SAKK

SAKK – Sakkjáték. E játékban az a helyzet, hogy a királyt ki lehetne ütni. Sakkot ad. Sakkban tartja. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német … < perzsa] A SAKK S.K – K.S gyök: SaK – KuS. A SAKKjátékban meghatározó döntő helyzet, amikor az egyik fél SAKKban levő királya nem tud hova lépni, s ezért az illető elveszti a játszmát.
A SAKK háborút szemléltető játék, a SAKKtábla a harctér. Szereplők: király, vezér, bástya, futó, huszár, gyalog, azaz hadsereg. A fő cél: a harc folyamán az ellenség királyának mozgásképtelenné tétele. SAKKot adni annyit jelent: fenyegetett helyzetben tartva, ne tudjon többé táMADni. Aki SAKKban van, az KUSSol. Az utolsó felszólítás: MATT. A T hang zöngés párja D – MAD. A MAD emelkedést jelent (madár). Tehát a felszólítás: MADD, MAD! Vagyis: Emelkedj (mad), táMADj…, ha tudsz! A másik jelentése a MATT szónak: halott. Itt is érvényes a felszólítás: halott, táMADj fel! A hivatalos képlet szerint a hinduktól, perzsáktól ered a játék. Az ősidőkben ott még ősnyelvhez közeli nyelvet beszéltek. A PERZSÁk a tűz népe, mai magyar nyelven is érthető nevet viseltek: PERZSEl a tűz. INDIA szintén ezt a nyelvet használta. A hINDUk nevében jelen van a kiINDUlás értelme. INDIA jelentős néptömegek vándorlásának kiINDUló pontja volt, és épp IRÁN, azaz Perzsia felé volt a fő IRÁNY. A SAKK név jelentése is három névadó jellemző nyomán alakult. Egyik: SAH, mint uralkodó, HAS – tekintély (a sah címszónál). A másik: ezen a földön – a legelsőtől mostanáig – minden háborút a ZSÁKmányért indítottak. Ezért van a királyhoz intézett felszólítás sarokba szorításkor: SAKK, azaz ZSÁKmányt, SOKat! Ilyenkor előfordul, hogy értékes katonát áldoznak fel a királyért. A harmadik névadó jellemző: SOKKolóan SOK. Erről így szól a történet: „A sakk története a legendák világába nyúlik vissza. Az ismert mese szerint egy bráhmin találta fel a sakkot. Jutalmul a rádzsától első hallásra jelentéktelennek tűnő fizetséget kért, mindössze annyi búzaszemet, amennyi a sakktábla mezőire a következő szabály szerint képletesen rátehető: az első mezőre egy, a másodikra kettő, a harmadikra négy, vagyis az előzőnek mindig duplája. Hamar kiderült, hogy ennyi búza nem terem a Földön.” https://hu.wikipedia.org/wiki/Sakk Vagyis nagyon SOKat kért, SOKKolóan SOKat.