SAROGLYA

SAROGLYA – Szekérderéknak hátul illetve elől elzáró rácsszerű alkatrésze. Rudas szállítóeszköz. Istállóban rácsos etető. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A SAROGLYA az S.R – R.S gyök bővítménye: SaR –RaS (s > cs: rács). Itt a SAR, SOR gyök szorzati értelmű, és köze van a szorgos, szorgalom, SORjáz, SORozat értelméhez. A SAR gyök az ősnyelven és a mai magyar nyelven termékenységet, termelékenységet jelentett, tehát valami többet a megszokott átlagnál. (Ábrahám szép, de meddő feleségét SZÁRainak hívták, ám amikor méhében fogant, termékeny lett, a SÁRa nevet kapta. SÁRA = termékeny.) A SAROGLYA nevében megnevezi a helyét, szerepét. Kiképzése RÁCSos, a szekérben, az istállóban elzárnak, elkülönítenek vele egy SARkot vagy SARok kialakítására, kihasználására való. Mai nyelven: valaminek a SARokja, SARok helye. Az etető SARoglya lehetővé teszi, hogy az állat ne csak a szokásos időszakokban jusson ételhez, hanem SORozatban bármikor, hiszen ott a SARokban a RÁCSos SARoglyában, és onnan tépheti SORjában bármikor. A szekérSAROGLYA buktatható. Tehát forgatható SAROKkal ellátott. A szekérSARoglyában is állandóan tartanak szénát, és amikor több időt kell várakozni, kifogják a lovakat és odakötik a SARoglyához, hogy egyenek. Van egy ősi mondás: A lónak vagy menni, vagy enni kell. Van a másik, a kézi SAROGLYA, ez rudakkal ellátott négyzetméternyi felületi raklap, amely teljes felületén: SARoktól SARokig terhelhetően, egy nagyobb tömegből SARoknyi anyag szállítására alkalmas. Van oly vidék, ahol SEREGLYE, máshol TARAGLYA. Mire jó a SAROGLYA (soroglya, sereglye, taraglya)? Növeli a kézi szállítás hatékonyságát (sar). A SARoglya felületének TERületén SERegével több anyag szállítható, mint puszta kézzel. Az R hangcsoport – ARO – az etető sAROglya a sAROkban van. A szekér sAROglya szintén egy sAROk. A teherhordó sAROglyával jobban kihasználható a kéziERŐ, sEREgével lehet szállítani vele. Eszköz, amivel kihasználható a munkaERŐ, szapORÁbban fOROG az anyag, EREdményesebben lehet dolgozni. Az R.G – G.R gyök: RoG – GöR, a foROG, GÖRdül szavakban a saROGlya jellemzőit mutatja. A saROGlyát elfordítva (forog), könnyen leGÖRdül róla a RAKomány (g > k). A GLY hangcsoport – OGLYA – a sarOGLYA, tarAGLYA, derEGLYE, serEGLYE szavakban több anyag terhelésére alkalmas eszközöket ír le, amelyekre bOGLYA- vagy mÁGLYAszerűen lehet rakodni. A mai magyar nyelv az ősnyelvből egyenes ágon örökölte a megnevezést, értelmének, mondanivalójának magyarázhatósággal együtt. A német nyelv is megörökölte a TARAGLYÁt, DEREGLYÉt is, csak nem tud átfogó, teljes magyarázatot adni rá. Valaha a Rajnán, Majnán előbb hajóztak DEREGLYÉvel magyar nyelvűek, mint ők, hiszen a folyóknak is azok adtak nevet, nem a germánok, németek. A TARaglya felszínének egész TERülete TERhelhető, akár a SAROGLYA SARokig. Nem úgy, mint a DEReglye nevű hajó, amelynek csak a DEReka, közepe, DEREGa (k > g), különben feldől, és elsüllyed. E jellemzők megmagyarázására a fenti szóalkotó elemekkel a német nyelv képtelen, mivel ezeknek egyike sem német eredetű, és nem is német közvetítéssel érkeztek a magyar nyelvbe, hiszen évezredekkel a német nyelv kialakulása előtt már léteztek és nevet is kaptak.