RADIKÁLIS, RASSZ, RE-

RADIKÁLIS – Gyökeres megoldásra törekvő. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A radiátor címszónál említett gyökér, eREDEt. A szabad/os elvűek (liberális) által állandóan ócsárolt RADIKÁLIS nem akar egyebet, mint visszatérni az eREDEti életmintához, erkölcshöz – a gyökerekhez.
RASSZ – 1. Emberfajta. 2. Fajtájának jellegzetes vonásait érdekesen, tetszetősen mutató. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < olasz < ?] A RASSZ szó az R.SZ – SZ.R teremtőgyökből képzett SZÁRmazás SZÁR gyökszavának fordítottjából ered: SZÁR > RASSZ. Bizonyos RÉSZe a RÉSZekre osztódott emberi fajnak. Tehát ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó.
RE- – Előképző. Újra vagy vissza. Ellen-. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Minden utódnyelvi szóban a RE, mint előképző az újRA, helyRE értelmet képviseli. Az ellenhatás (reakció) esetében is az előző állapot helyREállítását célozza. A latin nyelv megörökölte az ősmag(yar)-nyelvből!