SARLATÁN

SARLATÁN Tudatlan, rossz orvos, kuruzsló. [bérnyelvész szerint: nemzetközi: francia < olasz]

A SARLATÁN az S.R – R.S gyök bővítménye: SaR – RaS (ZSaR – RoZS).

A SARLATÁN szó minden eleme ősnyelvi eredetű. Az ősiségben az orvos neve némely táján a Földnek: IRVOS, máshol URUS. Aki a betegeket URUSolta, URUSságot készített növényi ÍRekből. Az URUS megnevezésből alakultak ki a kURUSló, vARÁSLó szavak.

A SARLATÁN kURUSLATON, vARÁSLATON alapuló, csaló módszerekkel dolgozik.

SaRLaTáN – kuRuSLaToN – vaRáSLaToN hangváz: S-R-L-T-N – k-R-S-L-T-N – v-R-S-L-T-N.

A SARlatán könnyen válhat ZSaRoLóvá, de ZSaRoLhatóvá is.

A SARLATÁN jogtalan (emberen végzett) kíSÉRLETEN próbálkozó.

SaRLaTáN – kíSéRLeTeN hangváz: S-R-L-T-N – k-S-R-L-T-N.

A szó tengelyében az RL hangcsoportARLA – a sARLAtán kisajátítja jogtalanul a hivatás gyakORLÁsát, tehát bitORLÓ. Tudása kORLÁtolt, eredménye gyARLÓ. Az ORLÓ sARLÓ szavakban célzás van a sajnálatos várható eredményre, mivel a sARLAtán tevékenysége nyomán a beteg végleg kidől(het).

Az LT páros, mint L.T – T.L gyök: LaT – TaL, TALálomra, LÁTásra, ránézésre alkot LÁTleLETet.

A T hangcsoportATÁ – jelen van az ÁTOk, sÖTÉt, UTÁl és más szavakban minősÍTŐként, a nem előreláthATÓ kimenETElű kísérlETEzésre.

A magyar nyelv a szót nem olasz, francia közvetítéssel kapta, hanem megőrizte, mint élő ősnyelv. A szót alkotó elemek jelen vannak a magyar nyelv szavai nagy tömegének szóbokrosodásaiban, mint egymáshoz kötődő, kapcsolódó értelemhordozók, s ez nem hagy kétséget az eredet felől. A viszonylag fiatal francia, olasz nyelvek csak megörökölték. Nem tudnak magyarázatot adni a szó kialakulására.

Az RL – LR kapcsolat: a saRLatán féLRekezelheti a beteget. A tanult, végzettséggel rendelkező hivatásos orvosok közt is rengeteg a SARLATÁN. Némelyik csak SaRoLja, ZSaRoLja betegét. Tisztelet a kivételnek!

————————————–

SARLATÁN uralom!

Aki értelmesen szemléli a mai világon történteket, vonja le a következtetést.

Hová süllyedt a gyógyászat?

Ma az egész emberiséget SARLATÁNok ZSAROLják. KURUZSLÓK, VARÁZSLÓK, akik nem hallgatnak a józan, komoly, higgadt, tekintélyes, világhírű kutatóorvosok véleményére.

A hatalmi parancsszóra a gyakorló orvosok jelentős hányada szintén SARLATÁNokká vált, a pénz varázsszavának engedelmeskedvén.

Az sem baj, ha betegek halnak meg értelmetlen gyógyászati kínzásokban, néhol szénné égve, csak tomboljon teljében a világőrület, hogy a világSARLATÁNok terve sikeresen megvalósuljon.

SARLATÁNok embereken végzett kíSÉRLETEN, kuruzslaton állítanak elő vitatható minőségű URUSÁGot, oltóanyagot, nem számít, hogy a kíSÉRLETEN az alanyok némelyike életét veszti, másokat egész hátralevő életükre nyomorékká tesznek.

Gyorsan kell a varázsszer, -szar, amíg a rettegésbe süllyesztett föld népének álomkóros bűvölete tart, mielőtt felébred, ráébred a valóra! Akár az ősi kuruzslók, varázslók. Gyorsan, mert ez most jövedelmező üzlet, amellyel ZSAROLható a világ, a köznép!

Kétségeik ne legyenek – egyetlen ország egyetlen politikusa sem mer ellentmondani a világSARLATÁNoknak népe érdekében!