Szavak hangvázai

Adott tárgykör kifejezései azonos hanganyaggal körülírják a címszóhoz kapcsolódó jelenségeket.

Egész szócsaládok jönnek létre.

aBaPoSZTóoSZToVáTa – PoSZTóSZöVeT hangváz: B-P-SZ-TSZ-T-V-T – P-SZ-T-SZ-V-T

aBáRoL – PáRoL hangváz: B-R-L – P-R-L

aBáL – LoBog – LoBaszt hangváz: B-L – L-B-g – L-B-szt.

aBáL – LéBe’ hangváz: B-L – L-B

aBeRRáCió – RiBóC hangváz: B-R-C – R-B-C

aBeRRáCió – CáBáR hangváz: B-R-C – C-B-R

aBLaK – KaLiBa hangváz: B-L-K – K-L-B

aBLaK – KeLőBe hangváz: B-L-K – K-L-B

aBLaK – KLuB hangváz: B-L-K – K-L-B

aBLaK – KeBeL hangváz: B-L-K – K-B-L

aBLaK – KaLaB – KaLiBa hangváz: B-L-K – K-L-B – K-L-B

aBLaK – KiaBáL hangváz: B-L-K – K-B-L

aBLaK – LáBaK hangváz: B-L-K – L-B-K

aBLaKLaKBa hangváz: B-L-K – L-K-B

aBLaK – KöBLe hangváz: B-L-K – K-B-L

aBLaK – LaPKa hangváz: B-L-K – L-P-K

aBLa – aLBa hangváz: B-L – L-B

aBLaK – zaBLa hangváz: B-L-K – z-B-L.

aBoRTuSZBABaiRTáS – BaBaiRTáSZ hangváz: -B-R-T-SZB-B-R-T-S – B-B-R-T-SZ

ÁBRaHáM – BRaHMaN hangváz: B-R-H-M – B-R-H-M-N

ÁBRaHáM – HaMMuRaBi–hangváz: B-R-H-M – H-M-R-B

ÁBRaHáMRaBoNBáN RaBoMBáN hangváz: B-R-H-M – R-B-N-B-N – R-B-M-B-N

áBRáZaT – faRBáZaT hangváz: B-R-Z-T – f-R-B-Z-T

aBRoN – RaBoN hangváz: B-R-N – R-B-N

aBRaK – KaRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

aBRaK – KamRáBa hangváz: B-R-K – K-m-R-B

aBRaK – KáRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

aBRaK – RáKBa hangváz: B-R-K – R-K-B

aBRaK – HaBaR hangváz: B-R-K – H-B-R

aBRaKoK – BaBRáK hangváz: B-R-K-K – B-B-R-K

aBRaK – áBRáD hangváz: B-R-K – B-R-D

áBRáD – DaRaB hangváz: B-R-D – D-R-B

aBRaK – BaKRa hangváz: B-R-K – B-K-R

aBRaKaDaBRa – aBRaK a DoBRa hangváz: B-R-K-D-B-R – B-R-K-D-B-R

áBRáND – áBRaReND hangváz: B-R-N-D – B-R-R-N-D

áBRáND – ReNDBE hangváz: B-R-N-D – R-N-D-B

áBRáND – RoNDáBB hangváz: B-R-N-D – R-N-D-B

áBRáND – BőRöND hangváz: B-R-N-D – B-R-N-D

áBRáND – DöRöNB hangváz: B-R-N-D – D-R-N-B

áBRáZat – oBRaZ hangváz: B-R-Z-t – B-R-Z

áBRáZaT – TáRoZóBa hangváz: B-R-Z-T – T-R-Z-B

áBRaJZoL – BeRaJZoL hangváz: B-R-J-Z-L – B-R-J-Z-L

aBRiKToL – áBRáT aLaKíT hangváz: B-R-K-T-L – B-R-T-L-K-T

aBRiKToL – áBRáT RiKToL hangváz: B-R-K-T-L – B-R-T-R-K-T-L

aBRoNCS – BRaNCS hangváz: B-R-N-CS – B-R-N-CS

aBRoNCS – CSöBöRöN hangváz: B-R-N-CS – CS-B-R-N

aBRoNCS – BöRBöNCe hangváz: B-R-N-CS – B-R-B-N-C

aBRoNCS – RoNCSBa hangváz: B-R-N-CS – R-N-CS-B

aBRoNCS – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N

aBRoNCS – CSeBReN hangváz: B-R-N-CS – CS-B-R-N

aBRoNCS – CSeRBeN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N

aBRoNCS – RáCSBaN hangváz: B-R-N-CS – R-CS-B-N

aBRoNCS – BiLiNCS hangváz: B-R-N-CS – B-L-N-CS

aBRoSZ – BoRoZ hangváz: B-R-SZ – B-R-Z

aBRoSZ – SoRBa hangváz: B-R-SZ – S-R-B

aBRoSZ – RoSZBa hangváz: B-R-SZ – R-SZ-B

aBRoSZ – SZoBRa hangváz: B-R-SZ – SZ-B-R

aBRoSZ – RáBaSZ hangváz: B-R-SZ – R-B-SZ

aBSZoLúT – BaSZoTTúL – TúLSZaBoTT hangváz: B-SZ-L-T – B-SZ-T-L – T-L-SZ-B-T

aBSZoLúT – TúLoZVa hangváz: B-SZ-L-T – T-L-Z-V

aBSZoLúT – SZaBáLT hangváz: B-SZ-L-T – SZ-B-L-T

aBSZoLVáL – VáLaSZoLVa hangváz: B-SZ-L-V-L – V-L-SZ-L-V

aBSZoLVáL – BeSZoLVaL hangváz: B-SZ-L-V-L – B-SZ-L-V-L

aBSZoRBeáL – BeSZöRPöL hangváz: B-SZ-R-B-L – B-SZ-R-P-L

aCéL – CéL hangváz: C-L – C-L

aCéL – LéC hangváz: C-L – L-C

áCSoRoG – GuRuCSa hangváz: CS-R-G – G-R-CS

áCSoRoG – GöRCS hangváz: CS-R-G – G-R-CS

áCSoRoG – CSáRoG hangváz: CS-R-G – CS-R-G

áCSoRoG – RáGóCSa hangváz: CS-R-G – R-G-CS

ÁDáM – DáMa – MaDe hangváz: D-M – D-M – M-D

ÁDáM – DuMa hangváz: D-M – D-M

aDDSZa – SZeDD hangváz: D-D-SZ – SZ-D-D

aDHéZió – aD HoZZá hangváz: D-H-Z – D-H-Z

aDHéZió – HoZZáAD hangváz: D-H-Z – H-Z-D

aDJuSZTáL – LáTSZaTJa hangváz: D-J-SZ-T-L – L-T-SZ-T-J

áFoNYa – aNYóFa hangváz: F-NY – NY-F

áFoNYa – FoNNYaD hangváz: F-NY – FNY-D

áGáL – GáLa hangváz: G-L – G-L

áGáL – LóGó hangváz: G-L – L-G

áGeNDa – aGoND hangváz: G-N-D – G-N-D

áGeNDa – őDöNGő hangváz: G-N-D – D-N-G

áGeNDa – üGYReNDi hangváz: G-N-D – GY-R-N-D

áGeNDa – DoNGa hangváz: G-N-D – D-N-G

aGGReGáT – uGRaTó hangváz: G-R-G-T – G-R-T

aGGReGáT – TeKeRGő hangváz: G-R-G-T – T-K-R-G

aGGReGáT – GöRGeTő hangváz: G-R-G-T – G-R-G-T

aGiTáLó – LóGaTó hangváz: G-T-L – L-G-T

aGiTáLó – GáToLó hangváz: G-T-L – G-T-L

aGiTáLó – TaLiGa – iGaToLó hangváz: G-T-L – T-L-G – G-T-L

aGiTáLó – LeuGaTó hangváz: G-T-L – L-G-T

aGiTáLó – LáToGaT hangváz: G-T-L – L-T-G-T

aGiTáL – LáTiGazi hangváz: G-T-L – L-T-G-z

aGiTáLó – TáGuLó hangváz: G-T-L – T-G-L

aGRáR – maGRóL – áGRóL hangváz: G-R-R – m-G-R-L – G-R-L

aGReSSZív – ViSSZauGRó hangváz: G-R-SZ-V – V-SZ-G-R

aGReSSZíV – ViSSZaRáG – ViSSZaRúG: hangváz: G-R-SZ-V – V-SZ-R-G – V-SZ-R-G

aGYaR – RaGYa hangváz: GY-R – R-GY

aGYaR – GYaRa hangváz: GY-R – GY-R

áGYéK – GYaKó hangváz: GY-K – GY-K

áGYéK – KeGY hangváz: GY-K – K-GY

áGYéK – KéGYó hangváz: GY-K – K-GY

áLGY – LáGY hangváz: L-GY – L.GY

áLGYéK – LáGYéK hangváz: L-GY-K – L-GY-K

áLGYéK – KéLGYó – GYiLoK hangváz: L-GY-K – K-L-GY – GY-L-K

áLGYú GYúLó hangváz: L-GY –GY-L

aJaK – KéJ – JuK hangváz: J-K – K-J – J-K

aJaK – KaJa – JáK hangváz: J-K – K-J – J-K

aJáNDéK – Jó száNDéK hangváz: J-N-D-K – J-sz-N-D-K

aJáNDéK – KéJeNDi hangváz: J-N-D-K – K-J-N-D

aJNáR – RaJNa hangváz: J-N-R – R-J-N

aJNáRoZ – ZoRáNJa hangváz: J-N-R-Z – Z-R-N-J

aJNóK – JóNaK hangváz: J-N-K – J-N-K

aJTó – ToJó hangváz: J-T – T-J

aJTó – úTJa hangváz: J-T – T-J

aJTó – JuTó hangváz: J-T – J-T

aKáC – CaKó – CiKi – CoKi hangváz: K-C – C-K – C-K – C-K

aKáJC – KaCaJ hangváz: K-J-C – K-C-J

aKaD – DáK – DáKó hangváz: K-D – D-K – D-K

aKaRaT – TaKaR hangváz: K-R-T – T-K-R

aKaRaT – QuaTRo – CaTRo – KeTuRi hangváz: K-R-T – Q-T-R – C-T-R – K-T-R.

aKaRaT – aRaToK hangváz: K-R-T – R-T-K

aKaRaT – RaKaT hangváz: K-R-T – R-K-T

aKaRaT – KoToR hangváz: K-R-T – K-T-R

aKaRaT – ReTeK hangváz: K-R-T – R-T-K

aKaRaT – KeRíT hangváz: K-R-T – K-R-T

aKaRaT – TeReK hangváz: K-R-T – T-R-K

aKaRaT – RéTeK hangváz: K-R-T – R-T-K

aKaRaT – éTeKRe hangváz: K-R-T – T-K-R

aKaRaT – TRaKTa hangváz: K-R-T – T-R-K-T

aKaRaT – TöReKi hangváz: K-R-T- T-R-K

aKaRaT – TeKeR hangváz: K-R-T – T-K-R

aKaRT – KéRTe hangváz: K-R-T – K-R-T

aKaNTuSZ aKaNTóS – KöNTöS hangváz: K-N-T-SZ – K-N-T-S – K-N-T-S

aKaNTuSZ – SZiNTiKe hangváz: K-N-T-SZ – SZ-N-T-K

aKNa – KaNál – teKNő hangváz: K-N – K-N-l – t-K-N

aKNa – KaNNa hangváz: K-N – K-N

aKNa – NáKol hangváz: K-N – N-K-l

aKoL – LaKó – LoKa – KaLiba hangváz: K-L – L-K – L-K – K-L-b

aKRoBaTa – aKaRaTáBa hangváz: K-R-B-T – K-R-T-B

aKRoBaTa – BáTRaK hangváz: K-R-B-T – B-T-R-K

aKRoBaTa – BiRToKa hangváz: K-R-B-T – B-R-T-K

aKRoBaTa – BoKRáT – BeRKeiT hangváz: K-R-B-T – B-K-R-T – B-R-K-T

aKRoBaTa – BiRKáT hangváz: K-R-B-T – B-R-K-T

aKRoBaTa – BuRKáT hangváz: K-R-B-T – B-R-K-T

aKTiViTáS – TeVéKenyg hangváz: K-T-V-T-S – T-V-K-ny-S-g

aKTiViTáS – éKTő VeTéS – TeVeTéSeK hangváz: K-T-V-T-S – K-T-V-T-S – T-V-T-S-K

aKTíV – TéVeK hangváz: K-T-V – T-V-K

aKTíVTeVéK hangváz: K-T-V – T-V-K

aKTíV – ViKoTa hangváz: K-T-V – V-K-T

aKTíV – ViTáK hangváz: K-T-V – V-T-K

aKTíV – VeTőK hangváz: K-T-V – V-T-K

aKTíV – VéTeK hangváz: K-T-V – V-T-K

aKTiVáL – ViKTáL hangváz: K-T-V-L – V-K-T-L

aKTuS – TuSaKodó – TaKTuS hangváz: K-T-S – T-S-K-d – T-K-T-S

aKTuS – KeTTeS hangváz: K-T-S – K-T-S

aKTuS – TuSáK hangváz: K-T-S – T-S-K

aKTuSSuTáK hangváz: K-T-S – S-T-K

aKTuS SaTuK hangváz: K-T-S – S-T-K

aKuSZ – VaKuSZ – SZaVaK hangváz: K-SZ – V-K-SZ – SZ–V-K

aKVaReLLKaVaR eL hangváz: K-V-R-L – K-V-R-L

aKVaReLL – LeVaKaR hangváz: K-V-R-L – L-V-K-R

aKVaReLL – LeRaKVa hangváz: K-V-R-L – L-R-K-V

aLaBáRD – DaRaBoL hangváz: L-B-R-D – D-R-B-L

aLaBáSTRoM – MuSTRáBa La hangváz: L-B-S-T-R-M – M-S-T-R-B-L

aLaMiZSNaZSuMiNáL hangváz: L-M-ZS-N – ZS-M-N-L

aLaMiZSNa – eLeMóZSNa hangváz: L-M-ZS-N – L-M-ZS-N

aLaRM – LáRMa hangváz: L-R-M – L-R-M

aLaRM – LáRMa – RéMLő hangváz: L-R-M – L-R-M – R-M-L

aLaRM – LáRMa – MaLőR hangváz: L-R-M – L-R-M – M-L-R

aLaRM – LáRMa – RéMüL hangváz: L-R-M – L-R-M – R-M-L

aLaRM – LáRMa – MaLáRia – RéMüL hangváz: L-R-M – L-R-M – M-L-R – R-M-L

aLaRM – LáRMa – RéMüL – ReMéL hangváz: L-R-M – L-R-M – R-M-L – R-M-L

aLaRM – LáRMa – áLoMRa – aLoMRa hangváz: L-R-M – L-R-M – L-M-R – L-M-R

ALaSZKa – csuSZKáL hangváz: L-SZ-K – cs-SZ-K-L

ALaSZKa – uSZKáL – KóSZáL hangváz: L-SZ-K – SZ-K-L – K-SZ-L

ALaSZKa – máSZKáL – KáSZáLa – iSZKoLó hangváz: L-SZ-K – m-SZ-K-L – K-SZ-L – SZ-K-L.

áLDáS – háLaaDáS – haLaDáS hangváz: L-D-S – h-L-D-S – h-L-D-S

áLDáS – száLLDoS hangváz: L-D-S – sz-L-D-S

áLDáS – ZSoLD – SoLD hangváz: L-D-S – ZS-L-D – S-L-D

áLDáS – DúLáS hangváz: L-D-S – D-L-S

aLGa – LúG – LóG hangváz: L-G – L-G – L-G

áLGY – LáGY hangváz: L-GY – L-GY

aLKoT – szoKoTáL – öTöL – TöKöL hangváz: L-K-T – sz-K-T-L – T-L – T-K-L

aLKoT – KöLT – TáKoL hangváz: L-K-T – K-L-T – T-K-L

aLKoT – aLaKoT hangváz: L-K-T – L-K-T

aLKoTó – TáKoLó hangváz: L-K-T – T-K-L

aLKoT – KoToL hangváz: L-K-T – K-T-L

aLKoT – KéTLő hangváz: L-K-T – K-T-L

áLLaPoT – TaLaP hangváz: L-P-T – T-L-P

aLLűR – LeRí – RóLa hangváz: L-R – L-R – R-L

aLMa – eLMa hangváz: L-M – L-M

aLMa – oMLó hangváz: L-M – M-L

aLMa – MáLLó hangváz: L-M – M-L

aLoM – áLoM hangváz: L-M – L-M.

áLoM – eLMe hangváz: L-M – L-M

áLoM – áMuL hangváz: L-M – M-L

áLoM – MuLó hangváz: L-M – M-L

áLMoK – KoMLó – oMLóK hangváz: L-M-K- – K-M-L – M-L-K

aLPaKa – KaLPag – KaLaP hangváz: L-P-K – K-L-P-g – K-L-P

aMBíCió – öNBeCS – öNBíZó hangváz: M-B-C – N-B-CS – N-B-Z

aMBíCióRa – CiMBoRa hangváz: M-B-C-R – C-M-B-R

aMBíCió – CiMBa hangváz: M-B-C – C-M-B

áMBiTuS – SuTTYoMBa hangváz: M-B-T-S – S-TY-M-B

aMBuLaNCiaiMBaLáNC, a hangváz: M-B-L-N-CM-B-L-N-C

aMFoRa – FoRMa hangváz: M-F-R – F-R-M

aMFoRa – aMoRF hangváz: M-F-R – M-R-F

aMFoRA – FoRaMa hangváz: M-F-R – F-R-M

aMFoRa – áMoRoS – soMFoR – káMFoR hangváz: M-F-R – M-R-S – s-M-F-R – k-M-F-R

aMFoRa – niMFáRa – MoRFon hangváz: M-F-R – n-M-F-R – M-R-F-n

aMPuTa – ToMPaTöMPe hangváz: M-P-T – T-M-P – T-M-P

aMuLeTT – áMuLaT hangváz: M-L-T – M-L-T

aMuLeTT – kaMu LeTT hangváz: M-L-T-T – k-M-L-T-T

aMuLeTT TaLizn hangváz: M-L-T – T-L-z-M-n

aNGoL – LoNGa hangváz: N-G-L – L-N-G

aNGoLNa  – -eNLóGNa hangváz: N-G-L-N – N-L-G-N

aNGYaL – GYaLoN hangváz: N-GY-L – GY-L-N

áPoLáS – éPüLéS hangváz: P-L-S – P-L-S

aPoSToL – SáToRaPa hangváz: P-S-T-L – S-T-R-P

aPoSToL – taPoSTáL hangváz: P-S-T-L – t-P-S-T-L

aPoSToL – PaLáST hangváz: P-S-T-L – P-L-S-T

aPoSToL – ePiSToLa hangváz: P-S-T-L – P-S-T-L

aPoSToL – TáPoLáS hangváz: P-S-T-L – T-P-L-S

aPoSToL – TaLPaLáS hangváz: P-S-T-L – T-L-P-L-S

aPoSToL – PoSZToL hangváz: P-S-T-L – P-SZ-T-L

áPRiLiS – PoRoLóS hangváz: P-R-L-S P-R-L-S

áPRiLiS – PiRuLáS hangváz: P-R-L-S P-R-L-S

áPRiLiS – SáRRaLéP hangváz: P-R-L-S S-R-L-P

aPRó – áRPa – PoR hangváz: P-R – R-P – P-R

áRaDaT – áRaDaC – DaCáRa – CuDaR hangváz: R-D-T – R-D-C – D-C-R – C-D-R (t > c)

aRaNY – NYeRő – aRáNY hangváz: R-NY – NY-R – R-NY

ARaRáT – TeRéRe hangváz: R-R-T – T-R-R

ARaRáToN – áRoN áT hangváz: R-R-T-N – R-N-T

aRaSZ – SZáRA hangváz: R-SZ – SZ-R

aRaSZ – SZaRa hangváz: R-SZ – SZ-R

aRaSZ – RéSZe hangváz: R-SZ – R-SZ

áRBoC – CSoRBa hangváz: R-B-C CS-R-B

áRBóC – CáBáR hangváz: R-B-C – C-B-R

áRBóC – RiBóC hangváz: R-B-C – R-B-C

aRC – oRCa hangváz: R-C – R-C

áReNDa – aDNaRá – éRi aDNa hangváz: R-N-D – D-N-R – R-D-N

áReNDa – áRReND hangváz: R-N-D – R-R-N-D

áRGuSSZiGoRú – haRaGoSSuGaRa hangváz: R-G-S – SZ-G-R – h-R-G-S – S-G-R

aRiSZToK – KaRiSZTo hangváz: R-SZ-T-K – K-R-SZ-T

áRMa – MaRó – oRoM hangváz: R-M – M-R – R-M

áRMáDia – gaRMaDa hangváz: R-M-D – g-R-M-D

áRMáDia – föRMeDő – DeRMeDő hangváz: R-M-D – f-R-M-D – D-R-M-D

áRMáDia – láRMaaDó hangváz: R-M-D – l-R-M-D

áRMáNY – NYáMRa hangváz: R-M-NY NY-M-R

áRMáNY – ReMéNY hangváz: R-M-NY – R-M-NY

áRMáNY – NYoMRa hangváz: R-M-NY – NY-M-R

áRMáNY – NYoMoR hangváz: R-M-NY – NY-M-R

áRNYéK – FéNYeRő – KöRNYéK hangváz: R-NY-K – F-NY-R – K-R-NY-K

áRNYéK – KéNYáR hangváz: R-NY-K – K-NY-R

áRNYéK – NYiRKa hangváz: R-NY-K – NY-R-K

áRNYéK – eRNYőK hangváz: R-NY-K – R-NY-K

áRoK – KaR – KiRó hangváz: R-K – K-R – K-R

aRoMa – MáMoR – aMoRe hangváz: R-M – M-M-R – M-R

aRoMa – öRöM hangváz: R-M – R-M

áRPa – koRPa – aPRó hangváz: R-P – k-R-P – P-R

aRRoGáNNaGoRRa hangváz: RR-G-N – N-G-RR

aRRoGáNS – GaNéSoRR hangváz: R-G-N-S – G-N-S-R

áRT – TúR – TöR – RúT hangváz: R-T – T-R – T-R – R-T

áRTáNY iRTáNY hangváz: R-T-NY – R-T-NY

áRTáNY – NYíRTa hangváz: R-T-NY – NY-R-T

ARTeMiSZ – SZiMeTRa hangváz: R-T-M-SZ – SZ-M-T-R

ARTeMiSZ – SZeMéTRe hangváz: R-T-M-SZ – SZ-M-T-R

aRTéRia – üTőéR – VeRőéR hangváz: R-T-R – T-R – V-R-R

aRTiKuLáL – éRTéKeLő – éRTeKeZő hangváz: R-T-K-L-L – R-T-K-L – R-T-K-Z

áRTóKa – uRTiKa hangváz: R-T-K – R-T-K

aRZéN – éRZőN – RoZZaN hangváz: R-Z-N – R-Z-N – R-Z-N

aRZeNáL – RáNéZeL hangváz: R-Z-N-L – R-N-Z-L

aRZeNáL – RáNéZeL – RáéRZeL hangváz: R-Z-N-L – R-N-Z-L – R-R-Z-L

aRZeNáL – ZeNéRőL hangváz: R-Z-N-L – Z-N-R-L

aRZeNáL – eLőRe NéZ – ReZoNáL hangváz: R-Z-N-L – L-R-N-Z – R-Z-N-L

aSiNo – iNaS hangváz: S-N – N-S.

aSZiKKiaSZ – SZiKKad hangváz: SZ-K – K-SZ – SZ-K-d

aSZKéTa – TaKSZa hangváz: SZ-K-T – T-K-SZ

aSZKéTa – SZíKéT hangváz: SZ-K-T – SZ-K-T

áSZoK – KóSZa – SZaKa – SZoK hangváz: SZ-K – K-SZ – SZ-K – SZ-K

aSZPiK SZoPiK hangváz: SZ-P-K – SZ-P-K

aSZPiK KiSZoP – SZiPKa hangváz: SZ-P-K – K-SZ-P – SZ-P-K.

aSZPiK – PiSZKa hangváz: SZ-P-K – P-SZ-K

aSZPiK KaPSZ hangváz: SZ-P-K – K-P-SZ

aSSZoNYoLJ – NYoSZoLYáN hangváz: SZ-NY-LJ – NY-SZ-LY-N

aSSZoNY –  NYoSZoLYa hangváz: SZ-NY –  NY-SZ-LY.

aSSZoNY – aSSZoN hangváz: SSZ-NY – SSZ-N

aSSZoNNá – NáSZoN hangváz: SZ-N-N – N-SZ-N

aSSZoNY – SZüNJe – SZoNJa hangváz: SZ-NY – SZ-NJ – SZ-NJ

aSSZoN – HaSZoN hangváz: SZ-N – h-SZ-N

aSSZoNY – SZoNNYa hangváz: SZ-NY – SZ-NY

aSSZoNY – iSZoNYa hangváz: SZ-NY – SZ-NY

aSSZoNY – SZoNYa – NYoSZt hangváz: SZ-NY – SZ-NY – NY-SZ-t

aSSZoNY – NYoSSZa hangváz: SSZ-NY – NY-SSZ

aSSZoN – NoSZa hangváz: SSZ-NY – N-SZ

aSZTaG – aSZTaL hangváz: SZ-T-G – SZ-T-L

aSZTaG – oSZTaG hangváz: SZ-T-G – SZ-T-G

aSZTaG – oSZTéG hangváz: SZ-T-G – SZ-T-G

aSZTaG – GaZDa hangváz: SZ-T-G – G-Z-D

aSZTaG – GaZDaG hangváz: SZ-T-G – G-Z-D-G

aSZTaL – SZTáL – LáTSZ hangváz: SZ-T-L – SZ-T-L – L-T-SZ

aSZTaL – SZeLeT hangváz: SZ-T-L – SZ-L-T

aSZTaL – LeTeSZ hangváz: SZ-T-L – L-T-SZ

aSZTaL – LáTSZaT hangváz: SZ-T-L – L-T-SZ-T

aSZTaL – LiSZT hangváz: SZ-T-L – L-SZ-T

aSZTaL – TáLaLSZ hangváz: SZ-T-L – T-L-L-SZ

aSZTaL – TaLáLSZ hangváz: SZ-T-L – T-L-L-SZ

aZSúR – RóZSa hangváz: ZS-R – R-ZS                                                             /307

B

BaCSó – CSoBáN hangváz: B-CS – CS-B-N

BáDoG – DoBoG hangváz: B-D-G – D-B-G

BáDoG – BoDeGa hangváz: B-D-G – B-D-G

BaGáZS – ZSáKBa hangváz: B-G-ZS – ZS-K-B

BaGáZS – ZSiBoG hangváz: B-G-ZS – ZS-B-G

BaGáZS – GúZSBa hangváz: B-G-ZS – G-ZS-B

BaGáZS – GáZSiBa hangváz: B-G-ZS – G-ZS-B

BaGoLY – GaBaLY hangváz B-4G-LY – G-B-LY

BáGY – GYáB hangváz: B-GY – GY-B

BáGYaD – aGYaDBa hangváz: B-GY-D – GY-D-B

BaJBaN – JóBaN hangváz: B-J-B-N – J-B-N

BáJoS – BúJóS hangváz: B-J-S – B-J-S

BaJaDéR – BáJaiDéR hangváz: B-J-D-R – B-J-D-R

BaJNoK – BaJNaK hangváz: B-J-N-K – B-J-N-K

BaJNoK – BoJNiK – VoJNiK hangváz: B-J-N-K – B-J-N-K – V-J-N-K

BaJoR – BoJáR – JoBRa – RoBaJ hangváz: B-J-R – B-J-R – J-B-R – R-B-J

BaJoR – BeJáR hangváz: B-J-R – B-J-R

BaJuSZ – SZáJBa hangváz: B-J-SZ – SZ-J-B

BaKaNCS – CSáNKBa hangváz: B-K-N-CS – CS-N-K-B

BaKó – KoBaK hangváz: B-K – K-B-K

BaKTeR – RiTKáBB hangváz: B-K-T-R – R-T-K-B

BáL – LáB – áLL a BáL – LáB aLá hangváz: B-L – L-B – L-B-L – L-B-L

BáLa – nyaLáB hangváz: B-L – ny-L-B.

BaLaNSZ – BiLLeNSZ hangváz: B-L-N-SZ  – B-L-N-SZ

BaLaToN – TáBLáN hangváz: B-L-T-N – T-B-L-N

BaLaToM – LáBaLTaM hangváz: B-L-T-M – L-B-L-T-M.

BaLaToM – BeLáToM hangváz: B-L-T-M – B-L-T-M

BaLeTT – LáBiTTó hangváz: B-L-TT – L-B-TT

BaLLaRe – LáBáRa hangváz: B-L-R – L-B-R

BaLLaDa – DaL a BaL hangváz: B-L-L-D – D-L-B-L

BaLLaDa – LáBaLoD hangváz: B-L-L-D – L-B-L-D

BaLLaDa – DaLáBóL hangváz: B-L-L-D – D-L-B-L

BaLLaDa – BaL DaLa hangváz: B-L-L-D – B-L-D-L

BaLLoN – LiBBeN hangváz: B-LL-N – L-BB-N

BaLTa – PaLTa – FaLTa hangváz: B-L-T – P-L-T – F-L-T

BaLTa – PaLLóT – FaLaT hangváz: B-L-T – P-L-T – F-L-T

BaLTa – PaLoTa hangváz: B-L-T – P-L-T

BaLTa – LaTBa hangváz: B-L-T – L-T-B

BaLTa – LáBaT hangváz: B-L-T – L-B-T

BaLTa – TéLBe – FéLBe hangváz: B-L-T – T-L-B – F-L-B

BaLTa – BeáLLT hangváz: B-L-T – B-L-T

BaLTi – BaLaTon – BeL Tó hangváz: B-L-T – B-L-T-n – B-L-T.

BaLZSam – ZSéMBeL hangváz: B-L-ZS-M – ZS-M-B-L.

BaLZSaM – ZSoMBoL hangváz: B-L-ZS-M – ZS-M-B-L

BaNYa – BáNYa hangváz: B-NY – B-NY

BaRaCK – CuKoRBa hangváz: B-R-C-K – C-K-R-B

BáRáNY – NYáRBa hangváz: B-R-NY – NY-R-B

BáRáNY – NYeRőBB hangváz: B-R-NY – NY-R-B

BaRáT – TáBoR – BajTáRs hangváz: B-R-T – T-B-R – B-j-T-R-s

BaRáT – BáToR hangváz: B-R-T – B-T-R

BaRáT – BoRáT hangváz: B-R-T – B-R-T

BaRáT – BoToR hangváz: B-R-T – B-T-R

BaRáT – BiToR hangváz: B-R-T – B-T-R

BaRáT – RoBoT hangváz: B-R-T – R-B-T

BaRáT – ToBoR hangváz: B-R-T – T-B-R

BoRoZDa – DoRoZBa – DoRoZMa hangváz: B-R-Z-D – D-R-Z-B – D-R-Z-M

BaRáZDa – BeRáZD hangváz: B-R-Z-D – B-R-Z-D

BaRáZDa – RáZD Be hangváz: B-R-Z-D – R-Z-D-B

BaRáZDa – BeZáRD hangváz: B-R-Z-D – B-Z-R-D

BaRáZDa – ZáRD Be hangváz: B-R-Z-D – Z-R-D-B

BaRáZDa – BeReZDül hangváz: B-R-Z-D – B-R-Z-D-l

BaRáZDa – BoRoZD hangváz: B-R-Z-D – B-R-Z-D

BaRáZDa – GaRáZDa hangváz: B-R-Z-D – G-R-Z-D

BáRCa – CaBáR hangváz: B-R-C – C-B-R

BáRCa – RiBóC hangváz: B-R-C – R-B-C

BáRCa – CáBáR hangváz: B-R-C – C-B-R

BáRCa – aRCáBa hangváz: B-R-C – R-C-B

BáRD – DaRaB hangváz: B-R-D – D-R-B

BáRDoL – DaRaBoL hangváz: B-R-D-L – D-R-B-L

BáRD – RúDBa hangváz: B-R-D – R-D-B

BáRD – eRDőBe hangváz: B-R-D – R-D-B

BaRiToN – BeR NóTa, hangváz: B-R-T-N – B-R-N-T.

BáRKa – KöRBe hangváz: B-R-K – K-R-B

BáRKa – BaKRa hangváz: B-R-K – B-K-R

BáRKa – KóBoR hangváz: B-R-K – K-R-R

BáRKa – KoRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

BáRKa – BeRaK hangváz: B-R-K – B-R-K

BáRKa – aBRaK hangváz: B-R-K – B-R-K

BáRKa – KaRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

BáRKa – BuRoK hangváz: B-R-K – B-R-K

BáRKa – aKBáR hangváz: B-R-K – K-B-R

BáRKa – BuRKa hangváz: B-R-K – B-R-K

BaRKó – KóBoR hangváz: K-B-R – K-B-R

BaRKó – KoRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

BaRKó – BiRKa hangváz: K-B-R – B-R-K

BaRKó – KáRBa hangváz: B-R-K – K-R-B

BáRó – BíRó – RaBBi – RaBon hangváz: B-R – B-R – R-B – R-B-n

BaRoM – RoMBa hangváz: B-R-M – R-M-B

BaRoMoT – oTRoMBa hangváz: B-R-M-T – T-R-M-B

BaRoMiT – TRoMBiTa hangváz: B-R-M-T – T-R-M-B-T

BáRSZoNY – aSSZoNYBőR hangváz: B-R-SZ-NY – SZ-NY-B-R

BáRSZoNY – BeRSZáNY – BuRSZáNY hangváz: B-R-SZ-NY – B-R-SZ-NY – B-R-SZ-NY

BáSTYa – aTYáSB hangváz: B-S-TY – TY-S-B

BaSZK – KaSZaB hangváz: B-SZ-K – K-SZ-B

BaSZK – KüSZöB – KiSZaB hangváz: B-SZ-K – K-SZ-B –K-SZ-B

BaTKa – KaBáT – KaBáTKa hangváz: B-T-K – K-B-T – K-B-T-K

BaTKa – aKTáBa – BeiKTaT hangváz: B-T-K – K-T-B – B-K-T-T

BáToR – TáBoR hangváz: B-T-R – T-B-R

BáToR – BoToR hangváz: B-T-R – B-T-R

BáToR – BeTöRő hangváz: B-T-R – B-T-R

BáToR – BiToRló hangváz: B-T-R – B-T-R-l

BaTRáN – BáTRaN hangváz: B-T-R-N – B-T-R-N

BaZaLTLaZáBaT hangváz: B-Z-L-T – L-Z-B-T

BaZaLT – SZaBaLT hangváz: B-Z-L-T – SZ-B-L-T

BaZáR – BeZáR hangváz: B-Z-R – B-Z-R

BaZáR – VáSáR hangváz: B-Z-R – V-S-R

BaZáR – PaZaR hangváz: B-Z-R – P-Z-R

BeCSüLeT – CSaLiTBa hangváz: B-CS-L-T – CS-L-T-B

BeCSüLeT – TiLoSBa hangváz: B–CS-L-T – T-L-S-B

BeCSüLeT – TeLe CSáB hangváz: B–CS-L-T – T-L-CS-B

BéKéL – KeBeL hangváz: B-K-L – K-B-L

BeLéNDeK – BoLoNDoK hangváz: B-L-N-D-K – B-L-N-D-K

BiLoG – BeLeéG hangváz: B-L-G – B-L-G

BéLYeG – JoGáBa hangváz: B-LY-G – J-G-B

BeNDő – iDőBeN – DöBBeN hangváz: B-N-D – D-B-N – D-B-N

BeRBéCS – CSeBeR hangváz: B-R-B-CS – CS-B-R

BeRBeNCe – CeBeRBeN hangváz: B-R-B-N-C – C-B-R-B-N

BéRC – CeRB hangváz: B-R-C – C-R-B

BeReK – BoKRa – BaRKa hangváz: B-R-K – B-K-R – B-R-K

BeRTaLaN – BiRTaLaN hangváz: B-R-T-L-N – B-R-T-L-N

BeRTaLaN – BőRTeLeN hangváz: B-R-T-L-N – B-R-T-L-N

BeSTia – SeBeSíT hangváz: B-S-T – S-B-S-T

BeSaMe – SZáMBa hangváz: B-S-M – SZ-M-B

BeSZéD – DíSZBe hangváz: B-SZ-D – D-SZ-B

BeSZéD – DeSZeBB hangváz: B-SZ-D – D-SZ-B

BeSZéL – SzéLBe hangváz: B-SZ-L – SZ-L-B

BeSZéL – BeSZóL hangváz: B-SZ-L – B-SZ-L

BeSZéL – LeBaSZ hangváz: B-SZ-L – L-B-SZ.

BeTeG – TáBiTa hangváz: B-T-G – T-B-T

BeTeG – GáTBa hangváz: B-T-G – G-T-B

BeTeG – BeTeaG hangváz: B-T-G – B-T-G

BeToN – BeTöM – TöMB hangváz: B-T-N – B-T-M – T-M-B

BeTű – TűBe hangváz: B-T – T-B

BeTYáR – BáToR – BoToR – BeTöRő hangváz: B-TY-R – B-T-R – B-T-R – B-T-R

BiCSKa – BeCSuK hangváz: B-CS-K – B-CS-K

BiCSKa – BiCSaK hangváz: B-CS-K – B-CS-K

BiCSKa – BőCSKe hangváz: B-CS-K – B-CS-K

BiKFiC – FiCKó – KóFiC hangváz: B-K-F-C – F-C-K – K-F-C

BiKFiC – BaKFiS hangváz: B-K-F-C – B-K-F-S

BiRKa – BeRKe – KaRBa hangváz: B-R-K – B-R-K – K-RB

BiRToK – KoTRoB hangváz: B-R-T-K – K-T-R-B

BiRToKoK – TRiBuToK hangváz: B-R-T-K-K – T-R-B-T-K

BiRS – BáRSony hangváz: B-R-S – B-R-S-ny

BiTaNG – NeGaTíV hangváz: B-T-N-G – N-G-T-V

BiVaLY – VaLYBa hangváz: B-V-LY – V-LY-B

BiZaLoM – BeZáRoM hangváz: B-Z-L-M – B-Z-R-M

BoCSáT – TáCSBa hangváz: B-CS-T – T-CS-B

BoLCSát – TáCSBóL hangváz: B-L-CS-T – T-CS-B-L

BoCSKoR – KöRülBoCSát hangváz: B-CS-K-R – K-R-l-B-CS-t

BoCSKoR – KoRBáCS hangváz: B-CS-K-R – K-R-B-CS

BóDé BuDi hangváz: B-D – B-D

BoDeGa – DoBoGó hangváz: B-D-G – D-B-G

BoDNáR – DoBRáN – DoBNáR hangváz: B-D-N-R – D-B-R-N – D-B-N-R

BoDNáR – ReNDBe hangváz: B-D-N-R – R-N-D-B

BoDNáR – BoNDoR hangváz: B-D-N-R – B-N-D-R

BoDZa – DoBoZ hangváz: B-D-Z – D-B-Z

BoGLáR – BoLGár hangváz: B-G-L-R – B-L-G-R

BoGLYa – GaBaLY hangváz: B-G-LY – G-B-LY

BoGLYa – MáGLYa hangváz: B-G-LY – M-G-LY

BoGLYáT – BoLYGaT hangváz: B-G-LY-T – B-LY-G-T

BoGLYa – GöBöLY hangváz: B-G-LY – G-B-LY

BoGLYa – BaGoLY hangváz: B-G-LY – B-G-LY

BoGLYa – BöGöLY hangváz: B-G-LY – B-G-LY

BoGLYa – BoLYGa hangváz: B-G-LY – B-LY-G.

