PIRAMIS, PIRAMIDA

PIRAMIS, PIRAMIDA – Egyiptomban a fáraók számára temetkezési helyül, illetve Dél- és Közép-Amerikában kultikus célt szolgáló, gúla alakú építmény. [bérnyelvész: nk: latin < görög < egyiptomi]

A PIRAMIS, PIRAMIDA P.R – R.P gyökből: PiR – ReP képzett szó. A PIRamis, egymás fölé épített PERemes, rétegek gúlája. A egyik fő tulajdonsága: ROPpanva REPed. Az ősnyelven ez a megnevezés is élt: REPedő.

A PIRamis másik névadó jellemzője a feltörő tűzláng – PIR – csúcsosan elhegyesedő alakja.

Ugyanakkor a PIRamis csúcsán látható elsőként minden reggel a PIRuló hajnal, a felkelő nap fénye, PÍRja.

A PIR ősnyelvi gyök, a PIRos a tűz színe, a tűz PÍRja PERzsel. Egyik névadó jellemző ez a PIRamis, a PERzsa nevekben, de a PIReneusok nevében is, amelynek csúcsán minden reggel legkorábban csillan meg a napsugár PÍRja.

A PIRAMIS sok-sok PEREMmel magasított csúcsos, PEREMES torony. Igen, ez egyik névadója: PEREMES!

PiRaMiS – PeReMeS hangváz: P-R-M-SP-R-M-S.

A PIRAMIS – SIMARIP teljes átfordítás mutatja, hogy őskori építőinek talán egy SIMA RÖPpenés lehetősége adatott meg ezekkel az építményekkel.

PiRaMiS SiMa RöP hangváz: P-R-M-SS-M-R-P.

A PIRAMIS, PIRAMIDA építés nem Ádám-utód földi ember ötlete és megvalósítása volt! Semmi közük nem volt azokhoz, még csak nem is érinthettek meg egyetlen követ sem, közelükbe sem merészkedtek.

A PIRAMIS minden rétegének oldalhossza, átlója rövidebb, így lépcsőzetesen csökkenő, többnyire 45 fok az él dőlésszöge. Rengeteg található a Földön ma is: szabadon, földdel takarva, tengerek mélyén, sarki jég alatt.

Lehet találgatni. A tudomány is csak találgat a PIRAMISok keletkezése kérdésében. De nemcsak! Ami biztos: a fáraóknak semmi közük az építésükhöz, nem egyiptomiak építették, és nem temetkezési célra. Egyiptom hatalma a Nyíl folyó völgye körüli térségére korlátozódott, és annak környékén fekvő országokat rémítgette hadaival. De a déli sarok, Ázsia, Európa, Amerika PIRAMISaihoz semmi közük.

Az igazság az, hogy a nagy egyiptomi, boszniai, kínai, mexikói és más: tengerek alatti, sarki jégpáncél által takart nagy PIRAMISok, PIRAMIDÁk még Özönvíz előttiek* az egynyelvűség idejéből.

A PIRAMIS másik neve: PIRAMIDA, amelynél a PÍR = PARázs, tűz, AMIDA – IMÁDÓ. PIRAMIDÁk ezrével épültek Özönvíz előtt, tűzimádat, PÜRIMÁDAt céljából. PROMÉDEO, PÜRIMÁDÓ idézte elő a tüzet is az áldozathoz. A Földre jött, hústestet öltött fénytestű felvigyázók (Énók), ittlétük idején tűzimádatot gyakoroltak.

PiRaMiDa – PíRiMáDó hangváz: P-R-M-D – P-R-M-D.

Ezeken az építményeken imádati (ember, állat) égő, tűzáldozatokat mutattak be az ő istenük, uruk, Lucifer, a lázadó Sátán dicsőítésére. A PIRAMISOK csúcsán valószínű mindig táplálták a tüzet, s így égett a PÜRIMÁDÓ, PROMÉDEO, PROMÉTEUSZ által előidézett, úgymond, az égből eredő PÜR, azaz a tűz, amit talán villámlással gerjeszthetett.

