SAMPON

SAMPON – Hajmosó por, oldat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < indiai] A SAMPON S.M – M.S gyökből indul: SaM – MaS. A szappan oly régi találmány, hogy neve még az egynyelvűség idején született szó, amelyet megörököltek az utódnyelvek. A mai értelmezés szerint a SAMPON egy szappanoldat. Van némi köze, sejteti, hogy az is kell a művelethez, de nem azt jelenti a valóságban. Az angolok a hindi nyelvből vették át. A Wikipédia DOUGLAS HARPER: Online Etymology Dictionary, 2001 kiadásából idézi: „A hindi chāmpo , ami a chāmpnā, „masszírozni” ige felszólító módú alakja, körülbelül 1762-ben került át az angol nyelvbe.” Tehát a hindi chāmpo mozgásról beszél. A szókezdő S.M – M.S gyökből: SiM – MoS, indulnak a SIMogatás, MOSás, MOZgás, MASZatolás szavak. Aki MISMÁSol, az elken valamit. A MESZelés is kenegetés. Ebbe a fogalmi körbe illik bele a MASZ-szírozás. De az MP hangcsoport – AMPO – jelenléte is sokatmondó, mivel a csÁMPÁl, kalIMPÁl mellett a másik értelme a kellemes hatás: IMPOnál, pEMPŐ, pOMPÁs, lÁMPA (fény) és más szavakban. A hindi chĀMPO azaz masszírozz (!) tartalmazza ezt az ősnyelvi értelemmeghatározó hangcsoportot. A szóvégi PO gyök azt is kivetíti, hogy PO, PÜ azaz víz, nedv is kell a chāmPO -hoz, MASSZírozáshoz. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy ezt a szót a hindi nyelv – utódnyelvként – az ősnyelvből örökölte, mivel a mai magyar nyelven van bőséges magyarázat rá, és rokonértelmű vonatkozásainak bokrosodásai is teljességgel fellelhetők a mai magyar nyelvben.