PASZULY – Bab. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szerb–horvát < görög] A PASZULY a P.SZ – SZ.P gyökből képzett szó: PaSZ – SZaP. A PASZULY szó és változatai több jelentést takarnak. Több megnevezés ismert: bab, PASZULY, fuszulyka, faszulyka. A PASZULY szó a táPÁSZkodó, mindenre felkaPASZkodó, ráPASSZolót jelentő PASZ gyökből indul. Az ősnyelvi, így a mai magyar nyelvi szófordíthatóság, élő tulajdonsága a nyelvnek. Az SZ hangos ősgyökök (ász, isz, usz stb.) – ez esetben – az ÚSZ – SZÚ hosSZÚra nyÚjtózó előrejutást jelentett, jelent. Ilyen a vízszintes ÚSZás, kÚSZás. A SZU gyök bővítménye: SZULák, SZŐLő, szintén kúSZÓnövények. Idegen nyelvekben, így például a románban SUIE (szuje) – felemelkedik, felmászik, ez is ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó. A mÁSZÓ, mÁSZkáló kisgyereket régen – helyenként ma is – máSZULYnak mondták: hová mászol, máSZULYka? Ez a SZULY gyök értelme a szóban. Így alakult ki az apró BABot termő növény kaPASZkodó, SZULYó természetéből a látványi PASZ-SZULY, PASZULY megnevezés. A PASZ gyök fordítva azt is elmondja, hogy SZAPora termésű növény. Az SZ hangcsoport – ASZU – szétterjedés, szélesedés. Jelen van a kUSZÓ, ÚSZÓ, mÁSZÓ, mESSZE, hOSSZÚ stb. szavakban. A FASZULYKA változat (Felső-Háromszék) a FÁra mÁSZÓ, FÁra máSZULY, a FÁra SZULYó FA-SZULY-KA. Van még a FUSZULYKA (Erdővidék). A FU gyök a FUtni ige szótöve. E szó – FUszulyka – akár a FUtórózsa, a növény FUtva terjeszkedő tulajdonságát őrzi a szóban. A CzF Szótár még rámutat a növény termésének egy jellemzőjére: „Némely tájakon fuszuly, fuszulyka, melyből azt is lehetne következtetni, hogy eredetére nézve am. foszol vagy foszló, t. i. mint hüvelyes vetemény, éréskor hüvelyéből önmagától kifoszlik.” Kiem. K.S. Nos, ez is a több névadó jellemző egyike, és ez is magyar. Az utódnyelvekben módosulva jelennek meg. A görög fasólia, török fasulye, a román fasole szóalakok a FA gyököt örökölték, örökítették meg. Azonban egyik nyelven sem tudják, mi a mondanivalója a szónak! A PASZULY és változatai eredeti ősnyelvi szavak. Csak a mai magyar nyelven bontható, értelmezhető, magyarázható. Így hát ne nézzük le azt az embert se, aki fuszulykát, netán faszulykát mond, mert ő még Ádám, Noé nevű ősei nyelvén beszél, akiknek életidejében nevet kapott a növény.