E fentiek a névből eredő megfejtések, ami vitathatatlan E szó több értelmet tömörít, mint minden más szó is.

A P.R – R.P gyök: PíR – RoP, PaR – RoP, a PÍR = PARázs. A tűzáldozat szertartás kényszere valamilyen ROPpant nagy félelem – PARa – késztetése nyomán áll elő, és védelmet óhajtó.

A szóban levő R hangcsoportIRA – védelmet jelent a gARÁd, ARAd, vÁRAd, kERÍtés és más szavakban. A pIRAmis, pEREmes, kARImás, mEREdek emelkedésű, égretÖRŐ ÓRIási építmény, valamiféle kIRÁlyi URAlom jelképe, de jelen van a pARÁzs, zsARÁt szavakban is.

Az R.M – M.R gyök: RaM – MeR, a piRAMis: RÁMás, peREMes, MERedek oldalú építmény. Az ősi egyiptomiak MER-nek nevezték, és „felemelkedés helye” jelentése volt. De valamiféle, akár hamis REMényt is jelentett, a megmentés REMényét, hiszen IMÁDAt céljából építették, az Özönvíz előtt.

Minden PIRAMIS, PIRAMIDA, Vízözön előtt épült tűz – PÍRIMÁDAt céljából, utána egy sem. A tűzIMÁDÓ, PÜRIMÁDÓ PROMÉDEO csak MÉDEO, médium, összekötő kapocs volt a láthatatlan birodalmi főlázadó és a földiek közt. Ő idézte elő a tüzet is az áldozat bemutatására. Addig tűzjelenség nem volt a Földön, szükség sem volt rá. PIROMÉDEO gerjesztett számukra tüzet, hogy valamiféle áldozatot mutassanak be.

PüRiMáDó – PRoMéDeo hangváz: P-R-M-D – P-R-M-D.

Meglehet, ekkor már az Énók jövendölése miatti pusztulástól való félelmükben.

Az M hangcsoportAMI – a pirAMIs, pirAMIda hatalmas elEMEkből épült tűzIMÁdat céljára. A szóban van érzelmi töltet is. Azt sugallja, hogy talán versenyszellEMŰIRAMerőfitogtató IMÁdati versengés építményei. Továbbá, nagy IRAMban épültek, a megMARADást remélték mind a piRAMIDoktól.

PiRaMiD – MaRaD hangváz: pR-M-D – M-R-D.

Valamiféle égi közbelépést vártak: ha már a PARADÍSZEM otthon elveszett, akkor talán a PARAMISZ, PARAMID áldozat visszahozza.

A szóvégi M.S – S.M gyök: MiSSiM, MAS, mint hataMAS** építmény. Amikor a vízszint emelkedésekor az oda felkapaszkodókkal együtt a csúcsot is elfödte a víz, nem volt MÁSra esély.
———————-
/*/ Biztosra állítható, hogy az egyiptomi fáraók egyetlen hatalmas PIRAMISt sem építtettek, ugyanis a Vízözön utáni kétkezes-taligás „műszakisággal” elképzelhetetlen a hatalmas, több tonnás kőtömbök mozgatása. Némely álmodozók alkottak már különböző elméleteket e kőtömbök mozgatására, de azok csak az elképzelések szintjén maradnak, mert még a mai műszakisággal sem képzelhető el mozgatásuk.

/**/ Énok könyve szerint a Földre leszállt, testet öltött lények sok mindent tudtak, de nem mindent. Műszaki, vegyészeti tudásuk meghaladta a mai ember szintjét. Építményeik, gépi alkotásaik képei, azoknak a megvalósításaikban látható nyomai túlmutatnak a mai fejlesztések szintjén. Mivel engedetlenségből eredőek voltak, a Teremtő a Vízözönnel kitörölte őket a földi létből.