BoGNáR WaGNeR hangváz: B-G-N-R – W-G-N-R

BoHéM – HuMBuk hangváz: B-H-M – H-M-B-k.

BoHó – BoHém – HóBort hangváz: B-H – B-H-m – H-B-r-t

BoJáR – MaJoR hangváz: B-J-R – M-J-R

BoJáR – BeJáR hangváz: B-J-R – B-J-R

BoJeR – JeRBo hangváz: B-J-R – J-R-B

BoJT – BoTJa hangváz: B-J-T – B-T-J

BoJTáR – JáRTáBa hangváz: B-J-T-R – J-R-T-B

BoJTáR – BoTJáRa hangváz: B-J-T-R – B-T-J-R

BoJToRJáNoRJáN BoJT hangváz: B-J-T-R-J-N – R-J-N B-J-T

BoJToRJáNToRJáN JoBB hangváz: B-J-T-R-J-N – T-R-J-N J-B

BoJToRJáN – LaJToRJáN hangváz: B-J-T-R-J-N – L-J-T-R-J-N.

BoKoR – KöRBe hangváz: B-K-R – K-R-B

BoKoR – KóBoR hangváz: B-K-R – K-B-R

BoKor – BeReK hangváz: B-K-R – B-R-K

BoKSa – SoKBa hangváz: B-K-S – S-K-B

BoLeRó – LiBeRó – LiBiRók hangváz: B-L-R – L-B-R – L-B-R-k

BoLoND – BeLeNDül hangváz: B-L-N-D – B-L-N-D-l

BoLoNDuL – BeLeNDüL hangváz: B-L-N-D-L – B-L-N-D-L

BaMBa – BoMBa hangváz: B-M-B – B-M-B

BaMBa – RoMBa hangváz: B-M-B – R-M-B

BoMLiK – LoMBiK – eLeMeiKBe hangváz: B-M-L-K – L-M-B-K – L-M-K-B

BoNTa – TaBáN hangváz: B-N-T – T-B-N

BóRáK – KariB hangváz: B-R-K – K-R-B

BóRa – BoRít – RoBaj – BoReász hangváz: B-R – B-R-t – R-B-j – B-R-sz

RiBaNC – CiNóBeR hangváz: R-B-N-C – C-N-B-R

BoRDéLY – DoRBéLY hangváz: B-R-D-LY – D-R-B-LY

BoRDó – BoRDeaux hangváz: B-R-D – B-R-D

BoRDó – BoRTó – BoRíTó – DoBoR hangváz: B-R-D – B-R-T – B-R-T – D-B-R

BoRíT – TiBoR hangváz: B-R-T – T-B-R

BoRNYú – BoRN hangváz: B-R-NY – B-R-N

BoRoSTa – TáBoRoS hangváz: B-R-S-T – T-B-R-S

BoRoSTa – TeReBeS hangváz: B-R-S-T – T-R-B-S

BoRoSTYáN – BRSZTaN hangváz: B-R-S-TY-N – B-R-SZ-T-N

BoRoSZLáN – BRSZLaN hangváz: B-R-SZ-L-N – B-R-SZ-L-N

BoRoTVa – BRTVa hangváz: B-R-T-V – B-R-T-V

BoRoTVa – BoRíTVa hangváz: B-R-T-V – B-R-T-V

BoRoTVa – oRoTVa hangváz: B-R-T-V – R-T-V

BoRoTVa – BoRoSTa – oRoTVa hangváz: B-R-T-V – B-R-S-T – R-T-V

BoRZaLoM – BiZaLoM hangváz: B-R-Z-L-M – B-Z-L-M

BoSZoRKáNY – BoSSZú oRKáNY hangváz: B-SZ-R-K-NY – B-SZ-R-K-NY

BoTRáNY – BaTRáN hangváz: B-T-R-NY – B-T-R-N

BöGRe – GöBRe – GöRBe hangváz: B-G-R – G-B-R – G-R-B

BőGő – GöBöly hangváz: B-G – G-B-ly

BöLCSeK – BeCSüLiK hangváz: B-L-CS-K – B-CS-L-K

BöLCSeK – KeCSBőL hangváz: B-L-CS-K – K-CS-B-L

BöLCS – CSeLBe hangváz: B-L-CS – CS-L-B

BöLCS – CSeLeB – CeLeB hangváz: B-L-CS – CS-L-B – C-L-B

BöLCSő – BöLCS hangváz: B-L-CSB-L-CS – B-L-NY

BöLéNY – NYeLőBB hangváz: B-L-NY – NY-L-B

BöLéNY – NYeRőBB hangváz: B-L-NY – NY-R-B

BöLéNY – BoLoNYa – BuLoNYe hangváz: B-L-NY – B-L-NY – B-L-NY

BőRöND – BeReND hangváz: B-R-N-D – B-R-N-D

BőRöND – DöRöMB hangváz: B-R-N-D – D-R-M-B.

BöRTöN – TőRBeN hangváz: B-R-T-N – T-R-B-N

BRaNCS – ReBeNCS – heBReNCS hangváz: B-R-N-CS – R-B-N-CS – h-B-R-N-CS

BRaNCS – aBRoNCS hangváz: B-R-N-CS – B-R-N-CS

BRaNCS – CSeRBeN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N

BRaNCS – CSoRBáN hangváz: B-R-N-CS – CS-R-B-N

BRaTYI – BaRáTi hangváz: B-R-TY – B-R-T

BRiKeTT – BeRaKoTT hangváz: B-R-K-TT – B-R-K-TT

BRiKeTT – faBRiKáT hangváz: B-R-K-TT f-B-R-K-T

BRiNDZaBőRöNDöZ hangváz: B-R-N-D-ZB-R-N-D-Z

BRiNDZaBeReNDeZ hangváz: B-R-N-D-ZB-R-N-D-Z

BRoNZ – BaRNáZ hangváz: B-R-N-Z – B-R-N-Z

BRoNZ – BaRNaRéZ hangváz: B-R-N-Z – B-R-N-R-Z

BRuTTóBoRíTó hangváz: B-R-T – B-R-T

BuDi – BüDös hangváz: B-D – B-D-s

BuJKa – KuJB hangváz: B-J-K – K-J-B

BuKéTa – BoKRéTa hangváz: B-K-T – B-K-R-T

BuKSZa – SZaBóK hangváz: B-K-SZ – SZ-B-K

BuKTa TaBuK hangváz: B-K-T – T-B-K

BuNKeR – KöRBeN hangváz: B-N-K-R – K-R-B-N

BuNKeR – KaRBaN hangváz: B-N-K-R – K-R-B-N

BuNKeR – KáRBaN hangváz: B-N-K-R – K-R-B-N

BuRGoNYa – aNYaGa RoP – PoRGaNYé hangváz: B-R-G-NY – NY-G-R-P – P-R-G-NY

BuRGoNYa – PoRHaNYó hangváz: B-R-G-NY – P-R-H-NY

BuRJáN – JáMBoR hangváz: B-R-J-N – J-M-B-R

BuRJáNY – JáNYBőR hangváz: B-R-J-NY – J-NY-B-R

BuTa – osToBa hangváz: B-T – s-T-B

BuTa – TaBu hangváz: B-T – T-B

BúToR – ToBoR hangváz: B-T-R – T-B-R

BúToR – TáBoR hangváz: B-T-R – T-B-R

BuZDoGáNY – NYaKaDBa ZUB hangváz: B-Z-D-G-NY – NY-K-D-B-Z-B

BüSZKe – BeSZüK hangváz: B-SZ-K – B-SZ-K

BüSZKe – BőSZKe hangváz: B-SZ-K – B-SZ-K

BüSZKe – KüSZöB hangváz: B-SZ-K – K-SZ-B

BüSZKe – BőSZeK hangváz: B-SZ-K – B-SZ-K

BüSZKe – SZeBBKe hangváz: B-SZ-K – SZ-B-K

BüSZKe – KoSZBa hangváz: B-SZ-K – K-SZ-B

BüSZKe – BaSZKó hangváz: B-SZ-K – B-SZ-K

BüSZKe – SZüKeBB hangváz: B-SZ-K – SZ-K-B

BüSZKe – BuKSZa hangváz: B-SZ-K – B-K-SZ                                            /256

C

CáBáR – BáRCa hangváz: C-B-R – B-R-C

CáBáR – RiBóC hangváz: C-B-R – R-B-C

CáFoL – LóFaC hangváz: C-F-L – L-F-C

CaFRaCiFRa hangváz: C-F-R – C-F-R

CaFRaFaRamuCi hangváz: C-F-RF-R-m-C

CaFRa – FaCRa hangváz: C-F-R – F-C-R

CaFRa – FaCéR hangváz: C-F-R – F-C-R

CáJG – CiGáJa hangváz: C-J-G – C-G-J

CaKoMPaKK – SZáKoMPaKK hangváz: C-K-M-P-K – SZ-K-M-P-K

CaNGa aGaNC GáNCS hangváz: C-N-G G-N-C G-N-CS

CaNKó – KoCCaN hangváz: C-N-K – K-C-N

CáP – PáC hangváz: C-P – P-C

CáPa – PaCák hangváz: C-P – P-C-k

CéDRuS – SuRDéC hangváz: C-D-R-S – S-R-D-C

CéDRuS – DuRCáS hangváz: C-D-R-S – D-R-C-S

CéGéR – GeRéC hangváz: C-G-R – G-R-C

CéGéR – ReGéC hangváz: C-G-R – R-G-C

CéKLa – SZiKLa hangváz: C-K-L – SZ-K-L

CéKLaCiKLus hangváz: C-K-L – C-K-L-s

CéL – LéC – aCéL hangváz: C-L – L-C – C-L

CeMeNDe – MeDeNCe hangváz: C-M-N-D – M-D-N-C

CeMeNDe – DeMeNCe hangváz: C-M-N-D – D-M-N-C

CeMeNT – TöMéNT hangváz: C-M-N-T – T-M-N-T

CeNK – KeNCe hangváz: C-N-K – K-N-C

CeNK KoNC hangváz: C-N-K K-N-C

CeNK KuNC hangváz: C-N-K K-N-C

CeNT – SZeNT – SZiNT hangváz: C-N-T – SZ-N-T – SZ-N-T

CeNTRiKuS – SZeNTREKeSZ hangváz: C-N-T-R-K-S – SZ-N-T-R-K-SZ

CeNTRuM – SZeNT TRóN hangváz: C-N-T-R-M – SZ-N-T-T-R-N

SZeNZoR – RoZNeSZ hangváz: SZ-N-Z-R – R-Z-N-SZ

CéRNa – NeRC hangváz: C-R-N – N-R-C

CéRNa – RáNC hangváz: C-R-N – R-N-C

CeRuZa – ReCéZő hangváz: C-R-Z – R-C-Z

CeTLi – SZeLeT hangváz: C-T-L – SZ-L-T

CeTLi – LéCeT hangváz: C-T-L – L-C-T

CiBaK – KiBiC hangváz: C-B-K – K-B-C

CiBaK – BiCaK hangváz: C-B-K – B-C-K

CiCeRéL – CiCeRéZ hangváz: C-C-R-L – C-C-R-Z

CiDRi – RiCiD hangváz: C-D-R – R-C-D

CiFRa – FiCeRa hangváz: C-F-R – F-C-R

CiFRa – FaCéR hangváz: C-F-R – F-C-R

CiFRa – KaCéR hangváz: C-F-R – K-C-R

CiFRáN – FRaNC hangváz: C-F-R-N – F-R-N-C

CiFRa – aRCíV hangváz: C-F-R – R-C-V

CiGáJa – CáJG hangváz: C-G-J – C-J-G

CiGáNY – SZeGéNY hangváz: C-G-NY – SZ-G-NY

CiNGáR – ZiNGaRo hangváz: C-N-G-R – Z-N-G-R

CiHa – HeCCe – HaCaCáré hangváz: C-H – H-CC-l – H-C-C-r

CiHeR – HaCaCáRé hangváz: C-H-R – H-C-C-R

CiKCaKK – KaCKiáS hangváz: C-K-C-K – K-C-K-S

CiKCaKK – KoCKa hangváz: C-K-C-K – K-C-K

CiKLáMeN – CéKLáMoN hangváz: C-K-L-M-N – C-K-L-M-N

CiKLuS – CSuKLáS hangváz: C-K-L-S – CS-K-L-S

CiKLuS – SiKLuS hangváz: C-K-L-S – S-K-L-S

CiKoRNYa – KoRNYiCa hangváz: C-K-R-NY – K-R-NY-C

CiKoRNYa – KaNYaRC – CiRNYáK hangváz: C-K-R-NY – K-NY-R-C – C-R-NY-K

CiLiNDeR – KaLaNDRa hangváz: C-L-N-D-R – K-L-N-D-R

CiLiNDeR – ReNDeLéS hangváz: C–L-N-D-R – R-N-D-L-S

CiMBaLoM – ToMBoLoM hangváz: C-M-B-L-M – T-M-B-L-M

CíMeR – eMíR – MeRéSZ hangváz: C-M-R – M-R – M-R-SZ

CíMeR – RiMóC hangváz: C-M-R – R-M-C

CiN – CiNk – SZíN hangváz: C-N – C-N-k – SZ-N

CiNiKuS – KiCSiNYeS hangváz: C-N-K-S – K-CS-NY-S

CiNiKuS – CiNKeS hangváz: C-N-K-S – C-N-K-S

CiNiKuS – CiNKoS hangváz: C-N-K-S – C-N-K-S

CiNKoS – CiNKuS hangváz: C-N-K-S – C-N-K-S

CiNóBeR – RiBaNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C

CiNóBeR – RuBiN – RuBiNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N – R-B-N-C.

CiNóBeR – CuNaBéR hangváz: C-N-B-R – C-N-B-R

CiNóBeR – BéRCuNa hangváz: C-N-B-R – B-R-C-N

CiNóBeR – RiBaNC hangváz: C-N-B-R – R-B-N-C

CiNóBeR – BéRCeN hangváz: C-N-B-R – B-R-C-N 

CiPeL – LéPCi hangváz: C-P-L – L-P-C

CiPeL – LéPiC hangváz: C-P-L – L-P-C

CiPeLLŐ – LéPCi hangváz: C-P-L – L-P-C

CiPeLLő – ő LéP PiCi hangváz: C-P-L-L – L-P-P-C

CiPó – PiCi hangváz: C-P – P-C

CiPRuS – SuRPiC hangváz: C-P-R-S – S-R-P-C

CiPRuS – PiCuRoS hangváz: C-P-R-S – P-C-R-S

CiRáDa – DaCáRa hangváz: C-R-D – D-C-R

CiRáDa – TiRáDa hangváz: C-R-D – T-R-D

CiRKa – KaCéR – KóRiCa hangváz: C-R-K – K-C-R – K-R-C

CiRKa – ReCéKKaCoR hangváz: C-R-K – R-C-K – K-C-R

CiRKuSZ – RiZiKóS hangváz: C-R-K-SZ – R-Z-K-S

CiRoK – KóRiCa hangváz: C-R-K – K-R-C

CiRoK – kuKoRiCa hangváz: C-R-K – k-K-R-C

CiTeRa – ReCiTa hangváz: C-T-R – R-C-T

CiTeRáZiK – CiDRiZiK hangváz: C-T-R-Z-K – C-D-R-Z-K

CiTRoM – CiTáRoM hangváz: C-T-R-M – C-T-R-M

CiTRoMMoRTiC hangváz: C-T-R-M – M-R-T-C

CoL – LéC hangváz: C-L – L-C

CoNDRa – NaDRáG hangváz: C-N-D-R – N-D-R-G

CöLöP – TőLáB – oSZLoP hangváz: C-L-P – T-L-B – SZ-L-P

CöVeK – TöVeK hangváz: C-V-K – T-V-K

CúG – GóC hangváz: C-G – G-C

CuJKa – KaCuJ hangváz: C-J-K – K-C-J

CuJKa – KaCaJ – SZaJKó hangváz: C-J-K – K-C-J – SZ-J-K                             /97

CS

CSáBoS – BeCSeS hangváz: CS-B-S – B-CS-S.

CSáKáNY – KaNYaCS hangváz: CS-K-NY – K-NY-CS.

CSáKáNY – NYaKaS hangváz: CS-K-NY – NY-K-S

CSáKóKeCS hangváz: CS-K – K-CS

CSeLeKVő – CSeLoVeK hangváz: CS-L-K-V – CS-L-V-K.

CSaLáD – CSeLéD hangváz: CS-L-D – CS-L-D

CSaLáD – DaLoS hangváz: CS-L-D – D-L-S

CSaLáRD – DaRáLóS hangváz: CS-L-R-D – D-R-L-S

CSaLáD – iDeáLiS hangváz: CS-L-D – D-L-S

CSaLáD – DiLiS – iDeáLiS hangváz: CS-L-D – D-L-S – D-L-S

CSaLáN – LáNCSa hangváz: CS-L-N – L-N-CS

CSaLáN – NYáLaCS hangváz: CS-L-N – NY-L-CS

CSaLFa – FaCSaR hangváz: CS-L-F – F-CS-R

CSaLFa – FaLCS hangváz: CS-L-F – F-L-CS

CSaLFa – LőCSFa hangváz: CS-L-F – L-CS-F

CSaLiT – TiLoS hangváz CS-L-T – T-L-S

CSaLiT – CSaLaT hangváz CS-L-T – CS-L-T

CSaLNaKCSeLNeK hangváz: CS-L-N-K – l-CS-L-N-K

CSaLoGáNY – GáNYoLáS hangváz: CS-L-G-NY – G-NY-L-S

CSaNaK – KaNaCS – KaNCSó hangváz: CS-N-K – K-N-CS – K-N-CS.

CSaNaK – NáKaCS hangváz: CS-N-K – N-K-CS

CSáNGó – CSüNGő hangváz: CS-N-G – CS-N-G

CSáNGó – GáNCS hangváz: CS-N-G – G-N-CS

CSaPaDéK – PoCSaDéK hangváz: CS-P-D-K – P-CS-D-K

CSaPaT – CSoPorT hangváz: CS-P-T – CS-P-r-T

CSaPaT – PeCSéT hangváz: CS-P-T – P-CS-T

CSaPaT – TaPaCS hangváz: CS-P-T – T-P-CS

CSaPaT – TíPuS hangváz: CS-P-T – T-P-S

CSaRaPe – CSoRáP – PáRoS hangváz: CS-R-P – CS-R-P – P-R-S

CSáRDaLáRMa – CSáRDa, DaL, LáRMa hangváz: CS-R-D-L-R-MCS-R-D-D-L-L-R-M

CSáRDa – DáCSáRa hangváz: CS-R-D – D-CS-R

CSáRDa – DaCáRa hangváz: CS-R-D – D-C-R

CSaRNoK – CSűRNeK – CSóRNaK hangváz: CS-R-N-K CS-R-N-K CS-R-N-K

CSaRNoK – RoNCSoK hangváz: CS-R-N-K R-N-CS-K

CSaToL – TáCSoL hangváz: CS-T-L – T-CS-L

CSaTa – TáCS hangváz: CS-T – T-CS

CSaTáR – CSiTáR hangváz: CS-T-R – CS-T-R

CSaTáR – TáRCSa hangváz: CS-T-R – T-R-CS

CSaVaR – RaVaSZ hangváz: CS-V-R – R-V-SZ (cs > sz)

CSaVaR – VaRaCS hangváz: CS-V-R – V-R-CS

CSaVaR – ViRiCS hangváz: CS-V-R – V-R-CS

CSaVaR – FuRCSa hangváz: CS-V-R – F-R-CS

CSaVaR – FaCSaR hangváz: CS-V-R – F-CS-R

CSeBeR – BöRöCS hangváz: CS-B-R – B-R-CS

CSeKe – KiCSi – KaCSó hangváz: CS-K – K-CS – K-CS

CSeKéLY – SéKeL hangváz: CS-K-LY – S-K-L

CSeLeKeDéS – DiKiCSeLéS hangváz: CS-L-K-D-S – D-K-CS-L-S

CSeLeKVő – CSeLoVeK – KeLeVéCS hangváz: CS-L-V-K – CS-L-V-K – K-L-V-CS

CSeLeKVő – LeCSuKVa – LeCSöKVe hangváz: CS-L-K-V – L-CS-K-V – L-CS-K-V

CSeMBaLó – CiMBaLoM hangváz: CS-M-B-L – C-M-B-L-M

CSeMeGe – MaCSiKA hangváz: CS-M-G – M-CS-K.

CSeMeGéM – MeGeCSeM hangváz: CS-M-G-M – M-G-CS-M

CSeN – CSeNG – CSeND hangváz: CS-N – CS-N-G – CS-N-D

CSeNCSeL – LeNCSéN hangváz: CS-N-CS-L – L-N-CS-N

CSeNCSeL – LeNCSéS hangváz: CS-N-CS-L – L-N-CS-S

CSeND – DoNCS hangváz: CS-N-D – D-N-CS

CSeNDeR ReNDeS hangváz: CS-N-D-R – R-N-D-S

CSePeG – PeCSeG hangváz: CS-P-G – P-CS-G

CSePeReDőCSeRePeDő hangváz: CS-P-R-D – CS-R-P-D

CSeReKLYe – LeCSeReG hangváz: CS-R-K-LY – L-CS-R-G

CSeReKLYe – KeReCSJe hangváz: CS-R-K-LY – K-R-CS-J

CSeRéP – RePeCS hangváz: CS-R-P – R-P-CS

CSeRéP – PiRoS hangváz: CS-R-P – P-R-S

CSeReP – PeReCS hangváz: CS-R-P – P-R-CS

CSeReSZNYe – eSZNYe ReCS hangváz: CS-R-SZ-NY – SZ-NY-R-CS

CSeRGe – CSoRoG hangváz: CS-R-G – CS-R-G

CSeRJe – JeRKe – JéRCe – RaJKó hangváz: CS-R-J – J-R-K – J-R-C – R-J-K

CSéSZe – SZéCSe hangváz: CS-SZ – SZ-CS

CSéVe – CSöVe – CSaVar hangváz: CS-V – CS-V – CS-V-r

CSiGeR – GöRCS hangváz: CS-G-R – G-R-CS

CSiKiD – DiKiCS – KiCSiD hangváz: CS-K-D – D-K-CS – K-CS-D

CSiLLaG – GaLaxiS hangváz: CS-LL-GG-L-x-S

CSiLLaG – GaLLiCS hangváz: CS-L-L-G – G-L-L-CS

CSiLLaPíT – LaPíTSa hangváz: CS-L-P-T – L-P-T-S

CSiMPáNZ – CSáMPáZó hangváz: CS-M-P-N-Z – CS-M-P-Z

CSiMPáNZ – CSiMPaSZkodó hangváz: CS-M-P-N-Z – CS-M-P-SZ-k-d

CSiMPáNZ – CHiMPaNZee – CHiMPaNZé hangváz: CS-M-P-N-Z – CH-M-P-N-Z – CH-M-P-N-Z

CSeFáL – FáCSeL – FaCSeRe hangváz: CS-F-L – F-CS-L – F-CS-R

CSiPeRKe – CSePeRKedő hangváz: CS-P-R-K – CS-P-R-K-d

CSiPKe – CSiPKed hangváz: CS-P-K – CS-P-K-d

CSiRiZ – RáCSeSZ hangváz: CS-R-Z – R-CS-SZ

CSiSZáR – RiSZáCS – ReSZeCS hangváz: CS-SZ-R – R-SZ-CS – R-SZ-CS

CSiSZáR – RáCSeSZ hangváz: CS-SZ-R – R-CS-SZ

CSiZMa – ZüMCSi hangváz: CS-Z-M – Z-M-CS

CSiZMa – MaCSiZ hangváz: CS-Z-M – M-CS-Z

CSoDA – oCSúD hangváz: CS-D – CS-D

CSoDa – DiCSő hangváz: CS-D – D-CS

CSóK – KóCS – KaCS hangváz: CS-K – K-CS – K-CS

CSóK – KeCS hangváz: CS-K – K-CS

CSóK – KóCS – CSuK hangváz: CS-K – K-CS – CS-K

CSoLNaK – loCSoLNaK hangváz: CS-L-N-K – l-CS-L-N-K

CSoLNaK – panCSoLNaK hangváz: CS-L-N-K – p-cs-l-CS-L-N-K

CSoLNaK – CSLuNeK hangváz: CS-L-N-K – CS-L-N-K

CSoNKa – KaNCSi hangváz: CS-N-K – K-N-CS

CSoNKa – KaCSoN hangváz: CS-N-K – K-CS-N

CSóR – RáCS hangváz: CS-R – R-CS

CSoRáP – PáRoS hangváz: CS-R-P – P-R-S

CSoRBa – CSeRBe hangváz: CS-R-B – CS-R-B

CSoRBa – CiBeRe hangváz: CS-R-B – C-B-R.

CSoRBa – SoRBa hangváz: CS-R-B – S-R-B

CSoRBa – BeCSoR hangváz: CS-R-B – B-CS-R

CSoRoG – CSeReg – ReCSeG hangváz: CS-R-G – CS-R-G – R-CS-G

CSoRoSZLYa – SoRoSZLaT hangváz: CS-R-SZ-LY – S-R-SZ-L-T

CSoRoSZLYa – CSoRoSZLa hangváz: CS-R-SZ-LY – CS-R-SZ-L

CSóTáNY – NóTáS hangváz: CS-T-NY – N-T-S

CSőDöR – CSíRáD hangváz: CS-D-R – CS-R-D

CSöKe – KiCSi hangváz: CS-K – K-CS

CSöKe – CSiKó hangváz: CS-K – CS-K

CSöKiK – KiCSiKe hangváz: CS-K-K – K-CS-K

CSöKöNYöS – KiCSiNYeS hangváz: CS-K-NY-S – K-CS-NY-S

CSúF – FuCCS hangváz: CS-F – F-CS

CSuHaSuHan hangváz: CS-H – S-H-n

CSuK – KóCS – CSóK hangváz: CS-K – K-CS – CS-K

CSuKa – KaCSa hangváz: CS-K – K-CS

CSuNYa – CSíNY hangváz: CS-NY – CS-NY

CSuPoR – CSoPoRt hangváz: CS-P-R – CS-P-R-t

CSuToRa – RáCSaTó hangváz: CS-T-R – R-CS-T

CSüLöK – CSuLKi hangváz: CS-L-K – CS-L-K

CSüLöK – CSuKLó hangváz: CS-L-K – CS-K-L

CSüLöK – LuCSoK hangváz: CS-L-K – L-CS-K                            /120

D

DáCSa – CSoDa hangváz: D-CS – CS-D

DáDé – DéDi – DeD hangváz: D-D – D-D – D-D

DaG GöD hangváz: D-G – G-D

DaJKa – GaJDó hangváz: D-J-K – G-J-D

DaJKa – JáKoD hangváz: D-J-K – J-K-D

DaJKa – JuKaD hangváz: D-J-K – J-K-D

DaJKa – aJKaD hangváz: D-J-K – J-K-D

DaJKa – DaJNáL hangváz: D-J-K – D-J-N-L

DaJKa – JeDKe hangváz: D-J-K – J-D-K

DaJKa – KaJáD hangváz: D-J-K – K-J-D.

DaJKa – KeDűJe hangváz: D-J-K – K-D-J.

DaJKa – aKaJD hangváz: D-J-K – K-J-D.

DaJKa – KaJDi hangváz: D-J-K – K-J-D.

DaJKa – DáKóJa hangváz: D-J-K – D-K-J

DaLoK – LíDeK – DiLiK hangváz: D-L-K – L-D-K – D-L-K

DáK – DáKó – aKaD hangváz: D-K – D-K – K-D

DáKó – KeDű hangváz: D-K – K-D

DaKoTa – LaKoTa – KaLoTa – aLKoTó hangváz: D-K-T – L-K-T – K-L-T – L-K-T

DaLia – DeLi – ViaDaL – DiaDaL – DaL hangváz: D-L – D-L – V-D-L – D-D-L – D-L

DáMa – ÁDáM hangváz: D-MD-M

DáMa – MóDi – aDáM hangváz: D-M – M-D – D-M

DaMaSZK – SZáMaDóK hangváz: D-M-SZ-K – SZ-M-D-K

DaMaSZK – TáMaSZoK hangváz: D-M-SZ-K – T-M-SZ-K

DaNCS – CSiNóD hangváz: D-N-CS – CS-N-D

DaNCS – CSeND – CSiNáD hangváz: D-N-CS – CS-N-D – CS-N-D

DaNDáR – RaNDáRa – RáNToD hangváz: D-N-D-R – R-N-D-R – R-N-T-D

DaNDáR – RaNDáN – ReNDeD hangváz: D-N-D-R – R-N-D-N – R-N-D-D

DaRaB BíRoD hangváz: D-R-B – B-R-D

DaRáZS – ZSaRáT hangváz: D-R-ZS – ZS-R-T

DáRDa – RúDaD hangváz: D-R-D – R-D-D

DáRDa – aD RáD hangváz: D-R-D – D-R-D

DaRóC – CoNDRa hangváz: D-R-C – C-N-D-R

DaRóCCuDaR hangváz: D-R-C – C-D-R

DaRu – suDáR hangváz: D-R – c-D-R

DaTáL – aDaToL hangváz: D-T-LD-T-L

DaTáL – LáToD hangváz: D-T-L – L-T-D

DaTáL – TőLeD hangváz: D-T-L – T-L-D

DáTuM – MuTaT hangváz: D-T-M – M-T-T

DáTuM – TáMaD hangváz: D-T-M – T-M-D

DeáK – KeDű hangváz: D-K – K-D

DeáK – KáDi hangváz. D-K – K-D

DeFeKT – KeFéDeT hangváz: D-F-K-T – K-F-D-T

DeFeKT – FeKüDT hangváz: D-F-K-T – F-K-D-T

DeFeND – DöFeND hangváz: D-F-N-D – D-F-N-D

DeFeND – FeDeND – VéDeND hangváz: D-F-N-D – F-D-N-D – V-D-N-D

DeFeNDeR ReNDVéDő hangváz: D-F-N-D-R – R-N-DV-D (f > v)

DeFiCiTeSRáFiZeTőS hangváz: D-F-C-T-S – R-F-Z-T-S

DeFiCiT – FiZuDaT hangváz: D-F-C-T – F-Z-D-T

DeKoLTáZS – KeDűKeLTéS hangváz: D-K-L-T-ZS – K-D-K-L-T-S

DeKoLTáZS – KeDűoLTáS hangváz: D-K-L-T-ZS – K-D-L-T-S

DeLFiN – FiNDeL hangváz: D-L-F-N – F-N-D-L

DeLiNKvens – DőLiNGéL hangváz: D-L-N-K-vens – D-L-N-G-L

DéMéTéR – TeRMőD hangváz: D-M-T-R – T-R-M-D

DeMoKRaTa – TöMeGaKaRaT hangváz: D-M-K-R-T – T-MGK-R-T

DeMoK – KoMéD hangváz: D-M-K – K-M-D

DéMoN – NoMáD hangváz: D-M-N – N-M-D

DéMoN – DiNoM – DáNoM hangváz: D-M-N – D-N-M – D-N-M

DeNeVéR – RéVeND hangváz: D-N-V-R – R-V-N-D

DeNeVéR – VéReDeN hangváz: D-N-V-R – V-R-D-N

DeRCe – CuDaR hangváz: D-R-C – C-D-R

DeRCe – DuRCa – hangváz: D-R-C – D-R-C

DeReGLYe – GeReDJe hangváz: D-R-G-LY – G-R-D-J

DeReGLYe – eReGeLJeD hangváz: D-R-G-LY – R-G-LJ-D

DeRéK – ReKeD hangváz: D-R-K – R-K-D

DeRéK – KéReD hangváz: D-R-K – K-R-D

DeRMe – MeReD hangváz: D-R-M – M-R-D

DeRMe – DeRMeD hangváz: D-R-M – D-R-M-D

DeRMe – MeDeR hangváz: D-R-M – M-D-R

DeRMa – eMReD – MaRaD hangváz: D-R-M – M-R-D – M-R-D

DeRMa – éRDeMe hangváz: D-R-M – R-D-M

DeSZKa – SZaKaD hangváz: D-SZ-K – SZ-K-D

DeSZKa – KáSZuD – SZáKoD hangváz: D-SZ-K – K-SZ-D – SZ-K-D

DeSZKa – DiSZKe hangváz: D-SZ-K – D-SZ-K

DeSZKa SZeDiK hangváz: D-SZ-K – SZ-D-K

DeSZKeNDeL – SZKăNDuRa hangváz: D-SZ-K-N-D-L – SZ-K-N-D-R

DéVaJ – JaVaD hangváz: D-V-J – J-V-D

DéVaJ – DíVa – VaDíTó – DiVaT hangváz: D-V-J – D-V – V-D-T – D-V-T

DéVaJ – VaDiJó – VaDiúJ hangváz: D-V-J – V-D-J – V-D-J

DéVaJ – VaJúD hangváz: D-V-J – V-J-D

DéVaJ – DíVáNY hangváz: D-V-J – D-V-NY

DéVa – VéDő hangváz: D-V – V-D

DéZSa – DeZSő – ZSéDa hangváz: D-ZS – D-ZS – ZS-D

DéZSa – DőZSöl – DóZSe hangváz: D-ZS – D-ZS-l – D-ZS

DiaDaL – ViaDaL hangváz: D-D-L – V-D-L

DiaDaL – DaLiáD – DaLoD hangváz: D-D-L – D-L-D – D-L-D

DiaDaL – DaLaiD hangváz: D-D-L – D-L-D

DaLiJáD – DiJaDaL – ViJaDaL – DaLJaiD hangváz: D-L-J-D – D-J-D-L – V-J-D-L – D-L-J-D

DiáK – KiaD hangváz: D-K – K-D

DiáK – KáDi hangváz: D-K – K-D

DiaLóG – GóLaiD hangváz: D-L-G – G-L-D

DiaLóG – GaLaDJGaLaGY hangváz: D-L-G – G-L-DJ – G-L-GY

DiCSőüL – CSőDüLő hangváz: D-CS-L – CS-D-L

DiCSő – CSőD hangváz: D-CS – CS-D

DiKiCS – CSiKiD hangváz: D-K-CS – CS-K-D

DiKiCS – KiCSiD – KeCSeD hangváz: D-K-CS – K-CS-D – K-CS-D

DiLi – iDiLL hangváz: D-L – D-L

DiLi – DúLó hangváz: D-L – D-L

DiMeNzió – MiNDeNség hangváz: D-M-N-z – M-N-D-s-g

DiMeNZió – NeMZőDő hangváz: D-M-N-Z – N-M-Z-D

DiNaSZTia – TaSZiTaNoD hangváz: D-N-SZ-T – T-SZ-T-N-D

DiNaSZTia – iSZaNTaNoD hangváz: D-N-SZ-T – SZ-N-T-N-D

DiNaSZTia – NaSZTiáD hangváz: D-N-SZ-T – N-SZ-T-D

DiNNYe – íNYeD hangváz: D-NY – NY-D

DiPLoMa – PáLMaDíJ – DíJPáLMa hangváz: D-P-L-M – P-L-M-D-J – D-J-P-L-M

DiSZNó – SZiDNi hangváz: D-SZ-N – SZ-D-N

DiSZNYó – iSZoNYoDó hangváz: D-SZ-NYSZ-NY-D

DiSZNYó – SZuNNYaD hangváz: D-SZ-NY – SZ-NNY-D.

DiSZNYó – aSSZoNYoD hangváz: D-SZ-NY – SZ-NY-D

DíVa – DiVány hangváz: D-V – D-V-ny

DíVáNY – ViDáNY hangváz: D-V-NY – V-D-NY

DiVáNY – NYáVaD hangváz: D-V-NY – NY-V-D

DiVáNY – NYiVáD hangváz: D-V-NY – NY-V-D

DíVáNY – VáNYaD hangváz: D-V-NY – V-NY-D

DiVáNY – NYuVaD hangváz: D-V-NY – NY-V-D

DiVaT – ViDíT hangváz: D-V-T – V-D-T

DíVa – DiVaT – VaDíT hangváz: D-V – D-V-T – V-D-T

DoGMa – MaGoD hangváz: D-G-M – M-G-D

DoHáNY – HáNYoD hangváz: D-H-NY – H-NY-D

DoHáNY – NYáKoD hangváz: D-H-NY – NY-K-D

DoKToRoK – TuDoRoK hangváz: D-K-T-R-K – T-D-R-K

DoKToR – ToRKoD hangváz: D-K-T-R – T-R-K-D

DoKToR – RaKTaD hangváz: D-K-T-R – R-K-T-D

DoKToR – DeKReT hangváz: D-K-T-R – D-K-R-T

DoKToR – TuDoRoK hangváz: D-K-T-R – T-D-R-K.

