ORVOS

ORVOS Betegek gyógyítására egyetemi képesítést szerzett, ezzel foglalkozó szakember. [bérnyelvészet szerint: ? finnugor tőből]

Az ORVOS szó az OR – RÓ ősgyökből indul. Az OR kiemelkedést, a bemélyülést jelent. Az OR ősgyök bővítménnyel kifejezhet ORTó, irtót, de lehet ORV gyököt is alkotni vele.

Az ORV gyök kifejezhet ROssz tettet: ORVul támad, de kifejezhet jó cselekvőt, ORVoslót is. A betegség is ORVul támad.

Az OR – ORV esetében hangugrás is elképzelhető, s ez esetben az R.V – V.R gyököt: RoV VaR  is elemezni kell. A betegség VERés, RAVasz, ORV támadás, mély testi-érzelmi ROVás, szabadulni tőle VARázslat erejével felérő. Utána VIRul a test.

Az ősiségben még élt az URUS megnevezés is, az URUS a betegeket URUSolta. Ennek bővítményei voltak a kURUSló, vARÁSló. A kuRuSLó, vaRáSLó meghatározó R-S-L hangjai jelen vannak a SaRLatán megnevezésben is.

A CzF Szótár leírása: „[…] gyöke a kénőcsöt jelentő ir, melyből az ir-ó, ir-u, ir-v származékok fokozatán fejlődött ki az irv-os, s hangváltozattal orvos, mint: irt ort, irtókapa ortókapa, irotvány orotvány. Tudniillik a legrégibb gyógyításmód a gyógyszerek külső alkalmazásában, nevezetesen kenegetésekben állott […]”

Tehát az ORVOS gyógyIRrel IRVOSolt, amellyel IRtotta a kÓRt, gyógyította betegei testének SORVAdásait, SÉRVEit.

Szófordítás nyomán ORVOS SORVO. Az ORVOS a SORVA, SÉRVE kezelője. Nagy bajban SÍRVA kérjük segítségét.

Az oRVoS – SoRVa – SéRVe – SíRVa hangváz: R-V-S – S-R-VS-R-VS-R-V.

A beteg SÓVÁRan várja gyógyító ORVOSát: oRVoS – SóVáR hangváz: R-V-S – S-V-R.

Az RV hangcsoport – ORVO – néhány kifejezésben párhuzamot mutat a betegségek világával. Az ORVUl támadó kór elleni ORVOslatra az igazi ORVOs ÉRVEl meghatározóak. A gyógykezelés hatékonyságával ÉRVÉnyt szerez annak, az egyre sORVAdó beteg érdekében. Megpróbálja kiragadni a kÓR által ORVUl megtámadott hERVAdó beteg szERVEzetét a RAVasz kÓR ÖRVÉnyéből. Ha sikeres a gyógymód, akkor felgyógyul, VIRulni kezd.

Az RV páros, mint R.V – V.R alvógyök:  ReV – ViR hangjai megjelenítik a REVes – VIRágzó, VIRul, meREV –  VIRgonc, VARas – VARázs és más szavakban a betegség és gyógyulás állapotát. Az RV az erős R és a végletek V hangjának párosa. A V hang nem csak a két Véglet, hanem a középen szétVálasztás értelmét is hordozza. Az ORVOSlással jöhet a jÓRa (gyóra) Változás is, még a reménytelennek tűnő REVES állapotból is: oRVoS – ReVeS hangváz: R-V-S – R-V-S.

A kezdetben talán inkább IRVAS, ORVAS volt a megnevezés. Erdővidéken az öregek mindig ORVASnak, s a gyógyszert ORVASságnak mondták.

A szóvégi V.S – S.V gyök: VaS – SoV is rejt értelmet. Az ORVOS a beteg arcáról, a külső látványból, SOVányságából is leolVAShatja a betegséget. Az egészséges ember erős, mint a VAS. A test, a szervezet önmagában is küzd a kÓR ellen, de az igazi, önzetlen orVASi segítséggel, s a beteg gyógyulni kívánó VASakaratával könnyebb legyőzni a kÓRt. A SAV a VAS hatalmas ellensége. A test elSAVasodása lehet a VASegészség megtörője is.

Úgy tűnik, hogy a nyelv erre is rámutat szavaival. Arra, hogy mennyire érzékeny a test a SAVRA, annak kémhatására. Úgy tudom, az ORVOSok adnak tanácsot, kezelést az elSAVasodás ellen.

Egy biztos, az ORVOS és a SAVRA szavak azonos hangokra épülnek: oRVoS – SaVRa hangváz: R-V-S – S-V-R.

Az igazi, lelkiismeretes ORVOS, nem áll rá hamis, élet- és emberellenes tevékenységi SÁVRA, csak mert az ország politikai hatalmi tényezőit markában, adósságrabságban tartó pénzmágnás világ elitnek arra szottyan kedve: oRVoS – SáVRa hangváz: R-V-S – S-V-R.

Ám a hivatásos, tanult, végzettséggel rendelkező orvosok közt is rengeteg a SARLATÁN. Némelyik csak SaRoLja, és ZSaRoLja betegét. Szerencsére vannak hivatástudattal tevékenykedő ORVOSok is, nem kevesen.

Ha felelőtlen az ORVOS, akkor betegének sorsa, állapotának rosszra fordulása az ő ROVÁSára írandó: oRVoS – RóVáS hangváz: R-V-S – R-V-S.

Az ORVOS szó minden gyökeleme magyar, így a szó egészében is.

RV – VR kapcsolat: az oRVos hatékony beavatkozással gyógyulási pályára, íVRe állíthatja betegét, és akár több éVRe kiterjedően hosszabbíthatja meg életét.