PÁRT

PÁRT – Valamely társadalmi osztály, csoport érdekeiért küzdő politikai szervezet. [MÉKSZ: német < francia] A PÁRt szintén a két oldal hasonlatából született. Nincs itt semmilyen német vagy francia eredet. Amióta két ember, PÁR ember, azóta két különböző vélemény van. A névadó jelenség a folyó által két részre osztott terület két PARTja.

A folyó ügyek mibenléti megítélése, megoldási módozatok különbözősége miatt két részre osztott emberi csoport a két PARTon álló PÁRT ellentétes PÁRToskodó szembenállása. Elméletileg védenek bizonyos elvek szerinti álláspontokat. Vezetőik elvben képviselik az őket követők érdekeit. A mai gyakorlati tapasztalat szerint azonban nem képviselnek senkit, csak saját érdekeiket. A közért való kiállás csupán álca. A rész megfelelője angol, germán, latin és a latinutód nyelveken PART és változatai. Vagyis átvették a két részre osztott, két fél, egy PÁR jelentését, ebből a PÁRT. A PÁRToskodás „áldásait” szemlélteti az RT párossal alkotott néhány szó, amely párhuzamot mutat: árt, csörte, fertő, házsártos, hóbort, irt, sért, virtus stb. Az RT kötött mássalhangzó-páros, mint alvógyök figyelemre méltó, mivel az R.T – T.R teremtőgyök hangjai, amelyekkel a TéR, TöR, TüR szavak alkothatók. A PÁRTok a két TÉRfélen elkülönülve helyezkednek el. Építő együttműködésükhöz TÜRelemre volna szükség, nem egymás ellen TÖRni, TORzsalkodni. Sem az angol party, sem a német Partei, sem a francia partie nem magyarázható teljességében, részekre bontva azokon a nyelveken. Csak a mai magyar nyelven adható átfogó, mély magyarázat a szó, a fogalom eredetére. Csak a PÁR gyök és az RT kötött mássalhangzó-páros, mint alvógyök figyelembevételével lehet elemezni… magyarul!