DoKToR – RaKTaD hangváz: D-K-T-R – R-K-T-D

DoKToR – KoRoDaT hangváz: D-K-T-R – K-R-D-T

DoLMáNY – NYáMoLD hangváz: D-L-M-NY – NY-M-L-D

DoLMáNY – MoNYoLD – LeNYoMoD hangváz: D-L-M-NY – M-NY-L-D – L-NY-M-D

DoLoG – LóGoD hangváz: D-L-G – L-G-D

DoLoG – GoLoD hangváz: D-L-G – G-L-D

DoLGoDDöGLőDő hangváz: D-L-G-D – D-G-L-D

DoNGa – DöNG hangváz: D-N-G – D-N-G

DoNGa – NeGéD hangváz: D-N-G – N-G-D

DoNGa – GoND hangváz: D-N-G – G-N-D

DoNGa – NYöGöD hangváz: D-N-G – NY-G-D

DoRGáL – GáRDoL hangváz: D-R-G-L – G-R-D-L

DoRGáL – DoRoNGoL hangváz: D-R-G-L – D-R-N-G-L

DoRGáL – DöRGöL hangváz: D-R-G-L – D-R-G-L

DoRGáL – RugDoL hangváz: D-R-G-L – R-G-D-L

DoRoG – GaRáD hangváz: D-R-G – G-R-D

DoRoMB – DöRöMB hangváz: D-R-M-B – D-R-M-B

DoRoMBBőRöND – eMBeR hangváz: D-R-M-B – B-R-N-D – M-B-R

DoRoZMa – RoZMáR hangváz: D-R-Z-M – R-Z-M-R

DöGöNYöZ – DaGoNYáZ hangváz: D-G-NY-Z – D-G-NY-Z

DöGöNYöZ – NYöGőDöZ hangváz: D-G-NY-Z – NY-G-D-Z

DRáGáN – NaDRáG – GáRDáN hangváz: D-R-G-N – N-D-R-G – G-R-D-N

DRáMa – MaDáR – MaRaD hangváz: D-R-M – M-D-R – M-R-D

DRáMa – öRöMöD hangváz: D-R-M – R-M-D

DRáMa – áMáRD hangváz: D-R-M – M-R-D

DRáMa – RáD Ma – MaRaD hangváz: D-R-M – R-D-M – M-R-D

DRoMoSZ – SZoMoRDi hangváz: D-R-M-SZ – SZ-M-R-D

DuDVa – VaDaD hangváz: D-D-V – V-D-D

DuNa – aNDa hangváz: D-N – N-D

DuNYHa – HuNYoD hangváz: D-NY-H – H-NY-D

DuRMoL – LáRMáD hangváz: D-R-M-L – L-R-M-D

DuRMoL – MoRDuL hangváz: D-R-M-L – M-R-D-L

DuRVa – VaDúR hangváz: D-R-V – V-D-R

DuRVa – RúDVal hangváz: D-R-V – R-D-V-l

DüH – HüD hangváz: D-H – H-D

DűLő – LóDuL hangváz: D-L – L-D-L

DüNe – NeDű hangváz: D-N – N-D                                  /161

E, É

eBéD – DéBe hangváz: B-D – D-B

éBReD – áBRáD hangváz: B-R-D – B-R-D

eCSeT – peCSéT – ToCSog hangváz: CS-T – p-CS-T – T-CS-g

ÉDeN – NeDű hangváz: D-N – N-D

ÉDeN – üDéN hangváz: D-N – D-N

ÉDeN – NuD hangváz: D-N – N-D

eDéNY – NYeDű hangváz: D-NY – NY-D

éDeS – SoDó hangváz: D-S – S-D

éDeS – iDeSZ hangváz: D-S – D-SZ

eFFeKTíV – FeKTeTVe hangváz: F-F-K-T-V – F-K-T-T-V.

eFFeKTuS – FeKTeTéS hangváz: F-F-K-T-S F-K-T-T-S

eFFeKTuS – SuTKeFe hangváz: F-K-T-S – S-T-K-F

eFFeKTuS – KeFeTuSa hangváz: F-K-T-S – K-F-T-S

eGáL – LeGeL – eLeGeL hangváz: G-L – L-G-L – L-G-L

eGáL – LeGa hangváz: G-L – L-G

eGéR – FiReGő – FéReG – üReGi – RáGó hangváz: G-R – F-R-G – F-R-G – R-G – R-G

eGéSZ – SZeGett hangváz: G-SZ – SZ-G-tt

eGéSZGeSZt hangváz: G-SZ – G-SZ-t

éGiSZ – SZeGett – eGéSZ hangváz: G-SZ – SZ-G-t – G-SZ

eGReS – SüRöGőuGRáSú hangváz: G-R-S – S-R-G – G-R-S

eGYVeNG – GyeNGe VaGY hangváz: GY-V-N-G – GY-N-G-V-GY

éHeS – iHaS hangváz: H-S – H-S

eKLaTáNS – ZaKLaTóaN hangváz: K-L-T-N-S – Z-K-L-T-N

eKoNóM – MoNóKa – MuNKa – KiMoNó hangváz: K-N-M – M-N-K – M-N-K – K-M-N

éLeT – éTeL – iTaL hangváz: L-T – T-L – T-L

eLeFáNT – FoNToLó hangváz: L-F-N-T – F-N-T-L

eLeFáNT – FoNTáNa – NaFTa hangváz: L-F-N-T – F-N-T-N – N-F-T

eLeGáNS – LeGéNYeS hangváz: L-G-N-S – L-G-NY-S

eLeGáNS – GáLáNS hangváz: L-G-N-S – G-L-N-S

eLéGia – eLéGJe hangváz: L-G – L-G-J

eLéGia – eLéGel – eLéGedő hangváz: L-G – L-G-l – L-G-d

eLeMeNTáRiS – eLeMieRő TeReS hangváz: L-M-N-T-R-S – L-M-R-T-R-S

eLeVáToR – eLőVeTőeRő hangváz: L-V-T-R – L-V-T-R

eMLéK – KeLLeM – MeLeG hangváz: M-L-K – K-L-M – M-L-G

eMLéK – KéMLő hangváz: M-L-K – K-M-L

eMLéK – LéKeM hangváz: M-L-K – L-K-M

eMLő – MeLL – öLeM hangváz: M-L – M-L – L-M

eMLő – öMLő hangváz: M-L – M-L

eMLőK – öMLiK – MiLKi hangváz: M-L-K – M-L-K – M-L-K

éNeK – NeKi hangváz: N-K – N-K

eNeRGia – ReNGő – ReNGet hangváz: N-R-G – R-N-G – R-N-G-t

eNeRGia – éNeRő Gia – öNeRő Gia hangváz: N-R-GN-R-GN-R-G

eNeRGia – GöRNYe hangváz: N-R-G – G-R-NY

eNGeD – DöNGő hangváz: N-G-D – D-N-G

eNGeD – NeGéD hangváz: N-G-D – N-G-D

eNGeD – GoND hangváz: N-G-D – G-N-D

eNYH – HuNY – HeNYe hangváz: NY-H – H-NY – HNY

eNYVeS – feNYVeS hangváz: NY-V-S – f-NY-V-S

ePeR – PeReg – RePed hangváz: P-R – P-R-g – R-P-d

éRC – ReCe hangváz: R-C – R-C

éRDeK – KaRD hangváz: R-D-K – K-R-D

éRDeM – MeDeR hangváz: R-D-M – M-D-R

eRDő – coDRu – păDuRe hangváz: R-D – c-D-R – p-D-R 

eRDőK – KoDRu – SZuRDoK hangváz: R-D-K – K-D-R – SZ-R-D-K

eRéNY – NYeRő hangváz: R-NY – NY-R

eRKéLY – KéJRe hangváz: R-K-LY – K-J-R

eRKöLCSCSüLöKRe hangváz: R-K-L-CS – CS-L-K-R

eRKöLCS – CSaLóKRa – CSeLeKRe hangváz: R-K-L-CS – CS-L-K-R – CS-L-K-R

eRNYő – NYeRő – áRNYa hangváz: R-NY – NY-R – R-NY

eRSZéNY – NáSZRa hangváz: R-SZ-NY – N-SZ-R

eRoTiKa – aKiT őRá – aKiT eRő hangváz: R-T-K – K-T-R – K-T-R

éRTéK – KoTRó hangváz: R-T-K – K-T-R

éRZéK – KéZRe hangváz: R-Z-K – K-Z-R

éRZiKa – tuRZIK – uRZiKa hangváz: R-Z-K – t-R-Z-K – R-Z-K

eSZMeMeSSZe hangváz: SZ-M – M-SZ

eSZTeNa – juháSZTaNYa hangváz: SZ-T-N – j-h-SZ-T-NY

ESZTeR – SZeReT hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T

eSZTeRGa – RéTeG – TeRGa – FoRGa hangváz: SZ-T-R-G – R-T-G – T-R-G – F-R-G

eSZTeRHa – TeRaSZ hangváz: SZ-T-R-H – T-R-SZ

eSZTéTiKa – TeTSZőK hangváz: SZ-T-T-K – T-T-SZ-K

eSZTéTiKaTiSZTáK hangváz: SZ-T-T-K – T-SZ-T-K

eSZTéTiKa – TeSZTeK hangváz: SZ-T-T-K – T-SZ-T-K

eSZToVáta – PoSZTó hangváz: SZ-T-V-t– P-SZ-T

eszToVáTaTaVoTa – sz-T-V-T – T-V-T

eSZtoVátáNVáSZoN hangváz: SZ-t-V-t-N – V-SZ-N

eSZTováTa – SZőTTes hangváz: SZ-T-v-T – SZ-T-T-s

eSZToVáTa – SZöVeT hangváz: SZ-t-V-T – SZ-V-T

eSZToVáta – SZTóFa hangváz: SZ-T-V-t – SZ-T-F

eTiKa – aKiTe hangváz: T-K – K-T

eTRuSZK – TeTTReKéSZ hangváz: T-R-SZ-K – T-T-R-K-SZ

ÉVa NáSZVéNuSZ hangváz: V-N-SZ – V-N-SZ

eZüST – TüZeS hangváz: Z-S-T – T-Z-S                                 / 81

F

FaBRiKáL – BaBiRKáL hangváz: F-B-R-K-L – B-B-R-K-L

FaBRiKáL – aBRiKToL – BRiKeTTeL hangváz: F-B-R-K-L – B-R-K-T-L – B-R-K-T-L

FaCéR – CiFRa – FiCeRe hangváz: F-C-R – C-F-R – F-C-R

FaCSaR – CSaVaR hangváz: F-CS-R – CS-V-R

FaCSaR – FoRCa hangváz: F-CS-R – F-R-C

FaCSaR – FaRCS hangváz: F-CS-R – F-R-CS

FaCSaR – CSúFRa hangváz: F-CS-R – CS-F-R

FaCSaR FuCSRa hangváz: F-CS-R – F-CS-R

FaCSaR – FRöCCS hangváz: F-CS-R – F-R-CS

FaCSaR – FuRCSa hangváz: F-CS-R – F-R-CS.

FaCSaR – CiFRa hangváz: F-CS-R – C-F-R

FaGoTT – FaRaGoTT hangváz: F-G-T – F-R-G-T

FaJD – DöJF hangváz: F-J-D – D-J-F.

FáJiNT – FáJiND – FáJD – FaJD hangváz: F-J-N-T – F-J-N-D – F-J-D – F-J-D

FaKaD – DöFöK hangváz: F-K-D – D-F-K

FaKaD – FöDöK hangváz: F-K-D – F-D-K

FaKaD – KiFöD hangváz: F-K-D – K-F-D.

FaKíR – KiRíVó hangváz: F-K-RK-R-V

FáKLa – FaKuL – VaKuL hangváz: F-K-L – F-K-L – V-K-L

FaKToR – VeKToR – ViKToR hangváz: F-K-T-R – V-K-T-R – V-K-T-R

FaLaNKSZ – PaLáNKSZerű hangváz: F-L-N-K-SZ – P-L-N-K-SZ-r

FaLu – aLFa hangváz: F-L – L-F

FaLKa KőFaL FaLaK FaLuK hangváz: F-L-K K-F-L F-L-K F-L-K

FaMíLia – MaFiLia hangváz: F-M-L – M-F-L

FaNTa – NaFTa hangváz: F-N-T – N-F-T

FaNYaR VoNYáR hangváz: F-NY-R – V-NY-R

FaLVa – VoLF hangváz: F-L-V – V-L-F

FaRSaNG – FaSCHaNG hangváz: F-R-S-N-G – F-SCH-N-G

FaSiSZTa – TiSZTaFáS hangváz: F-S-SZ-T – T-SZ-T-F-S

FaSiSZTa – FaJTiSZTa hangváz: F-S-SZ-T – F-J-T-SZ-T

FaSZaRi – SZéFeRő hangváz: F-SZ-R – SZ-F-R

FaZéK – KiFőZ hangváz: F-Z-K – K-F-Z

FeCNi – iNCi-FiNCi hangváz: F-C-N – N-C-F-N-C

FeCNi – CaFNi hangváz: F-C-N – C-F-N

FeCSKe – CSiViKe hangváz: F-CS-K – CS-V-K

FeDeND – DeFeND – DöFeND – VéDeND hangváz: F-D-N-D – D-F-N-D – D-F-N-D – V-D-N-D.

FeDéL – LeFeD hangváz: F-D-L – L-F-D

FeDeLeS – LeFeDéS hangváz: F-D-L-S – L-F-D-S

FeJSZe – JeSZVe – VeSZeJ hangváz: F-J-SZ – J-SZ-V – V-SZ-J

FeJSZe – FeSZíJ’ hangváz: F-J-SZ – F-SZ-J

FeLCSeR – CSeRFeL hangváz: F-L-CS-R – CS-R-F-L

FeLeSéG – eLeSéG hangváz: F-L-S-G – L-S-G

FeLeSéG – FéLeSéG hangváz: F-L-S-G – F-L-S-G

FéLTeKe – FéLTöK hangváz: F-L-T-K – F-L-T-K

FeMiNiN – FiNoMaN hangváz: F-M-N-N – F-N-M-N

FeMiNiN – FeNoMéN hangváz: F-M-N-N – F-N-M-N

FeNoMéN – TüNeMéNY hangváz: F-N-M-N – T-N-M-NY

FeNéK – FaN éK hangváz: F-N-K – F-N-K

FeNéK – FeNiK hangváz: F-N-K – F-N-K

FeNoMéN – FéNYeMéNY hangváz: F-N-M-N – F-NY-M-NY

FeNoMéN – TüNeMéNY hangváz: F-N-M-N – T-N-M-NY.

FéNYeRő – eRNYő – áRNYéK hangváz: F-NY-R – R-NY – R-NY-K

FéNY – NYiF hangváz: F-NY – NY-F

FeNYVeSFaeNYVeS hangváz: F-NY-V-S – F-NY-V-S

FéReG – FiReG – FoRoG hangváz: F-R-G – F-R-G – F-R-G

FéReG – eGéR – RáGó hangváz: F-R-G – G-R – R-G

FéReG – üReGi hangváz: F-R-G – R-G

FéReG – MéReG hangváz: F-R-G – M-R-G

FéReG – FaRaG hangváz: F-R-G – F-R-G

FéRJeD – FéRFieReJe – eRJeD – GeRJeD hangváz: F-R-J-D – F-R-F-R-J – R-J-D – G-R-J-D

FeRMáN – FoRMáN – KoRMáNY hangváz: F-R-M-NF-R-M-N – K-R-M-NY

FéRJeD – FéRJeN hangváz: F-R-J-D – F-R-J-N

FeRMeNT – MeNTeN FoRR hangváz: F-R-M-N-T – M-N-T-N-F-R

FeSLő – FeLSő hangváz: F-S-L – F-L-S

FéSű – SüFü hangváz: F-S – S-F

FéSZeK – SZéFeK hangváz: F-SZ-K – SZ-F-K

FéSZeK – VaSZoK hangváz: F-SZ-K – V-SZ-K

FéSZeK – KoVáSZ hangváz: F-SZ-K – K-V-SZ

FeSZT – FeSZíT hangváz: F-SZ-T – F-SZ-T

FeSZT – TeSZ-VeSZ hangváz: F-SZ-T – T-SZ-V-SZ

FeSZTiV – FaSZTeVő – FeSZT íVa hangváz: F-SZ-T-V – F-SZ-T-V – F-SZ-T-V

FeSZüL – SZüLVe hangváz: F-SZ-L – SZ-L-V

FeSZüL – VéSZeL hangváz: F-SZ-L – V-SZ-L

FéTiS – TéVeS hangváz: F-T-S – T-V-S

FéTiS – VéD iS hangváz: F-T-S – V-D-S

FeuDáLiS – Fő iDeáLiS hangváz: F-D-L-S – F-D-L-S

FeuDáLiS – FöLDeS hangváz: F-D-L-S – F-L-D-S

FiCKó – KóFiC hangváz: F-C-K – K-F-C

FiCKó – CaFKa hangváz: F-C-K – C-F-K

FiCSúR – úRFiCS hangváz: F-CS-R – R-F-CS

FiDéLiS – ViDuLóS – FiGYeLMeS hangváz: F-D-L-S – V-D-L-S – F-GY-L-M-S

FiGuRa – FiReGő hangváz: F-G-R – F-R-G

FiGuRa – FaRaGó hangváz: F-G-R – F-R-G

FiGuRa – FiGaRo hangváz: F-G-R – F-G-R – F-R-G.

FiGuRa – FoRoGó hangváz: F-G-R – F-R-G

FiKaRC – KaRCFia hangváz: F-K-R-C – K-R-C-F

FiKCió – KéPZel hangváz: F-K-C – K-P-Z-l

FiKTíV – KéPTeVő hangváz: F-K-T-V – K-P-T-V

FiLC – CáFoL hangváz: F-L-C – C-F-L

FiLC – LaCaFaCa hangváz: F-L-C – L-C-F-C

FiLKó – KoPiL hangváz: F-L-K – K-P-L

FiLLéR – TaLLéR hangváz: F-L-L-R – T-L-L-R

FiLóKa – FiLKó – KóFiL hangváz: F-L-K – F-L-K – K-F-L.

FiLoMéLa – FüLeMüLe hangváz: F-L-M-L – F-L-M-L

FiNaK – KaNNaFia hangváz: F-N-K – K-N-F

FiNáLé – FoNaL hangváz: F-N-L – F-N-L

FiN – NYIF hangváz: F-N – NY-F

FiNTaCSeL – CSaLaFiNTa hangváz: F-N-T-CS-L – CS-L-F-N-T.

FiRKáL – RoViKáL hangváz: F-R-K-L – R-V-K-L

FiRKáLKaRFiol hangváz: F-R-K-L – K-R-F-L

FiRKáL – CiRKáL – PiRKáL hangváz: F-R-K-L – C-R-K-L – P-R-K-L

FiJú – úJFi – iFJú hangváz: F-J – J-F – F-J

FLaNC – FiNCáL hangváz: F-L-N-C – F-N-C-L

FLaNCoL – CiFRáL – FlaNGáL hangváz: F-L-N-C-L – C-F-R-L – F-L-N-G-L

FLaNGáL – FeLLáNGoL hangváz: F-L-N-G-L – F-L-L-N-G-L

FLaNGáLó – FeLLeNGő hangváz: F-L-N-G-L – F-L-L-N-G

FLaNGáL – LóGNáL hangváz: F-L-N-G-L – L-G-N-L

FLaNGáL – FaLLaNGoL hangváz: F-L-N-G-L – F-L-N-G-L

FLaNGáL – PiLLaNGó hangváz: F-L-N-G-L – P-L-L-N-G

FLaS – FáSLi hangváz: F-L-S – F-S-L

FLaSTRoM – oSTRoMFaL hangváz: F-L-S-T-R-M – S-T-R-M-F-L

FLóRa FiLóRa – KoLóRa hangváz: F-L-R F-L-R – K-L-R

FLóRa – FoLóRa hangváz: F-L-R – F-L-R

FóKuSZ – FoKoZ hangváz: F-K-SZ – F-K-Z

FoLKLóR – FaLKáRóL hangváz: F-L-K-L-R – F-L-K-R-L

FoLóVíZ – FluViuS hangváz: F-L-V-Z – F-L-V-S

FoRMa – aMoRF hangváz. F-R-M – M-R-F

FoRTéLY – FeRTáLY hangváz: F-R-T-LY – F-R-T-LY

FóRuMon – MoRFoN hangváz: F-R-M-N – M-R-F-N

FóRuM – FoRMa hangváz: F-R-M – F-R-M

FoSZLiK – KiFoSZoL hangváz: F-SZ-L-K – K-F-SZ-L

FoSZoL – oSZoLVa hangváz: F-SZ-L – SZ-L-V

FoSZNi – PóZNa hangváz: F-SZ-N – P-Z-N

FoSZNi – SZíNFa hangváz: F-SZ-N – SZ-N-F

FoSZNi – FoSZlaNi hangváz: F-SZ-N – F-SZ-l-N

FöDeRáCió – SZiRiDaVa hangváz: F-D-R-C – SZ-R-D-V

FöSVéNY – FoSVáNY hangváz: F-S-V-NY – F-S-V-NY

FöSVéNY – SoVáNY hangváz: F-S-V-NY – S-V-NY

FöSVéNY – öSVéNY – SöVéNY hangváz: F-S-V-NY – S-V-NY – S-V-NY

FRaGMeNT – FaRaGMáNT – FaRaGMáNY hangváz: F-R-G-M-T – F-R-G-M-N-T – F-R-G-M-NY

FaRaGMáNY – FaRaGVáNY hangváz: F-R-G-M-NY – F-R-G-V-NY

FRaPPaNT – RoPPaNT hangváz: F-R-P-P-N-T – R-P-P-N-T

FRiCSKa – FaRiCSKa hangváz: F-R-CS-K – F-R-CS-K

FRíZ – ciFRáZ hangváz: F-R-Z – c-F-R-Z

FRüSTöK – FRiSS éTeK – FRüHSTüCK hangváz: F-R-S-T-K – F-R-SS-T-K – F-R-HS-T-CK

FuCCS – CSúF hangváz: F-CS – CS-F

FuKaR – KuFáR hangváz: F-K-R – K-F-R

FuKaR – VaKaRi – KaPaRi – KuPoRi hangváz: F-K-R – V-K-R – K-P-R – K-P-R

FuLLaJTáR – Fő LóHaJTáR hangváz: F-L-L-J-T-R – F-L-H-J-T-R

FuRuLYa – FluIeR hangváz: F-R-LY – F-L-J-R

FuVaR – FuVaL hangváz: F-V-R – F-V-L

FuVaR – KuFáR hangváz: F-V-R – K-F-R

FuVaR – FuTáR hangváz: F-V-R – F-T-R

FuVaR FúRVa hangváz: F-V-R – F-R-V

FuVaRáN – RaVáN Fu’ hangváz: F-V-R-N – R-V-N-F

FuZSiToS – ZSuFiToS hangváz: F-ZS-T-S – ZS-F-T-S

FüGe – FüGGő hangváz: F-G – F-G

FüLeMüLe – FüLe MüLe – FeLeMeLő hangváz: F-L-M-L – F-L-M-L – F-L-M-L

FűRéSZ – Fa RéSZ hangváz: F-R-SZ – F-R-SZ

FüRDő – FüReD – FoDoR – FeRDe hangváz: F-R-D – F-R-D – F-D-R – F-R-D                    /149

G

GaBaRDiN – BoRDáN hangváz: G-B-R-D-N – B-R-D-N

GáCSéR – ReCSeGő – CSeReGő hangváz: G-CS-R – R-CS-G – CS-R-G.

GáCSéR – CSoRoG – CSuRGó hangváz: G-CS-R – CS-R-G – CS-R-G

GáDoR – DRáGa – DöRGö/lőző hangváz: G-D-R – D-R-G – D-R-G

GaJDeSZSZeDJeG hangváz: G-J-D-SZ – SZ-D-J-G.

GaJDeSZ – JeSZ DöG hangváz: G-J-D-SZ – J-SZ-D-G

GáLa – GáLáns – eLeGánsviLáG – LeGény hangváz: G-L – G-L-ns – L-G-ns v-L-G – L-G-ny.

GaLaCSiN CSiNGáLó – LeCSüNG hangváz: G-L-CS-N – CS-N-G-L – L-CS-N-G

GaLáD – áLLaGoD hangváz: G-L-D – L-G-D

GaLáD – CaLLiD hangváz: G-L-D – C-L-D

GaLaGoNYa – LeG aNYaG hangváz: G-L-G-NY – L-G-NY-G

GaLaKTiKa – aLKoToTT – LaKoTT hangváz: G-L-K-T-K – L-K-T-T – L-K-T

GaLaKTiKa – LeGTaKTiKa hangváz: G-L-K-T-K – L-G-T-K-T-K

GaLaMB – LéGBeN – LaMBoG hangváz: G-L-M-B – L-G-B-N – L-M-B-G.

GaLaMB – CoLuMBa – CoLoMBo hangváz: G-L-M-B – C-L-M-B – C-L-M-B

GáLáNS – eLeGáNS – LeGéNYeS hangváz: G-L-N-S – L-G-N-S – L-G-NY-S

GaLaxiS – CSiLLaG hangváz: G-L-x-S CS-L-G.

GaLaKSZiS – CSiLLaGZóS hangváz: G-L-K-SZ-S – CS-L-G-Z-S

GaLeRi – ReGáLé hangváz: G-L-R – R-G-L

GaLiBa – KaLiBa – BiLLeGő – LiBeGő hangváz: G-L-B – K-L-B – B-L-G – L-B-G.

GaLiBa – BaLiGa hangváz: G-L-B – B-L-G

GaLLéR – GaVaLLéR hangváz: G-L-R – G-V-L-R

GáLYa – daGÁLYaGGÁLY hangváz: G-LY d-G-LY- GG-LY

GaLLY – GóLYa – máGLYa hangváz: G-LY – G-LY – m-G-LY

GaNYé – eNYeG – aNYaG hangváz: G-NY – NY-G – NY-G.

GaNG – RaNG – HaNG hangváz: G-N-G – R-N-G – H-N-G

GaRaBoNCiáS – BaRaNGoLóS hangváz: G-R-B-N-C-S – B-R-N-G-L-S

GaRáD – GRáD – GáRD – DRáGa hangváz: G-R-D – G-R-D – G-R-D – D-R-G

GaRáD – DoRoG hangváz: G-R-D – D-R-G

GaRaT – ToRoKKoRTY hangváz: G-R-T – T-R-K – K-R-TY

GaRaT – TáRoGaTó hangváz: G-R-T – T-R-G-T

GaRaT – GaLaTY hangváz: G-R-T – G-L-TY

GaRaT – ToRoK – TaRKa hangváz: G-R-T – T-R-K – T-R-K

GaRaToN – ToRKoN – KáNToR hangváz: G-R-T-NT-R-K-N – K-N-T-R

GaRáZDa – RaGaDoZó hangváz: G-R-Z-D – R-G-D-Z

GaRáZS – GaRáZSD – GaRáZDa hangváz: G-R-ZS – G-R-ZS-D – G-R-Z-D

GaRáZSD – GRáZSD hangváz: G-R-ZS-D – G-R-ZS-D

GáRDa – DRáGa hangváz: G-R-D – D-R-G

GáRDa – GaRáD hangváz: G-R-D – G-R-D

GáRDa – GRáD hangváz: G-R-D – G-R-D

GáRDáN – NaDRáG hangváz: G-R-D-N – N-D-R-G

GaRGaLiZáL – GuRGuLáZ hangváz: G-R-G-L-Z-L – G-R-G-L-Z

GaRGaLiZáL – ToRKaLiZáL hangváz: G-R-G-L-Z-L – T-R-K-L-Z-L.

GaRMaDa – MaDaGaR hangváz: G-R-M-D – M-D-G-R

GaRMaDa – MeDDiG éR hangváz: G-R-M-D – M-D-G-R

GaRMaDa – GYaRMaTa hangváz: G-R-M-D – GY-R-M-T

GaRMaDa – MeDeRBe hangváz: G-R-M-D – M-D-R-B.

GaRNiTúRaKöRNYeTéR hangváz: G-R-N-T-R – K-R-NYT-R

GaRNiTúRa – KöRNYiTóRa hangváz: G-R-N-T-R – K-R-NY-T-R

GaRZoN – GeRZSoN hangváz: G-R-Z-N – G-R-ZS-N

GaRZoN – ZoNGoR hangváz: G-R-Z-N – Z-N-G-R

GaRZoN – ZiNGáR hangváz: G-R-Z-N – Z-N-G-R

GaSZTRoNóM – KoSZTRaMéN hangváz: G-SZ-T-R-N-M – K-SZ-T-R-M-N

GáTeR – GáTRa hangváz: G-T-R – G-T-R

GÁTeR – RéTeG hangváz: G-T-R – R-T-G

GáTeR – RéTeG – TeRGa hangváz: G-T-R – R-T-G – T-R-G

GáTeR – RéTeG – TeReGeT hangváz: G-T-R – R-T-G – T-R-G-T

GATYA – löTYöG hangváz: G-TY – l-TY-G

GaVaLLéR – KiVáLó – LoVaG hangváz: G-V-LRK-V-L – L-V-G

GaVaLLéR – LoVaG – ViLáG hangváz: G-V-L-R – L-V-G – V-L-G

GaVaLLéR – GaLLéR hangváz: G-V-LL-R – G-LL-R

GaVaLLéR – VaLaGéR hangváz: G-V-L-R – V-L-G-R

GaZDa – maGoZD – DaGaZD hangváz: G-Z-D – m-G-Z-D – D-G-Z-D

GaZDaG – DaGaZD hangváz: G-Z-D-G – D-G-Z-D

GáZLó – SZoLGáL hangváz: G-Z-L – SZ-L-G-L

GéGéS – GőGöS hangváz: G-G-S – G-G-S

GőGöS – GiGáS – GiGáSZ hangváz: G-G-S – G-G-S – G-G-SZ

GeJZíR – RaJZiK – JéGZüR hangváz: G-J-Z-R – R-J-Z-K – J-G-Z-R

GeMiNE – NeMiGerj hangváz: G-M-N – N-M-G-rj

GeMiNáCió – MeGiN NáSZ hangváz: G-M-N-C – M-G-N-N-SZ

GeMiNáCió – MeGiN SZüN hangváz: G-M-N-C – M-G-N-SZ-N

GeNeRe – GYöNYöRű hangváz: G-N-R – GY-NY-R

GeNéZiS – ZöNGéS – iGeNZéS hangváz: G-N-Z-S – Z-N-G-S – G-N-Z-S

GeNeRe – eRoGéN hangváz: G-N-R – R-G-N.

GeNeRe – eReGőN hangváz: G-N-R – R-G-N

GeNéZiS – iGeNZőS – NeGéZőS hangváz: G-N-Z-S – G-N-Z-S – N-G-Z-S

GePáRD – PöRöGő – PeRDüL hangváz: G-P-R-D – P-R-G – P-R-D-L

GePáRD – PRéDa – PáRDuC hangváz: G-P-R-D – P-R-D – P-R-D-C

GeReBeN – ReBeGőN – BeReGőN hangváz: G-R-B-N – R-B-G-N – BR–G-N

GeReBLYe – BeReGLYeBeRáGJa hangváz: G-R-B-LY – B-R-G-LY – B-R-G-J

GeReL – ReGöL hangváz: G-R-L – R-G-L

GeReLY – LéReG – méRLeG hangváz: G-R-LY – L-R-G – m-R-L-G

GeReLY – GeLLeR hangváz: G-R-LY – G-L-R

GeReNCSéR – CSéRRöGöN hangváz: G-R-N-CS-RCS-R-R-G-N

GeReNCSéR – SáRGöRöNgy hangváz: G-R-N-CS-RS-RG-R-N-gy

GeReNCSéR –  CSéRGöRöNgy hangváz: G-R-N-CS-RCS-R-G-R-N-gy

GeReNCSéR – RöGöNCSöN hangváz: G-R-N-CS-R R-G-N-CS-N

GeReNDeLY – GeReNDáJa – GeRiNCe hangváz: G-R-N-D-LY – G-R-N-D-J – G-R-N-C

GeReZD – ReZeGD – ReZDüLG hangváz G-R-Z-D – R-Z-G-D – R-Z-D-L-G

GeReZD – GeRiNC hangváz: G-R-Z-D – G-R-N-C.

GeReZNa – ZöRöGNe hangváz: G-R-Z-N – Z-R-G-N

GeRinc – íGéRet hangváz G-R-n-c – G-R-t

GeRJeD – DeRGeJ hangváz: G-R-J-D – D-R-G-J

GeRLe – iNGeRLi hangváz: G-R-L – N-G-R-L

GeRMáN – MáNGoR hangváz: G-R-M-N – M-N-G-R

GeRúZia – öReGeZő hangváz: G-R-Z – R-G-Z

GeRúZia – aZ öReG hangváz: G-R-Z – Z-R-G

GeSZTeNYe – TaNYa GeSZT hangváz: G-SZ-T-NY – T-NY-G-SZ-T

GeSZTeNYe – TaNYa SZEGe hangváz: G-SZ-T-NY – T-NY-SZ-G

GeSZTiKuLáL – iKLaTó GeSZT hangváz: G-SZ-T-K-L-L – K-L-T-G-SZ-T

GeSZTuS – SoSZTéG hangváz: G-SZ-T-S – S-SZ-T-G

GeTTó – ReTTeG hangváz: G-TT – R-TT-G

GiBRaLTáR – LáTRa BRiG hangváz: G-B-R-L-T-R – L-T-R-B-R-G

GiCCS – CSűG – CSiGér hangváz: G-CCS – CS-G – CS-G-r

GiGeRLi – iNGeRLI hangváz: G-G-R-L – N-G-R-L

GiGeRLi – LeGöRGő – LePöRGő hangváz: G-G-R-L – L-G-R-G – L-P-R-G

GiLiSZTa – SZaLaG hangváz: G-L-SZ-T – SZ-L-G

GiLiSZTa – KeLeSZTő hangváz: G-L-SZ-T – K-L-SZ-T

GiLiSZTa – TaSZiGáL hangváz: G-L-SZ-T – T-SZ-G-L

GiTáR – TáRoGaTó hangváz: G-T-R – T-R-G-T

GiTáR – CiTeRa – KiTáR hangváz: G-T-R – C-T-R – K-T-R

GLaNC – KöLöNCKüLöNC hangváz: G-L-N-C – K-L-N-C – K-L-N-C

GLaNC – FLaNC – éKLáNC hangváz: G-L-N-C – F-L-N-C – K-L-N-C

GLaNC – GáLaLáNC hangváz: G-L-N-C – G-L-L-N-C.

GLeCCSeR – ReCSeLG – ReCSeGLő hangváz: G-L-CS-R – R-CS-L-G – R-CS-G-L

GLeCCSeR – GöRCSöL hangváz: G-L-CS-R – G-R-CS-L

GLaSSZoN – SZáLLoNGó hangváz: G-L-SZ-N – SZ-L-N-G

GLéDa – éDeLeG hangváz: G-L-D – D-L-G

GLóBuSZ – GoLóBiS – BoLYGóS hangváz: G-L-B-SZ – G-L-B-S – B-LY-G-S

GLóRia – RiGLi hangváz: G-L-R – R-G-L

GLóRia – uRaLG hangváz: G-L-R – R-L-G

GLóRia – RiaLGó hangváz: G-L-R – R-L-G

GóC – CúG hangváz: G-C – C-G

GóLoSZLoGoSZ – SZóLoG hangváz: G-L-SZ – L-G-SZ – SZ-L-G

GoLF – FoLoGó hangváz: G-L-F – F-L-G

GoLGoTa – TaGoLGaT – FoNToLGaT hangváz: G-L-G-T – T-G-L-G-T – F-N-T-L-G-T

GoLGoTa – DoLGoTa hangváz: G-L-G-T – D-L-G-T

GoLGoTa – GoNDoLaT hangváz: G-L-G-T – G-N-D-L-T

GoLYVa VaJoG – nyaVaLYoG hangváz: G-LY-VV-J-G – ny-V-LY-G

GoMB – GöMB – GoMBa hangváz: G-M-B – G-M-B – G-M-B

GoMB – MaGBól hangváz: G-M-B – M-G-B-l.

GoNDoLa – aNDaLoG hangváz: G-N-D-L – N-D-L-G

GoNDoLa – GoNDtaLaN – boLDOGaN hangváz: G-N-D-L – G-N-D-t-L-N – b-L-D-G-N

GoNDoLa – DaNoLGó hangváz: G-N-D-L – D-N-L-G

GoNDoLa – LaGúNa – haNGoLó hangváz: G-N-D-L – L-G-NhN G-L

GoNoSZ – SZeGéNY hangváz: G-N-SZ – SZ-G-NY

GoNoSZ – SZiGoNY hangváz: G-N-SZ – SZ-G-NY

GoNoSZ – SZoNGó – ZoNGó – ZSoNGó hangváz: G-N-SZ SZ-N-G – Z-N-G – ZS-N-G

GoNoSZ – NoSZoGat hangváz: G-N-SZ – N-SZ-G-t.

GóRé – öReG hangváz: G-R – R-G. GóRé – RéGió hangváz: G-R – R-G

GoRoMBa – eMBeRMoRoGó hangváz: G-R-M-B – M-B-R – M-R-G

GoRoMBa MoRGó – BeMoRGó hangváz: G-R-M-B – M-R-G – B-M-R-G

GoRoMBuL – BaRoMuLDöRöMBöl hangváz: G-R-M-B-L – B-R-M-L – D-R-M-B-L

GoRoMBuL – RoMBaDőL hangváz: G-R-M-B-L – R-M-B-D-L

GöDéNY – NYöGöD hangváz: G-D-NY NY-G-D.

GöRDüL – LőDöRöG hangváz: G-R-D-L – L-D-R-G

GöRCS – CSöRöG – ReCSeG hangváz: G-R-CS – CS-R-G – R-CS-G

GöRéNY – GöRNYe hangváz: G-R-NY – G-R-NY

GöRéNY – NYeReG hangváz: G-R-NY – NY-R-G.

GRaFiKa – FRaGiKa hangváz: G-R-F-K – F-R-G-K

GRAFIKA – IRKAFIRKA hangváz: G-R-F-K – R-K-F-R-K.

GRaNáRiuM – aGRáRiuM hangváz: G-R-N-R-M – G-R-R-M

GRáNáTTeNGeR hangváz: G-R-N-T – T-N-G-R

GRaND – RaNGoD – uGRáND hangváz: G-R-N-D – R-N-G-D – G-R-N-D

GRíZ – ZöRöG hangváz: G-R-Z – Z-R-G

GRóF – FoRGó hangváz: G-R-F – F-R-G.

GRuND – GöRöNGY – GöRöND hangváz: G-R-N-D – G-R-N-GY – G-R-N-D

GRuND – GeReNDa hangváz: G-R-N-D – G-R-N-D.

GRuND – GöRöNGY – GöRöND hangváz: G-R-N-D – G-R-N-GY – G-R-N-D

GuBeR – KuPoR hangváz: G-B-R – K-P-R

GUBERNáToR – NeSZToR hangváz: G-B-R-N-T-R – N-SZT-R

GUBERNáToR – NáDoR SZENáToR hangváz: G-B-R-N-T-R – N-D-RSZN-T-R 

GuKKeR – KuKKeR hangváz: G-K-K-R – K-K-K-R

GúLa – aLaG hangváz: G-L – L-G

GúLa – GáLa hangváz: G-L – G-L.

GuZSaLY – SZuGoLY hangváz: G-ZS-LY – SZ-G-LY

GüRCöL – GöRCSöL hangváz: G-R-C-L – G-R-CS-L                           /165

GY

GYaKáS – KeGYeS hangváz: GY-K-S – K-GY-S

GYaKáS – SoKeGY hangváz: GY-K-S – S-K-GY

GYaKoRi iKeReDő hangváz: GY-K-R – K-R-D

GYaKoRi – iKeReGY hangváz: GY-K-R – K-R-GY

GYaKoRi – GYeReK hangváz: GY-K-R – GY-R-K

GYaKoRLaT – KoRLáTaiD hangváz: GY-K-R-L-T – K-R-L-T-D.

GYaKoRNoK – aKaRNoK hangváz: GY-K-R-N-K – K-R-N-K

GYaKoRNoK – KoRNaK hangváz: GY-K-R-N-K – K-R-N-K

GYaKoRNoK – KöRNeK hangváz: GY-K-R-N-K – K-R-N-K

GYaKoRNoK – KéRNeK hangváz: GY-K-R-N-K – K-R-N-K

GYaKoRNoK – KáRNaK hangváz: GY-K-R-N-K – K-R-N-K

GYaKoRTa – aKaRTaD hangváz: GY-K-R-T – K-R-T-D

GYaKoRTa – KéRTeD hangváz: GY-K-R-T – K-R-T-D

GYaLáZ – GaLáD – meGaLáZ hangváz: GY-L-Z – G-L-DmG-L-Z

GYaLáZ – LáZaD hangváz: GY-L-Z – L-Z-D.

