PÉNZ – A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme, bankjegy, államjegy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán] A PÉNZ P.N – N.P gyökből képzett szó: PéN – NéP (p > f: fény). Mindkét nép az írott történelem derekán jelent meg, a germán előbb, a szláv később. Ennél a két népegyvelegnél akkor nem létezett ehhez szükséges kereskedelmi, ipari műveltség. A PÉNZ szerepének, fogalmi összességének kigondolásához, előállításához kellett a kifejlett kézműipar, a szükségleteket kielégíteni hivatott kereskedelem. Sem az egységesnek semmiképp nem mondható szlávok, sem a germánok nem voltak annyira műveltek. Még közvetítőként sem jöhetnek szóba. A PÉNZérmét az ősnyelv közeli nyelvet beszélő föníciaiak, punok találták fel ÚJRA!* De az arany, ezüst, mint szépen CSENGŐ, PENGŐ fémek már jóval azelőtt arányító, értékváltó (innen a valuta) nemesfémek voltak, és a PENG szó már akkor megragadt az emberek tudatában, még a nyelvrobbanás előtt! Az arany, ezüst érmékbe öntve is CSENGŐ, PENGŐ, ZENGŐ hangot adó fémek. Ez is benne van a névben, és a világ sok nyelvében erre a gyökre épül a PÉNZ szó. A PENGŐ név, amely az arany, ezüst fémeknek a szépen csengő, PENGŐ, zengő tulajdonsága nyomán alakult ki, oly mélyen élt már az egynyelvűség, az ősnyelv idején az emberek tudatában, hogy a nyelvrobbanáskor minden nyelv magával vitte valamilyen formában. Figyeljük meg az alább felsoroltaknál. Vagy a PEN gyökszó vagy a PENGő haNGot utánzó NG páros jelen van: cseh peníze, dán penge, izlandi peningar, indonéz uang, latin pecunia, litván pinigai, maláj wang, norvég penger, orosz dengi, román bani, svéd pengar, szlovák peniaze, thai ngei, angol penny stb. Ezek mind a fém PENGŐ haNGjából ihletett név utódnyelvi módosulatai! Néhány nyelven az aranyra utaló para, mint a wallesi nyelvű arian is. Az arany, ezüst nemesfémek csillogó FÉNYe, a PÉNZzel elérhető FÉNYűZő (fény-z – pén-z) élet ehhez az értelmi körhöz tartozik. A magyar nyelvben a PENGŐ PEN gyöke bővítménnyel adja a PÉNZ szót. Mivel a magyar nyelvben egyetlen hang vagy hangcsoport sem véletlen kerül a szóbeli helyére, így a PENGŐ NG párosát helyettesítő NZ és a magas É hang sem, amely a PÉNZ utáni Észveszejtő ÉrdeklődÉst jelzi, a Z hang pedig a vele járó ZűrZavart. Az NZ hangcsoport – ÉNZ/E – érinti a pÉNZ, pÉNZEk jellemzőit. Példaként: brONZ lett később az érmék anyaga. A megszerzéséért kÍNZÓ vágy gyötör sokakat, és hajszolása ÖNZŐvé tesz, bár sokak számára vONZÓ az őrületig. Az N.Z – Z.N gyök: NéZ – ZeN mutatja, hogy a nemes fémek NÉZésre is kellemes látvány, s a szépen ZENgő, csillogó aranynak mily nagy hatása volt és maradt a nőkre, s ebből eredően a NŐZéshez is elengedhetetlen kellék. /*/ Hasonló Arkhimédész (újra)felfedezéséhez (bemerítés), amelyet jóval előtte ismertek, különben nem lennének jelen a merít, méret, méter szavak a magyar nyelvben, amelyek ősnyelvi örökségek. Vagy a nulla újbóli felfedezése. Ezek már az Özönvíz előtt ismertek voltak, használták a hatalmas építkezések számarányító műveleteinél.