OLLÓ

OLLÓ – Két pengéből álló, nyitható, csukható nyíróeszköz. Amikor két játékos az ellenfelet szabálytalanul fogja közre. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] Az OLLÓ elsősorban vágóeszköz. A CzF Szótár szerint: „E szó, mint alakjából kitetszik, igenév, az elavult orol törzsöktől, melynek gyöke or am. ar és ir, honnan ort egészen am. irt, s rokon értelmü vele arat is; ortókapa Gömörben am. irtókapa, orotni a székelyeknél am. irtani s orotvány am. irtovány.

E szerént olló elemezve orló, oroló, azaz: metsző, nyirő t. i. eszköz, melyben az r áthasonult l-vé, mint a sarló, tarló köz kiejtéssel salló, talló. Alapfogalomban rokonai mindazon szók, melyek gyökeit az erősen hangzó ar, er, ir, or, ur teszi, s vágásra, metszésre vonatkoznak, mint: arat, a tájdivatos alló (arló), gyarat, csoroszla, doroszol, sarol, sarabol, sarló, tarol, tarló, kard, karcz, karczol, sért, gereben, ír, írt, nyír, nyirbál, stb.” Kiem. K.S. De más értelme is van a szónak: elÁLLítani egy folyamatot. A sportban a támadó OLLÓba fogásnál a le- vagy megÁLLítás a cél. Az OLLÓhoz hasonló csipesszel fogják OLLÓba a véreret, hogy elÁLLítsák a vérzést. Az R hangos eredeti szóalakban – ORLÓ – az RL kötött mássalhangzó-páros körül kialakuló értelemadó hangnyaláb mutatkozik meg. Az ORLA és változatai a szavakban valaminek az útját elVÁGni értelmet visznek be.   Itt egy érdekes nyelvi jelenséggel találkozunk.   Ugyanis a VÁG gyök jelentése: ÚT. A tényleges utat VÁGták. Vagy a hegyoldalba VÁGták, vagy az erdő fáit VÁGták ki, hogy átVÁGjanak rajta. A rónán nyomot VÁG a kerék. VÁGtat, aki lóval úton van, de ha siet, VÁGódik valahová. Tehát a VÁGódás, haladás jelentésű. Ám aki még az úton is átVÁG, az elVÁGhatja valaki útját (gyalogátkelő), azaz annak le kell ÁLLnia a haladásban, míg az úton átVÁGó VÁGódó áthalad. Ilyen esetben tORLÓdás alakul ki. Tehát a VÁGódónak ez esetben OLLÓ szerepe van, elVÁGja valakik útját azaz VÁGját. Ezt teszi a vitORLA a széllel, a kORLÁt a tömeggel – elÁLLja útjukat. ElVÁGja VÁGódásukat. A vitORLA nem tudja teljesen leÁLLitani a szél mozgását, így sodORLAt áll elő. A szél magával ragadja az útját elVÁGót.