ROMBUSZ – Ferdeszögű, egyenlő oldalú négyszög. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A ROMBUSZ is R.M – M.R gyökből képzett szó: RoM – MoR. A ROM gyökből csak elROMlott, ROMBOlt derékszögű négyszögre gondolhatunk, s bár igaz, nem ad választ mindenre.

Az ősnyelv a természetben már létezők hasonlatára épített a szóalkotásoknál. Mihez hasonlít a ROMBUSZ? A még ki nem bomlott BIMBÓhoz s a csonthéjas gyümölcsök, főleg a mandula termése és a szilvamag külalakjához. E csonthéjas gyümölcsök – mandula, szilvamag – hasonlítanak az emberi SZEM körvonalához. Ismert hasonlati jelző: mandulaszemű lány. A szilvánál főleg a csonthéj hasonlít, a magBUROK, amelynek mindkét vége hegyes, középen dOMBOrú. A csonthéjasoknál a magot, a SZEMet a csonthéj BUROKja védi. E MAGvak egyik ősnyelvi megnevezése: SZEMBURA volt. A román nyelvben fennmaradt ez a változat: SÂMBURĂ = csonthéjas mag, benne a SĂMânţă = SZEM, mag. Magyarázat nincs rá románul, csak a mai magyar nyelven elemezhető. A SZEMBURA egyik Rubik-kocka szófordítása a ROMBUSZ. A RoMBuSZ – SzeMBuRa hangváz: R-M-B-SZ – SZ-M-B-R. Az MB hangcsoport – OMBU – a rOMBUsz hasonló a szEMBUrához, bIMBÓhoz, galAMBhoz, mindannyi gÖMBÖlyű, dOMBOrú, végein elhegyesedő. De hasonlít még a bOMBA külalakjához is, amely rOMBA, ROMBA (rombusz) dönti a földi – egyenlő közű négyszög lapokból épült – házakat. Az ógörög nyelv megörökölte az ősnyelvben már kialakult szót, a magyarázat lehetősége nélkül.