ROSTOCK, STOCKHOLM és egyebek

A ma német ROSTOCK kikötővárost egykor az ősnyelvet beszélők alapították, nevének egyik értelme: rostokoló, azaz veszteglő hely. Egy leírás szerint: „A város neve az ősszláv nyelvből származik. Rostock szláv jelentése „a hely, ahol a víz kettéfolyik, különválik”. Legyen így, ha okos emberek mondják. De ez a folyó ”kettéválás” is csak magyar bontásban magyarázható. Az ősnyelven a folyó egyik neve RÓ, lévén, hogy utat RÓ magának a RÓnán vagy szuROdok, szurdokvölgyben. A RÓ lehet RIASZTó, mert áRAdáskor RIOgásra ad okot (rio), új RAVÁsokat, utat RÓván, VERvén (river, rover) magának. Az OSZTás is magyar szó, összevonva: RO-OSZT – ROSZT. ROSTOK, ROSZTOK, ma ROSTOCK. ROSTOCK nevéhez hasonló értelmű STOCKHOLM is közös vonás okán. Olyan helyek, ahol – kikötő lévén, esetenként kényszerűségből – várakozni, ROSTOKolni kellett, s közben elOSZTani az útra bocsátandó becsomagolt, beTOKolt HOLMit: RO-SZT-TOK, oSZT-TOK-HOLM. E helységneveket örökölték meg a későbbi letelepülők, de fogalmuk sincs, mit jelentenek. A fenti zárjelben levő eredetre útmutatás a ROSTOK = pihenőnap értelemre, bizonyítást vár német nyelven, elfogadható magyarázattal hangonként, gyökönként német bontásban, alátámasztva a német vagy szláv nyelvekből több más szókapcsolattal, bokrosodással. https://hu.wikipedia.org/wiki/Rostock Európa régi nagyobb helységei is magyar bontásban érthetőek meg: Madrid, Koppenhága, Osló, Bukarest, Róma, Párizs stb. Ezeken nem kell hüledezni, mert Európa minden nagyobb hegye, folyója, térsége magyar nyelven érthető névre „hallgat”. Az Alpok, Altáj, Pireneusok, Gibraltár, Appenninek, Itália stb. mind magyar nyelven bonthatók. S a folyók: Moldva, Valtava, Visztula, Duna, Tisza, Dráva, Száva, Szajna, Majna, Rajna, Prahova, Jalomica, Dambovica, Arges stb. Ugyanígy a baRANgolható havasalföldi RÓNA, a BARAGÁN is. A havasalföldi TeleORMAN, az olasz TaORMINa egyféle ORMÁNság. Érdekesség, hogy ORMÁNság BARAnya megye része, TeleORMÁN a BARAgán folytatása a Duna mentén. A délolasz TaORMInát valaha szikulok, azaz székelyek alapították, ahonnan végül kiszorították őket. TaORMIna, a székelyek által ORMÓs sziklákra épített város egy nagy térség, Messina része. Erről így ír itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Messina : „Eredeti neve Zanklé (jelentése: kasza) volt, ami a város természetes kikötőjének alakjára utalt. […] Zanclét először a szikulok nevezték így, mivel a föld sarlóhoz hasonlít.” Az ősi nyelven CANK, CAKK, KECC = vág, helyenként magyarul még ma is. A KASZA SZAKAszol (cakk), KECCEnt.