POLISZ

POLISZ – Ókori városállam. [bérnyelvész: ógörög]

A POLISZ szó a P.L – L.P gyökkel indul: PoL – LoP. Az eredeti ősnyelvi szó: FALAS, PALLÓS, de élt az eszező, f > p hangváltással a POLISZ megnevezés is, amely később megragadt az ősnyelvből kialakuló eszező ógörög nyelvben.

A POLISZ fontos PÓLUS, azaz sarokpont volt – a rablótámadások ellen védekezésre berendezkedett – társadalom számára. Megfigyelhető a továbbiakban az F, P, L vagy V, R hangok szerepe a vonatkozó szavakban.

A vándor népek sátorban éltek, a leteLEPedett földművelők tanyákon, FALakból éPÜLt kunyhókban. A sátor LEPelből, lePELből készült, a kunyhó már éPÜLetnek számított, mert FALai voltak, ugyanis a kunyhók, tanyaházak építésénél megjelent a FAL, amely ból éPÜL, és FELemelkedő.

A romló álLAPotok miatt a tanyák lakói, a rablótámadásoktól FÉLElmükben, a kemény FALU éPÜLetekből álló FALUba, FALvakba tömörültek, hogy együtt védekezzenek a LOPó, raBOLó hordák, csürhék ellen.

A raBLóháború neve az ősnyelven LOPta volt. Ez él a harcot, háborút jelentő olasz LOPta és a román LUPta szavakban.

A FALunak volt egy imádati céllal éPÜLt, FALlal körülvett éPÜLete, amelybe vész esetén a nőket, gyermekeket, öregeket menekítették. A FALvak kunyhóit PALlérok építették. A későbbi FALas, POLisz tömörülések nagy, magas FALait szintén.

A nagy FALas tömörülést nevezték VÁRasnak is (f > v, l > r). A messziről VIRító fehér FALakat VÁRnak is nevezték, mivel a mész másik neve VÁR volt. Tehát a sok FALas helység, VÁRas volt.

A FALAS, POLISZ VÁRak fő jellemzői: tömör alappal készült VERt FALak, REVesség ellen VÁRral, fehéren VIRító mésszel védve.

A köveket szépen PALlérozták. A PAL gyök, ütést, VERést is jelent (pallos), a FALakhoz szükséges köveket ütve, VERve, PALlva FARagták (l > r). A POLiszok, azaz védőFALakkal körülvett, erődített városok – az időközben már hadakká fejlődött, egyre vadabb – gyilkos LOPók, raBOLók (p > b), raBLóháborúk ellen éPÜLtek.

Tehát a közhiedelemmel ellentétben, a városok FALAI nem azért épültek kezdetben, hogy a magasabbrendűség mutatói legyenek. Nem az emberi társadalom magasabb minőségi szintre emelkedésének jeleként.

A kezdeti fő-fő ok biztosan nem ez! A FALAK épülésének fő oka a közerkölcs romlása, a semmittevők rablóhadai elleni védekezés kényszere volt.

Az igazi, mindenki által, minden időben, így ma is kedvelt, vágyott emberi lakhely a kisbirtok közepén álló tanyaház.

Azonban a kényszer okán, minél jobban romlott a világ állapota, annál több erődített FALas, azaz PALos, POLisz, épült a LOPók ellen. Ezt a ma ismert, tanított történelem társadalmi fejlődésként jegyzi. Az államok szerveződését is. Holott az egyszerű békés élethez ezekre semmi szükség nincs! Nincs!

A városállamok idején a POLISZ uralkodói éltek a PALLOSjoggal, és elbántak a rablókkal, majd az önkény miatt ellenük fellépő saját véreikkel is. Később is a FALlal körülvett POLISZok, azaz FALAS nagy városok kaptak PALLOSjogot az királyoktól.

PoLiSZ – FaLaS – PaLLoS hangváz: P-L-SZ – F-L-S – P-L-S.

Az L hangcsoport – ALA, OLI – az ALAp, fALAk, szÁLLÁs, pALOta és más szavakban.

Az L.S – S.L gyök: LeS – SeL, eszezve: LeSZ – SZáL, a FALak mögött mindig LESben álltak az őrszemek, hogy a SZÁLlást védeni tudják támadás esetén. A FALasokban, PALosokban, VÁRasokban, POLISZokban rendet kellett tartani, így szükség volt egy uralkodóra: FŐÚR, FÁRaó, BÁRó, KIRály stb. Szükség volt hatékony rendvédelmi szervekre. Némely nyelvekben fellelhető ma a POL gyökre épülő megnevezése e szerveknek: POLiszia, POLicia.

A FALasokban, VÁRasokban, POLISZokban fejlődött ki a felsőbbrendűségi érzésből táPOLt, a környező térséget uralni kívánó POLitika. Megjelentek a városállamok.

A POLISZ – SZIPOL gyökátforgatás mutatja, hogy a POLISZ – megerősödvén, mint erődített város – helyzeti előnyéből fakadóan, SZIPOLYozta a környező, védelemre szoruló falvak, tanyák lakóit, és terményeikből bizonyos részhányadot követelt a védelemért cserébe.

PoLiSZ – SZiPoLY hangváz: P-L-SZ – SZ-P-LY.

Mindezek ellenére vagy inkább ezekért cserében a POLISZ egy igazi megbízható CÖLÖP, SZÖLÖP volt a környező települések részére, a nagyobb baj esetére, jelképes-valós védelmi kapaszkodóként.

PoLiSZ – CöLöP – SZöLöP hangváz: P-L-SZ – C-L-P – SZ-L-P.

Tehát a POLISZ, a FALAKkal körülvett VÁRas VÁRos megjelenése a Földön, az egyre VARASabbá, kisebzettebbé váló, „beteg” emberi társadalom kényszerű követelményeinek egyik gyászos jelensége.

A leginkább zsarolható réteg – a csövek, vezetékek végén nyomorgó – POLISZt, azaz a VÁROSt lakó embertömeg! A csövek, vezetékek urai, kényük-kedvük szerint szabályozzák vagy szakítják meg a folyamatot!