PIRAMIS

A PIRAMISokról a mai tudomány tényleg azt tartja, hogy fáraók sírjai, temetkezési helyei. Ám ezek jóval azelőtt épültek és átvészelték a Vízözönt. A kényurak, diktátorok mai napig szeretnek elbitorolni előttük való korból származó megvalósításokat, mintha az ő lángeszük terméke lenne. Tudomásunk szerint egyetlen királyi múmiát sem találtak piramisban.

PIRAMIS, PIRAMIDA – Egyiptomban a fáraók számára temetkezési helyül, illetve Dél- és Közép-Amerikában kultikus célt szolgáló, gúla alakú építmény. [MÉKSZ szerint: nk: latin < görög < egyiptomi] A PIRAMIS, PIRAMIDA P.R – R.P gyökből: PiR – ReP képzett szó. A PIRamis, egymás fölé épített PERemes, rétegek gúlája. A kő egyik fő tulajdonsága: ROPpanva REPed. Az ősnyelven ez a megnevezés is élt: REPedő. A PIRamis másik névadó jellemzője a feltörő tűzláng – PIR – csúcsosan elhegyesedő alakja. Ugyanakkor a PIRamis csúcsán látható elsőként minden reggel a PIRuló hajnal, a felkelő nap fénye, PÍRja. A PIR ősnyelvi gyök, a PIRos a tűz színe, a tűz PÍRja PERzsel. Egyik névadó jellemző ez a PIRamis, a PERzsa nevekben, de a PIReneusok nevében is, amelynek csúcsán minden reggel legkorábban csillan meg a napsugár PÍRja. A PIRAMIS sok-sok PEREMmel magasított csúcsos, PEREMES torony. A PiRaMiS – PeReMeS hangváz: P-R-M-S – P-R-M-S. A PIRAMIS minden rétegének oldalhossza, átlója rövidebb, így lépcsőzetesen csökkenő, többnyire 45 fok az él dőlésszöge. Rengeteg található a Földön ma is: szabadon, földdel takarva, tengerek mélyén, sarki jég alatt. A PIRAMIS másik neve: PIRAMIDA, amelynél a PÍR = PARázs, tűz, AMIDA – IMÁDÓ. Az igazság az, hogy a nagy egyiptomi, boszniai, kínai, mexikói és más: tengerek alatti, sarki jégpáncél által takart nagy PIRAMISok még Özönvíz előttiek* az egynyelvűség idejéből. Ezrével épültek tűzimádat, PÜR IMÁDAt, PÜRAMIDA céljából. Ezeken az építményeken imádati (ember, állat) égő, tűzáldozatokat mutattak be Lucifer részére. A PIRAMISOK csúcsán valószínű mindig égett a PÜRIMÁDÓ (Prométeusz**) által az égből hozott PÜR, azaz a tűz. E szó több értelmet tömörít, mint minden más szó is. A P.R – R.P gyök: PíR – RoP, PaR – RoP, a PÍR = PARázs. A tűzáldozat szertartás kényszere valamilyen ROPpant nagy félelem – PARa*** – késztetése nyomán áll elő, és védelmet óhajtó. A szóban levő R hangcsoport – IRA – védelmet jelent a gARÁd, ARAd, vÁRAd, kERÍtés és más szavakban. A pIRAmis, pEREmes, kARImás, mEREdek emelkedésű, égretÖRŐ ÓRIási építmény, valamiféle kIRÁlyi URAlom jelképe, de jelen van a pARÁzs, zsARÁt szavakban is. Az R.M – M.R gyök: RaM – MeR, a piRAMis: RÁMás, peREMes, MERedek oldalú építmény. Az ősi egyiptomiak MER-nek nevezték, és „felemelkedés helye” jelentése volt. De valamiféle, akár hamis REMényt is jelentett, a megmentés REMényét, hiszen IMÁDAt céljából építették, az Özönvíz előtt. Minden piramis, PIRAMIDA, Vízözön előtt épült tűz – PÍR – IMÁDAt céljából. A PiRaMiDa – PíR iMáDó hangváz: P-R-M-D – P-R-M-D. Ez azt jelentette, hogy akkor tűzimádatot gyakoroltak. Meglehet, ekkor már az Énók jövendölése miatti pusztulástól való félelmükben. Az M hangcsoport – AMI – a pirAMIs hatalmas elEMEkből épült tűzIMÁdat céljára. A szóban van érzelmi töltet is. Azt sugallja, hogy talán versenyszellEMŰ – IRAM – erőfitogtató IMÁdati versengés építményei. Ugyanakkor, nagy IRAMban épültek, mert a megMARADást remélték a piRAMIDoktól. RaMiD – MaRaD hangváz: R-M-D – M-R-D. Az M.S – S.M gyök: MiS – SiM, MAS, mint hataMAS építmény, de lehet hatalomTÖMörítés, SUMmázó jelképe. Lehet köze a MUSZáj szó kialakulásához is, amikor a vízszint emelkedésekor az oda felkapaszkodókkal együtt a csúcsot is elfödte a víz, nem volt MÁSra esély: Most ÚSSZ vagy SZÁLLJ! Ez a bárkában levők ajkán hangozhatott el. /*/ Biztosra állítható, hogy az egyiptomi fáraók egyetlen hatalmas PIRAMISt sem építtettek, ugyanis a Vízözön utáni kétkezes-taligás „műszakisággal” elképzelhetetlen a hatalmas kőtömbök mozgatása. Némely álmodozók alkottak már különböző elméleteket e kőtömbök mozgatására, de azok csak az elképzelések szintjén maradnak, mert még a mai műszakisággal sem képzelhető el mozgatásuk. Az egyik meseszerű leírás itt található: http://mult-kor.hu/10-erdekesseg-az-egyiptomi-piramisokrol-20141120 /**/ PROMÉTEUSZ – PR-OMÉT-EUSZ, ebből: PR = PüR, OMÉT = IMÁD, EUsz = Ó. PÜR IMÁDÓ. Ő volt Lucifer, elején, kezdetben Fényhordozó, a fény angyala. /***/ http://istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Hamvas-Bela-Enokh_konyve.pdf. 11. oldal. Égi felvigyázók jöttek a Földre teremtői engedély nélkül, testet öltöttek, földi asszonyokat vettek feleségül. Énók – aki közölte velük elpusztításuk ítéletét – még a neveiket is felsorolja. Ők nemzették a hosszúkoponyájúakat, óriásokat, egyszeműeket, s mindenféle torzszülöttet, akiknek csontmaradványait megtalálták ásatások során. Ezek rendkívüli műszaki tárgyakat, eszközöket, gépeket készítettek. Tombolt az erőszak, épp mint ma. Végül élhetetlenné tették az emberek életét. Énok Istentől ihletett üzenetére megrettentek, és hatalmas építkezésekbe fogtak a Földön a megmentésükért. Az általuk hatalmas kövekből készített PIRAMISok, PIRAMIDÁk a végítélet miatti félelem, védelem (para) célját és IMÁDAtot szolgálták. A PIRAMIS mintáját –, amely mindenható teremtői hatalom jelképe, csúcsán a mindent látó szemmel – fentről hozták. Úgymond: isteni eredetű, ellopott, elbitorolt jelkép. A Földön rengeteg PIRAMIS van, némelyek földdel, erdővel befödve, mások a tengerek vizei vagy a sarkok jégpáncélja alatt. A „felvigyázók” által készített magas műszakiság szintjén álló gépekről, képek maradtak belső kamrák falain. A gépek valószínű alkatrészeire is bukkantak itt a Földön, de amely leletek körül síri csend van. Az úgynevezett tudomány nem mer kutatásba fogni, mert nem tudna megbirkózni az új ismeretekkel, nem tudna magyarázatot adni az anyagelvű világnézet nyelvén. El kellene ismernie a teremtés tényét. Megdőlnének az évszázados bizonyíthatatlan elvek, és szélhámos hazugságoknak minősülnének. Bezúzhatók lennének a több mint 200 éves, ’holtbiztos tudományos eredményekkel’ – valójában sarlatán találgatásokkal – teleírt könyvek. Ekkora leégést a tudományos gőg már nem tudna elviselni.