SARC

SARC – A legyőzöttekre kivetett pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás. [NEM német] A SARC szó az S.R – R.S gyök bővítménye: SaR – RaS (s > sz: resz). A SARC átvitt értelemben kemény vágás, rovás RESZelés, RÁSpolyozás. A SAR gyök bővítményekkel a SARló, SARabol, SARkall szavakban erőszakos eljárást megjelenítő. A SAR gyök fordított alakja a RAS, Ennek eszező változata – RASZ – az utódnyelvek némelyikében a borotválást jelenti. A SARC is egy jelképes borotválás, hiszen minden felszínen található értéket eltakarít. Lehet hadiSARC. Ez esetben RÉSZt követel, amely lehet terület, mint országRÉSZ, vagy addig megvalósított javak jelentős RÉSZe. A SARC egyféle SARabolás, saRABOLás, a győztes által elRABOLt RÉSZ. A HARC ősi neveinek egyike: LOPTA, ez az igazi célt írja le, aki győzött, simán elLOPTA a legyőzött értékeit. A SARC a hARCok lezárása után a győztes anyagi követelése. Az RC hangcsoport – ARC/O – a sARC a legyőzött hARCI kudARCÁnak terhes következménye. A vereség mARCAngoló érzés, a sARC csak tetézi ezt. A legyőzött, megsARCOlt nép a kivetett sARC mennyiségéből és milyenségéből ismeri meg a győztes igazi ARCÁt, nagyvonalúságát vagy becstelen kapzsiságát. A mohó mARCangolók nem érik be kevéssel. Az RC páros a legeRősebb hang és a gunyorosan Címkéző, Cikiző C hang szövetsége. A kellemetlen kifejezések túlsúlya észlelhető ezzel a kötött mássalhangzó-párossal. Nincs semmilyen melegség e szavakban. A CudaR, CidRi, daRóC, pokRóC szavakban durva jellemzőket megjelenítő. A SAR gyök, annak fordíthatósága, az RC páros és a fenti szavak igazolják a szó ősnyelvi eredetét. Az RC – CR kapcsolat: a saRC a győztes általi anyagi maRCangolás, amely egy újabb visszavágó harCRa ösztönzi a legyőzöttet. Erre az egész történelem bizonyíték. Nem német jövevényszó!