RINGLISPÍL

RINGLISPÍL – Körhinta. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A RINGLISPÍL az R.N – N.R gyökből indul: RiN – NiR, és a keRINGés értelmét hordozza. Az SP páros a feszes kötöttség, a PIL (p > b) BILleg-LIBegés könnyedsége. Ezek a körhinta jellemzői: feszes, SPanos kötés, amely elbírja a forgásból eredő kilendítő, kihajtó erő, egy emberi test súlya által adott terhelését, ugyanakkor szabad kilengést, szárnyalást enged, hogy élvezhető legyen a körhintázás. A német SPIELen = játék. A játék is bizonyos szabályok, kötöttségek szerinti, amelyeket be kell tartani. Az NG hangcsoport – INGlI – az INGÁst, lENGÉst, kerINGÉst, kerENGÉst kifejező. Az NG páros, mint N.G – G.N alvógyök: NeG – GeN, a NEGédes, NYÜGlő, GYÖNgéd szavakban kellemi értelmű. A GL hangcsoport – InGLI – a kisgyerekkorban – az R hang előtti – első kiejtett ösztöni hangpáros, a tovaGöRgető játékosság hangjai: GL-GL-GL, itt a száLLonGó, LenGő, nyEGLE, vonAGLÓ mozgás kellemességét jeleníti meg. Az L.S – S.L gyök: LiS – SiL, s > z > sz váltással: LAZa, SZÁLlongó szavakkal mutatja a játékos kerengést Az SP hangcsoport – ISPÍ – a ringlISPÍl könnyedén forog, de a kilengő ülőszékek feszesen, SPAnosan vannak rögzítve. Az SP páros, mint S.P – P.S alvógyök: SeP – PeS, a madár szárnyának levegőt, áert SEPerő mozdulata, a levegőben való mozgást jelenti. A SEP – PES gyökből indult a madár egyik ősnyelvi megnevezése: seperő – PESőre. Ebből módosult az utódnyelvek egy részében a madarat jelentő szó. Például a portugál passaro, galíciai paxaro, román pasăre, spanyol pájaro stb. Tehát a ringliSPil SP párosa – magába sűrítve – ezt a rePeSő, levegőt SePerő játékos (spielen) mozgás jelenti. A szóvégi P.L – L.P gyök: PíL – LiP, a PILlog, PALinta, LIPinka, (p > b) BILleg-LIBeg szavakban a játékos hintázást leíró. A kifejezés ősnyelvi elemekből áll. Alakulhatott ki német nyelven, de nincs más alap szóalkotásra, csak ősnyelvi elemek. A hangok, ősgyökök, gyökszavak mondanivalóját azonban a német nyelven nem (!), csak a nyelvi titkok magyarázó nyelvén, a mai magyar lehet megfejteni.