SABLON, SZABLON

SABLON, SZABLON Festett ábrák, jelek stb. tömeges készítéséhez használt kivágott, lyukasztott minta. [bérnyelvészet szerint: német < holland < francia]

A SABLON, SZABLON szó a SZABni ige alapgondolatából induló kifejezés, tehát SZ.B – B.SZ gyök: SZaB – BaSZ, és az utódnemzéshez kötődő. Az AB gyök egyik jelentése: kerek.

A SABlon, SZABlon, egy SZABásminta külső vagy belső körvonalakkal. A SZABlont erőteljesen nyomni (nyom = basz) kell, hogy ne mozduljon el, mivel úgy torzó születik. Erről még alább.

A BL hangcsoport – ABLO – a szABLOn, ha belső, akkor hasonló az ABLAkkerethez, amelynek a belső körvonala méret meghatározó. Ha külső körvonalú, akkor egy tÁBLA. Ezeknek körvonalai a rajzolásnál vezetik a rajzoló eszközt, mint a zABLA a lovat.

A BL páros, mint B.L – L.B gyök: BeL – LeB, mutatja, alkalmazáskor vigyázni kell, ne BILlenjen, LIBbenjen el, mert torzképet ad.

Kirajzolás után ÁBRÁt (bl > br) hagy maga után. Vagyis a sABLOn a leendő daRaB ÁBRÁja (áBRa – daRaB).

A szóvégi L.N – N.L gyök: LoN – NaL, a sabLON, mint LÉNia mutatja a követendő voNALat, de – LON – valamIN nyugvó, helyezés gondolata is ott rejlik a szóban.

A SZABBASZ gyök a jelentős, nagy kiterjedésű, fontosságú tények közé sorolja a SZABás műveletét.

Nézzük az emberi vonatkozásait.

A SZABLON szó tengelyéből kiesett Á hangzót visszaillesztve: szabÁlon. Vagyis a követendő körvonal egy SZABÁLON, SZABÁLYON nyugszik.

Az utódnemzésnek SZABÁLYai vannak. Ezt – tetszik, avagy nem – a Teremtés ura fektette le. Alapfeltétel, alapSZABÁL, amelyEN ez nyugszik:

HÁZASSÁG keretÉN belül.

A SZABLON – NOBLASZ Rubik kockás átforgatás után létrejövő N.B – B.N gyök: NoB – BoN alapja a nemesített jótBON – megnevező szónak, amelyre az ősnyelvben a NOBLESZ kifejezés élt, és amely a nemes szépség kifejezője. Vagyis a jól elkészített SABLON, SZABLON alapfeltétele a további jól sikerült, hibátlan, nemes vonalú alakzatnak.

SZaBLoN – NoBLeSZ hangváz: SZ-B-L-N – N-B-L-SZ.

Ez a teremtés folyamatába beleillő kifejezés. Emberként olyan utódot nemz, amilyen ő. Amilyen a minta, a SZABLON, olyan az utód.

Más Rubik-kockás átforgatással: NÁSZLOB. Vagyis a NÁSZ felLOBbanó tüzében alkot utódot a házaspár, önmaga képére, hasonlatosságára. Azonos körvonalak, külső és benső jellemzőkkel.

SZaBLoN – NáSZLoB hangváz: SZ-B-L-N – N-SZ-L-B.

Hibátlan utód csak igazi őszinte szerelem, teljes mélységben átélt, mindent elsöprő érzelmi viharában egyesülés nyomán születhet.

Nem kényszerű, kelletlen, érdekből összefektetés, erőszak, házasságon kívüli kapcsolatok, vérfertőzés nyomán!

Azok a SZABÁL keretein kívül esnek, és csak a SZABLONok torzói.

Így satnyult el az emberi nem!

Csak szét kell nézni a világban, a SZABÁLON kívüliség eredményei láthatók: testi, érzelmi, értelmi fogyatékkal világra jöttek gyülevész népe vagyunk.

BL – LB kapcsolat: a saBLon lehet aBLakszerű BeLső körvonalra vagy táBLa, külsőre. A koLBász is saBLonra, azaz előre meghatározott körvonal szerint készül.

A fentiekből látható: a SABLON, SZABLON, ősnyelvi eredetű, a mai magyar nyelven elemezhető szó.