagyságú a többihez hasonlítva.

MeSTeR – MéReTeS hangváz: M-S-T-R – M-R-T-S

MESTERI tudással művelve, TEREM IS a föld.

MeSTeRi – TeReM iS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-S

ISMERET nyomán végzett munka után TERMÉS várható.

iSMeReT – TeRMéS hangváz: S-M-R-T – T-R-M-S

A MESTERt megSÉRTEM, ha leértékelem munkáját.

MeSTeR – SéRTeM hangváz: M-S-T-R – S-R-T-M

A MESTER más RITMUSsal dolgozik, mint egy kezdő.

MeSTeR – RiTMuS hangváz: M-S-T-RR-T-M-S

MESTERként gyorsabban SIRÍTEM a munkát.

MeSTeR – SiRíTeM hangváz: M-S-T-R – S-R-T-M

A MESTER kezében a MÉTERES, ő mér vele.

MeSTeR – MéTeReS hangváz: M-S-T-R – M-T-R-S