PÁRT

RT (pártos) – Valamely társadalmi osztály, csoport érdekeiért küzdő politikai szervezet. [bérnyelvész: német < francia]

A PÁRT szó a P.R – R.P gyökből indul: PaR – RaP.

Az emberPÁR* jó példa lenne a PÁRtok közti együttműködésre. Családjuk, népük jóléte függ a jó szándékú együttműködésüktől.

A PÁRT, mint politikai csoPORTosulás, szintén a két oldal hasonlata. Névadó jelenség a folyó által két részre osztott terület két PARTja is. A folyó ügyek mibenléti megítélése, megoldási módozatai** által RÉSZekre osztott emberi csoPORT a két PARTon álló PÁRT ellentétes PÁRToskodó szemben álló csoPORTja.

PáRT – PaRT csoPoRT hangváz: P-R-T – P-R-T – cs-P-R-T.

 

Nincs itt semmilyen német vagy francia kölcsönzés. Amióta két ember, PÁR ember, azóta két különböző vélemény van, amely messzemenő jó indulattal közelíthető, eggyé olvasztható lenne. Mindkettő ugyanazt az eredményt akarja, csak más-más módon.

A rész megfelelője angol, germán, latin és a latinutód nyelveken PART, PARTe, PARTid és változatai. Vagyis átvették a két RÉSZre osztott, két fél, egy PÁR jelentését, ebből a PÁRT szó, megnevezés.

A PÁRToskodás „áldásait” szemlélteti az RT párossal alkotott néhány szó, amely párhuzamot mutat.

Az RT hangcsoport – ÁRTO – mutatja a pÁRTOskodás ÁRTAlmas voltát a csÖRTE, fERTŐ, házsÁRTOs, hóbORTOs, IRTÓ, sÉRTŐ, vIRTUs stb. szavakban.

Az RT páros, mint R.T – T.R alvógyök: RéT – TéR hangjaival alkothatók a TÉR, TÖR, TÜR szavak. A PÁRTok a két TÉRfélen elkülönülve helyezkednek el. Építő együttműködésükhöz TÜRelemre volna szükség, nem egymás ellen TÖRni, TORzsalkodni.

A PÁRTok a saját önző érdekeikért a nép jogaiba TIPORnak.
PáRT – TiPoR hangváz: P-R-T – T-P-R.

A PÁRTnak politikai TEREPre van szüksége, ahol tevékenységet fejthet ki.
PáRT – TeReP hangváz: P-R-T – T-R-P.

A PÁRTok egymással szemben örökösen PERT viselnek.
PáRT – PeRT hangváz: P-R-T – P-R-T.

Általában a legvérmesebbek az esélytelen TÖRPEPÁRTok.
PáRT – TöRPe hangváz: P-R-T – T-R-P.

Választási kampány idején minden PÁRT igyekszik nagy PORT verni maga körül.
PáRT – PoRT hangváz: P-R-T – P-R-T.

Sem az angol party, sem a német Partei, sem a francia partie nem magyarázható teljességében elemeikre bontva azokon a nyelveken.

Csak a mai magyar nyelven adható átfogó, mélyreható magyarázat a szó, a fogalom eredetére, mivel csak a magyar nyelv birtokolja az értelmi kapcsolatok viszonyítási alapkészletét, az értelemhordozó gyököket és hangcsoportokat, hangvázakat, amelyek fontosak az eredetkutató elemzésnél.

Csak ezekkel – jelen esetben – a PÁR gyök, RT hangcsoport, és az RT kötött mássalhangzó-páros, mint alvógyök figyelembevételével lehet elemezni … magyarul.

RT – TR értelmi kapcsolat: a RTok több boTRány okoznak, mint amennyi gyógyíRT kínálnak a bajokra. A nép gyöTRő gondjaira nincs éRTékelhető megoldási TeRv részükről. Sokaknál csak a hatalom megszerzése, megtaRTása a cél.
——————————-
/*/ Az emberPÁR, két ellenkező nemű ember, teljesen eltérő testi-érzelmi jellemzőkkel. Csak akkor sikeresek és gyümölcsözők, ha szeretettel, teljes összhangban együttműködnek. Mindkét fél az ő sajátos jellemzői szerinti képességeit, értékeit – az építő, otthonteremtő, boldog jövő, mint megvalósítandó fő cél, érdekében – közreadja. Gyermekeik, utódaik jóléte függ a köztük levő összhangtól, egyetértéstől.

/**/Elméletileg védenek bizonyos elvek szerinti álláspontokat. Vezetőik elvben képviselik is az őket követők érdekeit. A mai gyakorlati tapasztalat szerint azonban bár jó célokat is képviselnek, de többnyire saját érdekeiket. A közért való kiállás – kevés dicséretes jó példa kivételével – többnyire álca. Az igazi cél – főleg a semmittevő ellenzéknél – munka nélkül élni. Tisztelet a világszinten egy százalék tört részeivel mérhető, elenyésző kivételnek.