PÉNTEK

PÉNTEK – A hétfővel kezdődő hét 5. napja. MÉKSz: szláv Még véletlenül sem hihető, hogy szláv eredetű szó lenne. A csütörtök címszónál rávilágítottam, hogy értelme szerint mi

RIVALDA

RIVALDA – A színpadnak a nézőtér felőli pereme és a függöny közötti része. A MÉKSz olasz eredetet ír. Ha ezt az olasz nyelvből eredőnek vesszük, akkor viszont nyugodtan mondhatjuk, h

RÓKA

RÓKA – Vörös bundájú, bozontos farkú ragadozó állat. A MÉKSz finnugor eredetet ír, de az nem bizonyítható. A szó ősmag(yar)-nyelvi eredetű. A róka neve jöhet a piros színből (pir

ZOLTÁN

A ZOLTÁN név is több névadó jellemző összhangja nyomán rögzült a nyelvben. Valaha a ZOLTÁN volt a SZÓ hordozója – ő SZÓLT – mostani kifejezéssel SZÓvivő. Az ő szaván, SZÓLTÁN