Nyelvek, hangok, hangsorok

A SZÍNek példáján induljunk el. A FEHÉR szín egy zárt kör, zárt GÖMB. Amint a göMB, mintegy biMBó BoMlásakor új alakzat jön létre, úgy a fehér szín BoMlásakor is új jelenség tűnik fel. A jelképes fehér göMBből kiBoMló színek szétterülnek a térben, űrben, a világmindenségben. Minden szín a FEHÉR utódszíne. Bizonyított tény, hogy a fehér szín fénytöréssel való felbontásából erednek az összes többi színek. Előbb az egymástól teljesen különböző három fő szín: vörös, sárga, kék és köztes árnyalataik: narancs, zöld, ibolya, majd ezekből, emberi szemmel érzékelhető több mint kétezer színárnyalat, ám a változatok száma végtelen. A fehér színből kibomló színek közül egyetlen egy sem hasonlít a FEHÉR színre! Pedig mindannyi belőle való! Az ŐSNYELV is egy GÖMB, amely MÖGBomlott, kiBoMlott. Minden nyelv az ősnyelv utódnyelve, amint minden szín a fehér utódszíne. Az ősnyelvbe rejtett összes nyelvek, és azok kibonthatósága, több ezer ágra osztódása úgyszintén teremtői érdem. Ennek gyakorlati vetületeiről alább esik szó. Az ŐSNYELV felbontása ugyancsak a színfelbontáshoz hasonló teremtői gyakorlaton alapult, s azonos helyzet állt elő. Előbb talán csak három fő ág, majd keveredtek. Felbomlás után teljes szerkezeti vázmódosuláson mentek át, de kizárólag csak az eredeti szóalkotó elemekkel. Az ősnyelvből később ezrével kialakuló utódnyelvekből egyetlen egy sem hasonlít az ősnyelvhez. Pedig annak alkotóelemeiből állnak! Elméleti párhuzam vonható színek és nyelvek kibomlása, osztódással kialakulása közt. Mindkettő megmagyarázható emberileg, mégis mindkettő teremtői tett eredménye. Az ősnyelvből ered az összes többi nyelv! Erre annyi bizonyíték áll fenn, ahány szó van a világon. Nézzük a hangsort, az ABC-t vagy a görög ALFABET-et Az ABC első hAngja az A, mint leghAtÁrozottAbb hAngzó. A görögnek az AlfA, amely ősnyelven a fehér szín neve is: hAlvÁny (f > v), AlbA (f > b), s amely megnyitja a hangok sorát, mint a kivilÁgosodó holvAl, azaz hAjnAl az induló nAppAlt. Az ABC hangsor utolsó hangja a Z hang, a Záró, becsOMAGOló Z, amely minden hangot visszaZár a jelképes GÖMbbe (csoMAG – GAM, GÖMb). A görögben OMEGA, oMEGa (MEG – GEM, csoMAG). Az OMEGA – csOMAGOlja be a hangokat. Ám ezt a mai görög nyelv nem tudja megmagyarázni, mivel a fogalom meghatározó szavai az ómagyar ősnyelven alakultak ki, és az ógörög nyelv leválásakor megváltozott, s azóta több változáson, keveredésen átesett mai görög nyelv nem birtokolja a megfejtéshez szükséges viszonyítási alapkészletet. Csak a ma is élő ősnyelvben, a magyar nyelvben van jelen az ősi viszonyítási alapkészlet. Az alapkészleti eszközök a teremtés óta változatlan: ősgyökök, gyökszavak, hangcsoportok.