SZAB, SZABAD, SZABADSÁG

SZABLapszerű anyagot meghatározott méretű és alakú darabokra vág. [bérnyelvész: ?, eredete ismeretlen]

A SZAB szó SZ.B – B.SZ gyök: SZaB – BaSZ.

A SZA ősgyök, az SZ hang SZélesedés, SZétterülés, SZálló értelméből eredően, kiterjedésre mutató. A kiterjedés lehet: képletesen és valóságban: tér, idő, érzés, érzelemvilág, testi érzéki stb. Ugyanezzel a gyökkel indul a hangos emberi megnyilvánulás, a BESZéd szó is. Erről a beszéd címszónál.

A SZAB gyök a SZA ősgyökből indul – kiSZAkít –, értelme egyezik a SZEl gyökével is.

A SZAB ige másik része: AB – BA ősgyök. Az AB, kereket jelent. SZABásnál valamilyen ÁBra körvonalain halad a metszőeszköz. Vagyis SZÉtszel, SZAkít valamilyen körhatáron, s kialakul, kikerekedik – AB – egy ÁBra.

Az SZ hang értelménél fogva szétterjesztést, terpesztést is jelent.

A célszerű SZABásnál több darAB illeszkedik egymásba. Tehát az összeSZAB szóalak, illesztést is jelent. Ezt az illesztést a szó fordított alakja, a BASZ is szemlélteti, sőt ez nagy, BA öSSZeilleszkedést jelent.

A szó kifejező ereje végett tudni kell, ha BA gyökkel kezdődik egy szó, az nagyot, esetenként hatalmasat jelent. (lásd a B hang bevezetőjénél). Nemzésről, teremtési folyamatról van szó, ami alkotás. Ez esetben házasélet útján új élet kiSZABásáról van szó. Így a BA ősgyök a következményt is megjeleníti: BA-BA. Erről bővebben a Függelékben a nemiségről szóló tanulmányban.

A SZABás is egyféle teremtő művelet: ÁBRA jön létre. A nemzésnél is ÁBra jön a világra, egy csöpp kis ÁBra, embri, emberi. Ezért van, hogy ha valami nem jól sikerül: elSZABtuk, akkor mindjárt a fordítottját is kimondjuk: elBASZtuk. Ami azt jelenti: nem illesztettük pontosan, tökéletesen.

Bár e szónak egy magyarázó szótárban helye van, a társalgásban a művelt embernek nem illik használni!

——————

Három fő fogalmi tényező meghatározó számunkra: TÉR, KÖR, SZER.

A TÉR, ŰR végtelen.

A TÉRben, ŰRben megszámlálhatatlan KÖR fér el (a gömb az uralkodóforma).

A SZER a pályát behálózó mozgatóerő.

A teremtés nyelvében e három gyök meghatározó:

T.R – R.T gyök: TéR – RéT.

K.R – R.K gyök: KöR – RoK.

SZ.R – R.SZ gyök: SZeR – RéSZ.

——————

SZABAD, SZABADSÁGMásokra nem káros, tevékenységében, magatartásában, jogaiban nem korlátozott. [bérnyelvész: szláv]

A SZABAD szó az SZ.B – B.SZ gyök bővítménye: SZaB – BaSZ. A SZAB gyökből indul, és természetes, hogy magyar eredetű, mert alkotó elemei és azok minden más szókapcsolatai is érthetők magyarul.

Mi a SZABADSÁG? Egy TÉR felületére kiSZABott ADomány, ami RÉSZemre megengEDett a saját KÖRömön belül.

A SZABADSÁG egy KÖR. E KÖRlet KORláttal körülvett. Annyit SZABAD, amennyi az illendőség SZABályai SZERint ADatott! Nem SZABdalhatunk bele egymás KÖReibe. A KÖR határvonala és benti RÉSZekre oszthatósága mértani törvények által SZABályozottak.

A SZABADSÁG szó úgy lesz érthető, ha elemeire bontjuk. A SZAB, AB értelmi körből indulhatunk ki: ab, ábra, kép, ember. Sokan vagyunk, és mindannyian jogot tartunk a SZABADságra. ADatik egy elméleti terület, amelyből kikerekíthetem, SZABhatom a magamét. Ám nem SZABhatom úgy, ahogyan én akarom! Csak úgy, hogy mások KÖRvonalait ne sértsem. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy nem egyedül vagyunk egy lakatlan szigeten.

Más példával: Kezemben a posztó és az olló, de úgy kell SZABnom, a saját SZABadság (képzet) ÁBrámat, hogy az ne okozzon egymás „mintáiba” való belekaSZABolást.

Vagyis a SZABADság mindenkire vonatkozó részét szABÁlyozni kell.

A SZABADSÁGnak KORlátai, HATárai vannak. Addig van HATalmam SZABADon tenni valamit, amíg elérem az én KÖRöm külső HATárát, KORlátját.

Az életpálya másokkal megosztandó közös TERén tiszteletben kell tartanunk a többiek KÖReit.

Ne sértsük meg egymás ABjait, ÁBRÁit, azaz KÖR-eit! A KÖR egy szABÁlyos téridom – törvényei vannak.

Mit SZABAD tennem?

Például: vetkőzhetek pucérra, SZABAD nekem azt, … de nem mások előtt!

Elengedhetem a bélgázt, de nem mások társaságában.

Ehetek valami nagyon finomat, ha kedvem szottyan, de ne egy várandós hölgy előtt!

Elvégezhetem testem salakanyaga kiürítését, de nem nyilvánosan, mások előtt.

Az illendőség határai, korlátai tiszteletben tartandóak!

E tetteket KORlátaimon belül SZABADon megtehetem.

A B hangcsoport – ABA – a szABAdságot, ÉBErséggel kell használni, mivel a szABAdság emberre szABOtt állapot, és nem kaszABOlhatunk bele mások szABAdságába, mert az már szABAdosság.

A szózáró B.D – D.B gyök: BaD – DaB, nem lehetünk DOBzódók, DIBDÁB szaBADosok!

A SZABADOS életvitelűek, az erkölcsi KORlátok bontói, a tiszteletreméltó, évezredes, bevált erkölcsi elveket felrúgók, akik minden mocskukat szétterítik a világban.

Az igazi SZABADság nem a SZABADOSelvűek (szélső-liberális) szabaccság mocsara, pocsolya, benne minden erkölcsi fertő, mocsok, dancs, ocsú, ocsmányság, acsarkodás, csalás, rombolás! Az a közerkölcs csődje!

Tekintettel kell legyünk egymásra!

Ez az igazi SZABAD állapot, az igazi SZABADSÁG.