PALÁST – Hosszú, bő, ujjatlan, köpenyforma ruha. Henger, kúp felületének görbe lapja. Valamely eszköz védőburkolata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv] A PALÁST P.L – L.P gyökből képzett szó: PaL – LaP. A védelmet jelentő PA ősgyökből induló szó, és takarást is jelent. A PAL – LAP gyök szóbokrához tartozó (a pálca címszónál). Amit titokban kívánnak tartani, azt elPALÁSTolják, LEPLEzik. A PALÁST valóban véd tetőtől talpig, akár egy lePEL. A PAL – LAP nagy kiterítést is jelent. Az L hangcsoport – ALÁ – pALÁstot viseltek a magas rangú, pALOtában ÉLŐk is. A pALÁstot viselők ILLAnó, ILLAtos urak és hölgyek voltak, de jutott az ALÁrendelteknek is elvétve. Az ST hangcsoport – ÁST/O – a palÁST szétterülő, szétteríthető, nagy területen takar, véd. Hasonló értelműek: fÜST, ÜST, ISTÁlló, kASTÉly stb. Az ST páros, mint S.T – T.S alvógyök: SáT – TuS, a SÁTor, TUSsol szavakban elrejtő értelmű. A pALÁST – STÓLA fordítás is beszédes. A PaLáST – STóLa hangváz: P-L-S-T – S-T-L. Ez utóbbit latin eredetűként jegyzik. A STÓLA az apoSTOLOk úti köpenye volt, de az apostol szó is csak magyarul értelmezhető átfogóan (az apostol címszónál). Latinul epiSTOLA = levél, amely megnevezéssel az apostoli leveleket is említik. Ez is, mint levél, LAP (lap – palást), a kiteríthetőség, terjedelem értelmét hordozza, s a PaLáST hangvázára épül, mint az aPoSToL. Íme: PaLáST – ePiSToLa – aPoSToL hangváz: P-L-S-T – P-S-T-L – P-S-T-L. Ezekre a szótári eredet: déli szláv – latin – nk: latin < görög. Biztos, hogy egyik nyelven sem adható a fentihez hasonló átfogó magyarázat, de lehet próbálkozni.