ROSTOCK – ROSTOKOL

A mai német ROSTOCK kikötő valaha ősnyelvi kötődésű volt, ősnyelven kapta nevét a SOK ZSÁKOLÁS, TOKOLÁS, TÁKOLÁS, kényszerű várakozás, ROSTOKOLÁS okán.

Akár STOKHOLM kikötő neve a SOK HOLMi ki-, berakodása, TOKolása, raktározó STOKolása mián.

Tudni kell, hogy az ALKOTÁS szó ősi változata: TÁKOLÁS. Ide érthető a TOKOLÁS, azaz csomagolás, de a TÖKÖLÉS, mint tétova ötletelő megoldáskeresés, sőt a nemzés is.

TáKoLáS – aLKoTáS – ToKoLáS – TöKöLéS hangváz: T-K-L-S – L-K-T-S – T-K-L-S – T-K-L-S

 

Ha egy szó hangjainak átforgatása nyomán másik értelmes szó képződik, amely a tárgykörhöz illő kifejezés, akkor ősnyelvi eredetről beszélhetünk.

A tárgykörhöz tartozó néhány szó: ROSTOKOLÓ, KOLOSTOR, SARKALATOS, KÓSTOLÓRA, SÉTÁLÁSOKRA

 

A bérnyelvészet a ROSTOKOL szót a német nyelvből eredezteti.

A KOLOSTOR szót – szerintük – a nyelvújítók hozták létre.

A SARKALATOS szó eredete ismeretlen.

Nézzük meg a gyökelemzéssel, szófordítással.

 

Gyök- és hangátforgatással a ROSTOKOL szóból képezhető a KOLOSTOR.

A KOLOSTOROS élet, a falak közti lét is kényszerű egyhelyben veszteglés, egyféle bezártság, így a ROSTOKOLÁS állapot párhuzamaként említhető.

RoSToKoL – KoLoSTor hangváz: R-S-T-K-L – K-L-S-T-R

A KOLOSTOR szó nem a nyelvújítók műve, a szó már létezett az ősiségben a KLASTROM változataként, ők csak visszahozták.

 

A kikötői ROSTOKOLás kényszerű várakozás közben, meghívhatták egymást közös KÓSTOLÓRA. Hangátforgatással: ROSTOKOL – KÓSTOLÓRA.

RoSToKoL – KóSToLóRa hangváz: R-S-T-K-L – K-S-T-L-R

 

A ROSTOKOLÓ várakozás alatt érkezési SORrend alakul ki, régiesen: SORTÁKOLÁS.

RoSToKoLáS – SoRTáKoLáS hangváz: R-S-T-K-L-S – S-R-T-K-L-S

 

A ROSTOKOLÓ várakozásra kényszerítő állapotokért, meglehet, valakik RÖSTELLIK magukat.

RoSToKoL – RöSTeLLiK hangváz: R-S-T-K-L – R-S-T-L-K

 

Kényszerű ROSTOKOLÁS alatt, főleg, ha elhúzódott, az együtt levők, egymás közti SARKALATOS gondokat is megtárgyalhatták a könnyebb megoldások keresése végett.

RoSToKoLáS – SaRKaLaToS hangváz: R-S-T-K-L-S – S-R-K-L-T-S

 

A berakodásnál helyet kellett szorítani, azaz RÉSTÁKOLÓ átmozgatással több helyet kialakítani.

RoSToKoLáS – RéSTáKoLáS hangváz: R-S-T-K-L-S – R-S-T-K-L-S

 

ROSTOKOLÁS alatt az áru TOKOLÁSÁRA, csomagolására is gondoltak.

RoSToKoLáS – ToKoLáSáRa hangváz: R-S-T-K-L-S – T-K-L-S-R

 

A raktározásnál a készlet zárására, LAKATOLÁSÁRA is figyeltek. Tolvajok már akkor is voltak.

RoSToKoLáS – LaKaToLáSáRa hangváz: R-S-T-K-L-S – L-K-T-L-S-R

 

A hajóban tároltak LEKÖTÉSÉRE is gondot fordítottak, hiszen a hullámverések miatt elszabadulhatott, és tönkremehetett az áru.

RoSToKoL – LeKöTéSéRe hangváz: R-S-T-K-L – L-K-T-S-R

 

A kikötői várakozás ROSTOKOLÁS alatt SÉTÁLÁSOKRA is volt idő.

RoSToKoLáS – SéTáLáSoKRa hangváz: R-S-T-K-L-S – S-T-L-S-K-R

 

Az összes szó egy tárgykörhöz köthető.

A kényszerű állóállapot velejárói. Alaphangjaik: R-S-T-K-L, némelyik ismétlődő.

Ezek különböző sorrendbe helyezve, más-más értelmű szavakat hoznak létre, azonos tárgykörön belüli jelenségek körülírására.

Az ősnyelvi szóalkotások alaptörvénye, hogy ahány mássalhangzó van a szóban, annyi szó alkotható velük különböző sorrendbe helyezve őket.

Rostokolás

Kolostoros

Sétálásokra

Sarkalatos

Réstákolás

Röstellik

Kóstolóra

Tokolásra

Lakatolásra

Lekötésére

 

Még több is lehet, csak én mindannyira nem éreztem rá. Lehet keresni.