PÁRT (pártos) – Valamely társadalmi osztály, csoport érdekeiért küzdő politikai szervezet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A PÁRT a P.R – R.P gyökből indul: PaR – RaP. A PÁRT szintén a két oldal hasonlatából született. Nincs itt semmilyen német vagy francia kölcsönzés. Amióta két ember, PÁR ember, azóta két különböző vélemény van. A névadó jelenség a folyó által két részre osztott terület két PARTja. A folyó ügyek mibenléti megítélése, megoldási módozatai által két részre osztott emberi csoPORT a két PARTon álló PÁRT ellentétes PÁRToskodó szembenállása. Elméletileg védenek bizonyos elvek szerinti álláspontokat. Vezetőik elvben képviselik az őket követők érdekeit. A mai gyakorlati tapasztalat szerint azonban nem képviselnek senkit, csak saját érdekeiket. A közért való kiállás csupán álca. Az igazi cél. munka nélkül élni és meggazdagodni. (Tisztelet az egy százalék tört részeivel mérhető, elenyésző kivételnek.) A rész megfelelője angol, germán, latin és a latinutód nyelveken PART és változatai. Vagyis átvették a két részre osztott, két fél, egy PÁR jelentését, ebből a PÁRT szó, megnevezés. A PÁRToskodás „áldásait” szemlélteti az RT párossal alkotott néhány szó, amely párhuzamot mutat. Az RT hangcsoport – ÁRT/O – mutatja a pÁRTOskodás ÁRTAlmas voltát a csÖRTE, fERTŐ, házsÁRTOs, hóbORTOs, IRTÓ, sÉRTŐ, vIRTUs stb. szavakban. Az RT páros, mint R.T – T.R alvógyök: RéT – TéR hangjaival alkothatók a TÉR, TÖR, TÜR szavak. A PÁRTok a két TÉRfélen elkülönülve helyezkednek el. Építő együttműködésükhöz TÜRelemre volna szükség, nem egymás ellen TÖRni, TORzsalkodni. Sem az angol party, sem a német Partei, sem a francia partie nem magyarázható teljességében, részekre bontva azokon a nyelveken. Csak a mai magyar nyelven adható átfogó, mély magyarázat a szó, a fogalom eredetére. Csak a PÁR gyök, RT hangcsoport, és az RT kötött mássalhangzó-páros, mint alvógyök figyelembevételével lehet elemezni … magyarul. Az RT – TR kapcsolat: a páRTok több boTRány okoznak, mint amennyi gyógyírt kínálnak a bajokra. A nép gyöTRő gondjaira nincs éRTékelhető megoldási TeRv részükről. Csak saját méRTéktelen meggazdagodásuk a cél.