NYÁR

NYÁR – A legmelegebb évszak. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A NYÁR  NY.R – R.NY gyök: NYáR – ReNY. Ha NY hang van egy szóban, és főleg, ha kezdőhang, akkor NYúlás, hosszúság értelmű tartalmat is jelent. A NYÁR szó NY hangja elsősorban a hosszúra NYúlt NYÁRi napokra utal. Ez közmondásban is jelen van: Hosszú, mint a NYÁRi nap. Az ÁR tüzet, meleget, fORrót jelentett az ősmag(yar)-nyelvben. Ezt az ÁR gyököt örökölte meg a román nyelv az ARde – ég szóban, és az arab nAR is tüzet jelent. Ez a magyar nyelvben is bizonyítható épp az eNYhítés kulcshangjával, az NY hanggal. Érdekes a nyelv eszköze erre a fordulatra. Csak az NY hangot helyezi a szó másik végére az árNY szóban (nyár – árny). A NYÁR a RAgyogó napsugÁR féNYÉtől beaRANYozott évszak. A nagy NYÁRi meleg elERNYeszt, RENYheség fogja el az élőt, és kíván valamilyen szÁRNY, szÁRNYék,  ERNYőjének ENYhet NYujtó ÁRNYékába jutni. A CzF Szótár az ARatással hozza kapcsolatba, idézve néhány nyelv idevonatkozó kifejezéseit: „[…] a régi német nyelvjárásokban […] a nyarat az aratástól nevezték volna el. A görögben is […] nyár és aratás. Ily mind fogalmi, mind hangbeli rokonság létezik a magyar nyar és aratás között is, melyeknek közgyökük: ar v. or, melyből lett arat, ort, és amely s előtéttel megvan a sarol, sarabol, s t előtéttel a tarol igében. […] Egyébiránt különös figyelmet érdemel az arab: nár, mely tűzet, és núr, mely meleget, továbbá a mongol naran, mely napot jelent s ezek szerént a lényeges r hangban a ,tűz’ (pír) vagy meleg értelme rejlenék.”  Kiem. K.S. Az eRÉNYes, tisztességes ember számára az aRANYat érő NYÁR a keNYÉRre való NYEReség (anyagi alap) megszerzésének időszaka is. Ekkor kérgesedik a sok munkától a teNYÉR. A jó NYÁR nagy ÉRték a keNYERét tisztességes munkával kereső ember számára. Ez eredeti, ősi, ősnyelvi, ősmag(yar)-nyelvi szó, amelyet módosult gyökként megörököltek az utódnyelvek, így a finnugor nyelvek is, ha van olyan, és nem mesterségesen kinyögött nyelvészi képződmény. A szó minden vonatkozását, kiterjedt bokrosodását, összes értelmi kapcsolatait csak az összes nyelvi titkokat megvilágító, megmagyarázó mai magyar nyelv vonultatja fel.