GYaLoG – DoLoG hangváz: GY-L-G – D-L-G

GYaLoG – GoL áGY hangváz: GY-L-G – G-L-GY

GYaLoM – LoMáGY hangváz: GY-L-M – L-M-GY

GYaLoM – GYüLeM hangváz: GY-L-M – GY-L-M

GYaLoM – anGYaLoM hangváz: GY-L-M – n-GY-L-M

GYaLoM – áLoMáGY hangváz: GY-L-M – L-M-GY

GYaLoM – GYáMoL hangváz: GY-L-M – GY-M-L

GYaLu – LáGY – GYúLó hangváz: GY-L – L-GY – GY-L

GYaLuL – GYaRoL hangváz: GY-L-L – GY-R-L

GYaNTa – GYóNTA – eGYéNT hangváz: GY-N-T – GY-N-T – GY-N-T

GYaNTa – ToNGYó hangváz: GY-N-T – T-N-GY

GYaNTa – GYaNáNT hangváz: GY-N-T – GY-N-N-T

GYaNú – uGYaN – HoGYaN – NaGY hangváz: GY-N – GY-N – H-GY-N – N-GY

GYaPJú – GYePJe hangváz: GY-P-J – GY-P-J

GYaPoT – TéPeGY hangváz: GY-P-T – T-P-GY

GYáRT – TáRGY hangváz: GY-R-T – T-R-GY

GYáRT – TRáGYa hangváz: GY-R-T – T-R-GY

GYáRT – GYaTRa hangváz: GY-R-T – GY-T-R

GYaRaPíT – TöPöRöGY hangváz: GY-R-P-T – T-P-R-GY

GYaRaPoDiK – TöPöRöDiK – TöPöRöGYiK hangváz: GY-R-P-D-K – T-P-R-D-K – T-P-R-GY-K

GYaRLó – GYaRoL hangváz: GY-R-L – GY-R-L

GYaRLó – RoGYoL hangváz: GY-R-L – R-GY-L

GYaRMaT – MaGYaR hangváz: GY-R-M-T – M-GY-R

GYaRMaT – TeRMőGY hangváz: GY-R-M-T – T-R-M-GY

GYáSZ – SZüGY hangváz: GY-SZ – SZ-GY

GYáRT – TáRGY hangváz: GY-R-T – T-R-GY

GYaTRa – TáRGY hangváz: GY-T-R T-R-GY

GYaTRa – TRáGYa hangváz: GY-T-R – T-R-GY

GYaTRa – RoGYoTT hangváz: GY-T-R – R-GY-T

GYáVa – VáGYa hangváz: GY-V – V-GY

GYeHeNNa – NeMHeGY hangváz: GY-H-N-N – N-M-H-GY

GYeHeNNa – aNNe HeGY hangváz: GY-H-N-N – N-N-H-GY

GYéKéNY – KéNYáGY hangváz: GY-K-NY – K-NY-GY

GYéKéNY – GYaKNi hangváz: GY-K-NY – GY-K-N

GYéMáNY – KeMéNY – MoKáNY hangváz: GY-M-NY – K-M-NY – M-K-NY

GYéMáNY – NYáMoG hangváz: GY-M-NY – NY-M-G

GYéMáNY – NYoMóGY hangváz: GY-M-NY – NY-M-GY

GYeNGe – eNGeGY – eNGeD hangváz: GY-N-G – N-G-GY – N-G-D

GYePLő – GYePáL hangváz: GY-P-L – GY-P-L

GYePű – üPeG – éPeG hangváz: GY-P – P-G – P-G

GYeRe – eReGY – GYeRek hangváz: GY-R – R-GY – GY-R-k

GYeReK – GYüRKe hangváz: GY-R-K – GY-R-K

GYeReK – RoGYiK hangváz: GY-R-K – R-GY-K

GYeRMeK – ReMeKeGY hangváz: GY-R-M-K – R-M-K-GY

GYeRMeK – áGYéKoMéR – GYaKóMéR hangváz: GY-R-M-K – GY-K-M-R – GY-K-M-R

GYeRMeK – TeRMéK hangváz: GY-R-M-K – T-R-M-K

GYeRMeK – KeGYeMRe hangváz: GY-R-M-K – K-GY-M-R

GYeRMeK – GYöKeReM hangváz: GY-R-M-K – GY-K-R-M

GYeRMeK – GYüRKéM hangváz: GY-R-M-K – GY-R-K-R-M

GYeRTYa – RoGYaT hangváz: GY-R-TY – R-GY-T

GYíLK – GYéLK – KiLGYó – GYiLoK hangváz: GY-L-K – GY-L-K – K-L-GY – GY-L-K

GYiLoK – KéLGYó – KLoKoGYéL hangváz: GY-L-K – K-L-GY – K-L-K-GY-L

GYiLKoS – SoK LéGY hangváz: GY-L-K-S – S-K-L-GY

GYoLCSHoLCSCSaLHó hangváz: GY-L-CS – H-L-CS – CS-L-H

GYoMoR RoMoGY hangváz: GY-M-R – R-M-GY

GYoMoR – MoRoG hangváz: GY-M-R – M-R-G

GYoPáR – RoPáGY – PoRáGY hangváz: GY-P-R – R-P-GY – P-R-GY

GYoRS – SoGYRó – SoDRó hangváz: GY-R-S – S-GY-R – S-D-R

GYöKéR – KaRóGYöKéR hangváz: GY-K-R – K-R-GY-K-R

GYöTöR – GYaTRa – TöRőGY hangváz: GY-T-R – GY-T-R – T-R-GY

GYuLa – LáGYu’ hangváz: GYL – L-GY

GYuLa – aLuGY hangváz: GY-L – L-GY

GYúR – RoGY hangváz: GY-R – R-GY

GYúRGYaLaG – GYúR GYaLoG hangváz: GY-R-GY-L-G – GY-R-GY-L-G

GYűLöLeT – TeLeLéGY hangváz: GY-L-L-T – T-L-L-GY                                       /80

H

HaBiTuS – TuSáBaH hangváz: H-B-T-S – T-S-B-H

HáRoRú – BoHó úRI – HóBoRt – HuBRi hangváz: H-B-R – B-H-R – H-B-R-t – H-B-R

HáBoRúHőBöRe hangváz: H-B-R – H-B-R

HáBoRúHáBoRa hangváz: H-B-R – H-B-R

HaCuKa – KaCuHa – PaCuHa hangváz: H-C-K – K-C-H – P-C-H

HáDéSZ – SZáDaH – SZéDüH hangváz: H-D-SZ – SZ-D-H – SZ-D-H

HaGYMa – GYuHáM hangváz: H-GY-M – GY-H-M

HaGYMa – MoGYaH hangváz: H-GY-M – M-GY-H.

HaJDiNA – aDJ NaH hangváz: H-J-D-N – D-J-N-H

HaJDiNa – HaJDaNi hangváz: H-J-D-N – H-J-D-N

HaJDuK – HaDJuK hangváz: H-J-D-K – H-D-J-K

HaJDú – DuHaJ hangváz: H-J-D – D-H-J

HaJDúK – DuHaJoK hangváz: H-J-D-K – D-H-J-K

HaJDú – JoHaD hangváz: H-J-D – J-H-D

HaJNaL – HaJLaNa hangváz: H-J-N-L – H-J-L-N

HaJó óHaJ hangváz: H-J – H-J

HaJóS – SóHaJ hangváz: H-J-S – S-H-J

HaLáL – LeHeL hangváz: H-L-L – L-H-L

HaLaD – LoHaD hangváz: H-L-D – L-H-D

HáLYoG – HóLYaG hangváz: H-LY-G – H-LY-G

HáLYoG – GoLYóH hangváz: H-LY-G – G-LY-H

HaMaR – RoHaM hangváz: H-M-R – R-H-M

HaMaR – MaRHa – HáRoM hangváz: H-M-R – M-R-H – H-R-M.

HaMeL – MáLHa – HaMáL hangváz: H-M-L – M-L-H – H-M-L

HaMeL – MáHoL – LoMHa hangváz: H-M-L – M-H-L – L-M-H

HáMLiK – HiMLő hangváz: H-M-L-K – H-M-L

HáMLiK – MáHLiK hangváz: H-M-L-K – M-H-L-K

HáMoL – MáHoL hangváz: H-M-L – M-H-L

HáMoR – HaMaR – MaRóHő hangváz: H-M-R – H-M-R – M-R-H

HáMoR – RoHaM hangváz: H-M-R – R-H-M.

HaMu – MoHa hangváz: H-M – M-H.

HaNDZSáR – LáNDZSa hangváz: H-N-D-ZS-R – L-N-D-ZS.

HaNG – GoHaN – RoHaN hangváz: H-N-G – G-H-N – R-H-N

HaNGYaL – LaNGYoL – LaNYHaG hangváz: H-N-GY-L – L-N-GY-L – L-NY-H-G 

HaNGYaL – HaNYaGoL hangváz: H-N-GY-L – H-NY-G-L

HaPSi – iPSe – PaSi – PiSi hangváz: H-P-S – P-S – P-S – P-S

HaPTáK – KaPTa/H hangváz: H–P-T-K – K-P-T-/H

HáRáSZ – SZáRiH hangváz: H-R-SZ – SZ-R-H

HaRáCS – CSáRaH – RiCSaJ hangváz: H-R-CS – CS-R-H – R-CS-J

HaRaG – GaRRaL – GaRaT hangváz: H-R-G – G-R-L – G-R-T

HaRaMia – HáRoM hangváz: H-R-M – H-R-M

HaRaMia – HaMaR hangváz: H-R-M – H-M-R

HaRaMia – MaRHa hangváz: H-R-M – M-R-H

HaRaMia – MaRó/H hangváz: H-R-M – M-R-/H

HaRaNG – Ha RáNG, hangváz: H-R-N-G – H-R-N-G

HaRaNG – RáHaNGol hangváz: H-R-N-G – R-H-N-G-l

HaRaP – PaRéH – hangváz: H-R-P – P-R-H

HaRaSZT – RoHaSZT hangváz: H-R-SZ-T – R-H-SZ-T.

HaRaSZT – HeRVaSZT hangváz: H-R-SZ-T H-R-V-SZ-T

HaRC – CiHeR hangváz: H-R-C – C-H-R

HaRC – HeRCeHuRCa hangváz: H-R-C – H-R-C – H-R-C

HaRCoL – HuRCoL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L

HaRCSa – CSüRHe hangváz: H-R-CS – CS-R-H

HaRCSa – HaRáCS hangváz: H-R-CS – H-R-CS

HáRFáS – HáRFáSZ – HoRFeuSZ hangváz: H-R-F-S – H-R-F-SZ – H-R-F-SZ

HaRGiTa – HaRaGíTó hangváz: H-R-G-T – H-R-G-T

HaRGiTa – TeReGeTő hangváz: H-R-G-T – T-R-G-T

HaRiSNYa – RuHáSNak – NYáRoN iS hangváz: H-R-S-NY – R-H-S-N-k – NY-R-N-S

HaRiSNYa – aNYuSRaH hangváz: H-R-S-NY – NY-S-R-H

HaRiSNYa – TaRiSNYa hangváz: H-R-S-NY – T-R-S-NY

HaRiSNYa – HaRuSNYa hangváz: H-R-S-NY – H-R-S-NY

HaRiSNYa – NYeRéSRe hangváz: H-R-S-NY – NY-R-S-R.

HaRiSNYa – HuRNYáS hangváz: H-R-S-NY – H-R-NY-S.

HaRKáLY – HoRoKáLY – KoRHoLJa hangváz: H-R-K-LY – H-R-K-LY – K-R-H-LJ

HaRKáLY – LYuKRa/H hangváz: H-R-K-LY – LY-K-R-/H

HaRMaT – THáMáR hangváz: H-R-M-T – T-H-M-R

HaRMaT – TeReMHeT hangváz: H-R-M-T – T-R-M-H-T

HaRMaT – MeRHeT hangváz: H-R-M-T – M-R-H-T

HaRMaT – HaRMaD hangváz: H-R-M-T – H-R-M-D

HaRMóNia – HáRMoN hangváz: H-R-M-N – H-R-M-N

HaRMóNia – NoRMa/H hangváz: H-R-M-N – N-R-M-/H

HaRMóNia – MiRHáN hangváz: H-R-M-N – M-R-H-N

HáRoM – MoRáL/H hangváz: H-R-M – M-R-L/H

HáRMaS – HeRMéSZ hangváz: H-R-M-S – H-R-M-SZ

HáRPia – HaRaP hangváz: H-R-P – H-R-P

HáRPia – RePüL hangváz: H-R-P – R-P-L

HáRSoN – HeRSeN hangváz: H-R-S-N – H-R-S-N

HáRTYa – KáRTYa hangváz: H-R-TY – K-R-TY

HaSZoN – H/aSSZoNY hangváz: HSZN – H/-SZ-NY

HaSZoN – HoSSZaN hangváz: HSZN – H-SZ-NY

HaSZoN – aSSZoNY – NoSZaH hangváz: H-SZ-N – SZ-NY – N-SZ-H.

HaTó – TaHó – TeHő hangváz: H-T – T-H – T-H

HaTaLoM – HaT aLoM hangváz: H-T-L-M – H-T-L-M

HaTaLoM – MuLHaTó hangváz: H-T-L-M – M-L-H-T

HaTáR – RáHaT hangváz: H-T-R – R-H-T

HaTáR – TeHeR – TéRHeT hangváz: H-T-R – T-H-R – T-R-H-T.

HaTVáNY – HiTVáNY hangváz: H-T-V-NY – H-T-V-NY

HiTVáNY – VáNYHaTT hangváz: H-T-V-NY – V-NY-H-T

HaTTYú – TYuHaJ hangváz: H-TY-TY – TY-H-J

HaZuG – ZuHoG hangváz: H-Z-G – Z-H-G

HeGeDű – iDeGeK hangváz: H-G-D – D-G-K

HeGeSZT – H/eGéSZíT hangváz: H-G-SZ-T – H/-G-SZ-T

HeGY – GYeH hangváz: H-GY – GY-H

HóReB – BeRóH – BeRóV hangváz: H-R-B – B-R-H – B-R-V

HeKTiKáS – KeHTiKáCS hangváz: H-K-T-K-S – K-H-T-K-CS

HeMZSeG – KáMZSa/H hangváz: H-M-ZS-G – K-M-ZS-/H

HeNTeS – HáNTóS hangváz: H-N-T-S – H-N-T-S

HeNTeSSüTNe – SüTHeTNe hangváz: H-N-T-S – S-T-N – S-T-H-T-N

HeNTeS – HaNTáS – HiNTáS hangváz: H-N-T-S – H-N-T-S – H-N-T-S

HeNYéL – LaNYHa – NYúLHa hangváz: H-NY-L – L-NY-H – NY-L-H

HeRaLD – HiRaLDó hangváz: H-R-L-D – H-R-L-D

HeRBa – ReHaB hangváz: H-R-B – R-H-B

HeRCeG – HaRCoK – HaRCéKe hangváz: H-R-C-G – H-R-C-K – H-R-C-K

HeRCiG – GiRHeC – GiRHeS hangváz: H-R-C-G – G-R-H-C – G-R-H-S

HeRDáL HoRD el – LeHoRD hangváz: H-R-DL – H-R-D-L – L-H-R-D

HeRiNG – KeRiNG hangváz: H-R-N-G – K-R-N-G

HeRMeLiN – LéNYeMRe/H hangváz: H-R-M-L-N – L-NY-M-R/H

HeRMéSZ – HíR MeSSZe hangváz: H-R-M-SZ – H-R-M-SZ

HeRMeT – ReMeTe hangváz: HR-M-TR-M-T

HeRMeT – HaRMaT hangváz: H-R-M-T – H-R-M-T

HeRNYó – ReNYHe hangváz: H-R-NY – R-NY-H

HeRNYű – NYűHeR hangváz: H-R-NY – NY-H-R

HeRoiKuS – HeRaKLéSZ – HeröKLöS hangváz: H-R-K-S – H-R-K-L-SZ – H-R-K-L-S

HeRöKLöS – HeRKuLeS hangváz: H-R-K-L-S – H-R-K-L-S

HeRoiKuS – SoKeRő/H hangváz: H-R-K-S – S-K-R-/H

HeRVaD – VaDHeRe – RoHaDVa – SoRVaD hangváz: H-R-V-D – V-D-H-R – R-H-D-V – S-R-V-D

HeTéRa – HeTeRó – eLTéRő hangváz: H-T-R – H-T-R – L-T-R

HeTéRa – TéReN – éRHeTő hangváz: H-T-R – T-R-N – R-H-T

HeTéRa – TeHeR hangváz: H-T-R – T-H-R

HeTéRa – eLéRTe hangváz: H-T-R – L-R-T

HeVeDeR – ViHeDeR hangváz: H-V-D-R – V-H-D-R

HeVeR – ReVeHVeRHet hangváz: H-V-R – R-V-H – V-R-H-t

HiJáToS – HiáTuS hangváz: H-J-T-S – H-T-S

HiáTuS – SuTáiH hangváz: H-T-S – S-T-H.

HiDRo – HiDoR hangváz: H-D-R – H-D-R

HiDRa – HiDRo – aDRiaH hangváz: H-D-R – H-D-R- D-R-H

HiéNa – HiáNYa hangváz: H-N – H-NY

HiGiéNia – HeGYéNi hangváz: H-G-N – H-GY-N

HíM – MoHó – MéH hangváz: H-M – M-H – M-H

HíMeZő – HíMMeZő hangváz: H-M-Z – H-M-M-Z

HíMeZMiHeZ hangváz: H-M-Z – M-H-Z

HíNáR – RáHiN hangváz: H-N-R – R-H-N.

HiPeR – RePüL hangváz: H-P-R – R-P-L

HiPNo – PiHeN hangváz: H-P-N – P-H-N

HiPNo – HePPeN hangváz: H-P-N – H-PP-N

HiSTóRia – HőSTöRténet hangváz H-S-T-R – H-S-T-R-t-n-t

HiSTóRia – HiSZTéRia hangváz: H-S-T-R – H-SZ-T-R

HiT – HaT – HéT hangváz: H-T – H-T – H-T

HiTVáNY – HaTVáNY – VáNYHaTT hangváz: H-T-V-NY – H-T-V-NY – V-NY-H-T

HóD – DüH – DoH – HiD – HüD hangváz: H-D – D-H – D-H – H-D – H-D

HoDáLY – HoDúJa hangváz: H-D-LY – H-D-J

HoKeDLi – LöKőDHető hangváz: H-K-D-L – L-K-D-H-t

HoLD – HoLaD – HaLaD hangváz: H-L-D – H-L-D – H-L-D

HóLYaG – GoLYHó – HóGoLYó hangváz: H-LY-G – G-LY-H – H-G-LY

HóN – NoH hangváz: H-N – N-H

HoRDi – DiHoR hangváz: H-R-D – D-H-R

HoRDoL – HeRDáL hangváz: H-R-D-L – H-R-D-L

HoRD – RoHaD hangváz: H-R-D – R-H-D

HoRDa – RoHaD hangváz: H-R-DR-H-D

HoRoL – LeRóH hangváz: H-R-LL-R-H

HoRoNY – NYíRőH hangváz: H-R-NY – NY-R-H

HoRoNY – ToRoNY hangváz: H-R-NY – T-R-NY

HoRToBáGY – RoTHoGYáB hangváz: H-R-T-B-GY – R-T-H-GY-B

HoSSZú – úSSZoN hangváz: H-SZ – SZ-N

HöLGY – VöLGY hangváz: H-L-GY – V-L-GY

HöRCSöG – GöRCSÖH hangváz: H-R-CS-G – G-R-CS-H.

HuMoR – MuRi/H hangváz: H-M-R – M-R-H

HuMoRoS – MoHoRoS hangváz: H-M-R-S – M-H-R-S

HuMoR – MaRHa hangváz: H-M-R – M-R-H.

HuMoR – SZoMoRú – HoMoRú hangváz: H-M-R – SZ-M-R – H-M-R

HuRCoL – HaRCoL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L

HuRoK – BuRoK – KöRüL hangváz: H-R-K – B-R-K – K-R-L

HuSáNG – HuCSoNG hangváz: H-S-N-G – H-CS-N-G

HuSáNG – SuHoNG hangváz: H-S-N-G – S-H-N-G

HuSZáR – RáHúZ hangváz: H-SZ-R – R-H-Z

HuTa – HaT – HéT – HőT hangváz: H-T – H-T – H-T – H-T

HúZNa – ZuHaN hangváz: H-Z-N – Z-H-N

HüLZNi – LaZáN Hi hangváz: H-L-Z-N – L-Z-N-H

HüVeLY – HeVüLJ hangváz: H-V-LYH-V-LJ

HüVeLYK – KeVéLY/H hangváz: H-V-LY-K – K-V-LY-/H                        /169

I, Í

iBéR – BReTon – TRiB – BRiT – BIRT hangváz: B-R – B-R-T-n – B-R-T – B-R-T

iBoLYa – BioLYa – VioLa hangváz: B-LY – B-LY – V-L

iDeáLiS – CSaLáD hangváz: D-L-S – CS-L-D

iDeNTiTáS – eGYéNYíTéS hangváz: D-N-T-T-S – GY-NY-T-S

iDeNTiTáS – oDaSáNTíT hangváz: D-N-T-T-S – D-S-N-T-T

iDiLL – DiLi hangváz: D-L – D-L

iDoM – MóDi hangváz: D-M – M-D

iDüLT – TúLiDő hangváz: D-L-T – T-L-D

iGaZSáG – iZGáGaSáG hangváz: G-Z-S-G – Z-G-G-S-G

iGaZSáGGaZSáG hangváz: G-Z-S-GG-Z-S-G

iGaZSáG – HaZuGSáG hangváz: G-Z-S-G – H-Z-G-S-G

iGeN – NeGi hangváz: G-N – N-G

iGéR – RéGi hangváz: G-R – R-G

íGéR GeRinc hangváz: G-R – G-R-n-c

iGLiCe – GiLiCe hangváz: G-L-C – G-L-C

iGRiC – ReGöS – ReGéC hangváz: G-R-C – R-G-S – R-G-C

iGRiC – GeRiNC – CiNGáR hangváz: G-R-C – G-R-N-C – C-N-G-R

iGRiC – CiGRi hangváz: G-R-C – C-G-R

iGYeKeZeT – iDe KeZeT hangváz: GY-K-Z-T – D-K-Z-T

iHLeT – TeLiH – HiTeL hangváz: H-L-T – T-L-H – H-T-L

iKeR – ERiK – ERiKa – RiKa – KiRa hangváz: K-R – R-K – R-K – R-K – K-R

iKLaT – TaLKi – ToL Ki hangváz: K-L-T – T-L-K – T-L-K

iKLaT – KaTLaT hangváz: K-L-T – K-T-L-T

iKRa – RaKó hangváz: K-R – R-K

iLDoM – iLLeNDő – iLLő MóD hangváz: L-D-M – L-N-D – L-M-D

iMáD – aDoM hangváz: M-D – D-M

iMoLa – áLoMi hangváz: M-L – L.M

iMPoRT – PoRTáN hangváz: M-P-R-TP-R-T-N

iMPoRT – PoRTáM hangváz: M-P-R-T – P-R-T-M

iMPoTeNT – NeM PaTTaN hangváz: M-P-T-N-T – N-M-P-T-N

iMPoTeNS – NeM PaTTaNóS hangváz: M-P-T-N-S – N-M-P-T-N-S

iNaS – aSiN – MaSiNa hangváz: N-S – S.N – M-S-N

iNCSeLKeDéS – CSiKLaNDóS hangváz: N-CS-L-K-D-S – CS-K-L-N-D-S

iNCSeLKeDiK – CSeLeKeDNéK hangváz: N-CS-L-K-D-K – CS-L-K-D-N-K

iNDaaDNi hangváz: N-D – D-N

iNDíTáS – DöNTéS hangváz: N-D-T-S – D-N-T-S

iNDíT – TeNDiTiNDe hangváz: N-D-T – T-N-D – T-N-D.

iNGeR – KeRiNG hangváz: N-G-R – K-R-N-G

iNGeR – ReNG hangváz: N-G-R – R-N-G

iNFLáCió – FeLLaZuLó. hangváz: N-F-L-C – F-L-Z-L

iNKa – KáiN hangváz: N-K – K-N

iNTiM – MeNTő hangváz: N-T-M – M-N-T

iNVeSZTáL – VeSZNi LáT hangváz: N-V-SZ-T-L – V-SZ-N-L-T

iNVeSZTáL – ViSZoNT LáT hangváz: N-V-SZ-T-L – V-SZ-N-T-L-T

iNVeSZTáL – TáLoN VeSZ hangváz: N-V-SZ-T-L – T-L-N-V-SZ

iPSe – PaSi – HaPSi hangváz: P-S – P-S – H-P-S

iPSe – iSPáN hangváz: P-S – S-P-N

iRHa – RüH hangváz: R-H – R-H

iRHa – RuHa – HáRász hangváz: R-H – R-H – H-R-sz

iRiGY – GYűR – MiRiGY hangváz: R-GY – GY-R – M-RGY

íRóSPaP – PaPiRoS hangváz: R-S-P-P – P-P-R-S

iRoMBa – dzseMBoRI hangváz: R-M-B – dzs-M-B-R

iRoMBa – jáMBoR – BaRoMfi hangváz: R-M-B – j-M-B-R – B-R-M-f

iRóNia – RóNa hangváz: R-NR-N

iRóNYia – NYíRő – gúNYoR hangváz: R-NY – NY-R – g-NY-R

iRReDeNTa – eRReDöNTő – heLYReDöNTő hangváz: R-R-D-N-T – R-R-D-N-T – h-LY-R-D-N-T

iSMeReT – TeRMéS hangváz: S-M-R-T – T-R-M-S

iSMeReT – MeSTeRi – TeReMTéS hangváz: S-M-R-T – M-S-T-RT-R-M-T-S

iSMeReT – TeReM iS hangváz: S-M-R-T – T-R-M-S

iSMeReT – MeSTeRi – RoMoSaT hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R – R-M-S-T

ISPÁN – ISTEN hangváz: S-P-N – S-T-N

iSPoTáLY – hoSPiTaL hangváz: S-P-T-LY – h-S-P-T-L

iSPoTáLY – TáPoLóS – PáTYoLóS hangváz: S-P-T-LY – T-P-L-S – P-TY-L-S

iSTáPoLáS – áPoLTaTáS hangváz: S-T-P-L-SP-L-T-T-S

ISTeN – NeSZTő hangváz: S-T-N – N-SZ-T

ISTeNSáTáN hangváz: S-T-N – S-T-N

iSTRáNG – RáNGaT iS hangváz: S-T-R-N-G – R-N-G-T-S

iSTRáNG – RáNGaT iS hangváz: S-T-R-N-G – R-N-G-T-S

iSTRáNG – eRőST NYöG hangváz: S-T-R-N-G – R-S-T-NY-G

iSZáK – KáSZu hangváz: SZ-K – K-SZ

iSZaP – PaSSZív – SZaPPan – PiSZok hangváz: SZ-P – P-SZ-v – SZ-P-P-n – P-SZ-k

iSZiK – KiSZí hangváz: SZ-K – K-SZ

ISZTeR – eReSZTő hangváz: SZ-T-R – R-SZ-T

ISZTeR – eReSZTő hangváz: SZ-T-R – R-SZ-T

iTaLiáN – TaLiáN – LaTiN hangváz: T-L-N – T-L-N – L-T-N

iTaLiáN – ITaLoN hangváz: T-L-N – T-L-N

iTaLJáN – TaLaJáN hangváz: T-L-J-N – T-L-J-N

iTiNeRaRy – úTiRáNY hangváz: T-N-R-R – T-R-NY

íViK – KiVí hangváz: V-K – K-V

iZMuS – SuMiZ hangváz: Z-M-S – S-M-Z

iZoM – MoZog hangváz: Z-M – M-Z-g                              73

J

JacHt – HaJó hangváz: J-cH-t – H-J

JáKóB – BoKáJa hangváz: J-K-B – B-K-J

JáKóB – BaJoK hangváz: J-K-B – B-J-K

JáKóB – BáJaiK hangváz: J-K-B – B-J-K

JáKóB – KaJaBa hangváz: J-K-B – K-J-B

JáKóB – BéKéJe hangváz: J-K-B – B-K-J

JáKóBBuJáK hangváz: J-K-B – B-J-K

JáKóB – BóKoJ hangváz: J-K-B – B-K-J

JáKóB – KaJBó hangváz: J-K-B – K-J-B

JáKóBBiKáJ hangváz: J-K-B – B-K-J

JáKóB – éJeKBe hangváz. J-K-B – J-K-B

JáKóB – KuJB hangváz: J-K-B – K-J-B.

JáMBoR BoRJaM hangváz: J-M-B-R – B-R-J-M

JáMBoR RoMBoLJ hangváz: J-M-B-R – R-M-B-J

JáNoS – JáNYoS hangváz: J-N-S – J-NY-S

JáRoM – MoRaJ hangváz: J-R-M – M-R-J

JáRoM – RáMáJa hangváz: J-R-M – R-M-J

JáRoM – MoRJa hangváz: J-R-M – M-R-J

JáRoM – MaRJa hangváz: J-R-M – M-R-J

JáRoM – RáMoLJa hangváz: J-R-M – R-M-J

JáRoM – MaRHa hangváz: J-R-M – M-R-H

JáSPiS – PiSoLYoS hangváz: J-S-P-S – P-S-LY-S

JáSZoL – SZáJaL hangváz: J-SZ-L – SZ-J-L

JáSZoL – LóSZáJ hangváz J-SZ-JL-SZ-J

JáSZoL – SZáLJa hangváz: J-SZ-L – SZ-L-J

JáSZoL – SZóJJáL hangváz: J-SZ-L – SZ-J-L

JáTéK – TáJéK hangváz: J-T-K – T-J-K

JáTéK – TáJoK hangváz: J-T-K – T-J-K

JáTéK – TáKoJJ hangváz: J-T-K – T-K-J 

JáTéK – TáJéK hangváz: J-T-K – T-J-K

JáTéK – KéJeT hangváz: J-T-K – K-J-T

JáTéK – éJeKeT hangváz: J-T-K – J-K-T

JáTSZiK – SZiKJáT hangváz: J-T-SZ-K – SZ-K-J-T

JáVoR – RoVáJ hangváz: J-V-R – R-V-J

JáVoR – VáJáR hangváz: J-V-R – V-J-R

JáVoR – RóVJa hangváz: J-V-R –R-V-J

JáVoR – RóVaL – LaVóR hangváz: J-V-R – R-V-L – L-V-R

JáZMiN – NeMi ZaJ hangváz: J-Z-M-N – N-M-Z-J

JáZMiN – NeMZ aJZ hangváz: J-Z-M-N – N-M-Z-J-Z

JáZMiN – MiNJáZ hangváz: J-Z-M-NM-N-J-Z

JáZMiN – NeMZéJ hangváz: J-Z-M-N – N-M-Z-J

JeGeNYe – JeNYeGe hangváz: J-G-NY – J-NY-G

JeGeNYe – JeGYeNeS hangváz: J-G-NY – J-GY-N-S

JeGeNYe – LeGéNY hangváz: J-G-NY – L-G-NY

JeGeNYe – eNYeGeL hangváz: J-G-NY – NY-G-L

JeLLeM – MeLLéJe hangváz: J-L-M – M-L-J

JéRCe – CeRJe – SaRJa hangváz: J-R-C – C-R-J – S-R-J

JeRKe – RaJKó hangváz: J-R-K – R-J-K

JeRKe – KéJRe hangváz: J-R-K – K-J-R

JéZuS – SZuJéZ hangváz: J-Z-S – SZ-J-Z.

JóDLi – JóDaLi hangváz: J-D-L – J-D-L

JóDLi – DiLiJó hangváz: J-D-L – D-L-J

JuBáL – JuBéL – LáBuJJ hangváz: J-B-L – J-B-L – L-B-J

JuHaR – HaJRa hangváz: J-H-R – H-J-R

JuHaR – iHaR hangváz: J-H-R – H-R

JuHaR – HéJRa hangváz: J-H-R – H-J-R

JuHaR – RuHáJa hangváz: J-V-R – R-H-J

JuPiTeR – Jó PáTeR – RöPíTőJe hangváz: J-P-T-R – J-P-T-R – R-P-T-J.

JuPiTeR – Jó PéTeR hangváz: J-P-T-R – J-P-T-R.

JuRTa – GYúRTa hangváz: J-R-T – GY-R-T

JuRTa – JáRTa hangváz: J-R-T – J-R-T

JuRTa – TaRJa hangváz: J-R-T – T-R-J

JuRTa – TáJRa hangváz: J-R-T – T-J-R

JuSS – SUJJ – SúLY hangváz: J-S – S-J – S-LY

JuVeNTuS – JöVeNDő hangváz: J-V-N-T-S – J-V-N-D                 59

K

KoBaK – BaKó hangváz: K-B-K – B-K

KoBaK – BaKó hangváz: K-B-K – B-K-K

KaBáT – BaTiK hangváz: K-B-T – B-T-K

KaBáT – BaKáT hangváz: K-B-T – B-K-T

KáBeL – KeBeL – BurKoL hangváz: K-B-L – K-B-L – B-r-K-L

KaBiN – BiKáN – BaKoN hangváz: K-B-N – B-K-N – B-K-N

KaBiN – NiKáB hangváz: K-B-N – N-K-B

KaBiN – KáBáN hangváz: N-K-B – K-B-N

KaBiN – BéKéN hangváz: K-B-N – B-K-N.

KaCaGáNY – NYaK aGaC hangváz: K-C-G-NY NY-K-G-C

KaCéR – FaCéR hangváz: K-C-R – F-C-R

KaCéR – CeRKáL – CiRKáL hangváz: K-C-R – C-R-K-L – C-R-K-L

KaCoR – SZuRKa hangváz: K-C-R – SZ-R-K

KaCoR – KuCoR hangváz: K-C-R – K-C-R

KaCoR – KoRC hangváz: K-C-R – K-R-C

KaCoR – KuRaC hangváz: K-C-R – K-R-C

KaCoR – KóRiCa hangváz: K-C-R – K-R-C

KaCoR – KeCCRe hangváz: K-C-R – K-C-R.

KaCSa – CSeKe hangváz: K-CS – CS-K

KaCSa – CSuKa hangváz: K-CS – CS-K

KáDáR – DoGáR hangváz: K-D-R – D-G-R.

KaFTáN – aFeKTáN hangváz: K-F-T-N – F-K-T-N

KaFTáN – FeKTéN hangváz: K-F-T-N – F-K-T-N

KaGYLó – LáGYaK hangváz: K-GY-L – L-GY-K

KaGYiLó – LáGYiKó hangváz: K-GY-L – L-GY-K

KaGYLó – GYaKLó hangváz: K-GY-L – GY-K-L

KaJa – aJaK – JáKá hangváz: K-J – J-K – J-K

KaJMáN – MáNKáJ hangváz: K-J-M-N – M-N-K-J

KaJSZi – KaJSZa – aKaJSZa hangváz: K-J-SZ – K-J-SZ – K-J-SZ

KaJSZi – SZíKJa – KiSZíJ hangváz:K-J-SZ – SZ-K-J – K-SZ-J

KaKaS – SoKaK hangváz: K-K-S – S-K-K

KaKTuSZ – aKaSZTóK hangváz: K-K-T-SZ – K-SZ-T-K

KaKTuSZ – SZoKTaT hangváz: K-K-T-SZ – SZ-K-T-T

KaLáCS – CSeLeK hangváz: K-L-CS – CS-L-K

KaLáCS – LőCSöK hangváz: K-L-CS – L-CS-K

KaLáCS – KiCSaL hangváz: K-L-CS – K-CS-L

KaLáCS – LiKaCS hangváz: K-L-CS – L-K-CS

KaLaFa – FaLaK hangváz: K-L-F – F-L-K

KaLaFáL – KaLaFáT hangváz: K-L-F-L – K-L-F-T

KaLaFáN – FaKaLáN hangváz: K-L-F-N – F-K-L-N

KaLáKa – LaKóK hangváz: K-L-K – L-K-K

KaLáKaTeVő – KoLLeKTíV hangváz: K-L-K-T-V – K-L-K-T-V.

KaLáKa – KoLLéGa hangváz: K-L-K – K-L-G (k > g)

KaLáKaKeLLéKe hangváz: K-L-K K-L-K

KaLáKáVaL – KaVaLKáL – KaVaLKáD hangváz: K-L-K-V-L – K-V-L-K-L – K-V-L-K-D.

KaLaMa – LaKoMa hangváz: K-L-M – L-K-M

KaLaMa – MaKuLa hangváz: K-L-M – M-K-L

KaLaMáRiS – SiMáRa KeLL hangváz: K-L-M-R-S – S-M-R-K-L

KaLáNY – NYaLéK hangváz: K-L-NY – NY-L-K

KaLáNY – NYeLéK hangváz: K-L-NY – NY-L-K

KaLáNY – LáNYKa hangváz: K-L-NY – L-NY-K.

KaLáNYKa – NYaLáNK hangváz: K-L-NY-K – NY-L-N-K

KaLáNY – NYáLaK hangváz: K-L-NY – NY-L-K

KaLáNY – KaNYáL hangváz: K-L-NY – K-NY-L

KaLáNY – KaNYáL LáNYKa hangváz: K-L-NY – K-NY-L – L-NY-K

KaLáNY – KaNYáL LáNYoK hangváz: K-L-NY – K-NY-L – L-NY-K

KaLáNY – KaNYáL NYáLKa hangváz: K-L-NY – K-NY-L – NY-L-K

KaLáNY – KaNYáL NYáLaK hangváz: K-L-NY – K-NY-L – NY-L-K

KaLáNY – KaNYáL NYaLaK hangváz: K-L-NY – K-NY-L – NY-L-K

KaLáNY – KaNYáL NYaLKa hangváz: K-L-NY – K-NY-L – NY-L-K

KaLáNY – NYaLéK – NYeLéK hangváz: K-L-NY – NY-L-K – NY-L-K

KaLáNY – KaNYáL – NYaLáNK hangváz: K-L-NY – K-NY-L – NY-L-N-K

KaLáNY – KaNYáL NYíLiK hangváz: K-L-NY – K-NY-L – NY-L-K

KaLáNY – NYúLoK – NYíLoK hangváz: K-L-NY – NY-L-K – NY-L-K

KaLáNY – KaNYáL KiNYaL hangváz: K-L-NY – K-NY-L – K-NY-L

KaLaND – LaNDoK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-K

KaLaND – iNDuLoK hangváz: K-L-N-D – N-D-L-K

KaLaND – áLLaNDóK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-K

KaLaND KaLLóDNi hangváz: K-L-N-D – K-L-D-N

KaLaND – LeNDüLöK hangváz: K-L-N-D – L-N-D-L-K

KaLaND – KeLeNDő hangváz: K-L-N-D – K-L-N-D

KaLaNDeR – ReND aLaK hangváz: K-L-N-D-R – R-N-D-L-K

KaLaNDeR – ReNDeLiK hangváz: K-L-N-D-R – R-N-D-L-K

KaLaNGYa – KeLeNGYe hangváz: K-L-N-GY – K-L-N-GY

KaLaNGYa – eGYeNLeG hangváz: K-L-N-GY – GY-N-L-G

KaLaP – LaPKA hangváz: K-L-P – L-P-K

KaLaP – LeKaP hangváz: K-L-P – L-K-P

KaLaPáCS – CSáPoLoK hangváz: K-L-P-CS – CS-P-L-K

KaLaPáCS – LaPoCSKa hangváz: K-L-P-CS – L-P-CS-K

KaLaPáCS – KoPáCSoL hangváz: K-L-P-CS – K-P-CS-L

KaLaPáCS – LeCSaPoK hangváz: K-L-P-CS – L-CS-P-K

KaLaPáCS – CSéPeLeK hangváz: K-L-P-CS – CS-P-L-K

KaLaPáCS – PoCSéKoL hangváz: K-L-P-CS – P-CS-K-L

KaLaPáCS – PeCSeLéK hangváz: K-L-P-CS – P-CS-L-K

KaLaPáCS – PaCSKoL hangváz: K-L-P-CS – P-CS-K-L

KaLaPáCS – PoCSéKoL hangváz: K-L-P-CS – P-CS-K-L

KaLáSZ – LaKáSZ hangváz: K-L-SZ – L-K-SZ

KaLáSZ – SZáLaK hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K

KaLáSZ – SZáLKa hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K

KaLáSZ – KaSZáL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L

KaLáSZ – KaSZaL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L

KaLáSZ – SZaKáLL hangváz: K-L-SZ – SZ-K-L.

