PACIFIZMUS

Magyar szavak
PACIFIZMUS – Mindenféle háborút ellenző polgári nézet, irányzat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. latin] A béke, angolul peace, franciául paix, latinul pacem, olaszul, románul pace stb. Mindannyi a kézfogás, tenyérbe csapás, pacsi szóból eredők.
Hihetetlennek tűnő, de érdemes végignézni különböző nyelveken. Még a szláv nyelvek mir szava is ezt adja, hisz a mir (az ámul változata), mira, miracolo, mirage csodát jelent, a csoda szó pedig szintén az ámulat következtében történő tenyérösszecsapásból jön (ecsap – pac/s/e). Ugyanakkor a cs hangnak a becses, kincs, becsület, bölcsesség, esetleg csend szavakban való szerepét is figyelembe kell venni, s mivel minden nyelv az ősmag(yar)-nyelvből indult ki, és a hangok jelentését magába építette az utódnyelv, így a cs hang is átvitte egyes nyelvekbe ezt az értelmezést, noha nem minden idegen kifejezésben tud kibontakozni teljességgel a hang valódi értelme. A magyar nyelvben a béke szó összetett rövidítés, két gyök: a be régies bé alakja, és a ke. Az első: bent, a lélekben, közösségen belül. A B hangnál kifejtett nagyság értelme is jelen van a nagyjelentőségű és nagy jelentésű béke és barátság szavak gyökeiben. A másik: két csoport közt, kellemes, kedves, kebel, kegyelem, kezdet, kettő. Béköltözött hozzánk a kellem, nyugalom. A szívben, lélekben, vagy két fél közti kellemes, kedves állapot – béke. Békekötés, amikor a ma magyarnak mondott nyelv világnyelv volt, a két egymással szemben álló fél, ha megegyezett, kezet adtak rá. Kezet rá! – e felszólítás járja ma is megegyezés esetén. A két egymást markoló kezet, a megegyezés jeleként, jelképesen bekötötték. Barátságuk éke a béke lett. A kötéstevés más helyzetekben is szokás volt. pacific – békés, csendes (pacsi), pacifica – lecsillapít, lecsendesít. A fica a face latin szóból, de amely cselekvés csifál, csefál – csinál ősmag(yar)-nyelvi szóalak torzója. A latin nyelv még alvó csírában sem létezett a világon, amikor az első békekötést tenyérbecsapással megpecsételték. Ugyancsak találó a béke szó fordítása: kebé. A kebé – kebel, belső kegyes szívbeli állapot. Meg lehet számolni a névadó jellemzőket és azok összhangját.