STIMMEL, STUDÍROZ, magyar szóalkotóelemekből épülő szavak

STIMMEL – Egyezik, egybevág. Rendben van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A STIMMEL ST párosa a TökéleteS összhang jelentését a teST, teSTvér, nőSTény szavakban villantja meg. Az S.T – T.S gyök: SőT – TeS egyik jelentése az erőteljes bizonyíTÁS: SŐT, TESsék elfogadni! Minden hang, ősgyök, gyökszó, kifejezés eredetét az embert körülvevő dolgok és történések közt kell keresni. A kifejezés alapgondolata a legszorosabb földi egység példájából indult: a nőSTény a hÍMMEL, szintén a nemiség, a szaporodás gondolatából indul, mint oly sok más kifejezés (pozitív, pozíció, nafta, fan stb.), amely első látásra nem mutatja, csak szóalkotó részeinek elemzése nyomán. Az IM, ÍM ősgyök a hÍM, hÍMez, sIMul, rÍM, stIMmel szavakban meghatározó értelemhordozó. Az M hangcsoport, (itt nyomatékkal) – IMME – majd mindegyike érzelmi, kellEMI vagy sokasodást jelentő. Ilyen a hímnek a hÍMEző-hÁMOzó, sIMUlást kereső viselkedése. Vagy amint a hÍMEzés művelete nyomán a hÍMEk MIntái szEMMEL láthatóan sIMUlnak sokasodva egymás MEllé Illeszkednek. A verssorvégi rÍMEk szintén stIMMMelnek. Az M.L – L.M gyök: MeL – LeM, mind a stimMEL, mind a ríMEL szavakban a MELlé illeszkedés gondolatát képviseli. A STIMMEL épp, mint a RÍMel, ősmag-nyelvi ősgyökre, gyökre épülő szó. A német nyelv csak átvette, és használja.    

STUDÍROZ – Tanulmányoz. Tanulmányokkal foglalkozik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A STUDÍROZ szó a S.T – T.S gyök: SőT – TeS megerősítő értelmét viszi a szóba. De az iSméTlést is, amely a STabil (alappal bíró) TUDás anyja. Jelen van benne a TUD magyar ige. Románul sTUDent – egyetemi hallgató. Bár ez visszatért szó, nem indokolt a használata, viszont látható, érthető: magyar a veleje. Az ST hangcsoport – STU – a TUDással kapcsolatos szavak egyik értelemhordozója. Ha jól STUdíroz, akkor TUDni fog, nem lesz OSTOba, ha jól nyÜSTÖl, tÜSTÉnkedik a tanulásban lehet mESTEr is. Ez a SürgeTő, ÜSTÖlő SieTTeTés szükségessége. A D hangcsoport – UDI – a tUDÁs felÜDÍtő érzetét jeleníti meg. A tUDÁs hATAlom (d > t). Az R hangcsoport – ÍRO – az ismEREt elmei tEREt betöltő ROvása, RÖgzítése.