KaLáSZ – SZüLiK hangváz: K-L-SZ – SZ-L-K

KaLáSZ – KaSZaL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L

KaLáSZ– KéSZüL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L

KaSZaL– KáSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaSZaL– KuSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaSZaL– KóSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaSZaL– KuSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaSZaL– KóSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaSZaL– SZéLeK hangváz: K-SZ-L – SZ-L-K

KóSZáL– SZáLaK hangváz: K-SZ-L – SZ-L-K

KóSZáL– SZáLKa hangváz: K-SZ-L – SZ-L-K

KaZaL – LaZáK hangváz: K-Z-L – L-Z-K

KaSZaJ – SZaKaJ hangváz: K-SZ-J – SZ-K-J

KaSZaJ – SZéJeK hangváz: K-SZ-J – SZ-J-K

KaSZaJ – SZáJaK hangváz: K-SZ-J – SZ-J-K

KaSZaJ – KáSZáJ hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaSZáL– KuSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaSZáL– SZéLeK hangváz: K-SZ-L – SZ-L-K

KaSZáL– KaLáSZ hangváz: K-SZ-L – K-L-SZ

KaSZáL – SZáLKa hangváz: K-SZ-J – SZ-J-K

KaSZáL – SZaKáLL hangváz: K-L-SZ – SZ-K-L

KaSZáL – SZáLaK hangváz: K-SZ-J – SZ-J-K

KaSZáL – KéSZüL hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L

KaSZáL– KóSZáL hangváz: K-SZ-L – K-SZ-L

KaLaHuZ – HuZaLoK hangváz: K-L-H-Z – H-Z-L-K

KaLiBa – aBiLaK hangváz: K-L-B – B-L-K

KaLiBa – BuJKa – BuLKa hangváz: K-L-B – B-J-K – B-L-K

KaLiBa – BúLiK hangváz: K-L-B – B-L-K

KaLiBa – KeBeL hangváz: K-L-B – K-B-L

KaLiBa – KáBáL hangváz: K-L-B – K-B-L

KaLiBa – aBLaK hangváz: K-L-B – B-L-K

KaLiBa – KLuB hangváz: K-L-B – K-L-B

KaLKuLa – KiaLaKuL hangváz: K-L-K-L – K-L-K-L

KaLMáR – ReKLáM hangváz: K-L-M-R – R-K-L-M

KaLMáR – LaKMáR hangváz: K-L-M-R – L-K-M-R

KaLMáR – MeRKeL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L

KaLMáR – MaRKoL hangváz: K-L-M-R – M-R-K-L

KaLMáR – KöRMöL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L

KaLMáR – KaRMoL hangváz: K-L-M-R – K-R-M-L

KaLMáR – MaKLáR hangváz: K-L-M-R – M-K-L-R

KaLa – LaKa hangváz: K-L – L-K

KaLó – óLaK hangváz: K-L – L-K

KaLuCSNi – LuCSoKoN hangváz: K-L-CS-N – L-CS-K-N

KaLoCSNi – CSoLNaK hangváz: K-L-CS-N – CS-L-N-K

KaLuCSNi – iNCSeLeG hangváz: K-L-CS-N – N-CS-L-G.

KaLoDa – GYiLoK hangváz: K-L-D – GY-L-K

KaLoDa – DaLoK hangváz: K-L-D – D-L-K

KaLoDa – aDLaK hangváz: K-L-D – D-L-K

KaLoDa – KeDLi hangváz: K-L-D – K-D-L.

KaLPaG – TaLPiG hangváz: K-L-P-G – T-L-P-G

KáLYHa – KoHoLJa hangváz: K-LY-H – K-H-LJ

KáLYHa – KeLYHe – HőKöLJ hangváz: K-LY-H – K-LY-H – H-K-LJ

KáLYHa – KőHeLY hangváz: K-LY-H – K-H-LY

KaMáSLi – SiMLiK – SáMLiKMáSLóK hangváz K-M-S-L – S-M-L-K – S-M-L-K – M-S-L-K

KaMuLéNY – MuLéKoNY hangváz: K-M-L-NY – M-L-K-NY.

KaMuLéNY – NYoMuLoK hangváz: K-M-L-NY – NY-M-L-K

KaMuLéNY – TaLáLMáNY hangváz: K-M-L-NY – T-L-L-M-NY

KaMuLéNY – KeLeMéNY hangváz: K-M-L-NY – K-L-M-NY

KaMiLoN – KaMeLoN hangváz: K-M-L-N – K-M-L-N

KaMPa PaMPa – MaPPa hangváz: K-M-PP-M-P – M-P-P

KaMaRa – aRoMáK hangváz: K-M-R – R-M-K

KaMRa – RaKoM – MaRoK hangváz: K-M-R – R-K-M – M-R-K

KaMaRa – MeReK – MaRéK hangváz: K-M-R – M-R-K – M-R-K

KaMRa – aKaRoM hangváz: K-M-R – K-R-M

KaMRa – KéReM hangváz: K-M-R – K-R-M

KaMRa – KoMoR hangváz: K-M-R – K-M-R

KáMZSa – ZSáKoMZaKóM hangváz: K-M-ZS – ZS-K-M – Z-K-M

KáMZSA KaMáSa hangváz: K-M-ZS – K-M-S

KaNáL – KíNáL hangváz: K-N-L – K-N-L

KaNYáL – LáNYoK hangváz: K-NY-L – L-NY-K

KaNYáL – KiNYaL hangváz: K-NY-L – K-NY-L

KaNaPé – aPáNaK hangváz: K-N-P – P-N-K

KaNaPé – aPa KaN hangváz: K-N-P – P-K-N

KaNaPé – PiNáKé hangváz: K-N-P – P-N-K

KaNCa – KuNC hangváz: K-N-C – K-N-C

KaNCa – KaNóC hangváz: K-N-C – K-N-C

KaNCáK – CuNáK hangváz: K-N-C-K – C-N-K.

KaNCSeR – KoNCSoR hangváz: K-N-CS-R K-N-CS-R

KaNCSeR – RoNCSoK hangváz: K-N-CS-R – R-N-CS-K

KaNCSó – KiCSiNY – CSiKaN hangváz: K-N-CS – K-CS-NY – CS-K-N

KaNCSó – aGaNCS hangváz: K-N-CS – G-N-CS

KaNCSó – KoCSáNY hangváz: K-N-CS – K-CS-NY

KaNCSó – NYaKaS hangváz: K-N-CS – NY-K-S

KaNCSó – CSaNaK – CSóNaK hangváz: K-N-CS – CS-N-K – CS-N-K

KaNDaLLó – KaNDiKáL hangváz: K-N-D-L – K-N-D-K-L

KaNDeL – KaNDiKáL hangváz: K-N-D-L – K-N-D-K-L

KaNDeLáBeR – KaNDe LáBRa hangváz: K-N-D-L-B-R – K-N-D-L-B-R

KaNDeL – LaNKaD hangváz: K-N-D-L – L-N-K-D.

KaNDúR – DúRKaN hangváz: K-N-D-R – D-R-K-N

KaNDúR – RúDNaK hangváz: K-N-D-R – R-D-N-K

KaNDúR – RúNDoK hangváz: K-N-D-R – R-N-D-K

KaNKaLiN – LaNKaNYaK hangváz: K-N-K-L-N – L-N-K-NY-K

KaNKaLiN – NYiLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K

KaNKaLiN – NYuLaKNaK hangváz: K-N-K-L-N – NY-L-K-N-K

KaNNáK – NáKNaK hangváz: K-N-N-K – N-K-N-K

KaNNa – aKNa hangváz: K-N – K-N

KaNóC – KeNőC – KoNC – CeNK – óCSKáN hangváz: K-N-C – K-N-C – K-N-C – C-N-K – CS-K-N

KaNóC – KeNCe hangváz: K-N-C – K-N-C

KaNTáRiRáNYiTáK hangváz: K-N-T-R – R-NY-T-K

KaNTáR – RáNTáK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K

KaNTáRGaNTáR hangváz: K-N-T-R – G-N-T-R

KaNTáRCâNTaR hangváz: K-N-T-R – C-N-T-R

KaNTáR – NeKTáR hangváz: K-N-T-R – N-K-T-R

KaNTáRKeNTeR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R

KaNTáR – ToRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

KaNTáR – KeNTauR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R

KaNTáTa – TáTNaK hangváz: K-N-T-T – T-T-N-K

KaNTáTa – NeKiTáT hangváz: K-N-T-T – N-K-T-T

KaNTáTa – TeTőKöN hangváz: K-N-T-T – T-T-K-N

KáNToR – KoNTáR hangváz: K-N-T-R – K-N-T-R

KáNToR – KoRáNT hangváz: K-N-T-R – K-R-N-T

KáNToRNaK – KiNToRNáK hangváz: K-N-T-R-N-K – K-N-T-R-N-K

KáNToR – RáNToK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K

KáNToR – RoNToK hangváz: K-N-T-R – R-N-T-K

KáNToR – TaNáRoK hangváz: K-N-T-R – T-N-R-K

KáNToR – TaRKáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

KáNToR – TaRKoN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

KáNToR – ToRNáK hangváz: K-N-T-R – T-R-N-K

KáNToR – ToRNáN hangváz: K-N-T-R – T-R-K-N

KáoSZ – KuSZa – KoSZ hangváz: K-SZ – K-SZ – K-SZ

KaPiTáL – aLaPíToK hangváz: K-P-T-L – L-P-T-K

KaPiTál – LaPíTóK hangváz: K-P-T-L – L-P-T-K

KaPiTáNY – KaPuNYiTó hangváz: K-P-T-NY – K-P-NY-T

KaPiTuLáL KaPuTóL eL hangváz: K-P-T-L-L – K-P-T-L-L

KaPiTuLáL – LePaKTáL hangváz: K-P-T-L-L – L-P-K-T-L

KaPoR – aPRóK – PoRoK hangváz: K-P-R – P-R-K – P-R-K

KáPoSZTa – KáPoSZTVa hangváz: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T-V

KáPoSZTa – KoPaSZT hangváz: K-P-SZ-T – K-P-SZ-T

KaPPaN – HoPPoN – KoPPaN hangváz: K-P-P-N – H-P-P-N – K-P-P-N

KaPTa – PaTKó hangváz: K-P-T – P-T-K

KaPTáNY – PaTKáNY hangváz: K-P-T-NY – P-T-K-NY

KaPTáR – NeKTáR hangváz: K-P-T-R – N-K-T-R

KaPTáR – PöRGeT hangváz: K-P-T-R – P-R-G-T

KaPTáR – PoRToK hangváz: K-P-T-R – P-R-T-K

KaPTáR – RöPTüK hangváz: K-P-T-R – R-P-T-K

KaPTáR – TöRPéK hangváz: K-P-T-R – T-R-P-K

KaPTáR – TéRKéP hangváz: K-P-T-R – T-R-K-P

KaPTáR – PoRTéKa hangváz: K-P-T-R – P-R-T-K

KaPu – KuPaK hangváz: K-P – K-P-K

KaPZSi – SZiPKa hangváz: K-P-ZS – SZ-P-K

KaR – aKaR – RaK hangváz: K-R – K-R – R-K

KáR – RáK hangváz: K-R – R-K

KaRáCSoNY – KeReCSeNY hangváz: K-R-CS-NY – K-R-CS-NY

KaRáCSoNY – CSoNYKáRa – KiCSiNYRe hangváz: K-R-CS-NY – CS-NY-K-R – K-CS-NY-R

KaRaJ – aJKáRa – KaJáRa hangváz: K-R-J – J-K-R – K-J-R

KaRaJ – KiRáLY – RaJKó hangváz: K-R-J – K-R-LY R-J-K

KaRaKáN – KeReKeN hangváz: K-R-K-N – K-R-K-N

KaRaKTeR – KőRaKTáR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R

KaRaKTeR – ReKToRoK hangváz: K-R-K-T-R – R-K-T-R-K

KaRaKTeR – éRTéKeK – RaKTeRe hangváz: K-R-K-T-R – R-T-K-K – R-K-T-R

KaRaLáBé – LáBa KaRó hangváz: K-R-L-B – L-B-K-R

KaRaLáBé – KaRóLáBú hangváz: K-R-L-B – K-R-L-B

KaRáM – KöRéM – RaKáM hangváz: K-R-M – K-R-M – R-K-M

KaRáM – MaRoK hangváz: K-R-M – M-R-K

KaRaMBoL KaRó RoMBoL hangváz: K-R-M-B-L – K-R-R-M-B-L

KaRaMBoL LoMBa RaK hangváz: K-R-M-B-L – L-M-B-R-K

KaRaMBoL – RoMBoLoK hangváz: K-R-M-B-L – R-M-B-L-K

KaRaMBoL MaRoKBóL hangváz: K-R-M-B-L – M-R-K-B-L.

KaRaMBoL RoMBoLóK hangváz: K-R-M-B-L – R-M-B-L-K

KaRaMBoL RoMBoLéK hangváz: K-R-M-B-L – R-M-B-L-K

KaRaMeLL – LeMaRoK hangváz: K-R-M-L – L-M-R-K

KaRaNTéN – NeTáN KóR hangváz: K-R-N-T-N – N-T-N-K-R

KaRáT – TáRaK – RaKaT hangváz: K-R-T- T-R-K – R-K-T

KaRaVán – RaKVáN hangváz: K-R-V-N – R-K-V-N

KaRaVán – KéRVéN hangváz: K-R-V-N – K-R-V-N 

KaRaVán – VáRNaK hangváz: K-R-V-N – V-R-N-K

KaRaVán – NáVáKRa hangváz: K-R-V-N – N-V-K-R

KaRaVán – RaKoVáN hangváz: K-R-V-N – R-K-V-N

KaRaVáNoK – RiVeRáNoK hangváz: K-R-V-N-KR-V-R-N-K.

KaRaVáN – NaRáVoK hangváz: K-R-V-NN-R-V-K.

KaRaVáN – FuVaRoN – aVaRáN hangváz: K-R-V-N – F-V-R-N – V-R-N.

KaRaVáN – RaKoMáNY hangváz: K-R-V-N – R-K-M-NY

KaRaVáND – VáNDoRoK hangváz: K-R-V-N-D – V-N-D-R-K

KaRaVáN – KoRaVéN hangváz: K-R-V-N – K-R-V-N

KaRavÁn – aKaRVáN angváz: K-R-V-N – K-R-V-N

KaRavÁn – VéRNeK hangváz: K-R-V-N – V-R-N-K

KaRaVán – VeRNeK hangváz: K-R-V-N – V-R-N-K

KaRCoL – HaRCoL – HuRCoL – KeRCeL hangváz: H-R-C-L – H-R-C-L – K-R-C-L – K-R-C-L

KaRFioL – FRaKtáL hangváz: K-R-F-L – F-R-K-t-L

KaRiKaTúRa – KaRaKTeR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R

KaRiKaTúRa – RiKíTóRa hangváz: K-R-K-T-R – R-K-T-R

KaRiKaTúRa – KaRaKTeR hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R

KaRiKaTúRa – a RúTa KiRaK hangváz: K-R-K-T-R – R-T-K-R-K

KaRiKaTúRa – KiRaKaTiRa hangváz: K-R-K-T-R – K-R-K-T-R

KaRiMa – KaRáM hangváz: K-R-M – K-R-M

KaRiMa – RíMeK hangváz K-R-M – R-M-K

KaRiMa – KöRöM hangváz: K-R-M – K-R-M

KaRiMa – ReMeK hangváz K-R-M – R-M-K

KáRoMoL – oMLó KáR hangváz: K-R-M-L – M-L-K-R

KáRoMoL – MoRáLoK hangváz: K-R-M-L – M-R-L-K

KáRoMoL – RoMoLéK hangváz: K-R-M-L – R-M-L-K

KáRPáL – PeRKáL hangváz: K-R-P-L – P-R-K-L

KáRPáL – KöRöPöL hangváz: K-R-P-L – K-R-P-L

KáRPáToK – HoRPaDéK hangváz: K-R-P-T-K – H-R-P-D-K

KáRPáToK – KáRPiToK hangváz: K-R-P-T-K – K-R-P-T-K

KáRPiT – PiRKaD hangváz: K-R-P-T – P-R-K-D

KáRPiT – RöPíTiK hangváz: K-R-P-T – R-P-T-K

KáRPiToK – ViToRLáK hangváz: K-R-P-T-K – V-T-R-L-K

KáRPiT – TiRPáK hangváz: K-R-P-T – T-R-P-K

KáRPiT – TiPRóK hangváz: K-R-P-T – T-P-R-K

KáRPiT – TiRPáK hangváz: K-R-P-T – T-R-P-K

KáRPiT – TöRPéK hangváz: K-R-P-T – T-R-P-K.

KaRRieR – aKaRó eRő hangváz: K-R-RK-R-R

KaRRieR – eRő éRiK hangváz: K-R-R – R-R-K

KaRRieR – RáRAK hangváz: K-R-RR-R-K

KáRTYa – KoRTY hangváz: K-R-TY – K-R-TY

KáRTYa – SZaTYoR hangváz: K-R-TY – SZ-TY-R

KaRuSSZeLKöRüLSZeL hangváz: K-R-SZ-L – K-R-L-SZ-L

KaRuSSZeL – SZéLKaRú hangváz: K-R-SZ-L – SZ-L-K-R

KaRuSSZeL – KöRöZ SZeL hangváz: K-R-SZ-L – K-R-Z-SZ-L

KaRVaLY – VaRKáL – VáJKáL hangváz K-R-V-LY – V-R-K-L – V-J-K-L

KáSa – SoKá hangváz: K-S – S-K

KaSKaVáLKaSKiVáLó hangváz: K-S-K-V-L – K-S-K-V-L

KaSoRNYa – oRNYaKaS hangváz: K-S-R-NY – R-NY-K-S

KaSTéLY – KuSTaLY hangváz: K-S-T-LY – K-S-T-LY

KaSTéLY – eSTéLYeK hangváz: K-S-T-LY – S-T-LY-K

KaSTéLY – KéJeSeT hangváz: K-S-T-LY – K-J-S-T

KaSZa – SZaKa hangváz: K-SZ – SZ-K

KaJSZa – SZaKaJSZa hangváz: K-J-SZ – SZ-K-J-SZ

KaSZáRNYa – SZáRNYaK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K

KaSZáRNYa – SZáRNYéK hangváz: K-SZ-R-NY – SZ-R-NY-K

KaSZáRNYA – KéNYSZeR hangváz: K-SZ-R-NY – K-NY-SZ-R

KaSZáRNYa – eRőSZaKoN hangváz: K-SZ-R-NY – R-SZ-K-N

KaSZáRNYa – NYeRéSZeK hangváz: K-SZ-R-NY – NY-R-SZ-K

KaSZáRNYA – HaSZNYáRa – KaSZNYáR hangváz: K-SZ-R-NY – H-SZ-NY-R – K-SZ-NY-R

KaSZáRNYa – NYáRSZaKa hangváz: K-SZ-R-NY – NY-R-SZ-K

KaSZáRNYA – KoRNYaSZ hangváz: K-SZ-R-NY – K-R-NY-SZ

KaSZáRNYa – áRNYéKSZéK hangváz: K-SZ-R-NYR-NY-K-SZ-K

KaSZNáR – HaSZNáRa hangváz: K-SZ-N-R – H-SZ-N-R

KaSZNYáR – NYáR SZaKa hangváz: K-SZ-NY-R – NY-R-SZ-K.

KaSZNáR – RáZNaK hangváz: K-SZ-N-R – R-Z-N-K

KaSZNáRáRNYéKoS hangváz: K-SZ-N-R – R-NY-K-S

KaSZNáR – RoSSZNaK hangváz: K-SZ-N-R – R-SZ-N-K

KaSZTRáL – szaKaSZT RóLa hangváz: K-SZ-T-R-L – sz-K-SZ-T-R-L

KáSZu – SZuKa hangváz: K-SZ – SZ-K

KaTaLiZáL – LáZíTaLaK hangváz: K-T-L-Z-L – L-Z-T-L-K

KaTaLiZáL – LaZíTaLaK hangváz: K-T-L-Z-L – L-Z-T-L-K

KaTeGóRia – KöTeGéRe hangváz: K-T-G-R – K-T-G-R

KaTLaN – KőTLeN hangváz: K-T-L-N – K-T-L-N

KaTLaNNYiLTaK hangváz: K-T-L-N – NY-L-T-K

KaToNa – KaTTaNó hangváz: K-T-N – K-T-N

KaToNa – NóTáK hangváz: K-T-N – N-T-K

KaToNa – TaNoK hangváz: K-T-N – T-N-K

KaToNa – TöNK hangváz: K-T-N – T-N-K

KaToNa – TaNK hangváz: K-T-N – T-N-K

KaToNa – KeNeT hangváz: K-T-N – K-N-T

KáTRáNY – KoTRáNY hangváz: K-T-R-NY – K-T-R-NY

KaTRiNCa – RáNCKöTő hangváz: K-T-R-N-C – R-N-C-K-T

KaTRiNCaKaTiNCáRa hangváz: K-T-R-N-C – K-T-N-C-R

KaTRiNCaKéTRáNCa hangváz: K-T-R-N-C – K-T-R-N-C

KaTRiNCa – KaRiNTó hangváz: K-T-R-N-C – K-R-N-T

KaRiNCa – CeNKRe hangváz: K-R-N-C – C-N-K-R

KáVa – KéVe – VéKa hangváz: K-V – K-V – V-K

KáVáK – íVeK – ÖVeK hangváz: K-V-K – V-K – V-K

KáVé – KaFFEFEKEte hangváz: K-V – K-F – F-K-t

KaViáR – KaVaR hangváz: K-V-R – K-V-R

KaZaL – LaZáK – SZáLaK hangváz: K-Z-L – L-Z-K – SZ-L-K

KaSZaJ – KaJSZa hangváz: K-SZ-J – K-J-SZ

KeBeL – LeBeGLoBoG hangváz: K-B-L – L-B-G – L-B-G

KeBeL – BeLeK hangváz: K-B-L – B-L-K

KeCSKe – CSeCSKe hangváz: K-CS-K – CS-CS-K

KiCSiK – KeCSeSeK hangváz: K-CS-K – K-CS-S-K

KeDD – KeDűD hangváz: K-D-D – K-D-D

KeDV – ViDéK hangváz: K-D-V – V-D-K

KeDV – VáDaK hangváz: K-D-V – V-D-K

KeFéLéS – LeFeKüéS hangváz: K-F-L-S – L-F-KS

KeGYeLeM – MeLeGeK hangváz: K-GY-L-M – M-L-G-K

KeHeLY – HeLYKe hangváz: K-H-LY – H-LY-K

KéJ – éJeK hangváz: K-J – J-K

KéJ – JuK hangváz: K-J – J-K

KeLeNDő – iNDuLoK hangváz: K-L-N-D – N-D-L-K

KeLeNGYe – áNGYuLoK hangváz: K-L-N-GY – N-GY-L-K

KeLeNGYe – KaLaNDJa hangváz: K-L-N-GY – K-L-N-DJ.

KeLePCe KiLéPCe – KiLéPéS hangváz: K-L-P-C – K-L-P-C – K-L-P-S

KeLePCe CiPöLKe hangváz: K-L-P-C – C-P-L-K

KeLLeM – MeLLeK hangváz: K-L-L-M – M-L-L-K

KeLLeMeTeS – KaLaMiTáS hangváz: K-L-M-T-S – K-L-M-T-S

KeLMe – MeLeG – KeLLeM hangváz: K-L-M – M-L-G – K-L-M

KeLMe – eMLéK hangváz: K-L-M – M-L-K

KeLTa – TéKoL – aLKoT hangváz: K-L-T – T-K-L – L-K-T

KeLTaSZoKoTáLó hangváz: K-L-T – SZ-K-T-L

KeMéNY – CHiMNeY hangváz: K-M-NY – CH-M-N-Y

KeMéNY – MoNYóK hangváz: K-M-NY – M-NY-K

KeMéNY – MoKáNY hangváz: K-M-NY – M-K-NY

KeMéNY – NYoMoK hangváz: K-M-NY – NY-M-K

KéMéNY – KiMéN hangváz: K-M-NY – K-M-N

KéMéNY – KeMéNY hangváz: K-M-NY – K-M-NY

KéMéNY – KiNYoM hangváz: K-M-NY – K-NY-M

KéMéNY – MeNYKő hangváz: K-M-NY – M-NY-K

KeNCe – CéKáN – KeCKeNa hangváz: K-N-C – C-K-N – K-C-K-N

KeNDe – DéKáN hangváz: K-N-D – D-K-N

KeNDeR – ReDNeK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K

KeNDeR – ReDNeK – RőTNYaK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K – R-T-NY-K

KeNDeR – RúDNaK hangváz: K-N-D-RR-D-N-K

KeNDeR – RoNDáK hangváz: K-N-D-RR-N-D-K

KeNéZ – NéZeK hangváz: K-N-Z – N-Z-K

KeNGuRu – KaNGuR – RuGNaK hangváz: K-N-G-R – K-N-G-R – R-G-N-K

KeNGuRu – KaNGuR – uGoRNaK hangváz: K-N-G-R – K-N-G-R – G-R-N-K

KeNGYeL – KéNYGYaL – GYaL KéNYe hangváz: K-N-GY-L – K-NY-GY-L – GY-L-K-NY

KeNTeR – KöNTöR – KaNTáR hangváz: K-N-T-R – KN-T-R – K-N-T-R

KeNTeR – RéTNeK – TéRNeK hangváz: K-N-T-R – R-T-N-K – T-R-N-K.

KeNu – teKeNő – KöNNű hangváz: K-N – t-K-N – K-N

KeNYéR – KiNYeR hangváz: K-NY-R K-NY-R

KeNYeReT – KaNYaRíT hangváz: K-NY-R-T – K-NY-R-T

KeNYéR – NYíReK hangváz: K-NY-R – NY-R-K

KeNYéR – NYeReK hangváz: K-NY-R – NY-R-K

KeNYéR – NYaRaK hangváz: K-NY-R – NY-R-K

KeRáLoD – uRaLKoDó hangváz: K-R-L-D – R-L-K-D

KeRáMia – MaRéK hangváz: K-R-M – M-R-K

KeRáMia – KöRöM hangváz: K-R-M – K-R-M

KeRáMia – ReMeK hangváz: K-R-M – R-M-K

KeRáMia – MéRőK hangváz: K-R-M – M-R-K

KeRáMia – RaKoM hangváz: K-R-M – R-K-M

KéRDéS – éRDeKeS hangváz: K-R-D-S – R-D-K-S

KéRDéS – SoDRóK hangváz: K-R-D-S – S-D-R-K

KéRDéS – éRDeSeK hangváz: K-R-D-S – R-D-S-K

KeReCSeN – KeReSNe hangváz: K-R-CS-N – K-R-S-N

KeReSZT – ReKeSZT hangváz: K-R-SZ-T – R-K-SZ-T

KeReSZT – SZeRKeSZT hangváz: K-R-SZ-T – SZ-R-K-SZ-T

KeReSZT – SZeRKeZeT hangváz: K-R-SZ-T – SZ-R-K-Z-T

KeReSZT – RéSZeKeT hangváz: K-R-SZ-T – R-SZ-K-T

KeReVeT – KeVeReD hangváz: K-R-V-T – K-V-R-D

KeReVeT – MeReVeD – KeVeReD hangváz: K-R-V-T – M-R-V-D – K-V-R-D

KeReVeT – VeReKeD hangváz: K-R-V-T – V-R-K-D

KeRiNGő – RiNGóK hangváz: K-R-N-G – R-N-G-K

KeReNGőK – ReNGeNeK hangváz: K-R-N-G-K – R-N-G-N-K

KéRuB – KóBoR – BuRoK hangváz: K-R-B – K-B-R – B-R-K

KéRuB – BuRiK hangváz: K-R-B – B-R-K

KéRuB – BáRKa hangváz: K-R-B – B-R-K

KeSeLY – SeKéLY hangváz: K-S-LY – S-K-LY

KeSeLYű – KeSeLY hangváz: K-S-LY – K-S-LY

KeSeLYű – SiKoLY hangváz: K-S-LY – S-K-LY

KeSeReG – SeReG – VeReSéG hangváz: K-S-R-G – S-R-G – V-R-S-G

KeSeR – SiKeR hangváz: K-S-R – S-K-R

KeSeR – RéSeK hangváz: K-S-R –R-S-K

KeSeRű – üReSeK hangváz: K-S-R – R-S-K

KeSeRű – SöRöK hangváz: K-S-R – S-R-K

KéSiK – KieSiK hangváz: K-S-K – K-S-K

KéSZ – SZéK hangváz: K-SZ – SZ-K

KeSZoN – SZüKeN hangváz: K-SZ-N – SZ-K-N

KéTeS – eSeTeK – SuTáK hangváz: K-T-S – S-T-K – S-T-K

KeTReC – KeRTeC hangváz: K-T-R-C – K-R-T-C

KeTReCReSZKeT hangváz: K-T-R-C – R-SZ-K-T

KéVe – VéKa – KaVar hangváz: K-V – V-K – K-V-r.

KéVe – eVéK hangváz: K-V – V-K

KéVe – éVeK hangváz: K-V – V-K

KeVéLY – JaVaK hangváz: K-V-LY – J-V-K

KeVeR – KaVaR – VaKaR hangváz: K-V-R – K-V-R – V-K-R

KeVéS – éVeSeK hangváz: K-V-S – V-S-K

KeVeReDéS – VeReKeDéS – KaVaRoDáS hangváz: K-V-R-D-S – V-R-K-D-SK-V-R-D-S 

KeVeReDéS – VeReKeDéS – VaKaRoDáS hangváz: K-V-R-D-S – V-R-K-D-S V-K-R-D-S

KeVeR – KaVaR – VaKaR hangváz: K-V-R – K-V-R – V-K-R

KeZD – KüZD hangváz: K-Z-D – K-Z-D

KeZDő – KüZDő – KéZDi hangváz: K-Z-D – K-Z-D – K-Z-D

KiFLi – FüLeK hangváz: K-F-L – F-L-K

KiLGYó – GYiLoK hangváz: K-L-GY – GY-L-K

KiLeNC – KüLöNC – KiLiNCS hangváz: K-L-N-C – K-L-N-C – K-L-N-CS

KiLeNC – KoLoNC – KöLöNC hangváz: K-L-N-C – K-L-N-C – K-L-N-C

KiLiNCS – KuLCS hangváz: K-L-N-CS – K-L-CS

KiLiNCS – CSiNiLiK hangváz: K-L-N-CS – CS-N-L-K

KíMéL – KieMeL hangváz: K-M-L – K-M-L

KiNCS – CSoNKa hangváz: K-N-CS – CS-N-K

KiNCSeK – KiCSiNYeK – NiNCSeNeK hangváz: K-N-CS-K – K-CS-NY-K – N-N-CS-N-K

KiRáLY – JáRiK hangváz: K-R-LY – J-R-K

KiCSi – CSöK – CSeKe – CSiKó hangváz: K-CS – CS-K – CS-K – CS-K

KiNToRNa – RoNTaNaK hangváz: K-N-T-R-N – R-N-T-N-K

KiNToRNa – KoNTáRoK hangváz: K-N-T-R-N – K-N-T-R-K

KiS – SoK hangváz: K-S – S-K.

KíSéR – RéSeK – üReSeK hangváz: K-S-R – R-S-K – R-S-K

KíVáN – KiVaN hangváz: K-V-N – K-V-N

KLaPP – KaLaP hangváz: K-L-PP – K-L-P

KLaPPoL – KaLaPáL – KeLePeL hangváz: K-L-PP-L – K-L-P-L – K-L-P-L

KLaPPoL – LaPoLoK – LaPoK hangváz: K-L-P-L – L-P-L-K – L-P-K

KLaSSZ – SZaKáLL hangváz: K-L-SZ – SZ-K-L

KLaSSZiK – SZiKLa – SZaKáLL hangváz: K-L-SZ-K – SZ-K-L – SZ-K-LL

KLaSSZiK – SZéKeLY hangváz: K-L-SZ-K – SZ-K-LY

KLoKoGYéL – óLáLKoGYó – GYéLKoLó hangváz: K-L-K-GY-L – L-L-K-GY – GY-L-K-L

KLoPFoL – KaLaPáL hangváz: K-L-P-F-L – K-L-P-L

KLuB – KaLiBa hangváz: K-L-B – K-L-B

KLuMPa – KaLiMPa hangváz: K-L-M-P – K-L-M-P

KLuMPa – KoPoLoM hangváz: K-L-M-P – K-P-L-M

KLuMPa – PaKoLoM hangváz: K-L-M-P – P-K-L-M

KoaLíCió – aLKuíCió hangváz: K-L-C – L-K-C

KóBoR – BuRoK – RiBiRóK hangváz: K-B-R – B-R-K – R-B-R-K

KóBoRoG – GoRoBóK – GaRaBoNC hangváz: K-B-R-G – G-R-B-K – G-R-B-N-C

KóBoRoG – RoBoGoK hangváz. K-B-R-G – R-B-G-K

KoBoZ – DoBoZ – ToBoZ – ZuBoG hangváz: K-B-Z – D-B-Z – T-B-Z – Z-B-G

KoBRa – aKRoB hangváz: K-B-R – K-R-B

KoBRa – áBRáK hangváz: K-B-R – B-R-K

KoBRa – aBRaK hangváz: K-B-R – B-R-K

KoBRa – KóBoR – BoKoR hangváz: K-B-R – K-B-R – B-K-R

KoCKa – CiKCaKK hangváz: K-C-K – C-K-C-K

KuBiK – BuKiK hangváz: K-B-K – B-K-K

KoCSáNY – KiCSiNY – CSöKéNY hangváz: K-CS-NY – K-CS-NY – CS-K-NY

KoCSMa – MoCSoK hangváz: K-CS-M.– M-CS-K

KoCSMa – MaKaCS – MaKuCS – KuCSMa hangváz: K-CS-M – M-K-CS – M-K-CS – K-CS-M

KoRCSMa – KeRCSMaKRCSMa hangváz: K-R-CS-M – K-R-CS-M – K-R-CS-M

KoRCSMa – KăRCSiuMă hangváz: K-R-CS-M – K-R-CS-M.

KoCSoNYa – CSöKöNYe hangváz: K-CS-NY – CS-K-NY

KoCSoNYa – aNYa CSóK hangváz: K-CS-NY – NY-CS-K

KoCSoNYáRA – KaRáCSoNY hangváz: K-CS-NY-R – K-R-CS-NY

KoHó – HeK hangváz: K-H – H-K

KóKLeR – LuRKó hangváz: K-K-L-R – L-R-K

KoKoJZaaJZóKéK hangváz: K-K-J-Z – J-Z-K-K

KoLBáSZ – SZáLaKBa hangváz: K-L-B-SZ – SZ-L-K-B

KöRNáCGeRNYáCCâRNaȚi hangváz: K-R-N-C – G-R-NY-C – C-R-N-Ț

KoLDuS – DúSKáL hangváz: K-L-D-S – D-S-K-L

KoLLéGa – KaLáKa hangváz: K-L-G – K-L-K

KoLLéGa – KaLáKa hangváz: K-L-G – K-L-K

KoLLeKTíVKaLáKa TeVő hangváz: K-L-K-T-VK-L-K-T-V

KoLoNC – KöLöNC – LóGoNC hangváz: K-L-N-C – K-L-N-C – L-G-N-C

KoLoNC – LöKöNC – ToLoNC hangváz: K-L-N-C – L-K-N-CT-L-N-C

KoLoS – LaKáS hangváz: K-L-S – L-K-S

KoLoS – SaLaK hangváz: K-L-S – S-L-K

KoLoS – KiLiNCS – KuLCS hangváz: K-L-S – K-L-N-CS – K-L-CS

KoMa – laKoMa – MóKa hangváz: K-M – l-K-M – M-K

KoMLó – oMLóK hangváz: K-M-L – M-L-K

KoMLó – HuMLe hangváz: K-M-L – H-M-L

KoMLó – LoMoK hangváz: K-M-L – L-M-K

KoMóD – DóMoK – MóDoK hangváz K-M-D – D-M-KM-D-K

KoMoR – RoMoK hangváz: K-M-R – R-M-K

KoMoR – KoRoM – MoRoG hangváz: K-M-R – K-R-M – M-R-G.

KoMoRNa – KaMaRaNő hangváz: K-M-R-N – K-M-R-N

KoMoRNa – KoMoLYNő – KoMoRNő hangváz: K-M-R-N – K-M-LY-N – K-M-R-N.

KoMóToS – MóDoSoK hangváz: K-M-T-S – M-D-S-K

KoMP – KaMPó – PoNK hangváz: K-M-P – K-M-P – P-N-K.

KoNC – CeNK hangváz: K-N-C – C-N-K

KoNDoR – RoNDáK. hangváz: K-N-D-R – R-N-D-K

KoNDoR – GöNDöR hangváz: K-N-D-R – G-N-D-R

KoNSZeRN – NYeRéSZNeK – NYeRéSNeK hangváz: K-N-SZ-R-N – NY-R-SZ-N-K – NY-R-S-N-K

KoNYHa – SZoKNYa hangváz: K-NY-H – SZ-K-NY

KoNYHa – aHNYáK – aHNYóK hangváz: K-NY-H – H-NY-K – H-NY-K

KoNYHa – HaTéKoNY – hangváz: K-NY-H – H-T-K-NY

KoNYHa – HáNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K

KoNYHa – HuNYiK hangváz: K-NY-H – H-NY-K

KoNYHa – KiHuNY – KáLYHa hangváz: K-NY-H – K-H-NY – K-LY-H.

