NOÉ

NOÉ – Az Özönvízen át megmenekülő családfő neve. [hébernek tartják] A NOÉ név mondandójának megértéséhez tudni kell, hogy az emberiségre rázúduló földre szállt, testet öltött, bukott angyalok okozta állapotoktól nyögött a Föld népe. Ebben az időben született Lámekh fia, akiről így ír a Teremtés könyve: „És nevezé azt Noénak, mondván: Ez vigasztal meg minket munkálkodásunkban, s kezünk terhes, fáradozásában e földön, melyet megátkozott az Úr.” Biblia, Károli Gáspár fordítás. Az emberek várták az Isten által megígért szabadítót, a gonoszt megsemmisítő, semmissé tevő Messiást, amint tovább is a későbbi korokon át, és most is várják. A NOÉ név NOVÉ alakja az N.V – V.N gyökből indul: NoV – VaN. NOÉ, NOVé NEVében benne van, VAN Isten, a Teremtő NEVe is, akinek JOHA, jó indulata VAN a becsületes, igazságos, hívő ember iránt: JOHAVAN. Annak JAHVÁra van. NOVÉt, NOÉt használta fel az emberi nem, az ádámi vér átmentésére a Vízözön utáni új földi rendbe. A NOVÉ – VÉNA fordításból érthető, hogy ő a VÉNA, eredő VONAl, általa folytatódott a tiszta ádámi vérVONAl. Kizárt, hogy a bűnös angyal-ember kevert vér túlélte volna a Vízözönt. NOÉ – N egyeNsúly, O oldódás, É élet, vagy Égi. Akár egy várakozás után felszabaduló sóhaj: NOhÉ, NOjÉ, NOvÉ. A beiktatott lágy mássalhangzók a hála, óhaj, jóság, vágy kifejezői. Ehhez ismerni kell az E és É hangok szerepét is a nyelvben. Itt mintegy Égi segítsÉg, segÉjtsÉg kérése. A névadásnál reményről, vigaszról esik szó. A bárkaépítés sok ÉVÉN át magára VONÁ az emberiség figyelmét, s így különleges NEVEt szerzett magának, amely bejárta a lakott földet. Rengeteg gúnyolója akadt. NOHÉ! – jött a kiNEVEtő kacaj, röhej. Akiket hívott, VONt volna a beszállásra VONAkodtak, szégyellték VÓNA (volna) a röhögő tömeg előtt gúny tárgyává válni. NOÉ egy addig soha nem tapasztalt, eljÖVENdő csapásról beszélt, égből eső hatalmas mennyiségű vízről, amely elborítja a Földet. A sok gúny miatt elNYŰVÖtté vált személye, NEVE. Ámde a későbbiek őt igazolták. Az Özönvíz bekövetkezett – minden bizonyítéka itt a Földön – beVONÁ a Föld felületét az áradat, és NÖVE, NÖVEkede, egy teljes ÉVEN át uralta a Földet. Isten beaVATta vízbe a Földet. NOÉ a hatalmas vízen NAVIgálta át a bárkát és tartalmát. Később rajta keresztül kezdődött el az emberiség létszámának NÖVEkedése. A NEÓ (nem ó), tehát új világ feletti ujjongás öröme: NOhÁt! E jellemzők ott rejlettek az ihlet alatt kapott NOÉ névben. NOÉ, NOVÉ maradandó NEVEt szerzett magának Isten előtt, de utódai előtt is. NOÉ neve az akkád eposzban: Ziuszudra, jelentése: Élet hosszú napokra. ZI – IZ = élet, lélek, USZU = hosszú, UD = idő, üdítő, id, ud = víz, RA = RÁ – ÁR, UDRA = vízre, ÜDe létRE, vagyis hosszú életet élő. A Vízözön után születettek nem éltek oly hosszú életet. A kozmikus sugarak már az anyaméhben károsítják a magzatot, a fogyasztandó élelem is károsul általuk, s ezek kihatással vannak minden élőre, így fokozatosan lerövidült az emberek élete. NOVÉ vízi VÁNdorként NAVA (hajó) NAVIgátor volt egy évig, mint az első hatalmas óceánjáró (óceán = özön) kapitánya. A hajó némely utódnyelvi neve: NAVA. Az irányító ma is NAVIgátor. A víz néhány utódnyelven: VAN, VANd, VAT. Névadásnál vízbe aVATják a megNEVEzendőt. Az emberiség – akarja, nem akarja – követi a NOÉval felaVATott isteni mintát. Később más jellemzői szerint is említették: Ősatyaúr*, Ősatyaura. A Vízözönt 350 évvel élte túl. Úton volt napestig utódait NEVElve istenhitre, erről kaphatta az Utnapistim nevet. /*/ Az utódnyelvekben: Isatur, Satyaurata.