ORVOS

ORVOS – Betegek gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember. [NEM ? finnugor tőből] Az ORVOS szó az OR – RÓ ősgyökből indul. Az OR kiemelkedést, a RÓ bemélyülést jelent. Az OR ősgyök bővítménnyel kifejezhet ORTó, irtót, de lehet ORV gyököt is alkotni vele. Az ORV gyök kifejezhet ROssz tettet: ORVul támad, de kifejezhet jót cselekvőt, ORVoslót is. A CzF Szótár leírása: „[…] gyöke a kénőcsöt jelentő ir, melyből az ir-ó, ir-u, ir-v származékok fokozatán fejlődött ki az irv-os, s hangváltozattal orvos, mint: irt ort, irtókapa ortókapa, irotvány orotvány. Tudniillik a legrégibb gyógyításmód a gyógyszerek külső alkalmazásában, nevezetesen kenegetésekben állott […]” Tehát az ORVOS gyógyIRrel IRVOSolt, amellyel IRtotta a kÓRt, gyógyította betegei testének SORVAdásait, SÉRVEit. Szófordítás nyomán ORVOS – SORVO (sérv, sorvad). Az oRVoS – SoRVad – SéRVe hangváz: R-V-S – S-R-V-d – S-R-V. Az RV hangcsoport – ORVO – néhány kifejezésben párhuzamot mutat a betegségek világával. Íme: az ORVOS ÉRVEl a gyógykezelés hatékonysága mellett, azért, hogy ÉRVÉnyt szerezzen annak, az egyre sORVAdó beteg érdekében. Megpróbálja kiragadni a kÓR által ORVUl megtámadott hERVAdó beteg szERVEzetét a RAVasz kÓR ÖRVÉnyéből. Ha sikeres a gyógymód, akkor felgyógyul, VIRulni kezd. Az RV páros, mint R.V – V.R alvógyök: ReV – ViR hangjai megjelenítik a REVes – VIRágzó, VIRul, meREV – VIRgonc, VARas – VARázs és más szavakban a betegség és gyógyulás állapotát. Az RV az erős R és a végletek V hangjának párosa. A V hang nem csak a két Véglet, hanem a középen szétVálasztás értelmét is hordozza. Az ORVOSlással jöhet a jÓRa (gyóra) Változás is: gyógyulás. A kezdetben talán inkább IRVAS, ORVAS a megnevezés. Erdővidéken az öregek mindig ORVASnak, s a gyógyszert ORVASságnak mondták, és ez nem véletlen. A szóvégi V.S – S.V gyök: VaS – SoV is rejt értelmet. Az ORVOS a beteg arcáról, a külső látványból, SOVányságából is leolVAShatja a betegséget. Az egészséges ember erős, mint a VAS. A test, a szervezet önmagában is küzd a kÓR ellen, de az igazi, önzetlen orVASi segítséggel, s a beteg gyógyulni kívánó VASakaratával könnyebb legyőzni a kÓRt. RV – VR kapcsolat: az oRVos hatékony beavatkozással gyógyulási pályára, íVRe állíthatja betegét. Az ORVOS szó minden gyökeleme magyar, így a szó egészében is.