PENDZSOM

PENDZSOM  – A spontán táncalkalmak jászsági elnevezése.  
A P.N – N.P gyökből indul: PeN – NeP. A PENDülő húr adja a hangot a táncra. Az ND páros, mint alvó N.D – D.N gyök: NáD – DaN a zenét jelenti. Valamikor NÁDsíp, NÁDi hegedű volt a hangszer. A DANoláshoz ez adta a kíséretet. A DZS a magyar nyelv mai hivatalos helyesírási szabályai szerit egyetlen hang. A gyökelmélet szerint azonban nem lehet egyetlen hangnak tekinteni. Még akkor sem, ha Czuczor Gergely és Fogarasi János is így gondolta. A D.ZS – ZS.D gyök: DőZS – ZséD, a DŐZSöl, zs > s váltással DUSkál szavak gyöke.  
A zs > sz váltással DÍSZ, de egy ősi szó, a DISZke is ezzel alkotható, amely valaha a szép fiatal DISZke lányok jelzője volt . A fordított ZSÉD gyök felüdítő ÉDes nEDű értelmű, s ez a ZSÉDA név jelentése is Tehát a DZS itt kellemes csengésű. Az OM ősgyök, az M hang jó oldali értelme folytán, kellEMi gyök. Jelen van a gyÜMölcs, EMlő, álOM, cOMb, szerelEM és más szavakban. A D és J hangok együttejtése adja a GY hangot. A GYÜMölcs tehát DJÜMölcs alakban is írható volna. Ha a kellemes ZSOngású ZS hanggal ejtem: GYZSÜMölcs. Innen a GYZSEM, DZSEM.  
Székelyül a hígra főzött íz MACSnak is nevezik helyenként. MACS, CSAM, CSEM, CSEMege. Ez a CSEMege a DZSEM.  
Nem angol … magyar szó. Az angol nyelvnek nincsenek saját gyökszavai. Csak amelyeket megörökölt az ősi anya-nyelvből! A DZSEM szó kellemes jelentésű szóelemekkel fejezi ki a GYÜMölcsből készült CSEMege ízet. A jászok sem az angoloktól vették a PENDZSOM szót. Sajátjuk. Amint látható a fenti szófejtésből, a DZSEM, DZSOM kellemes CSEMegés kicsengésű. Akinek nagy vagyona van, bőségben él, az DŐZSöl. De akinek jókedvből van sok, abból DŐZSöl.  
A jászság igazi táncmulatságot rendezett, és azt a PENDülő zenére PENDerülő, ZENgő, ZSONgó szívű ifjak: DISZke lányok, legények jókedvükből DŐZSölve TOMbolták ki a bennük levő életerőt: DZSOMboltak.    
Ebből alakult ki összevonva a PENDZSOM megnevezés.