KóBeRTa – BoRíTéK – BeTaKaR hangváz: K-B-R-T – B-R-T-K – B-T-K-R

KoPoRSó – KaPaRóS hangváz: K-P-R-S – K-P-R-S

KooPTáL – PaKTáL hangváz: K-P-T-L – P-K-T-L

KoRBáCS – KoBRa hangváz: K-R-B-CS – K-B-R

KoRBáCSoKKoBRaCSóK hangváz: K-R-B-CS-K – K-B-R-CS-K

KoRBáCSCSoRBáK hangváz: K-R-B-CS – CS-R-B-K

KoRC – KaRC hangváz: K-R-C – K-R-C

KoRCoS – CiRKáS hangváz: K-R-C-S – C-R-K-S.

KoRCSoLYa – RáCSuJoK hangváz: K-R-CS-LY – R-CS-J-K

KoRDé – éRDeK hangváz: K-R-D – R-D-K

KoRDiáLiS – SZiLáRDaK hangváz: K-R-D-L-S – SZ-L-R-D-K

KoRLáTKöRLeT – eLKeRíT hangváz: K-R-L-T – K-R-L-TL-K-R-T

KoRLáT – sKaRLáT hangváz: K-R-L-T – s-K-R-L-T

KoRMáNY – JáRMoK hangváz: K-R-M-NY – J-R-M-K

KoRoM – RoMoK hangváz: K-R-M – R-M-K

KoRoM – KoMoR hangváz: K-R-M – K-M-R

KoRoNa – RoKoNa hangváz: K-R-N – R-K-N

KoRoNa – NoRoK hangváz: K-R-N – N-R-K

KoRoNG – KeReNG hangváz: K-R-N-G – K-R-N-G

KoRPa – aPRóK hangváz: K-R-P – P-R-K

KoRPa – PoRKa hangváz: K-R-P – P-R-K

KoRSó – oRSóK hangváz: K-R-S – R-S-K

KoRSó – SöRöK hangváz: K-R-S – S-R-K

KoRSó – KoSáR hangváz: K-R-S – K-S-R.

KoRSó – KáRoS hangváz: K-R-S – K-R-S

KoS – SoK hangváz: K-S – S-K

KóSTáL – TaKSáL hangváz: K-S-T-LT-K-S-L

KóSTáL – KóSToL – SoKaLLT – TúL SoK hangváz: K-S-T-L – K-S-T-L – S-K-L-T – T-L-S-K

KóSToL – TúL SoK hangváz: K-S-T-L – T-L-S-K

KóSToL – GuSZTáL hangváz: K-S-T-L – G-SZ-T-L

KóSToL – DuSKáL hangváz: K-S-T-L – D-S-K-L

KoSZoRú – KöSZöRű hangváz: K-SZ-R – K-SZ-R

KoSZoRú – eRőSZaK – eRőSeK hangváz: K-SZ-R – R-SZ-K – R-S-K.

KoSZoRú – KéRéSZ hangváz: K-SZ-R – K-R-SZ

KoSZoRú – úRiSZoK hangváz: K-SZ-R – R-SZ-K

KoSZT – SZoKoTT hangváz: K-SZ-T – SZ-K-T

KoSZT – TeTSZiK hangváz: K-SZ-T – T-T-SZ-K

KoSZT – TeSZeK hangváz: K-SZ-T – T-SZ-K

KoSZTüM – SZoKTaM hangváz: K-SZ-T-M – SZ-K-T-M.

KoTLó – LaKoT – aLKoT hangváz: K-T-L – L-K-T – L-K-T

KoTLó – KöLT – TéKoL – TiKoT hangváz: K-T-L – K-L-T – T-K-L – T-K-T.

KoTRó – KoToRQuaTTuoR – QuaTRe – QuaTTRo – CuaTRo
hangváz: K-T-R – K-T-R – Q-T-R – Q-T-R – Q-T-R – C-T-R

KoTRoBáL – KeLTaiBéR hangváz: K-T-R-B-L – K-L-T-B-R

KoTRoBáL – BoToRKáL hangváz: K-T-R-B-L – B-T-R-K-L

KoTRoBáL – BoTRaKéL hangváz: K-T-R-B-L – B-T-R-K-L

KoTRoBáL – RaBoLTaK hangváz: K-T-R-B-L – R-B-L-T-K

KoTRoBáL – KeLTaiBéR hangváz: K-T-R-B-L – K-L-T-B-R

KoToL – szoKoTáL – TöKöL – KöLT hangváz: K-T-L – sz-K-T-L – T-K-L – K-L-T

KoToL – TáKoL – aLKoT hangváz: K-T-L – T-K-L – L-K-T

KoVáCS – VaSaK hangváz: K-V-CS – V-S-K

KoVáCS – CSáVóK – VaSKóh – VaCSKol hangváz: K-V-CS – CS-V-K – V-S-K-h – V-CS-K-l

KoVáSZVaSZoK – FéSZeK hangváz: K-V-SZ – V-SZ-K – F-SZ-K

KoVáSZ – SZoKVa hangváz: K-V-SZ – SZ-K-V

KoZMa – ZöMöK hangváz: K-Z-M – Z-M-K

KoZMáS – MoCSKoS hangváz: K-Z-M-S – M-CS-K-S

KoZMeTiKa – ZöMöKíTiK hangváz: K-Z-M-T-K – Z-M-K-T-K

KoZMoSZ – MoSZKoSZ hangváz: K-Z-M-SZ – M-SZ-K-SZ

KoZMoSZ – KuSZaMaSZ hangváz: K-Z-M-SZ – K-SZ-M-SZ

KoZSóK – KoSoK hangváz: K-ZS-K – K-S-K

KuBiK – BuKiK hangváz: K-B-K – B-K-K

KöCSöG – GöCSöK hangváz: K-CS-G – G-CS-K

KöDMöN – KeDMéN – KeDVéN hangváz: K-D-M-N – K-D-M-N – K-D-V-N

KöDMöN – MiNDéK hangváz: K-D-M-N – M-N-D-K

KöDMöN – KöD MöN hangváz: K-D-M-N – K-D-M-N

KöLCSöN – CSoNKoL hangváz: K-L-CS-N – CS-N-K-L

KöLCSöN – CSuKLóN hangváz: K-L-CS-N – CS-K-L-N

KöLDöK – KüLDöK hangváz: K-L-D-K – K-L-D-K

KöLDöK – KöDLiK – KüLDiK hangváz: K-L-D-K – K-D-L-K – K-L-D-K

KöLeS – LöKőS hangváz: K-L-S – L-K-S

KöLeS – KeLőS hangváz: K-L-S – K-L-S

KöLT – KiáLT hangváz: K-L-T – K-L-T

KöLT – KoTLó hangváz: K-L-T – K-T-L

KöLTTeLiK hangváz: K-L-T – T-L-K

KöLTő – TöKöL hangváz: K-L-T – T-K-L

KöLTő – KiöTöL – KiöTLő hangváz: K-L-T – K-T-L – K-T-L

KöLTő – öTöLöK hangváz: K-L-T – T-L-K

KöLTő – KoToL – KöLT hangváz: K-L-T – K-T-L – K-L-T

KöLTő – KiáLTó hangváz: K-L-T – K-L-T

KöLTő KeLTő hangváz: K-L-T – K-L-T

KöJöK – KuJaK hangváz: K-J-K – K-J-K

KöLöK – LöKöK – KöLLöK hangváz: K-L-K – L-K-K – K-L-K

KöMéNY – KeMéNY hangváz: K-M-NY – K-M-NY

KöMéNY – MeNYKő hangváz: K-M-NY – M-NY-K

KöMéNY – NYoMoKMoNYoK hangváz: K-M-NY – NY-M-K – M-NY-K

KöMéNY – KeMeNYce hangváz: K-M-NY – K-M-NY-c

KöNNY – KöNNYű hangváz: K-NNY – K-NNY

KöNYV – KüNYű – KüNNYű hangváz: K-NY-V – K-NY – K-NNY

KöNYV – NYűVöK hangváz: K-NY-V – NY-V-K

KöPöNYeG – GeNYóPöKő hangváz: K-P-NY-G – G-NY-P-K

KöPöNYeG – NaGYKéPű hangváz: K-P-NY-G – N-GY-K-P

KöPű – KöP hangváz: K-P – K-P

KöRöM – MeReK hangváz: K-R-M – M-R-K

KöRöM- ReMeK hangváz: K-R-MR-M-K

KöRTeéRTéK hangváz: K-R-T – R-T-K

KöRTöVe – TöVe KöR hangváz: K-R-T-V – T-V-K-R

KöSZöNeT – TaNáSZoK hangváz: K-SZ-N-T – T-N-SZ-K

KöSZöRű – KöRöZő hangváz: K-SZ-R – K-R-Z

KöTeGeL – KaTeGóRia – RéTeGeK – TeGeRéK
hangváz: K-T-G-L – K-T-G-R – R-T-G-K – T-G-R-K (l > r)

KöVeT – TeVőK hangváz: K-V-T – T-V-K

KöVeT – VéTeK hangváz: K-V-T – V-T-K

KRáTeR – KüRTő – KeReT hangváz: K-R-T-R – K-R-T – K-R-T

KRáTeR – KiTöR hangváz: K-R-T-R – K-T-R

KRéM – DeRMa hangváz: K-R-M – D-R-M

KRéM – KöRéM hangváz: K-R-M – K-R-M

KéReM – MéReK hangváz: K-R-M – M-R-K

KRiSTáLYoS – KRüSZTaLLoSZ hangváz: K-R-S-T-LY-S – K-R-SZ-T-L-SZ

KRiSTáLY – KeReSTéLY hangváz: K-R-S-T-LY – K-R-S-T-LY

KRiSTáLY – ReKeSTéLY hangváz: K-R-S-T-LY – R-K-S-T-LY

KRiTiKa – KiTaKaR – KiRaKaT hangváz: K-R-T-K – K-T-K-RK-R-K-T.

KRiTiKa – KaRaKTeR hangváz: K-R-T-K – K-R-K-T-R

KRiTiKa – RiTKíTó hangváz: K-R-T-K – R-T-K-T

KRíZiS – iSZKiRi hangváz: K-R-Z-S – SZ-K-R

KRóNiKa – KoRNYiKa hangváz: K-R-N-K – K-R-NY-K

KRóNiKáK – KiNYeRiK hangváz: K-R-N-K-K – K-NY-R-K

KRóNiKa – KoRoNáK – KoRoKoN hangváz: K-R-N-K – K-R-N-K – K-R-K-N

KRóNiKa – RoKoNoK – KöRöKöN hangváz: K-R-N-K – R-K-N-K – K-R-K-N

KuCSMa – MaKaCS hangváz: K-CS-M – M-K-CS

KuDaRC – CuDaRoK hangváz: K-D-R-C – C-D-R-K

KuFáR – FuKaR hangváz: K-F-R – F-K-R.

KuJoN – JuKoN hangváz: K-J-N – J-K-N

KuKoRiCa – KóRiCálóK hangváz: K-K-R-C – K-R-C-l-K

KuKoRiCa – CuKoR hangváz: K-K-R-C – C-K-R

KuKoRiCa – CiRoK hangváz: K-K-R-C – C-R-K

KuKTa – szoKTaT – oKTaT – KuTaT hangváz: K-K-T – sz-K-T-T – K-T-T – K-T-T

KuLaCS – CSaLóKa hangváz: K-L-CSCS-L-K

KuLaCS – LuKaCS hangváz: K-L-CSL-K-CS

KuLCS – KaLáCS – KuLaCS hangváz: K-L-CS – K-L-CS – K-L-CS

KuLCS – CSeLeK – KiLinCS hangváz: K-L-CS – CS-L-K – K-L-n-CS

KuLCS – CSüLöK hangváz: K-L-CS – CS-L-K

KóCS – CSuK hangváz: K-CS – CS-K

KuLLaNCS – CSeLLeNG hangváz: K-LL-N-CS – CS-LL-N-G

KuLTúRáL – RúT LuK – TúLKúRáL hangváz: K-L-T-R-L – R-T-L-K – T-L-K-R-L

KuLTuSZ – KüLDíSZ hangváz: K-L-T-SZ – K-L-D-SZ

KuKoRiCa – CiRoK hangváz: K-K-R-C – C-R-K

KuNYHóHuNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K

KuNYHó – HáNYoK hangváz: K-NY-H – H-NY-K

KuNYHó – KoNYHa hangváz: K-NY-H – K-NY-H

KuPLeRáJ – KöP Le RáJa hangváz: K-P-L-R-J – K-P-L-R-J

KuPLeRáJ – KéJRe LéP hangváz: K-P-L-R-J – K-J-R-L-P

KuRBLi – KaRBóL hangváz: K-R-B-L – K-R-B-L

KuRBLi – KöR BiLL – KöRBeLi hangváz: K-R-B-L – K-R-B-L – K-R-B-L

KúRia – úRiLaK hangváz: K-R – R-L-K

KuRTa – KöRT hangváz: K-R-T – K-R-T

KuRTa – KoRDa – TaKaR hangváz: K-R-T – K-R-D – T-K-R

KuRuC – CuRuK – ZuRüCK hangváz: K-R-C – C-R-K – Z-R-CK

KuRVa – KaVaR – VaKaR hangváz: K-R-V – K-V-R – V-K-R

KuRVa – áRVáK hangváz: K-R-V – R-V-K

KuRVa – KuRaFi hangváz: K-R-V – K-R-F

KuTáCS – CSaTáK hangváz: K-T-CS – CS-T-K

KuVaSZ – KoVáSZ hangváz: K-V-SZ – K-V-SZ

KuVaSZ – SZaVuK hangváz: K-V-SZ – SZ-V-K

KuVaSZ – VaSZoK hangváz: K-V-SZ – V-SZ-K.

KüRTTüRK – üKRöT hangváz: K-R-T – T-R-K – K-R-T

KüSZöB – Bő SZűK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K

KüSZöB – SZíKBa hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B.

KüSZöB – KiSZaB hangváz: K-SZ-B – K-SZ-B.

KüSZöB – eSZKáBa hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B

KüSZöB – BőSZeK hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K

KüSZöB – BüSZKe hangváz: K-SZ-B – B-SZ-K

KüSZöB – SZoBáK hangváz: K-SZ-B – SZ-B-K

KüSZöB – SZüKeBB hangváz: K-SZ-B – SZ-K-B              / 688

L

LáB – BáL hangváz: L.B – B.L

LaBDa – DeBLe hangváz: L-B-D – D-B-L

LaBDa – DeBeLa hangváz: L-B-D – D-B-L

LaBDa – DoBáL hangváz: L-B-D – D-B-L

LaBDa – LáBaD hangváz: L-B-D – L-B-D

LaBiLiS – LiBiLóS hangváz: L-B-L-S – L-B-L-S

LaBiRiNG – BaRaNGoL hangváz: L-B-R-N-G – B-R-N-G-L

LaBiRiNG – BaRLaNG hangváz: L-B-R-N-G – B-R-L-N-G

LaBoRaTóRLáB-aRaTóRa hangváz: L-B-R-T-R – L-B-R-T-R

LáDa – DaLa hangváz: L-D – D-L

LaDiK – DiKáL hangváz: L-D-K – D-K-L

LaDiK – KeDüL hangváz: L-D-K – K-D-L

LaGúNa – haNGoLóGoNdoLa hangváz: L-G-N – h-N-G-LG-N-d-L

LaGúNa – uNaLGó hangváz: L-G-N – N-L-G

LaGúNa – LeNGő hangváz: L-G-N – L-N-G

LaJCSúR – RaJCSúJ hangváz: L-J-CS-R – R-J-CS-J.

LaJBi – JeLBe hangváz: L-J-B – J-L-B

LaJBI – BuJKa hangváz: L-J-B – B-J-K

LaJHáR – HoLJáR hangváz: L-J-H-R – H-L-J-R

LaJHáR – HaJoL Rá hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

LaJHáR – RáHaJoL hangváz: L-J-H-R – R-H-J-L

LaJHáR – HaJLáR hangváz: L-J-H-R – H-J-L-R

LaJToRáN áLL – TáJ oRJáN LáT hangváz: L-J-T-R-J-LL – T-J-R-J-N-L-T

LaKaT – LaKoT hangváz: L-K-T – L-K-T

LaKaT – LöKeT hangváz: L-K-T – L-K-T

LaKaT – TáKoL hangváz: L-K-T – T-K-L

LaKaT – aLKoT hangváz: L-K-T – L-K-T

LaKaT – KeLeT hangváz: L-K-T – K-L-T

LaKoDaLoM – LöKeDeLeM hangváz: L-K-D-L-ML-K-D-L-M

LaKoDaLoM – MuLaTóKKaL hangváz: L-K-D-L-M – M-L-T-K-L

LaKoDaLoMKéL a DaLoM hangváz: L-K-D-L-M – K-L-D-L-M

LaKoDaLoM – SoKaDaLoM hangváz: L-K-D-L-MS-K-D-L-M

LaKoLLóS – LuCuLLuS hangváz: L-K-L-S – L-C-L-S

LaKoLLáS – SoKaLLáS hangváz: L-K-L-S – S-K-L-S

LaKoLLáSKaKáLáS hangváz: L-K-L-S – K-K-L-S

LaMeNTáL – LáM TaLáN hangváz: L-M-N-T-L – L-M-T-L-N

LaMeNTáL – NeM TaLáL hangváz: L-M-N-T-L – N-M-T-L-L

LaMPaSZ – PaSZoMáL hangváz: L-M-P-SZP-SZ-M-L

LáNC – CSiLLaN hangváz: L-N-C – CS-L-N

LáNCSa – CSaLáN hangváz: L-N-CS – CS-L-N

LáNG – GáLáN hangváz: L-N-G – G-L-N

LáNG NYúLáNK hangváz: L-N-G – NY-L-N-K

LáNG NYaLáNK hangváz: L-N-G – NY-L-N-K

LaNGuSZTa – GuSZTáLoM hangváz: L-N-G-SZ-T – G-SZ-T-L-M

LaNKa – KaNáL hangváz: L-N-K – K-N-L

LaNKa – KíNáL hangváz: L-N-K – K-N-L

LaNKa – NáKoL hangváz: L-N-K – N-K-L

LaNKaD – KaLaND hangváz: L-N-K-D – K-L-N-D

LaNKaD – DaNKoL hangváz: L-N-K-D – D-N-K-L

LáNYoS – JáNYoS – NYáJaS hangváz: L-NY-S – J-NY-S – NY-J-S

LáP – PáLLó hangváz L-P – P-L

LaPáT – LaPoT hangváz: L-P-T – L-P-T

LaPáT – TáLLaP hangváz: L-P-T – T-L-L-P

LaPáT – TáPoL – PóToL hangváz: L-P-T – T-P-L – P-T-L

LaPáT – áTLoP – LoP áT hangváz: L-P-T – T-L-P – L-P-T

LaPáT – TaLaP hangváz: L-P-T – T-L-P

LaPáT – LoPaTa hangváz: L-P-T – L-P-T

LaPoN – PlaN hangváz: L-P-N – P-L-N

LáRMa – RoMoL – RoMLó hangváz: L-R-M – R-M-L – R-M-L

LáRMa – MaLőR – RéMüL hangváz: L-R-M – M-L-R – R-M-L

LáRMa – MaLáRia hangváz: L-R-M – M-L-R

LáRMa – ReMéL – RáMoL hangváz: L-R-M – R-M-L – R-M-L

LáRVa – áRVuL hangváz: L-R-V – R-V-L

LáRVa – VaLóRa hangváz: L-R-V – V-L-R

LaSKa – KaLLóZ – KaLLáS hangváz: L-S-K – K-L-Z – K-L-S

LaSKa – gaLuSKaKaLáCS hangváz: L-S-K – g-L-S-K – K-L-CS

LaToL – ToLaT – TaLáL hangváz: L-T-L – T-L-T – T-L-L

LaTiN – iTaLoN – iTaLiáN hangváz: L-T-N – T-L-N – T-L-N

LaToR TaRoL hangváz: L-T-R – T-R-L

LaToR – koRLáT – ToRLó hangváz: L-T-R – k-R-L-T – T-R-L

LaToR ToRoL – biToRoL hangváz: L-T-R – T-R-L – b-T-R-L

LaToRTáRoL hangváz: L-T-R – T-R-L

LaToRToRoL hangváz: L-T-R – T-R-L

LáVa – VuLVa – LeVe hangváz: L-V – V-L-V – L-V

LáVa – LeVe – heVüL hangváz: L-V – L-V – h-V-L

LáVa – oLVad – aLVad hangváz: L-V – L-V-d – L-V-d

LaVóR – RóVaL hangváz: L-V-R – R-V-L

LaVóR – VaLóRa – FoLóRa hangváz: L-V-R – V-L-R – F-L-R

LaVóR – RóVaL – VáLuRa hangváz: L-V-R – R-V-L – V-L-R

LaZa – ZaLa hangváz: L-Z- – Z-L

LeáNY – LeGéNY hangváz: L-NY – L-G-NY.

LeBeG – LiBeG – LoBoG – BiLLeG hangváz: L-B-G – L-B-G – L-B-G – B-L-G

LéC – CéL hangváz: L-C – C-L

LeCKe – LeKCe hangváz: L-C-K – L-K-C.

LeKCe – LeCKe – CéLoK hangváz: L-K-C – L-C-K – C-L-K

LeDéR – RóDaL hangváz: L-D-R – R-D-L

LeDéR – DoRoL – DoLoR hangváz: L-D-R – D-R-L – D-L-R

LéDi – iDeáL hangváz: L-D – D-L

LeFeKVe – KeFéLVe hangváz: L-F-K-V – K-F-L-V

LeGáL – LeGeL hangváz: L-G-L – L-G-L

LeGeL – eLeGeL hangváz: L-G-L – L-G-L

LeGeNDa – LeGéND hangváz: L-G-N-D – L-G-N-D

LeGeNDa – aGeNDáL – GaLeND hangváz: L-G-N-D – G-N-D-L – G-L-N-D

LeGeNDa – minDiGLeN – aDDiGLeN hangváz: L-G-N-D – m-n-D-G-L-N – D-G-L-N

LeGéNY – GáLáNs – eLeGáNs hangváz: L-G-NY – G-L-N-s – L-G-N-s

LeGéNY – NYeGLe hangváz: L-G-NYNY-G-L

LeGéN – LeGYeN – eLéGeN hangváz: L-G-N – L-GY-N – L-G-N

LeGéNY – LéNYeG hangváz: L-G-NY – L-NY-G

LeGéNY – NYűGöL – GáNYoL hangváz: L-G-NY – NY-G-L G-NY-L.

LeGéNY – iGéNYLi hangváz: L-G-NY – G-NY-L.

LeGéNY – GúNYoL hangváz: L-G-NY – G-NY-L.

LeGéNY – GúNYáL – NYuGoL hangváz: L-G-NY – G-NY-L – NY-G-L.

LeGéNY – iGéNYeL hangváz: L-G-NY – G-NY-L

LeGiTiM – MiT íGéR hangváz: L-G-T-M – M-T-G-R

LeHeT – TeHeR – TeHeT hangváz: L-H-T – T-H-R – T-H-T

LeKVáR – VáRLaK hangváz: L-K-V-R – V-R-L-K

LeKVáR – LeKaVaRLeVaKaR hangváz: L-K-V-R – L-K-V-RL-V-K-R

LeKVáR – eLRaKVa hangváz: L-K-V-R – L-R-K-V

LeL – TaLáL – LeLeT hangváz: L-L – T-L-L – L-L-T

LéLeK – LeLéK hangváz: L-L-K – K-L-K

LéLeK – KeLeK hangváz: L-L-K – K-L-K

LeMeZMeZeL hangváz: L-M-Z – M-Z-L

LeNCSe – CSeNCSeL – LiNCS hangváz: L-N-CSCS-N-CS-LL-N-CS.

LeNCSe – CSeLeN – CSaLáN hangváz: L-N-CSCS-L-N – CS-L-N

LéPéSLaPoS – aLaPoS hangváz: L-P-SL-P-S L-P-S

LePKe – KeLeP hangváz: L-P-KK-L-P

LePKe – PiLLoG hangváz: L-P-K – P-L-G

LeSZ – SZéL hangváz: L-SZ – SZ-L

LéToRJáN – LéT oRJáN hangváz: L-T-R-J-N – L-T-R-J-N

LeVéL – LeVáLó – eLVáLó hangváz: L-V-L – L-V-L – L-V-L

LeViNDuLa – aLuDNiVeLe hangváz: L-V-N-D-L – L-D-N-V-L

LeVeNDuLa – iNDuLa VeLe hangváz: L-V-N-D-L – N-D-L-V-L

LeVeNDuLa – íVeLőDNéL hangváz: L-V-N-D-L – V-L-D-N-L

LeVeNDuLa – íVeLeND hangváz: L-V-N-D-L – V-L-N-D

LeVeNDuLa – NőVeL aLUDó hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-L-D

LeVeNDuLa – NőVeLeNDi hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-N-D

LeVeNDuLa – LeNDüLőVé hangváz: L-V-N-D-L – L-N-D-L-V

LeVeNDuLa – NiVeLáLoD hangváz: L-V-N-D-L – N-V-L-L-D

LeVeNDuLa – ViNDeLáL – ViNDiKáL hangváz: L-V-N-D-L – V-N-D-L-L – V-N-D-K-L

LeVeNDuLa – VeLe iNDuLa hangváz: L-V-N-D-L – V-L-N-D-L

LeVeNDuLa – DúLa LéVéN hangváz: L-V-N-D-L – D-L-L-V-N

LeVeNDuLa – FeLiNduLa hangváz: L-V-N-D-L – F-L-N-D-L

LeVeNDuLa – LeVéN DúLa hangváz: L-V-N-D-L – L-V-N-D-L

LeVeN NiVeL – VoNaL hangváz: L-V-N – N-V-L – V-N-L

LeVeNTe – LeVe VeNTe hangváz: L-V-N-T – L-V-V-N-T

LeVeNTe – LoVoNTe hangváz: L-V-N-T – L-V-N-T

LeVeNTe – JuVeNTe hangváz: L-V-N-T – J-V-N-T

LeKSZiKa – SZóKéSZLet hangváz: L-K-SZ-K – SZ-K-SZ-L-t

LeKSZiKoN – eNSZiKLopedia hangváz: L-K-SZ-K-N – N-SZ-K-L-p-d

LeKSZiKoN – SZiKLáKoN hangváz: L-K-SZ-K-N – SZ-K-L-K-N

LeKSZiKoN – KLaSSZiKáN hangváz: L-K-SZ-K-N – K-L-SZ-K-N

LeZSeR – ZSeLLéR hangváz: L-ZS-R – ZS-L-R

LeZSeR – ZSaRoL hangváz: L-ZS-R – ZS-R-L

LeZSeR – ZSuRLó hangváz: L-ZS-R – ZS-R-L

LiBeRáLT – aBeRRáLT hangváz: L-B-R-L-T – B-R-L-T

LíCeuM – CéLoM – Mi CéL hangváz: L-C-M – C-L-M – M-C-L

LiFT – LeFuT – FeLFuT hangváz: L-F-T – L-F-T – F-L-F-T

LiGeT – TáGuL hangváz: L-G-T – T-G-L

LiGeT – GáToL hangváz: L-G-T – G-T-L

LiMBuSZ – SZuBLiMZaBLáM hangváz: L-M-B-SZ – SZ-B-L-M – Z-B-L-M

LiSZT – SZiTáL hangváz: L-SZ-T – SZ-T-L

LiVáDa – ViLáGa hangváz: L-V-D – V-L-G

LóDiNG – LőDöNG hangváz: L-D-N-G – L-D-N-G

LóG – GóL hangváz: L-G – G-L

LoGoSZSZóLoG hangváz: L-G-SZ – SZ-L-G

LoGoSZ – SZoLGa hangváz: L-G-SZ – SZ-L-G

LoGoSZGóLoSZ hangváz: L-G-SZ – G-L-SZ

LoKáL – KaLLó hangváz: L-K-L – K-L-L

LoMBiK – MoBiLoK hangváz: L-M-B-K – M-B-L-K

LoMBiK – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – B-M-L-K

LoMBiK – KiBoMoL hangváz: L-M-B-K – K-B-M-L

LoMBiK – MoBiLoK hangváz: L-M-B-K – M-B-L-K

LoMBiK – LoMoKBa – BoMLiK hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B – B-M-L-K

LoMBiK – eLeMeiKBe hangváz: L-M-B-K – L-M-K-B

LoMHa – HaLoM – MáLHa – HaMaL hangváz: L-M-H – H-L-M– M-L-H – H-M-L

LoPVaL – VoLPe – LaPuLVaL hangváz: L-P-V-L – V-L-P – L-P-L-V-L

LőCS – CSáLé hangváz: L-CS – CS-L

LuCeRNa – NaCeRLu hangváz: L-C-R-N – N-C-R-L

LuSZeRNa – NaSZeRű Lú hangváz: L-SZ-R-N N-SZ-R-L

LúD – DúL hangváz: L-D – D-L

LuMBáGó – LoMBáGYa hangváz: L-M-B-G – L-M-B-GY

LuMBáGó – áGYaMBóL hangváz: L-M-B-G – GY-M-B-L

LuSTa – ReST hangváz: L-S-T – R-S-T

LuSTa – LiSTa hangváz: L-S-T – L-S-T                                            /174

M

MaCeRáL – LáRMáZ hangváz: M-C-R-L – L-R-M-Z

MaCeRa – CeReMa hangváz: M-C-R – C-R-M

MaKeR – ReMeK – KéReM hangváz: M-K-R – R-M-K – K-R-M

MaKeR – MeReK hangváz: M-K-R – M-R-K

MaCSKa – MaCSiKa hangváz: M-CS-K – M-CS-K

MaDáM – DáMáM hangváz: M-D-MD-M-M

MaDáR – eRDőM hangváz: M-D-R – R-D-M

MaDoNNa – DáMaDoNNa hangváz: M-D-NN – D-M-D-NN

MaDZaG – GaZDáM hangváz: M-D-Z-G – G-Z-D-M

MaDZaG – DuZMoG hangváz: M-D-Z-G – D-Z-M-G

MaDZaG – MaGZóD hangváz: M-D-Z-G – M-G-Z-D

MaFiLia – FaMíLia hangváz: M-F-L – F-M-L

MaGaZiN – MaGSZíN – MeGNéZ hangváz: M-G-Z-N – M-G-SZ-N – M-G-N-Z

MaGiSZTeR – MaGiSZToSZ – MaGaSZToS hangváz: M-G-SZ-T-R – M-G-SZ-T-SZ – M-G-SZ-T-S

MáGLYa – GóLYáM hangváz: M-G-LY – G-LY-M

MáGLYa – áGaLY hangváz: M-G-LY – G-LY.

MáGLYa – GaLLY aLoM hangváz: M-G-LY – G-LY-L-M

MaGMa – MaGVa hangváz: M-G-M – M-G-V

MáGNáS – MéNaSáG hangváz: M-G-N-S – M-N-S-G

MáGNáT – TáMoGNi hangváz: M-G-N-T – T-M-G-N

MáGNeS – eNGedelMeS hangváz: M-G-N-S – N-G-d-l-M-S

MaGYaR – GyaRMat – GYaRMol hangváz: M-GY-R – GY-R-M-t – GY-R-M-l

MeGYeR – GYeRMeK hangváz: M-GY-R – GY-R-MK

MaGYaRáZ – MaGYaRáN hangváz: M-GY-R-Z – M-GY-R-N

MaGYaRáZ – ZáRaGYaM hangváz: M-GY-R-Z – Z-R-GY-M

MaGYaRáZ – RaMaGYoZ – GYoMRoZ hangváz: M-GY-R-Z – R-M-GY-Z – GY-M-R-Z

MáK – KaM hangváz: M-K – K-M

MaKaCS – CSöKöNY hangváz: M-K-CS – CS-K-NY

MaKK – KaM hangváz: M-K – K-M

MaKuLa – LaKoMa – MáKáLó hangváz: M-K-L – L-K-M – M-K-L

MaKuLa – aLaKoM hangváz: M-K-L – L-K-M

MaKuLa – LuKaM hangváz: M-K-L – L-K-M

MaKuLa – LaKoM hangváz: M-K-L – L-K-M

MaLaSZT – TiSZTeLeM hangváz: M-L-SZ-T – T-SZ-T-L-M

MaLaSZT – SZaLaSZToM hangváz: M-L-SZ-T – SZ-L-SZ-T-M

MaLaSZT – SZáLLTaM hangváz: M-L-SZ-T – SZ-L-T-M

MaLaSZT – MáLLaSZTó hangváz: M-L-SZ-T – M-L-SZ-T

MaLáTa – TáLaM hangváz: M-L-T – T-L-M

MaLáTa – LéTeM hangváz: M-L-T – L-T-M

MáLé – MáLLó – oMLó hangváz: M-L – M-L – M-L

MáLHa – HaLoM hangváz: M-L-H – H-L-M

MáLHa – HaMáL – HaMeL hangváz: M-L-H – H-M-L – H-M-L

MáLHa – HáMMaL hangváz: M-L-H – H-M-L

MáLHa – LoMHa hangváz: M-L-H – L-M-H

MáLHa – MáHoL hangváz: M-L-H – M-H-L

MáLNaMaLiNa hangváz: M-L-N – M-L-N

MáLNa – MeLoN hangváz: MLN – MLN

MáLNa – NYáMoL hangváz: M-L-N – NY-M-L

MaLoM – MáLLaSZT – oMLaSZT hangváz: M-L-M – M-L-SZ-T – M-L-SZ-T

MaLoM – éLeLMeM hangváz: M-L-M – L-L-M-M

MaLoM – MáLéM hangváz: M-L-M – M-L-M

MaLoM – áLMoM hangváz: M-L-M – L-M-M

MaLTeR – TeRMeL hangváz: M-L-T-R – T-R-M-L

MaLTeR – TeRMáL hangváz: M-L-T-R – T-R-M-L

MaLTeR – LáRMáT hangváz: M-L-T-R – L-R-M-T

MaLTeR – RoMLóT hangváz: M-L-T-R – R-M-L-T

MaMaLiGa – MaMa aLiG hangváz: M-M-L-G – M-M-L-G

MaMLaSZ – MáLéSZáJú hangváz: M-M-L-SZ – ML-SZ-J

MaMLaSZ – SZaLMáM hangváz: M-M-L-SZ – SZ-L-M-M

MáMoR – áMoRoM hangváz: M-M-R – M-R-M

MaNaSSe – MeNeSSeNeMeSSe – eSSeNeM hangváz: M-N-S – M-N-S – N-M-S – S-N-M

MaNCS – CSiNoM hangváz: M-N-CS – CS-N-M

MaNDaRiN – NiR aDNáM hangváz: M-N-D-R-N – N-R-D-N-M

MaNDoLiN – NiLó MoNDó hangváz: M-N-D-L-N – N-L-M-N-D

MaNDRa – aNDRáM hangváz: M-N-D-R – N-D-R-M

MaNDRa – MiNDRa hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R

MoNDRa – MaNDRa hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R

MANDRa – MuNDéR hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R

MANDRa – DeRMáN hangváz: M-N-D-R – D-R-M-N

MaNDRa – MiNDRe hangváz: M-N-D-R – M-N-D-R.

MaNDuLa – aLuDNáM hangváz: M-N-D-L – L-D-N-M

MaNDuLa – NeM DúLó hangváz: M-N-D-L – N-M-D-L

MaNDuLa – aNDaLoM hangváz: M-N-D-L – N-D-L-M

MaNDuLa – DoMoLaN hangváz: M-N-D-L – D-M-L-N

MaNDuLa – LeNDüLőM hangváz: M-N-D-L – L-N-D-L-M.

MaNDuLa – DaLLaMáN hangváz: M-N-D-L – D-L-M-N

MaNDuLa – LeNDüLőM hangváz: M-N-D-L – L-N-D-L-M.

MaNDuLa – MáLLaDNa hangváz: M-N-D-L – M-L-D-N.

MaNDuLa – aLMoND – MaNDeLN – aMaNDeLeN hangváz: M-N-D-L – L-M-N-D – M-N-D-L-N – M-N-D-L-N.

MaNDuLa – MeNDLeR – MaNDLeR – MöNDLeR
hangváz: M-N-D-L – M-N-D-L-RM-N-D-L-R M-N-D-L-R

MáNGa – GaMaN hangváz: M-N-G – G-M-N

MáNGa – MaNGa hangváz: M-N-G – M-N-G

MáNGa – MaNGó hangváz: M-N-G – M-N-G

MáNGoRLó – GuRuLMáN hangváz: M-N-G-R-L – G-R-L-M-N

MáNGoRLó – RöGLeNYoMó hangváz: M-N-G-R-L – R-G-L-NY-M

MáNGoRLó – HeNGeRLő hangváz: M-N-G-R-L – H-N-G-R-L

MáNGoRoL – GuRuLNYoM hangváz: M-N-G-R-L – G-R-L-NY-M

MaNKó – BuNKó hangváz: M-N-K – B-N-K

MaNNa eNNéM Ma – NYaM Ma hangváz: M-N-N – N-M-M – NY-M-M

MaRaD – DaRaMDăRâMă hangváz: M-R-D – D-R-M – D-R-M

MaRaD – DeRMa hangváz: M-R-D – D-R-M

MaRaD – RáMáD hangváz: M-R-D – R-M-D

MaRéK – MéReK hangváz: M-R-K – M-R-K

MaRéK – KéReM hangváz: M-R-K – K-R-M

MaRéK – MeReK hangváz: M-R-K – M-R-K

MaRéK – ReMeK hangváz: M-R-K – R-M-K

MaRéK – RíMeK hangváz: M-R-K – R-M-K

MaRéK – KöRöM hangváz: M-R-K – K-R-M

MaRGó – MoRGó hangváz: M-R-G – M-R-G

MaRHa – HaMaR hangváz: M-R-H – H-M-R

MaRHa – HáRoM hangváz: M-R-H – H-R-M

MaRHa – RoHaM hangváz: M-R-H – R-H-M

MaRHa – HáMoR hangváz: M-R-H – H-M-R

MaRHa – HíMRe – HáReM hangváz: M-R-H – H-M-R – H-R-M

MáRKa – MaRKa hangváz: M-R-K – M-R-K

MáRKa – KaMaRa – RaKoM hangváz: M-R-K – K-M-R – R-K-M

MáRKa – MaRKa – MaRéK hangváz: M-R-K – M-R-K – M-R-K

MáRKa – MeReK – MaRoK – ReMeK hangváz: M-R-K – M-R-K – M-R-K – R-M-K

MaRS – MaRóS hangváz: M-R-S – M-R-S.

