SAKK

SAKK – Sakkjáték. E játékban az a helyzet, hogy a királyt ki lehetne ütni. Sakkot ad. Sakkban tartja. [bérnyelvész: német … < perzsa]

A SAKK S.K – K.S gyök: SaK – KuS. A SAKKjátékban meghatározó döntő helyzet, amikor az egyik fél SAKKban levő királya nem tud hova lépni, s ezért az illető elveszti a játszmát.

A SAKK háborút szemléltető játék, a SAKKtábla a harctér. Szereplők: király, vezér, bástya, futó, huszár, gyalog, azaz hadsereg. A fő cél: a harc folyamán az ellenség királyának mozgásképtelenné tétele. A SAKK: fenyegetett helyzet. Aki SAKKban van, az KUSSol. Az utolsó felszólítás: MATT. Nem TÁMadhat, táMADhat, gátolva van, előbb DAM (védőgát) mögé, védvonal mögé kell vinnie a királyt, vagy védő DAMot kell emelnie a király elé.

A T hang zöngés párja D – MAD. A MAD emelkedést jelent (madár). Tehát a felszólítás: MADD, MAD! Vagyis: Emelkedj, táMADj…, ha tudsz!

A MATT szó másik jelentése: halott. Itt is érvényes a felszólítás: halott vagy, táMADj fel…, ha tudsz! A hivatalos képlet szerint a hinduktól, perzsáktól ered a játék.

Az ősidőkben ott még az ősnyelvet vagy ősnyelvhez közeli nyelvet beszéltek. A PERZSÁk a tűz népe, mai magyar nyelven is érthető nevet viseltek: PERZSEl a tűz, tehát tűz értelmű. INDIA szintén ezt a nyelvet használta. A hINDUk nevében jelen van a kiINDUlás értelme. INDIA jelentős néptömegek vándorlásának kiINDUló pontja volt, és épp IRÁN, azaz PERZSIA felé volt a fő IRÁNY.

A SAKK név jelentése is három névadó jellemző nyomán alakult.

Egyik: SAH, mint uralkodó, HAS – tekintély (a sah címszónál).

Másik: ezen a földön – a legelsőtől mostanáig – minden háborút a ZSÁKmányért indítottak. Ezért van a királyhoz intézett felszólítás sarokba szorításkor: SAKK, azaz ZSÁKmányt! Ilyenkor előfordul, hogy értékes katonát áldoznak fel a királyért.

Harmadik névadó jellemző: SOK. Erről így szól a történet:

„A sakk története a legendák világába nyúlik vissza. Az ismert mese szerint egy bráhmin* találta fel a sakkot. Jutalmul a rádzsától első hallásra jelentéktelennek tűnő fizetséget kért, mindössze annyi búzaszemet, amennyi a sakktábla mezőire a következő szabály szerint képletesen rátehető: az első mezőre egy, a másodikra kettő, a harmadikra négy, vagyis az előzőnek mindig duplája. Hamar kiderült, hogy ennyi búza nem terem a Földön.” Vagyis nagyon SOKat kért, SOKKolóan SOKat.

Egy másik forrás: „SAH: az ó-persa khsajathija (a.m. uralkodó) szó modern alakja) a m. király. Ősidőktől fogva nem elégedve meg az egyszerü királyi címmel, királyok királyának szokták magukat nevezni Irán fejedelmei; ebből az ó-persa khsajathijanám khsajathija a. m. királyok királya származott, a modern sahinsah.”

Minthogy a perzsák, mint a tűz népe (perzs) ősnyelv közeli nyelvet beszéltek, a khsajathija szó lehet sajáthely, vagy kisajátítja sajáthelyként értelmű. A SAHinSAH: minden SAHon (királyon) felüli, azaz SAHon SAH. A SAH egyik névadó jellemzője az uralkodó SUHogó palástja (hangutánzó), a másik a HAS.
————————————–
/*/ A BRÁHMIN, BRAHMÁN megnevezés ősnyelvi szóból módosult. Például, a még ősnyelvet beszélő ÁBRAHÁM, mint törzsfő, RABONBÁN méltóság volt. BRÁHMINra módosult szó Indiában ugyanezt a méltóságot jelenthette, mint az ősnyelvű székelyek rangidős mesteri RABONBÁN méltósága. Hasonlóan módosult Noé másik neve: Ős atya úr, Ősatyaura, amely Isatur vagy Satyaurata alakban maradt fenn némely keleti nyelven. A sátorapa – szatrapa szintén.