ALIMENT

ALIMENTt – élelem, táplálék, é>a hangcsere. Az élet, lét fenntartására elsődlegesen szükséges három tényező: léés, g, ! Az al, ál gyökök a gyarapítással is kapcsolatosak (megá

ALCĂTUIE

ALCĂTUIE – ez román kifejezés a magyar ALKOT  szó megfelelője– ősnyelven: TÁKOL. TáKoL – aLKoT – aLCăTuie hangváz: TKL – LKT – LCT. T-K-L vázzal magyarul rendkívül kifejező

PASZULY, BAB

PASZULY, BAB – [MÉKSz szerint: szerb–horvát < görög] A paszuly szó és változatai több jelentést takarnak, mivel a p és f, lévén ajakhangok, néha fölcserélődhetnek. Ez az idegenbe

PÉNTEK

PÉNTEK – A hétfővel kezdődő hét 5. napja. MÉKSz: szláv Még véletlenül sem hihető, hogy szláv eredetű szó lenne. A csütörtök címszónál rávilágítottam, hogy értelme szerint mi

RIVALDA

RIVALDA – A színpadnak a nézőtér felőli pereme és a függöny közötti része. A MÉKSz olasz eredetet ír. Ha ezt az olasz nyelvből eredőnek vesszük, akkor viszont nyugodtan mondhatjuk, h

RÓKA

RÓKA – Vörös bundájú, bozontos farkú ragadozó állat. A MÉKSz finnugor eredetet ír, de az nem bizonyítható. A szó ősmag(yar)-nyelvi eredetű. A róka neve jöhet a piros színből (pir

ZOLTÁN

A ZOLTÁN név is több névadó jellemző összhangja nyomán rögzült a nyelvben. Valaha a ZOLTÁN volt a SZÓ hordozója – ő SZÓLT – mostani kifejezéssel SZÓvivő. Az ő szaván, SZÓLTÁN