MáRT – MeRíT – MéRT hangváz: M-R-T – M-R-T – M-R-T

MáRTíR – KiRTáM hangváz: M-R-T-R – K-R-T-M

MáRVáNYNYeReVéM hangváz: M-R-V-NY – NY-R-V-M

MaSiNa – iNaSoM hangváz: M-S-N – N-S-M

MaSKaRa – KaMáSRa – KaMáSLi hangváz: M-S-K-R – K-M-S-R – K-M-S-L

MaSZK – KaMaSZ hangváz: M-SZ-K – K-M-SZ

MáSZó – MauS – MouSe hangváz: M-SZ – M-S – M-S

MaSSZa – SZuMMa hangváz: M-SZ-SZ – SZ-M-M.

MaSSZa – SZeMMi hangváz: M-SZ SZ-M

MaTaDoR – TáMaDoR hangváz: M-T-D-R – T-M-D-R

MaTaDoR – RúDaMaT hangváz: M-T-D-R – R-D-M-T

MaTeK – KaMaT hangváz: M-T-K – K-M-T

MaTeMaTiKa – KaMaTeTiKa hangváz: M-T-M-T-K – K-M-T-T-K

MáTKa – KaMaT hangváz: M-T-K – K-M-T

MáTKa – TáMoK hangváz: M-T-K – T-M-K

MáTKa – KaTáM hangváz: M-T-K – K-T-M

MaTRiNG – RiNGTaM hangváz: M-T-R-N-G – R-N-G-T-M

MaTRiNG – RiNGTaM hangváz: M-T-R-N-G – R-N-G-T-M

MaTRóNa – TRóNoM hangváz: M-T-R-N – T-R-N-M

MaTRóZ – RáZTaM hangváz: M-T-R-Z – R-Z-T-M

MaTRóZ – MáRTóZó hangváz: M-T-R-Z – M-R-T-Z

MaTRóZ – SZóRTaM hangváz: M-T-R-Z SZ-R-T-M

MaTRóZ – SZáRíTáM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M

MaTRóZ – SZeReTeM – SZaRTaM hangváz: M-T-R-Z – SZ-R-T-M – SZ-R-T-M

MaZSoLa – ZSeMLe hangváz: M-ZS-L – ZS-M-L

MaZSoLa – MaLoZSa – ZSáMoLY hangváz: M-ZS-L – M-L-ZS – ZS-M-LY

MeDeNCKe – MiNDeNKi hangváz: M-D-N-C-K – M-N-D-N-K

MeDeNCe – CeMeNDe hangváz: M-D-N-C – C-M-N-D

MeDeNCe – DeMeNCia hangváz: M-D-N-C – D-M-N-C

MeDeR – eRDőM hangváz: M-D-R – R-D-M

MeDeR – DeRMe hangváz: M-D-R – D-R-M

MeDeR – MeReD hangváz: M-D-R – M-R-D

MeDáL – DaMiL hangváz: M-D-L – D-M-L

MeDVe – oDVaM hangváz: M-D-L – D-V-M

MeGiDDó – MeGiDD hangváz: M-G-DD – M-G-DD

MeLeG – KeLLeM hangváz: M-L-G – K-L-M

MeLeG – MeLLeK hangváz: M-L-G – M-L-K

MeLLeK – KeLLeM hangváz: M-L-L-K – K-L-L-M

MeLóDia – DaLLaM hangváz: M-L-D – D-L-M

MéLTó – éLeTeM – TöLTéM hangváz: M-L-T – L-T-M – T-L-T-M

MeNTáLiSéRTeLMeS hangváz: M-N-T-L-SR-T-L-M-S

MeNTáL – iNTeLeM hangváz: M-N-T-L – N-T-L-M

MeNY – MoNY – NYoM hangváz: M-NY – M-NY – NY-M

MéReT – TöMöR hangváz: M-R-T – T-M-R

MéReT – MeRíT hangváz: M-R-T – M-R-T

MéReG – RöGMén hangváz: M-R-G – R-G-M-n

MéReG – ReMeG hangváz: M-R-G – R-M-G

MeReNGő – ReMeGNi hangváz: M-R-N-G – R-M-G-N

MéRGeS – MoRGóS hangváz: M-R-G-S – M-R-G-S

MeRKaNTiL – MéR KaNTáL hangváz: M-R-K-N-T-L – M-R-K-N-T-L

MeSe – eSeM hangváz: M-S – S-M

MeSSiáS – SeMMiSSé hangváz: M-S-S – S-M-S

MeSTeR iSMeReT hangváz: M-S-T-R – S-M-R-T

MeSTeR TeReMTéS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-T-S

MeSTeR – TeRMéS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-S

MeSTeR – éRTelMeS hangváz: M-S-T-R – R-T-l-M-S

MeSTeR – MegéRTéS hangváz: M-S-T-R – M-g-R-T-S

MeSTeRi – TeRMéS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-S

MeSTeR – MéReTeS hangváz: M-S-T-R – M-R-T-S

MeSTeRi – TeReM iS hangváz: M-S-T-R – T-R-M-S

MeSTeR – SéRTeM hangváz: M-S-T-R – S-R-T-M

MéSZáRoS – SZeRSZáMoS hangváz: M-SZ-R-S – SZ-R-SZ-M-S

MéSZáR – SZáRMa hangváz: M-SZ-R – SZ-R-M

MeTSZáRoS – SZéTMaRóS hangváz: M-T-SZ-R-S – SZ-TM-R-S

MeSZTiKMeTSZiK hangváz: M-SZ-T-K – M-T-SZ-K

MeTSZeK – MeSZTeK hangváz: M-T-SZ-K – M-SZ-T-K

MéTeR – MéReT hangváz: M-T-R – M-R-T

MéTeR – TeRMeT – TeReM – TeRMő hangváz: M-T-R – T-R-M-T – T-R-M – T-R-M

MéTeReS – MéReTeS hangváz: M-T-R-S – M-R-T-S

MéZ – ZöMe – MeZő – MeZe hangváz: M-Z – Z-M – M-Z – M-Z

MéZeT – ZaMaT hangváz: M-Z-T – Z-M-T

MéZGa – MoZGó hangváz: M-Z-GM-Z-G

MéZGa – GeZeMice hangváz: M-Z-G – G-Z-M-c

MeZő – MeZe – ZöMe – MéZe hangváz: M-Z – M-Z – Z-M – M-Z

MeZő – ZiMa hangváz: M-Z – Z-M

MiNeRVa – MaNRoVó hangváz: M-N-R-V – M-N-R-V.

MiRiGY – GYüReM hangváz: M-R-GY – GY-R-M

MiRiGY – RüGYeM hangváz: M-R-GY – R-GY-M

MiSZLiK – FoSZLiK hangváz: M-SZ-L-K – F-SZ-L-K

MiSSZió – MeSSZi hangváz: M-SSZ – M-SSZ

MiSZTiKa – MuSZTiKa hangváz: M-SZ-T-K – M-SZ-T-K

MoCSáR – CSöMöR hangváz: M-CS-R – CS-M-R

MoCSáR – CSeMeR hangváz: M-CS-R – CS-M-R

MoCSáR – RaMoCSa hangváz: M-CS-R – R-M-CS

MoCSoK – CSoMóK hangváz: M-CS-K – CS-M-K

MoDeRN – MóDReND hangváz: M-D-R-N – M-D-R-N-D

MoDeRN – MeDeReN hangváz: M-D-R-N – M-D-R-N

MoGoRVa – MoRoGVa hangváz: M-G-R-V – M-R-G-V

MoGoRVa – VaRoGoM hangváz: M-G-R-V – V-R-G-M

MoGYoRó – GYoMoR hangváz: M-GY-R – GY-M-R

MóKa – KoMa – laKoMa – KaMu hangváz: M-K – K-M – l-K-M – K-M

MoKáNY – KeMéNY – MeNYKő hangváz: M-K-NY – K-M-NY – M-NY-K

MoLNáR – MoLiNaRo – MüLLNeR – MaLiNaR – MliNaR
hangváz: M-L-N-R – M-L-N-R – M-L-N-R – M-L-N-R – M-L-N-R

MóLó – oMLó – huLLáM hangváz: M-L – M-L – h-L-L-M

MoNY – NYoM – MeNY hangváz: M-NY – NY-M – M-NY

MoNY – MeNY – MeNNY hangváz: M-NY – M-NY – M-NY

MoNYó – aNYáM hangváz: M-NY – NY-M

MoRéNa – Nő a RoM hangváz: M-R-N – N-R-M.

MóReS – RoMoS – SiMáRa hangváz: M-R-S – R-M-S – S-M-R

MoRáV – VáRoM hangváz: M-R-V – V-R-M

MoRáL – RoMoL hangváz: M-R-L – R-M-L

MoRMoTa – TöMöR – MoRMog MaTaT hangváz: M-R-M-T – T-M-R –  M-R-M-g M-T-T

MoSoLY – SoMoLY – SMiLe hangváz: M-S-LY – S-M-LY – S-M-L

MoSToHa – MáST óHajt hangváz: M-S-T-H – M-S-T-H-jt

MoSToHa – MoST ó Ha hangváz: M-S-T-H – M-S-T-H

MoSToHa – oTTHoNoS hangváz: M-S-T-H – T-H-N-S

MoToLLa – TöMüL hangváz: M-T-L. T-M-L

MoTTó – TöMöTT hangváz: M-T-T – T-MT

MoZDoNY – NYoMDoZ hangváz: M-Z-D-NY – NY-M-D-Z

MoZoG – ZüMMöG hangváz: M-Z-G – Z-M-G.

MoZSáR – MoRZSáL hangváz: M-ZS-R – M-R-ZS-L

MúLó – MáLLó hangváz: M-L – M-L

MuLTi – TöMüL hangváz: M-L-T – T-M-L

MuNKa – eKoNóM hangváz: M-N-K – K-N-M

MuNKa – NeKeM hangváz: M-N-K – N-K-M

MuNKa – MeNeK hangváz: M-N-K – M-N-K

MuNKa – KiNeMa hangváz: M-N-K – K-N-M

MuNKa – KiMeNő – KaMuN hangváz: M-N-K – K-M-N – K-M-N

MuNKa – MáNKa hangváz: M-N-K – M-N-K

MuNKa – MeNőK – NeMűeK – MoNKa hangváz: M-N-K – M-N-K – N-M-K – M-N-K.

MuNKa – NéMáK – éNeKeM hangváz: M-N-K – N-M-K – N-K-M

MuNKa – NáKoM hangváz: M-N-K – N-K-M

MuNKa – MaNKó hangváz: M-N-K – M-N-K

MuNKa – MoNoK hangváz: M-N-K – M-N-K

MuNKa – KeMéNY – NYoMoK hangváz: M-N-K – K-M-NY – NY-M-K

MuNKa – KéMéN hangváz: M-N-K – K-M-N

MuNKa – KöMéN hangváz: M-N-K – K-M-N

MuNKa – MoNóKa hangváz: M-N-K – M-N-K

MuNKa – MeKaNiKa – eKoNóMia hangváz: M-N-K – M-K-N-K – K-N-M

MuRi – RuMLi – LáRMa hangváz: M-R – R-M-L – L-R-M

MuRoK – KaRóM hangváz: M-R-K – K-R-M

MuRoK – MeRKe hangváz: M-R-K – M-R-K

MuRoK – ReMeK hangváz: M-R-K – R-M-K

MuSTáR – MeSTeR hangváz: M-S-T-R – M-S-T-R

MuSTRa – MeSTeRi hangváz: M-S-T-R – M-S-T-R

MuSTRa – MoSoTTRa hangváz: M-S-T-R – M-S-T-R                       /242

N

NáBoB – BoBáN hangváz: N-B-B – B-B-N

NáCió – NőCi – CuNa hangváz: N-C – N-C – C-N

NáDoR – guberNáToR – szeNáToRNeszToR hangváz: N-D-R – g-b-N-T-R – sz-N-T-R – N-sz-T-R

NaDRáG – DRáGáN hangváz: N-D-R-G – D-R-G-N

NaDRáG – coNDRaDiDeReG hangváz: N-D-R-G – c-N-D-RD-D-R-G

NaDRáG – GáRDáN hangváz: N-D-R-G – G-R-D-N

NaDRáG – GoRDoN hangváz: N-D-R-G – G-R-D-N

NaDRaGulya – maNDRAGóra hangváz: N-D-R-G-ly – m-N-D-R-G-r

NaFTa – FaNTa hangváz: N-F-T – F-N-T

NaRaNCS – CSoRRaNCS hangváz: N-R-N-CS – CS-R-N-CS

NáRCiSZ – öNaRCoS hangváz: N-R-C-SZ – N-R-C-S

NáSFa – FaNoS hangváz: N-S-F – F-N-S

NaSPoLYa – LaSPoNYa hangváz: N-S-P-LY – L-S-P-NY

NaSSoL – LaSSaN hangváz: N-SS-L – L-SS-N

NaSSoL – LaSSaN – SüLLeN hangváz: N-S-L – L-S-N – S-L-N

SZeLLeN – NeSSZeL hangváz: SZ-L-N – N-SZ-L

NáSZ – NYoSZT – aSSZONY hangváz: N-SZ – NY-SZ-T – SZ-NY

NáSZ – SZáN hangváz: N-SZ – SZ-N

NuPCiáSZ – PuNCiNáSZ hangváz: N-P-C-SZ – P-N-C-N-SZ

NőSZüNéS – NaSSaNCe hangváz: N-SZ-N-S – N-S-N-C

NőTeVéS – NaTiViTaS hangváz: N-T-V-S – N-T-V-T-S

NáTHa – áTHaT hangváz: N-T-H – T-H-T

NaTúR – TuRáN hangváz: N-T-R – T-R-N

NaTúR – RúTaN hangváz: N-T-R – R-T-N

NaTúR – TaNoR hangváz: N-T-R – T-N-R

NáVa – VaN – VáNa – NoVé hangváz: N-V – V-N – V-N – N-V

NaViGa – VíGaN – VaGiNa hangváz: N-V-G – V-G-N – V-G-N

NaViGa – VaGiNa – NYöGVe hangváz: N-V-G – V-G-N – NY-G-V

NaViGáL – ViLáGáN hangváz: N–V-G-L – V-L-G-N

NeDű – üDéN hangváz: N-D – D-N

NeDű – NeDV – ViDeN hangváz: N-D – N-D-V – V-D-N

NeGaTíV – ViTa GéN hangváz: N-G-T-V – V-T-G-N

NeGaTiV – VaGiNáT – NaViGáT hangváz: N-G-T-V – V-G-N-T – N-V-G-T

NYeGLe – eGYeNLő hangváz: NY-G-L – GY-N-L

NYeGLeZe – eZLeGéNY – NeGLiZSé hangváz: NY-G-L-Z – Z–L-G-NY – N-G-L-ZS

NéGYeL – LéNYeG – aGYaLóN hangváz: N-GY-L – L-NY-G – GY-L-N

NéGYeL – LáGYaN – LeGYeN hangváz: N-GY-L – L-GY-N – L-GY-N

NéGYeLLeGéNY hangváz: N-GY-L – L-G-NY

NeGYVeN – eGYVeNG hangváz: N-GY-V-N – GY-V-N-G

NéHa – éHeN hangváz: N-H – H-N

NeHéZ – ZuHaN hangváz: N-H-Z – Z-H-N

NeHéZ – HúZNa hangváz: N-H-Z – H-Z-N

NeKi – KiNeK – iKNeK hangváz: N-K – K-N-K – K-N-K

NeKTáR – RáDKeN hangváz: N-K-T-R – R-D-K-N

NeKTáR – éRTéKeN hangváz: N-K-T-R – R-T-K-N

NeKTáRoS – SeRKeNT hangváz: N-K-T-R-S – S-R-K-N-T

NeKTáR – KaNTáR hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R

NeKTáR – KeNTeR hangváz: N-K-T-R – K-N-T-R

NeKTáR – NőK TáRa hangváz: N-K-T-R – N-K-T-R

NeKTáR – TáRNoK hangváz: N-K-T-R – T-R-N-K

NeKTáR – TaNoRoK hangváz: N-K-T-R – T-N-R-K

NeKTáR – NiKáToR hangváz: N-K-T-R – N-K-T-R

NeMeS – MiNőS – MeNőS hangváz: N-M-S – M-N-S – M-N-S

NeMeZ – ZöMöN hangváz: N-M-Z – Z-M-N

NeRC – CéRNa hangváz: N-R-C – C-R-N

NYeRC – ReNYeC hangváz: NY-R-C – R-NY-C

NeSZToR – SZeNáToR hangváz: N-SZ-T-R – SZ-N-T-R

NeSZToR – TaNáSZoR – SZeNáToR hangváz: N-SZ-T-R – T-N-SZ-R – SZ-N-T-R

NeSZToR – SZeNáToR – SZaNiTeR hangváz: N-SZ-T-R – SZ-N-T-R – SZ-N-T-R

NeuTRáLiS – Ne úTRa áLLáS hangváz: N-T-R-L-S – N-T-R-L-S

NéV – VéN hangváz: N-V –V-N

NiKáB – BiKáN – BaKoN – BöKőN – BeKőN hangváz: N-K-B – B-K-N – B-K-N – B-K-N – B-K-N.

NiKáB – KáBáN hangváz: N-K-B – K-B-N

NiKáB – BéKéN hangváz: N-K-B – B-K-N

NiKáB – KaBiN hangváz: N-K-B – K-B-N

NiKáB – BuKNa hangváz: N-K-B – B-K-N

NiKáB – BiKiNi hangváz: N-K-B – B-K-N

NiMBuSZ – SZuBMiN hangváz: N-M-B-SZ – SZ-B-M-N

NiMFa – FeMiN hangváz: N-M-F – F-M-N

NiMFa – FaNiM hangváz: N-M-F – F-N-M

NíVó – NiVeL – VoNaL hangváz: N-V – N-V-L – V-NL

NoBLeSZ SZéLBeN – SZEBB LőN hangváz: N-B-L-SZ – SZ-L-B-N – SZ-B-L-N

NoBLeSZ NáSZLoB hangváz: N-B-L-SZ –N-SZ-L-B

NoKeDLi – No KeDLi – No DiKáL hangváz: N-K-D-L – N-K-D-L – N-D-K-L

NoKeDLi – ILDiKóN hangváz: N-K-D-L – L-D-K-N

NoKeDLi – KeDLi – DiKáL – ILDiKó hangváz: N-K-D-L – K-D-L – D-K-L – L-D-K

NoMáD – MeNőDő hangváz: N-M-D – M-N-D

NoMáD – DéMoN hangváz: N-M-D – D-M-N.

NoMáD – DíNoM – DáNoM hangváz: N-M-D – D-N-M – D-N-M

NoMáD – NYoMóDó hangváz: N-M-D – NY-M-D

NoMáD – DoMáN hangváz: N-M-D – D-M-N

NoRMa – MaNíR hangváz: N-R-M – M-N-R

NöVőM – ÉVáM – VeMeN hangváz: N-V-M – V-M – V-M-N

NőSTéNY – SőNNYéT hangváz: N–S-T-NY– S-N-NY-T

NőSTéNY – NáSZTéNY hangváz: N-S-T-NY – N-SZ-T-NY

NőSTéNY – NeSZTéN – NÁSZTéNY hangváz: N-S-T-NY – N-SZ-T-N – N-SZ-T-NY

NuTRia – áRTóN hangváz: N-T-R – R-T-N                                                                   /87

NY

NYaK – KaNY hangváz: NY-K – K-NY

NYaLáB – BáLáNYi hangváz: NY-L-B – B-L-NY

NYáR – áRNY – eRNYő hangváz: NY-R – R-NY – R-NY

NYáRS – SZáRNY hangváz: NY-R-S – SZ-R-NY

NYáRS – NYeRS hangváz: NY-R-S – NY-R-S

NYáRS – SeRéNY hangváz: NY-R-S – S-R-NY

NYáRS – RuSNYa hangváz: NY-R-S – R-S-NY

NYaVaLYa – aLJa VaN hangváz: NY-V-LY – LJ-V-N

NYaVaLYa – VáNYoLJa hangváz: NY-V-LY – V-NY-LJ

NYeGLe – LeGéNY hangváz: NY-G-L – L-G-NY

NYeGLe – LeGéNY – NYűGöL hangváz: NY-G-L – L-G-NY – NY-G-L

NYeGLe – LéNYeG hangváz: NY-G-L – L-NY-G

NYeGLe – LeGéNY – eNYeLeG – LéNYeG hangváz: NY-G-L – L-G-NY – NY-L-G – L-NY-G

NYeGLe – GaLáNY hangváz: NY-G-L G-L-NY

NYáL – NYeL – LéNY hangváz: NY-L – NY-L – L-NY

NYéL – LéNY hangváz: NY-L – L-NY

NYeLV – NYúLVa hangváz: NY-L-V – NY-L-V

NYeLV – NYaLVa hangváz: NY-L-V – NY-L-V

NYeLV – NYeLVe hangváz: NY-L-V – NY-L-V

NYeLV – NYaLáB hangváz: NY-L-V – NY-L-B

NYeLV – LeBeNY hangváz: NY-L-V – L-B-NY

NYeLV – NYeLeVő hangváz: NY-L-V – NY-L-V

NYeLV – eVő NYéL hangváz: NY-L-V – V-NY-L

NYeLV – NYiLVa hangváz: NY-L-V – NY-L-V

NYeLV – ViLLaN – ViLLaNY hangváz: NY-L-V – V-L-N – V-L-NY

NYeLV – LeVeNY hangváz: NY-L-V – L-V-NY

NYeRő – ReNYe hangváz: NY-R – R-NY

NYeRe – eRéNY – aRANY hangváz: NY-R – R-NY – R-NY

NYeReG – ReNYeG hangváz: NY-R-G – R-NY-G

NYeRGeL – NYaRGaL hangváz: NY-R-G-LNY-R-G-L

NYeReG – GeReNY hangváz: NY-R-GG-R-NY

NYeReG – GöRNYe hangváz: NY-R-G – G-R-NY

NYeReG – NYuRGa hangváz: NY-R-G – NY-R-G

NYeReG – ReGéNY hangváz: NY-R-GRG-NY

NYeRS – SeRéNY – NYeRéS hangváz: NY-R-S – S-R-NY – NY-R-S

NYiKHaJ – KíNYJa hangváz: NY-K-H-J – K-NY-J

NYíR – RiNYa hangváz: NY-R – R-NY

NYoM – MoNY hangváz: M-NY – NY-M

MoNYoT – NYoMoTT – NYoMoT hangváz: M-NY-T – NY-M-T – NY-M-T

NYoMoT – TöMéNY hangváz: NY-M-T – T-M-NY

NYoMoR – RoMoNYa – RoMiNa hangváz: NY-M-R – R-M-NY – R-M-N

NYoMoR – ReMéNY hangváz: NY-M-R – R-M-NY

NYoMoRéK – NiuMuRuG – NYoMoRoG hangváz: NY-M-R-K – N-M-R-G  – NY-M-R-G

NYoSZoLYa – aSSZoNYoLJ hangváz: NY-SZ-LY – SZ-NY-LJ

NYoSZoLYa – NáSZoLó hangváz: NY-SZ-LY – N-SZ-L

NYoSZoLYa – NeSZeLő hangváz: NY-SZ-LY – N-SZ-L

NYoSZoLYa – SZűLő aNYa hangváz: NY-SZ-LY – SZ-L-NY

NYoSZoLYa – SZuNYáLJ hangváz: NY-SZ-LY – SZ-NY-LJ

NYoSZoLYa – SZíNYLeL hangváz: NY-SZ-LY – SZ-NY-L-L

NYoSZoLYa – SZáNaLoM hangváz: NY-SZ-LY – SZ-N-L-M

NYoSZoLYa – No SZóLJ hangváz: NY-SZ-LY – N-SZ-LJ

NYoSZoLYa – NYüSZüL hangváz: NY-SZ-LY – NY-SZ-L

NYuGoSZ – GuNNYaSZ hangváz: NY-G-SZ – G-NY-SZ

NYuGSZiK – NYuGSZéK hangváz: NY-G-SZ-K – NY-G-SZ-K

NYúLHó LaNYHa hangváz: NY-L-H – L-NY-H

NYűGöL – GüNYöL hangváz: NY-G-L – G-NY-L

NYüSTöL – TüSTéNY hangváz: NY-S-T-L – T-S-T-NY

NYüSZKöL – LöK SZüNY hangváz: NY-SZ-K-L – L-K-SZ-NY

NYüSZKöL – SZüNY KöLL hangváz: NY-SZ-K-L – SZ-NY-K-L

NYüSZKöL – KöLL SZüNY hangváz: NY-SZ-K-L – K-L-SZ-NY

NYüSZKöL – SZuNYóKáL hangváz: NYSZ-K-L – SZ-NY-K-L

NYüSZKöL – MáSZKáL hangváz: NY-SZ-K-L – M-SZ-K-L                      / 62

O, Ó

oVáZiS – öVeZéS hangváz: V-Z-S – V-Z-S

oVáZiS – SiVáZó hangváz: V-Z-S – S-V-Z

oVáZiS – ViZeS hangváz: V-Z-S – V-Z-S

óBéGaT – BéGeT – BőGeT hangváz: B-G-T – B-G-T – B-G-T

óBéGaT – éGeTőBB hangváz: B-G-T – G-T-B

óBéGaT – TáGaBB hangváz: B-G-T – T-G-B

oCSMáNY MoCSoNYa hangváz: CS-M-NY – M-CS-NY

oCSMáNY CSoMoNYa hangváz: CS-M-NY – CS-M-NY

oCSúDiK – KiCSoDaKaDoCSa hangváz: CS-D-K – K-CS-D – K-D-CS

oDaLiSZK – KiSZoLDa hangváz: D-L-SZ-K – K-SZ-L-D

oDaLiSZK – DiSZKeDeLi hangváz: D-L-SZ-K – D-SZ-K-D-L

oKáD – DáKó hangváz: K-D – D-K

oKKuPáCió – CoPáKa hangváz: K-P-C – C-P-K

oKuLáRé – oKuLóRa hangváz: K-L-R – K-L-R

oKuLáRé – KLáRa hangváz: K-L-R – K-L-R

oLCSó – LőCS – CSaLó hangváz: L-CS – L-CS – CS-L

oLDoGat – DoLoG – boLDoG hangváz: L-D-G-t – D-L-G – b-L-D-G

oLDaLi – DaLoLó. hangváz: L-D-L – D-L-L

oLiGaRKa – aLiG aKaR hangváz: L-G-R-K – L-G-K-R

oLTáR – RáToL hangváz: L-T-R – R-T-L

oLTáR – LeLTáR hangváz: LT-R – L-L-T-R

oLTáR – TáRoL – TöRöL hangváz: L-T-R – T-R-L – T-R-L

oLVaD – VáDoL hangváz: L-V-D – V-D-L

oLVaD – VáDLó hangváz: L-V-D – V-D-L

oLVaD – VaDuL hangváz: L-V-D – V-D-L

oLVaD aLVaD hangváz: L-V-DL-V-D

oLVaDóM MoLDaVa – VaDuLóM hangváz: L-V-D-M M-L-D-V. – V-D-L-M

oLVaS – oLVaD hangváz: L-V-S – L-V-D

oLVaS – VaSaL hangváz: L-V-S – V-S-L

oNDó DuNa – NeDű hangváz: N-D – D-N – N-D

oNDoLáL – DaLoLNa hangváz: N-D-L-L – D-L-L-N

oRDaS SoDRó hangváz: R-D-S – S-D-R

HoRFeuM – HáRFáM hangváz: H-R-F-M – H-R-F-M

oRGaZMuS – iZGaLMaS hangváz: R-G-Z-M-S – Z-G-L-M-S

oRGia – pöRGő – keRGe hangváz: R-G – p-R-G – k-R-G

oRGoNa – aNGoRa hangváz: R-G-N –  N-G-R

oRGoVáNY – eRGHaVáN – eRGHuVáN hangváz: R-G-V-NY – R-G-H-V-N – R-G-H-V-N

oRoSZLáNY – eRőSLéNY hangváz: R-SZ-L-NY – R-S-L-NY

oRoSZLáNY – FoSZLáNY hangváz: R-SZ-L-NY – F-SZ-L-NY

oRoSZLáNY – uRuSZLáNY hangváz: R-SZ-L-NY – R-SZ-L-NY

oRSóZó – SoRoZó hangváz: R-S-Z – S-R-Z

ORSoLYa – oRSóJa hangváz: R-S-LY – R-S-J

oRVoS – SoRVa – SéRVe – SíRVa hangváz: R-V-S – S-R-VS-R-VS-R-V

oRVoS – SóVáR hangváz: R-V-S – S-V-R

oSToR – SúJToR – oJSToR hangváz: S-T-R – S-J-T-R – J-S-T-R

oSToR – RoSToS hangváz S-T-R – R-S-T-S

oSTRoM – RoMoSaT hangváz S-T-R-MR-M-S-T

oSZLiK – foSZLiK hangváz: SZ-L-K – f-SZ-L-K

oSZLoP – PoLoSZ hangváz: SZ-L-P – P-L-SZ

oSZToVáTa – SZöVőVeTő hangváz: SZ-T-V-T – SZ-V-V-T

oSZToVáta – PoSZTó hangváz: SZ-T-V-t– P-SZ-T

oszToVáTaTaVoTa – sz-T-V-T – T-V-T

oSZtoVátáNVáSZoN hangváz: SZ-t-V-t-N – V-SZ-N

oSZTováTa – SZőTTes hangváz: SZ-T-v-T – SZ-T-T-s

oSZToVáTa – SZöVeT hangváz: SZ-t-V-T – SZ-V-T

oSZToVáta – SZTóFa hangváz: SZ-T-V-t – SZ-T-F

OTRaNTó – áTRoNTó hangváz: T-R-N-T – T-R-N-T

oTRoMBa – ToRoMBa hangváz: T-R-M-B – T-R-M-B

oTRoMBa – BaRMoT hangváz: T-R-M-B – B-R-M-T                          /59

Ö, Ő

öBLíT – TeLiBe hangváz: B-L-T – T-L-B.

öBLíTeNi – aBLueNTe hangváz: B-L-T-N – B-L-N-T

öDéMa – MeDű hangváz: D-M – M-D

őGYeLeG – GYaLoG hangváz: GY-L-G – GY-L-G

őGYeLeG – LöTYöG hangváz: GY-L-G – L-TY-G

őGYeLeG – kuTYaGoL – LóGaTJa hangváz: GY-L-G – k-TY-G-L – L-G-TJ

öKoLóGaKoLoK – LaKóK hangváz: K-L-GK-L-K – L-K-K

öKoLoG – LaKoK – aLaKoKaKoLoK – LaKóK hangváz: K-L-G – L-K-K – L-K-K – K-L-K – L-K-K

öKoLóG – KaLáKa hangváz: K-L-G – K-L-K

öKoLóG – KoLLéGa hangváz: K-L-G – K-L-G

öKoLóG – KiLóGó – KuLLoGó hangváz: K-L-G – K-L-G – K-L-G

öKoNóMia – MuNKa hangváz: K-N-M – M-N-K

öKoNóMia – MoNóKa hangváz: K-N-M – M-N-K

öKoNóM – MuNKa – MáNiáK hangváz: K-N-M – M-N-K – M-N-K

öKöL – LöKő hangváz: K-L – L-K,

öKöL – KöLöK hangváz: K-L – K-L-K

öKöR – ReGös – ReGéc – KüRt hangváz: K-R – R-G-s – R-G-c – K-R-t

öKöRTőLKüRTTeL – TüLKöL hangváz: K-R-T-L – K-R-T-T-L – T-L-K-L

öLeLLeK – eLLöKLeK hangváz: L-L-L-K – L-L-K-L-K

öLeLéS – eLLéS – éLéS hangváz: L-L-S – L-L-S – L-S

öRDöGRaGaD hangváz: R-D-G – R-G-D

öRDöG – RiDeG – DöRöG – DöRGő – GöDöR hangváz: R-D-G – R-D-G – D-R-G – D-R-GG-D-R

öRDöG – DöGőR hangváz: R-D-G – D-G-R

öReGüL – ReGGeL – eReGeL – ReGéLhangváz: R-G-L – R-G-L – R-G-L – R-G-L

öReGeN – GeRoN hangváz: R-G-N – G-R-N

öReGeN – GeReNda – GeRiNc hangváz: R-G-N – G-R-N-d – G-R-N-c

öRöK – KöR hangváz: R-K – K-R

öRöM – szoMoR – üRöM hangváz: R-M – sz-M-R – R-M

öSVéNY – SoVáNY hangváz: S-V-NY – S-V-NY

öSVéNY – SöVéNY hangváz: S-V-NY – S-V-NY

öSVéNY – föSVéNY hangváz: S-V-NY – f-S-V-NY

őSZiNTéN – TiSZTáN hangváz: SZ-N-T-N – T-SZ-T-N

öSZTöKe – KéSZTeTő – üSZKüTe hangváz: SZ-T-K – K-SZ-T-T – SZ-K-T

öSZTöKe – SZoKoTa hangváz: SZ-T-K – SZ-K-T

öSZTöN – NeSZTő – NáSZTő hangváz: SZ-T-N – N-SZ-T – N-SZ-T

öSZTöVéR – aSZoTT VéR hangváz: SZ-T-V-R – SZ-T-V-R

öSZTöVéR – öSSZKöVéR hangváz: SZ-T-V-R – SZ-K-V-R

öSZTöVéR – aSZoTT KöVéR hangváz: SZ-T-V-R – SZ-T-K-V-R

öSZVéR – SZöVéR hangváz: SZ-V-R – SZ-V-R

öSZVeGYSéG – SZöVeGYSéG hangváz: SZ-V-GY-S-G – SZ-V-GY-S-G

öZVeGY – VeGYZő – JeGYZő hangváz: Z-V-GY – V-GY-Z – J-GY-Z

öZVeGY – GYeVZő hangváz: Z-V-GY – GY-V-Z                                               /42

P

PáC – CáP – CáPa hangváz: P-C – C-P – C-P.

PaCáK – CePőK – PoCoK hangváz: P-C-K – C-P-K – P-C-K

PaCáK – KuPeC – PoCaK hangváz: P-C-K – K-P-C – P-C-K

PaCaL – PáLLáS hangváz: P-C-L – P-L-S

PaCSi – PáCSe hangváz P-CS – P-CS

PaCSi – PaCSe – BoCSá hangváz: P-CS – P-CS – B-CS

PaCKa – laPoCKa hangváz: P-C-K – l-P-C-K

PaCKa – KaPaC – KaPCa hangváz: P-C-K – KP-C – KP-C

PaCSi – PeCSét hangváz: P-CS – P-CS-t

PaCSiRTa – RiPaCS hangváz: P-CS-R-T – R-P-CS

CSaPNáLePCSeN hangváz: CS-P-N – L-P-CS-N

PaDiSaH – SaHiPaDSaHtoriPaD hangváz: P-D-S-H – S-H-P-D – S-H-tr-P-D

PaDuC – PaDúCol hangváz: P-D-C – P-D-C-l

PáFRáNY – áRNYPáF hangváz: P-F-R-NY – R-NY-P-F

PáHoLY – PuHaHeLY hangváz: P-H-LY – P-H-H-LY

PáHoLY – Jó HuP hangváz: P-H-LY – J-H-P

PaJKoS – SoKPaJ hangváz: P-J-K-S – S-K-P-J

PaJKoS – BáJoSKa hangváz: P-J-K-S – B-J-S-K

PaJTa – TáPoLJa – isTáPoLJa hangváz: P-J-T – T-P-LJ – s-T-P-LJ

PaJTa – JáPáT hangváz: P-J-T – J-P-T

PaJTáS – BaJTárS hangváz: P-J-T-S – B-J-T-r-S

PaJZáN – NáZJaP hangváz: P-J-Z-N – N-Z-J-P

PáKa – KaPa hangváz: P-K – K-P

PaKoL – PóKáL – LoPóK hangváz: P-K-L – P-K-L – L-P-K

PaKoL – LePeK hangváz: P-K-L – L-P-K

PaKoL – LoPoK – LoPaK hangváz: P-K-L – L-P-K – L-P-K

PaKoTKaPaT hangáz: P-K-T – K-P-T

PaKoTKaPTa hangáz: P-K-T – K-P-T

PaKoT – TaPoG hangváz: P-K-T – T-P-G

PaKuRa – PaKúRáLó hangváz: P-K-R – P-K-R-L

PaKuRa – PoK uRa hangváz: P-K-R – P-K-R

PaLaCK – LaPaCKa hangváz: P-L-C-K – L-P-C-K

PaLaCSiNTa – CSiNTaLaP hangváz: P-L-CS-N-T – CS-N-T-L-P

PaLaCSiNTa – LePCSeNT hangváz: P-L-CS-N-T – L-P-CS-N-T

PaLáNK – LiPiNKa – PaLiNKa hangváz: P-L-N-K – L-P-N-K – P-L-N-K

PaLáNK – KaLiMPa hangváz: P-L-N-K – K-L-M-P

PaLáNK – PáLiNKa hangváz: P-L-N-K – P-L-N-K

PaLáNTa – TaLPáN hangváz: P-L-N-T – T-L-P-N

PaLáNTa – PlaNTa hangváz: P-L-N-T – P-L-N-T

PaLáST – STóLa hangváz: P-L-S-T – S-T-L

PaLáST PaPiSTóLa hangváz: P-L-S-T – P-P-S-T-L

PaLáST – ePiSToLa – aPoSToL hangváz: P-L-S-T – P-S-T-L – P-S-T-L

PaLáST SaLaPoLT hangváz: P-L-S-T – S-L-P-L-T

PaLáVeR – LaPRoVó hangváz: P-L-V-R – L-P-R-V

PaLáVeR – RoVá LaP hangváz: P-L-V-R – R-V-L-P

PaLáVeR – VeRBáL hangváz: P-L-V-R – V-R-B-L

PáLCa – CiPeL hangváz: P-L-C – C-P-L

PáLCa – CSéPeL hangváz: P-L-C – CS-P-L

PáLCa – CöLöP hangváz: P-L-C – C-L-P

PáLCa – LéPCe hangváz: P-L-C – L-P-C

PáLCa – PaLiCa hangváz: P-L-C – P-L-C

PaLeTTa – LaPeTTa hangváz: P-L-T-T – L-P-T-T

PáLiNKa – LiPiNKa hangváz: P-L-N-K – L-P-N-K

PáLiNKa – PaLáNK hangváz: P-L-N-K – P-L-N-K

PáLiNKa – aKNaLéP hangváz: P-L-N-K – K-N-L-P

PáLiNKa – PeLeNKa hangváz: P-L-N-K – P-L-N-K

PáLiNKa – PáLLoNGó hangváz: P-L-N-K – P-L-N-G

PáLiNKa – KaPáLózNi hangváz: P-L-N-K – K-P-L-z-N

PaLL – LaP hangváz: P-L – L-P

PaLLoS – LaPoS hangváz: P-L-S – L-P-S

PaLLoS – SúLLaP hangváz: P-L-L-S – S-L-L-P

PaLóC – CöLöP hangváz: P-L-C – C-L-P

PaLóC – PáLCa hangváz: P-L-C – P-L-C.

