PEREPUTTY

PEREPUTTY – Család, rokonság, háznép. [bérnyelvész: ? szláv] A PEREPUTTY szó a P.R – R.P gyökből képzett: PeR – ReP.

A PEREPUTTY nagy tömeg, nagy kört, nagy helyet foglal el. A PER körértelmű, vagyis a nagy családi ROKoni KÖR, az azt jellemző PERgő, PÖRgő, RIPpadozó, pezsgő mozgalmas életvitellel együtt.

Az R hangcsoport – ERE – jellemzőt rejt: a pEREputty azonos EREdetűek népessége a pIRInyótól ÖREgig, az összes REtyERUtyával együtt.

A P hangcsoport – EPU – szintén jellemzőket leíró, azonos csOPOrt, nÉPEsség, lehetnek egy APÁtól származók.

Nincs itt egy íja-fia szláv elem sem, a PEREPUTTY szó magyar, retyemutyástól.

PeRePuTTY – ReTYeRuTYa – ReTYeMuTYa hangváz: P-R-P-TY-TY – R-TY-R-TY – R-TY-M-TY.

Akinek sok a PEREPUTTYA, az PUTYERÓT, PUTY ERŐT, azaz az együttes perePUTTY EREjét mutatja fel. Akár a hetvenkedő, a mögötte álló hetven vengjével, testvérével, és RIPITYÁRA ver mindenkit.

PeRePuTTY – PuTYeRóT – RiPiTYáRa hangváz: P-R-P-TY – P-TY-R-T – R-P-TY-R.

A PEREPUTTY minden PORONTYA  PARITTYÁval tanult vadászni az ősiségben.

PeRePuTTY – PaRiTTYa – PoRoNTYa hangváz: P-R-P-TY – P-R-TYP-R-N-TY.

A CzF Szótár leírása: „Azon igen nagy számu öszvetett szók osztályába tartozik, melyek ugyanazon fogalmat némi változattal kétszeresen fejeznek ki, p. gyimgyom, ringyrongy, hebehurgya, serteperte, retyemutya, dinomdánom, hátahupás, csűrcsavar, gézengúz stb. stb. A ,pereputty’ családot jelent, melyet a sarjadzó ivadékok, gyermekek, kisdedek alkotnak, honnan a család nem egyéb, mint a családapa és anya szülöttei együtt véve, miért a pereputtyot megkülönböztetjük amazoktól, midőn így szólunk: nincs pereputtya, pereputtyostul elment stb. […] Az egész szónak eredeti jelentése a magyar nyelvből érthető, mert mindkét alkatrésze kicsit, aprót teszen, t. i. a pere hangváltozattal am. piri, pirinyó, pirinkó; a putty pedig am. a pöttön (piczi) gyöke pött, vastaghangon pott, putt, lágyítva: potty, putty; rokon hozzá a mozgékony kis embert vagy gyermeket jelentő firity az öszvetett fityfirity szóban, továbbá a poronty, […]  Ez elemzés szerént pereputty am. piri pött, azaz: apró piczi, csiribiri, iczipiczi, és a pereputtyos am. ijasfijas, kinek sok ijafija, sarjadéka van.” Kiem. K.S.

Nos, régiesen szólva: itt minden el vagyon mondva.

Miért kell szegény szlávokat meggyanúsítani e szó megalkotásával, hiszen e szó minden létező vonatkozása, szóbokra, szócsaládja fellelhető, elemezhető a mai magyar nyelven pereputtyostól, retyemutyástól, porontyostól.