REST, RESTELL, RÖSTELL

REST – Lusta. [MÉKSZ: ?] A magyar nyelvben sok olyan gyökszó van, amely átfordítva a másik véglet értelmét adja. Ilyen az S.R – R.S gyök. Lehet SeRény,akinek minden SüRgős, SüRög-forog. De van aki RESt, aki helyben RoStokol, és nem is RöStelli.

Mondhatnánk: a RESTég, luSTaság, kellemetlen, beSTe teSTi baj. A REST, luSTa ott SeTtenkedik az árnyékban, ahelyett, hogy tüSTént ugrana a hívásra, és üSTölést SieTne oda, inkább lassan SéTál. A bemutató szövegben az ST páros és az S és T hangokkal alkotható szavak igazolják a szavak ősmag(yar)-nyelvi eredetét a zárjelben levő kérdőjel nélkül. Sőt a CzF Szótár által felsorolt utódnyelvi szóalakok igazolják ősmag(yar)-nyelvi eredetüket. Íme: „Rokonságba hozathatik vele az albániai resst (zaudern), franczia rester, arręter, ángol to rest, arab vasaa (fest, dauerhaft seyn), német Rast, rasten, a régi felső német rast, rasta, resto, rest, góth rasta (Meile), orosz verst stb.” Legtöbbjében az ST páros is jelen van, amely a REST állapot teSThez kötődését igazolja. De ez csak magyar nyelven bontható, magyarázható.     RESTELL, RÖSTELL – Egy kissé szégyell, szégyenkezik. Nincs kedve valamit tenni, lusta, rest. [MÉKSZ:  – rest] A RESTELL az R.S – S.R gyök bővítménye: ReS – SeR. RESTELL, RÖSTELL – a reST, luSTa, beSTTe szavak az ST páros értelmére szerveződő kifejezések, és a teSTtel kapcsolatosak. Az ST párossal alkotott szavak több értelem mellett: felületi, térségi szétterjedés, elterülés értelmét viszik a szóba. A REST, LUSTA inkább elterül lanyhán, mint dolgozna. A REST és a RESTELL nem egészen  egyforma értelműek. Ez abból is látható, hogy van RÖSTELL alakja is, míg a REST csak REST lehet, mivel a tESThez kötődő. A RESTELL, RÖSTELL esetében, ha a gyököt fordítjuk: RES, RÖS – SER, SÖR. Aki REStell, RÖStell, az bizonyos keSERűséget érez valamilyen tettel kapcsolatban (eRŐSen RÖStell), TELE van vele, eRŐSen TELE. A székely ezt úgy mondaná: eRŐSt TELI vagyok véle. Már azzal a kellemetlen keSERű érzéssel, amit a tettem, szavam kiváltott a másik félben. Ugyanakkor a RESTséghez is kötődő, mivel ha RESTELL elvégezni egy munkát, azt jelenti: elhanyagolja, bár ez nem mindig a RESTség miatt van.