PaLóC – LaPoC hangváz: P-L-C – L-P-C

PaLoTa – áLLaPoT – TáPoL hangváz: P-L-T – L-P-TT-P-L

PáLYa – LaPáLY hangváz: P-LY – L-P-LY

PaMaCS – CSaPoM hangváz: P-M-CS – CS-P-M

PaMaCS – PaCSMa hangváz: P-M-CS – P-CS-M

PaMaCS – CSáMPA hangváz: P-M-CS – CS-M-P

PaMPa – KaMPa – KaMPó hangváz: P-M-P – K-M-P – K-M-P

PaMPa – MaPPa hangváz: P-M-P – M-P-P

PaMPa – PaMPó hangváz: P-M-P – P-M-P

PaMPuSKa – PoMPáSKa hangváz: P-M-P-S-K – P-M-P-S-K

PaMPuSKa – PuMPoSRa – PuMPoLT hangváz: P-M-P-S-K – P-M-P-S-R – P-M-P-L-T

PaNaSZ – SZáNó hangváz: P-N-SZ – SZ-N

PaNaSZ – iSZaPoN hangváz: P-N-SZ – SZ-P-N

PaNaSZ – SZaPPaN hangváz: P-N-SZ – SZ-P-N

PaNaSZ – PeNész hangváz: P-N-SZ – P-N-SZ

PaNaSZ – SZéPeN hangváz: P-N-SZ – SZ-P-N

PáNCéL – CéLPoNt hangváz: P-N-C-L – C-L-P-N-t

PáNCéL – aCéLPáNt – LéCPáNt hangváz: P-N-C-L – C-L-P-N-t L-C-P-N-t

PáNCéL – LáNC hangváz: P-N-C-L – L-N-C

PáNCéL – PuNCi hangváz: P-N-C-L – P-N-C

PaNCS – CSaPNi hangváz: P-N-CS – CS-P-N

PaNCS – PaCSNi hangváz: P-N-CS – P-CS-N

PaNCS – CSoBBaN hangváz: P-N-CS – CS-B-N

PaNCS – taPPaNCS hangváz: P-N-CS – t-P-N-CS

PaNCSeR – PaNCSoL hangváz: P-N-CS-R – P-N-CS-L

PaNCSeR – RoNCSoL hangváz: P-N-CS-R – R-N-CS-L

PaNDúR – CSeNDőR – ReNDőR – ZSaNDáR hangváz: P-N-D-R – CS-N-D-R – R-N-D-RZS-N-D-R

PáNToS – PaNTaLoN – PaNToF hangváz: P-N-T-S – P-N-T-L-NP-N-T-F

PaNTaLLó – PáNTTaL hangváz: P-N-T-L – P-N-T-L

PáNToKToPáNKa – oPiNKa hangváz: T-P-N-K – P-N-T-K – P-N-K

PaNTaLLó – TaLPaLLó hangváz: P-N-T-L – T-L-P-L

PaNYóK – NYaK – KoPoNYa hangváz: P-NY-K – NY-K – K-P-NY

PaNYóKáN – NYaKBaN hangváz: P-NY-K-N – NY-K-B-N

PaPaGáJ – PaPoGó száJ hangváz: P-P-G-J – P-P-G-sz-J

PaPíRoS – PaP íRáS hangváz: P-P-R-S – P-P-R-S

PaPiRuSZ – PaPiRoS hangváz: P-P-R-SZ – P-P-R-S

PaPLaN – LePLeN hangváz: P-P-L-N – L-P-L-N

PaPuCS – CSuPaSZ hangváz: P-P-CS – CS-P-SZ

PaRaNCS – CSöRöMP hangváz: P-R-N-CS – CS-R-M-P

PaRaSZT – SZaPoRíT hangváz: P-R-SZ-T – SZ-P-R-T

PaRaSZT – RePeSZT hangváz: P-R-SZ-T – R-P-SZ-T

PaRáZNa – PáRoZNa hangváz: P-R-Z-N – P-R-Z-N

PaRáZNa – PaRáZNi hangváz: P-R-Z-N – P-R-Z-N

PaRáZNa – PóZNa – PéNiSZ – PiNáZ – PéNZ hangváz: P-R-Z-N – P-Z-N – P-N-SZ – P-N-Z – P-N-Z

PaRáZNa – PaRáZSoN hangváz: P-R-Z-N – P-R-ZS-N

PaRáZNa – aZNaPRa, hangváz: P-R-Z-N – Z-N-P-R

PaRáZNa – PéNZRe hangváz: P-R-Z-N – P-N-Z-R

PaRáZS – ZSaRáT hangváz: P-R-ZS – ZS-R-T

PaRáZS – PöRZSe hangváz: P-R-ZS – P-R-ZS

PaRáZS – PeRZS hangváz: P-R-ZS – P-R-ZS

PaRáZS MaR – PRáZSMáR hangváz: P-R-ZS-M-R – P-R-ZS-M-R

PaRáZS – PáRiZS – PáRZáS hangváz: P-R-ZS – P-R-ZSP-R-Z-S

PáRDuC – DúCRa – CuDaR hangváz: P-R-D-C – D-C-R – C-D-R

PaRiTTYa – RiPiTTYa hangváz: P-R-TY – R-P-TY

PaRiTTYa – aPRíTTYa hangváz: P-R-TY – P-R-TY

PaRK – KoPáR hangváz: P-R-K – K-P-R

PaRT – TRaP hangváz: P-R-T – T-R-P

PaRT – TeReP hangváz: P-R-T – T-R-P

PáRT – TiPoR hangváz: P-R-T – T-P-R

PáRTa – TaPRá – RáTaP hangváz: P-R-T – T-P-R – R-T-P

PáRTa – TiPoR hangváz: P-R-T – T-P-R

PaSZiTA – SZoPTaTó hangváz: P-SZ-T – SZ-P-T-T

PaSZKoNCa – CaKoNPaSZ – CaKoMPaKK hangváz: P-SZ-K-N-C – C-K-N-P-SZ – C-K-M-P-K

PaSZTa – TaPaSZ hangváz: P-SZ-T – T-P-SZ

PaSZTa – SZéPeT hangváz: P-SZ-T – SZ-P-T

PáSZTaT – SZoPTaT hangváz: P-SZ-T-T – SZ-P-T-T

PáSZToR – RoSSZ TáP hangváz: P-SZ-T-R – R-SZ-T-P

PáSZToR – SZaPoRíT hangváz: P-SZ-T-R – SZ-P-R-T

PaSZuLY – FuSZuLY – FaSZuLY hangváz: P-SZ-LY – F-SZ-LY – F-SZ-LY

PaSZuLY – FuSZuLY – FaSZuLY – FoSZoL hangváz: P-SZ-LY – F-SZ-LY – F-SZ-LY – F-SZ-L

PaSZuLY – FaSZoL hangváz: P-SZ-LY – F-SZ-L

PaSZuLY – SZaPuLJ hangváz: P-SZ-LY – SZ-P-LJ

PaTa – eTaP hangváz: P-T – T-P

PaTaK – PoTeKa hangváz: P-T-K – P-T-K

PáTeR – sáToRaPa – SaTRaPa hangváz: P-T-R – s-T-R-P – s-T-R-P

PaTiKa – TáPoK hangváz: P-T-K – T-P-K

PaTiNa – PaTTaNó hangváz: P-T-N – P-T-N

PaTKáNY KaPTáNY hangváz: P-T-K-NY K-P-T-NY

PaTKó – KoPTaT hangváz: P-T-K – K-P-T-T.

PaTKó – PaTáK – KaPTa hangváz: P-T-K – P-T-K – K-P-T

PaTVaR – PiTVaR – ZaVaRT hangváz: P-T-V-R – P-T-V-R – Z-V-R-T

PaZaR – ZáPoRSZaPoRa hangváz: P-Z-R – Z-P-R – SZ-P-R

PáZSiT – TéPéS hangváz: P-ZS-T – T-P-S

PeCéR – ReCeP hangváz: P-C-R – R-C-P

PeCSeNYe – lEPCSeN hangváz: P-CS-NY – l-P-CS-N

PeCSeNYéRe – SeRPeNYő hangváz: P-CS-NY-R S-R-P-NY

PeCSéT – CSePPeT hangváz: P-CS-T – CS-P-T

PeCSéT – CSaPaT hangváz: P-CS-T – CS-P-T

PeCSéT – TéPéS hangváz: P-CS-T – T-P-S

PeDáL – PaDLó hangváz: P-D-L – P-D-L

PeDáL – LéPeD hangváz: P-D-L – L-P-D

PeLaZG – GoZPoDáL hangváz: P-L-Z-G – G-Z-P-D-L

PeLeNKa – aKNa LeP hangváz: P-L-N-K – K-N-L-P

PeNéSZ PaNaSZ hangváz: P-N-SZ P-N-SZ

PeNéSZ – iSZaPoNSZaPPaN hangváz: P-N-SZ – SZ-P-N – SZ-P-N

PéNTeK PoNToK hangváz: P-N-T-K P-N-T-K

PéNTeK NaPoToK hangváz: P-N-T-K N-P-T-K

PeNGő – CSeNGő – ZeNGő hangváz: P-N-G – CS-N-G – Z-N-G

PeReC – PeRCeg hangváz: P-R-C – P-R-C-g

PeReM – eMPiRe – PiRaMi hangváz: P-R-M – M-P-R – P-R-M

PeRePuTTY – ReTYeRuTYa – ReTYeMuTYa
hangváz: P-R-P-TY-TY – R-TY-R-TY – R-TY-M-TY

PeRFeKT – FRaKTáL hangváz: P-R-F-K-T – F-R-K-T-L

PeRMeT – TeMPeR hangváz: P-R-M-T – T-M-P-R

PeRSeLY – SePeRJ hangváz: P-R-S-LY – S-P-R-J

PeRSeLY – RáSPoLY hangváz: P-R-S-LY – R-S-P-LY

PeRSZe – SZePeR – PeReSZlen hangváz: P-R-SZ – SZ-P-R – P-R-SZ-l-n

PeRSZe – RePeSZ hangváz: P-R-SZ – R-P-SZ

PeRSZe – SZeRPe hangváz: P-R-SZ – SZ-R-P

PeRZSa – PaRáZS hangváz: P-R-ZS – P-R-ZS

PeST – PáST hangváz: P-S-T – P-S-T

PeST – TePS – TeSP hangváz: P-S-T – T-P-S – T-S-P

PeST – TaPoS – TaPS hangváz: P-S-T – T-P-S – T-P-S

PeST – TePSi – TaPSiáS hangváz: P-S-T – T-P-S – T-P-S-S

PeSZToNKa – aSSZoNYKA hangváz: P-SZ-T-N-K – SZ-NY-K

PéTeR – TeRPe hangváz: P-T-R – T-R-P

PeTeRZSeLYeM – PeTReZSeLYeM hangváz: P-T-R-ZS-LY-M – P-T-R-ZS-LY-M.

PeTeRZSeLYeM – BeTöRZSöLöM hangváz: P-T-R-ZS-LY-M – B-T-R-ZS-L-M

PiKToR – KéPRóT – RóTTKéP hangváz: P-K-T-R – K-P-R-T – R-T-K-P

PiLLéR – RáLéP hangváz: P-LL-R – R-L-P

PiLóTa – LaPíTó hangváz: P-L-T – L-P-T

PiLóTaáTLéPő hangváz: P-L-TT-L-P

PiNa – NaPi hangváz: P-N – N-P

PiNa – NéP hangváz: P-N – N-P

PiNCe – PuNCi hangváz: P-N-C – P-N-C

PiRaMiS SiMa RöP hangváz: P-R-M-SS-M-R-P

PiRaMiDa – PíRiMáDó hangváz: P-R-M-D – P-R-M-D

piRaMiD – MaRaD hangváz: p-R-M-D – M-R-D

PiSKóTa – TaPiSKó hangváz: P-S-K-T – T-P-S-K

PiSZe – SZíP hangváz: P-SZ – SZ-P

PiSZe – SZéP hangváz: P-SZ – SZ-P

PiTaGoRáSZ – SZáRoGaT éPP hangváz: P-T-G-R-SZ – SZ-R-G-T-P

PiTaGoRáSZ – SZiGoRú TiP hangváz: P-T-G-R-SZ – SZ-G-R-T-P

PiTYóKoS – KóTYiPoS – KóTYaGoS hangváz: P-TY-K-S – K-TY-P-S – K-TY-G-S

PLaFoN – LaPFenN hangváz: P-L-F-N – L-P-F-N

PLáN – NaPLó hangváz: P-L-N – N-P-L

PLaTNi – TaLPoN hangváz: P-L-T-N – T-L-P-N

PLaTNi – NiTó LaP hangváz: P-L-T-N – N-T-L-P

PLeCSNi – LePCSeN hangváz: P-L-CS-N – L-P-CS-N

PLéH – HePLe hangváz: P-L-H – H-P-L

PLeTYKa – KoTYBeLe hangváz: P-L-TY-K – K-TY-B-L

PLuSZ – PuLuSZ – oSZLoP hangváz: P-L-SZ – P-L-SZ – SZ-L-P

PoCSoLYa – CSoPoLYa hangváz: P-CS-LY – CS-P-LY

PoCSoLYa – CSaPoLJa hangváz: P-CS-LY – CS-P-LJ

PoGáCSa – roPoGáSa hangváz: P-G-CS – r-P-G-S

PoGáCSa – CSáPoGó hangváz: P-G-CS – CS-P-G

PoGáNY – NYáPoG hangváz: P-G-NY – NY-P-G

PoHáR – HoPRá hangváz: P-H-R – H-P-R

PoJáNa – aNYa PuJa hangváz: P-J-N – NY-P-J

PoKoL – KoPoL hangváz: P-K-L K-P-L

PoKoL – LoPóK hangváz: P-K-L – L-P-K

PoKoLi TaN – PoLiTiKáN hangváz: P-K-L-T-N – P-L-T-K-N

PaKRa VaLó – PoKRi VaLo hangváz: P-K-R-V-LP-K-R-V-L

PoLC – PáLCa hangváz: P-L-C – P-L-C

PoLC – CöLöP hangváz: P-L-C – C-L-P

PáLCa – CöLöP hangváz: P-L-C – C-L-P

PoLGáR – VuLGáR – SZoLGáR hangváz: P-L-G-R – V-L-G-R – SZ-L-G-R

PoLiSZ – SZiPoLY hangváz: P-L-SZ – SZ-P-LY

PoLiSZ – CöLöP – SZöLöP hangváz: P-L-SZ – C-L-P – SZ-L-P

PoLoSKa – LoPóSKa hangváz: P-L-S-K – L-P-S-K

PoLoSKa – LaPoSKa hangváz: P-L-S-K – L-P-S-K

PoLoSKa – PóLuSoK – PoLiSZoK hangváz: P-L-S-K – P-L-S-K – P-L-SZ-K

PoLoSKa – SáPoLóK hangváz: P-L-S-K – S-P-L-K

PoMPa – PoMPej hangváz: P-M-P – P-M-P-j

PoMPaToMPa hangváz: P-M-P – T-M-P

PoMPa – PaMPó hangváz: P-M-P – P-M-P

PoNDRó – uNDoRT hangváz: P-N-D-R – N-D-R-T

PoNT – ToPPaN hangváz: P-N-T – T-P-N

PoNT – ToPoN hangváz: P-N-T – T-P-N

PoNToSFoNToS – TáPoN hangváz: P-N-T-S – F-N-T-S – T-P-N

PoNToS – FoNToS – NéPeT hangváz: P-N-T-S – F-N-T-S – N-P-T

PóNYiK – KoPoNYa hangváz: P-NY-K – K-P-NY

PoNYiK – LaSPoNYa hangváz: P-N-YK – L-S-P-NY

PoNYVa – VáPáN hangváz. P-NY-V – V-P-N

PoRCeLáNPoRCeláRa – PoRCiKáRa hangváz: P-R-C-L-N – P-R-C-L-R – P-R-C-K-R

PoRoSZLó – SZeRePLő hangváz: P-R-SZ-L – SZ-R-P-L

PoRoSZLó – aLSZeReP hangváz: P-R-SZ-L – L-SZ-R-P

PoRoZSNoK – PáRoSNaK hangváz: P-R-ZS-N-K – P-R-S-N-K

PoRTéKa – KáRTéKa hangváz: P-R-T-K – K-R-T-K

PoRTuGáL – PaRTi GaLL hangváz: P-R-T-G-L – P-R-T-G-L

PoRTYa – PoTYáRa hangváz: P-R-TY – P-TY-R

PoRTYáK – RiPoRToK hangváz: P-R-TY-K R-P-R-T-K

PoRTYa – RiPiTYa hangváz: P-R-TY – R-P-TY

PoSTa – TaPoS hangváz: P-S-T – T-P-S

PoSTa – TaPoSTa hangváz: P-S-T – T-P-S-T

PoSVáNY – taPoSVáNY – öSVéNY hangváz: P-S-V-NY – t-P-S-V-NY – S-V-NY

PoSVáNY – SöVéNY hangváz: P-S-V-NY – S-V-NY

PoSZTó – ToPoSZ hangváz: P-SZ-T – T-P-SZ

PoZiTíV – FeSZTiV hangváz: P-Z-T-V – F-SZ-T-V

PóZNa – NaPoZó hangváz: P-Z-N – N-P-Z

PRaKTiKuS – KaPaRó TíPuS hangváz: P-R-K-T-K-S – K-P-R-T-P-S

PRáZSMáR – PaRáZS MaR hangváz: P-R-ZS-M-R – P-R-ZS-M-R

PRéM – PeReM hangváz: P-R-M – P-R-M

PRéS – SePRő hangváz: P-R-S – S-P-R

PRéS – SZöRP hangváz: P-R-S – SZ-R-P

PRöSZ – SZöRP hangváz: P-R-SZ – SZ-R-P

PRóBaaPRóBa hangváz: P-R-BP-R-B

PuCa – CaPu – CSaPu hangváz: P-C – C-P – CS-P

PuFaJKaKaCaBaJKaBuJKa hangváz: P-F-J-KK-C-B-J-K B-J-K

PuLiSZKa – KaPoL eS hangváz: P-L-SZ-K – K-P-L-S

PuLYaPóLYaPáLYa hangváz: P-LYP-LYP-LY

PuSKa – KaPuS hangváz: P-S-K – K-P-S

PuSZi – SZéP hangváz: P-SZSZ-P

PuSZi – SZíP hangváz: P-SZSZ-P

PuSZi – iSZaP hangváz: P-SZSZ-P

PuSZTa – ToPoSZ hangváz: P-SZ-T – T-P-SZ

PuSZTa – SZéPeT hangváz: P-SZ-TSZ-P-T

PuTToNY – PaTTaN hangváz: P-T-NY – P-T-N

PuZSéR – RáZSúP hangváz: P-ZS-RR-ZS-P

PüRiMáDó – PRoMéDeo hangváz: P-R-M-D – P-R-M-D

PüRiMáDó – PiRaMiDa hangváz: P-R-M-D – P-R-M-D                 / 271

R

RaBBi – BíRa hangváz: R-B – B-R

RaBoN – ORBáNABRáN hangváz: R-B-N – R-B-N – B-R-N

RaBoNBáN – ÁBRaHáM hangváz: R-B-N-B-N – B-R-H-M

RaBoNBáN – ÁBRaHáM – BRaHMaN hangváz: R-B-N-B-N – B-R-H-M – B-R-H-M-N

RaCKa – CiKoR – CiRóK hangváz: R-C-K – C-K-R – C-R-K

RáCS – ReCS – CSöR hangváz: R-CS – R-CS – CS-R

RaCSNi – CSüRNi – CSaVaRNi hangváz: R-CS-N – CS-R-N – CS-VR-N

RaCCSoL – CSőRöL hangváz: R-CS-L – CS-R-L

RaDiK – eReDiK – DeRéK hangváz: R-D-K – R-D-K – D-R-K

RaDiNa – eReDNi hangváz: R-D-N – R-D-N

RáDió – RiaDó hangváz: R-D – R-D

RaDíR – RáDöR hangváz: R-D-R – R-D-R

RáDiuSZ – SuDáR hangváz: R-D-SZ – S-D-R

RáDLi – RóDaLó hangváz: R-D-L – R-D-L

RáDLi – LeDéR hangváz: R-D-L – L-D-R

RáDLi – DeReLye hangváz: R-D-L – D-R-LY

RáFiN – NőFáR – NuFáR hangváz: R-F-N – N-F-R – N-F-R

RaFiNa – FaRiNa hangváz: R-F-N – F-R-N

RaGaD – RiDeG hangváz: R-G-D – R-D-G

RaGaDoZó – GaRáZDa hangváz: R-G-D-Z – G-R-Z-D

RaGYa – aGYaR hangváz: R-GY – GY-R

RaGYa – GYaRa hangváz: R-GY – GY-R

RaGYoG – viGYoRoG hangváz: R-GY-G – v-GY-R-G

RaGYoG – GYaRoL hangváz: R-GY-G – GY-R-L

RaGYoGó – RüGYeK hangváz: R-GY-G – R-GY-K

RaJ – JáR hangváz: R-J – J-R

RaJKó – JeRKe hangváz: R-J-K – J-R-K

RaJoNG – JáRoNG hangváz: R-J-N-G – J-R-N-G

RaJTa – RáeJT hangváz: R-J-T – R-J-T

RaJTa – JáRTa hangváz: R-J-T – J-R-T

RaJTa – TaRaJ hangváz: R-J-T – T-R-J

RaJTa – TaRJa hangváz: R-J-T – T-R-J

RaJTa – RáHaJT hangváz: R-J-T – R-H-J-T

RaJTa – RaJT hangváz: R-J-T – R-J-T

RaJTa – TúRJa hangváz: R-J-T – T-R-J

RaJZ – ZaJRa hangváz: R-J-Z – Z-J-R

RaJZ – aJZóRa hangváz: R-J-Z – J-Z-R

RaK – KaR – aKaR hangváz: R-K – K-R – K-.R

RáK – KóR – KáR hangváz: R-K – K-R – K-R

RaKoNCa – KaRoNCa hangváz: R-K-N-C – K-R-N-C

RaKoNCa – KaRiNCa hangváz: R-K-N-C – K-R-N-C

RaKoNCa – KoNCaiRa hangváz: R-K-N-C – K-N-C-R

RáMaKő KaRiMa – Ka RáM hangváz: R-M-KKR-MKR-M

RaMaZúRi – RoZMáR hangváz: R-M-Z-R – R-Z-M-R

RaMaZúRi – MaZuRKa hangváz: R-M-Z-R – M-Z-R-K

RáMPa PeReM hangváz: R-M-P – P-R-M

RaNDaLíRoZó – ReND LőRéZő – ReNDZaVaRó
hangváz: R-N-D-L-R-Z – R-N-D-L-R-Z – R-N-D-Z-V-R

RaNG – GaNG – ReND – GRaND hangváz: R-N-G – G-N-G – R-N-D – G-R-N-D

RaPoRT PoRTáRa hangváz: R-P-R-T – P-R-T-R

RaPoRT – RáPiRíT hangváz: R-P-R-T – R-P-R-T

RaPoRT – TeRePeT – TeRePRe hangváz: R-P-R-T – T-R-P-T – T-R-P-R

RaPoRT TiPoRT hangváz: R-P-R-T – T-P-R-T

RáSPoL SeRPeL hangváz: R-S-P-L – S-R-P-L

RaVaSZ – ZaVaR hangváz: R-V-SZ – Z-V-R

RaVaSZSZaVáRa hangváz: R-V-SZ – SZ-V-R

RaVaSZ – VaSZoRa hangváz: R-V-SZ – V-SZ-R

RaVaSZ – VeSZtéRe hangváz: R-V-SZ – V-SZ-t-R

RaZZia – ZűRöZő hangváz: R-Z-Z – Z-R-Z

ReBeLLió – RaBoLó hangváz: R-B-L – R-B-L

ReBeLLió – LiBeRáL hangváz: R-B-L-L – L-B-R-L

ReDNeK – RőTNYaK hangváz: R-D-N-K – R-T-NY-K

ReDő – DőRe hangváz: R-D – D-R

ReDuKCió – CSöKőDRe – KiCSiDRe hangváz: R-D-K-C – CS-K-D-R – K-CS-D-R

ReDVeS – SoRVaD hangváz: R-D-V-S – S-R-V-D

ReGGeL – LeGGeR hangváz: R-G-L – L-G-R

ReGe – öReG hangváz: R-G – R-G

ReKaPiTuLáL – RáTaLáL KaP hangváz: R-K-P-T-L-L – R-T-L-L-K-P

ReKLáM – MáKLeR hangváz: R-K-L-M – M-K-L-R

ReKLáM – LáM KéR hangváz: R-K-L-M – L-M-K-R

ReKLaMáL – KLaMáToL – KLaMáTeR hangváz: R-K-L-M-L – K-L-M-T-L – K-L-M-T-R

ReLiKVia – eReKLYe hangváz: R-L-K-V – R-K-LY

RéM – MeR hangváz: R-M – M-R

ReMeK – KéReM hangváz: R-M-K – K-R-M

ReMeK – MeReK hangváz: R-M-K – M-R-K

ReMéNY – NYeReM hangváz: R-M-NY – NY-R-M

ReMéNYNYeReMéNY hangváz: R-M-NYNYR-M-NY

ReMéNY – MeRéNY hangváz: R-M-NY – M-R-NY

ReMéNY – NYoMoR hangváz: R-M-NY – NY-M-R

ReMéNY – NYoMáRa hangváz: R-M-NY – NY-M-R

ReMeSe – eMéSRe hangváz: R-M-S – M-S-R.

ReMeSe – SöMöRő hangváz: R-M-S – S-M-R

ReMeSe – MeSéRe hangváz: R-M-S – M-S-R

ReMeTe – TeReMe hangváz: R-M-T – T-R-M

ReMeTe – MéReTe hangváz: R-M-T – M-R-T

ReND – DőRéN hangváz: R-N-D – D-R-N

ReND – RoNDa hangváz: R-N-D – R-N-D

ReNeGáT – RáNGaT hangváz: R-N-G-T – R-N-G-T

ReNeGáT – RiNGaT hangváz: R-N-G-T – R-N-G-T

ReNeGáT – TáGRa Ne hangváz: R-N-G-T – T-G-R-N

ReNeSZáNSZ – újRaNeSZeNSZ hangváz: R-N-SZ-N-SZ – j-R-N-SZ-N-SZ

ReNYHe – RoHoNYa – HoRoNYa hangváz: R-NY-H – R-H-NY – H-R-NY

ReNYHe – eNYHRe hangváz: R-NY-H – NY-H-R

ReNYHe – HeRéNYi hangváz: R-NY-H – H-R-NY

RéPa – haRaP – PaRé hangváz: R-P – h-R-P – P-R

RéPaRoPog – RePed hangváz: R-P – R-P-g – R-P-d

RePeSő – PeSőRe – PaSaRe – PaSSaRo hangváz: R-P-S – P-S-R – P-S-R – P-S-R.

RePeSő – PaSăRe hangváz: R-P-S – P-S-R

RéSZeG – ReZeG hangváz: R-SZ-G – R-Z-G

RéSZeG – eGéSZRe hangváz: R-SZ-G – G-SZ-R

RéSZeG – SZiGoR – SZöGRe hangváz: R-SZ-G – SZ-G-R – SZ-G-R

ReSZKíRReSZKeT hangváz: R-SZ-K-R – R-SZ-K-T

RéT – TéR hangváz: R-T – T-R

ReTeK – TöRiK hangváz: R-T-K – T-R-K

ReTeK – TeKeR hangváz: R-T-K – T-K-R

ReTeK – éTeKRe hangváz: R-T-K – T-K-R

ReTeK – KöReT hangváz: R-T-K – K-R-T

ReTeSZ – RáTeSZ hangváz: R-T-SZR-T-SZ

ReTeSZ – RekeSZT hangváz: R-T-SZR-k-SZ-T

ReTeSZT – SZéTTáR hangváz: R-T-SZ-TSZ-T-T-R

ReTiKüL – LüKüTeR hangváz: R-T-K-L – L-K-T-R

ReTiKüLeLTaKaR hangváz: R-T-K-L – L-T-K-R

ReTiKüL – LeKoToR hangváz: R-T-K-L – L-K-T-R

ReTiKüL – KiTeRüL hangváz: R-T-K-L – K-T-R-L

RéV – VeR – VáR hangváz: R-V – V-R – V-R

ReVeS – VeReS – VaRaS hangváz: R-V-S – V-R-S – V-R-S

RéSúT – TöRéS hangváz: R-S-T – T-R-S

RiaD – DiaRé hangváz: R-D – D-R

RiBaNC CiNóBeR hangváz: R-B-N-C – C-N-B-R

RiBaNC – BéRCuNa hangváz: R-B-N-C – B-R-C-N

RiBaNC – CuNaBéR hangváz: R-B-N-C – C-N-B-R

RiBaNC – CéRNáBa hangváz: R-B-N-C – C-R-N-B

RiBaNC – áRBa NáSZ hangváz: R-B-N-C – R-B-N-SZ

RiBaNC – BéRNáSZ hangváz: R-B-N-C – B-R-N-SZ

RiBaNC – BéRCeN hangváz: R-B-N-C – B-R-C-N

RiBiLLió – LiBeRáL – aBeRRáL hangváz: R-B-L – L-B-R-L – B-R-L

RiBiZLi – BiRiZLi hangváz: R-B-Z-L – B-R-Z-L

RiDeG – RiGiD hangváz: R-D-G – R-G-D

RiGó – RioGó hangváz: R-G – R-G

RiGoLYa – CSiGoLYa hangváz: R-G-LY – CS-G-LY

RiGoLYa – GeReLY hangváz: R-G-LY – G-R-LY

RiKSa – ReKeSZ – SZeKéR hangváz: R-K-S – R-K-SZ – SZ-K-R

RiMa – aMoR hangváz: R-M – M-R

RiMa – MeR hangváz: R-M – M-R

RiNGLó – LóG RING hangváz: R-N-G-L – L-G-R-N-G

RiPoRT – TeRePRe hangváz: R-P-R-T – T-R-P-R

RiPoRT – TiPoRT hangváz: R-P-R-T – T-P-R-T

RiPoRT – RaPoRT hangváz: R-P-R-T – R-P-R-T

RiPoRT – TöRPéRe hangváz: R-P-R-T – T-R-P-R

RiPoRT – RePeTáRa hangváz: R-P-R-T – R-P-T-R

RiPoRT – PoRTYáRa hangváz: R-P-R-T – P-R-TY-R

RiPoRT – TePeRT hangváz: R-P-R-T – T-P-R-T

RiPoSZT – RöP oSZT hangváz: R-P-SZ-T – R-P-SZ-T

RiPoSZT – PöR oSZT hangváz: R-P-SZ-T – P-R-SZ-T

RiPoSZT – RePeSZT hangváz: R-P-SZ-T – R-P-SZ-T

RiPoSZT – SZiPoRT hangváz: R-P-SZ-T – SZ-P-R-Tell

RiPoSZT – TeRPeSZ hangváz: R-P-SZ-T – T-R-P-SZ

RiPőK – PöRöK hangváz: R-P-K – P-R-K

RiPőK – KaPaR hangváz: R-P-K K-P-R

RiTKa – TaRKa hangváz: R-T-K – T-R-K

RiTKa – TaKaR hangváz: R-T-K – T-K-R

RiTKa – aKaRaT hangváz: R-T-K – K-R-T

RiTMuS – üTeMRéS hangváz: R-T-M-S – T-M-R-S

RiTMuS – SéRTeM hangváz: R-T-M-S – S-R-T-M

RiTMuS – üTeMeSRe hangváz: R-T-M-S – T-M-S-R

RiTMuSZ – TáMaSZRa hangváz: R-T-M-SZ – T-M-SZ-R

RiVaLDa – RiVaLGó hangváz: R-V-L-D – R-V-L-G

RiVaLDa – ViRaLDó hangváz: R-V-L-D – V-R-L-D

RiVaLDáRa DaLRa VáR hangváz: R-V-L-D-R – D-L-R-V-R

RiZiKe – RaJZoK hangváz: R-Z-K – R-J-Z-K

RiZiKe – RiZiKó hangváz: R-Z-K – R-Z-K

RiZiKó – oKa ZűR hangváz: R-Z-K – K-Z-R

RiZiKó – RoZoGa – ReZeGő hangváz: R-Z-K – R-Z-G – R-Z-G

RiZiKó – őRZiK hangváz: R-Z-K – R-Z-K

RiZS – ZSíR hangváz: R-ZS – ZS-R

RoBoT – BoTRa hangváz: R-B-T – B-T-

RóDLi – LeDéR hangváz: R-D-L – L-D-R

RóDLi – foRDuL – RáDLi hangváz: R-D-L – f-R-D-L – R-D-L

RóDLi – RáDőL hangváz: R-D-L – R-D-L

RóDLi – LoDRi hangváz: R-D-L – L-D-R

RoDoSZ – SZoDoR – DoRoSZ hangváz: R-D-SZ – SZ-D-R – D-R-SZ

RoGY – GYúR – GYűR hangváz: R-GY – GY-R – GY-R

RoJT – RaJTa – TaRaJ hangváz: R-J-T – R-J-T – T-R-J

RóKa – KaRó hangváz: R-K – K-R

RóKáK – KáRoK hangváz: R-K-K – K-R-K

RoKKa – KeRéK hangváz: R-K-K – K-R-K

RoKKa – KaRoK hangváz: R-K-K – K-R-K

RoKoLYa – KöRaLJ hangváz: R-K-LY –K-R-LJ

RoKoLYa – KiRáLYi hangváz: R-K-LY – K-R-LY

RoKoJa – JáRoK hangváz: R-K-J – J-R-K

RoKoNoK – KoRoKoN hangváz: R-K-N-K – K-R-K-N

RoKoN – NoRoK hangváz: R-K-N – N-R-K

RoKoNi – KöRöN – KoRoNa hangváz: R-K-N – K-R-N – K-R-N

RoKoNi – öRöKöN hangváz: R-K-N – R-K-N

RoM – MaR hangváz: R-M – M-R

RoMáNC – MáMoRoS hangváz: R-M-N-C – M-M-R-S

RoMáNC – MoRCoN hangváz: R-M-N-C – M-R-C-N

RoMaNTiKa – aKiT a MáMoR hangváz: R-M-N-T-K – K-T-M-M-R

RoMBoL – ToMBoL hangváz: R-M-B-L – T-M-B-L

RoMBoL – BoMLóRa hangváz: R-M-B-L – B-M-L-R

RoMBuSZ – SZeMBuRa hangváz: R-M-B-SZ – SZ-M-B-R

RoSTáL – áTSoRoL hangváz: R-S-T-L – T-S-R-L

RoSZTáL – SZoRTáL hangváz: R-SZ-T-L – SZ-R-T-L

RoSToKoL – SoRTöKöL hangváz: R-S-T-K-L – S-R-T-K-L

RoSToKoL – oSToR KeLL hangváz: R-S-T-K-L – S-T-R-K-L

RoSToKoL – KoLoSToR hangváz: R-S-T-K-L – K-L-S-T-R

RoSToKoL – KóSToLóRa hangváz: R-S-T-K-L – K-S-T-L-R

RoSToKoL – SaRKaLaT hangváz. R-S-T-K-L – S-R-K-L-T

RoSToKoL – RöSTeLLiK hangváz: R-S-T-K-L – R-S-T-L-K

RoSSZ – SZaR hangváz: R-SZ – SZ-R

RoVaNCS – CSaVaRiNt hangváz: R-V-N-CS – CS-V-R-N-t

RoVáS – SoVáR hangváz: R-V-S – S-V-R

RoZMáR – RaMaZuRi hangváz: R-Z-M-R – R-M-Z-R

RóZSa – aZSúR hangváz: R-ZS – ZS-R

RoZSDa – DöRZS hangváz: R-ZS-D – D-R-ZS

RoZSoMáK – ZSáKMáNY hangváz: R-ZS-M-K – ZS-K-M-NY

RöSTeLL – eRőST TeLi hangváz: R-S-T-L-L – R-S-T-T-L

RöViD – VeDeR hangváz: R-V-D – V-D-R

RöViD – uDVaR hangváz: R-V-D – D-V-R

RöViD – ViDoR hangváz: R-V-D – V-D-R

RőZSe – duRuZSol – ZSaRátpaRáZS hangváz: R-ZS – d-R-ZS-l – ZS-R-t p-R-ZS

RuMLi – deLíRiuM hangváz: R-M-L – d-L-R-M

RuMLi – RoMLó hangváz: R-M-L – R-M-L

RuND – RoNDa – ReND hangváz: R-N-D – R-N-D – R-N-D

RuSNYa – NYeRS hangváz: R-S-NY – NY-R-S

RuSNYa – aNYóSRa hangváz: R-S-NY – NY-S-R

RüGYKe – GYüRKe hangváz: R-GY-K – GY-R-K

RüGYKe –  GYeReK hangváz: R-GY-K – GY-R-K                       /217

S

SáBeSZ – BaSZáS hangváz: S-B-SZ – B-SZ-S

SáBeSZ – SZaBáS hangváz: S-B-SZ – SZ-B-S

SaBLoN – NoBLeSZ hangváz: S-B-L-N – N-B-L-SZ

SaBLoN – NáSZLoB hangváz: S-B-L-N – N-SZ-L-B

SáFáR – RőFöS hangváz: S-F-R – R-F-S

SáFáR – SöFőR hangváz: S-F-R – S-F-R

SáFáR – FaRS hangváz: S-F-R – F-R-S

SáFRáNY – NYáRFáS hangváz: S-F-R-NY – NY-R-F-S

SáFRáNY – NYíRFáS hangváz: S-F-R-NY – NY-R-F-S

SáFRáNY – áRNY FáS hangváz: S-F-R-NY – R-NY-F-S

SáFRáNY SZéPLáNY hangváz: S-F-R-NY – SZ-P-L-NY

SaJáT – ToJáS hangváz: S-J-T – T-J-S

SaJKa – KaSaJ hangváz: S-J-K – K-S-J

SaJT – TeJeS hangváz: S-J-T – T-J-S

SaJT – SaJTó hangváz: S-J-T – S-J-T

SaJTó – ToJáS hangváz: S-J-T – T-J-S

SaJTó – SúJTó hangváz: S-J-T – S-J-T

SaLaK – KöLeS hangváz: S-L-K – K-L-S

SaLaK – KaLLóS hangváz: S-L-K – K-L-S

SaLáTa – TáLaS hangváz: S-L-T – T-L-S

SaláTa – aSZTaL hangváz: S-L-T SZ-T-L

SaLéTRoM – LéTRoMLáS hangváz: S-L-T-R-M – L-T-R-M-L-S

SaLéTRoM – MoRTáLoS hangváz: S-L-T-R-M – M-R-T-L-S

SaLéTRoM – oSTRoMLó hangváz: S-L-T-R-M – S-T-R-M-L

SaLéTRoM – STüRMöL hangváz: S-L-T-R-M – S-T-R-M-L

SaLéTRoM – RoST MáLL hangváz: S-L-T-R-M – R-S-T-M-L

SaLLaNG – GáLáNS hangváz: S-L-N-G – G-L-N-S

SaLLaNG – SZáLLoNGó hangváz: S-L-L-N-G – SZ-L-L-N-G

SaLLaNG – LeNGőSáL hangváz: S-L-L-N-G – L-N-G-S-L.

SaLLaNG – eLeGáNS hangváz: S-L-N-G – L-G-N-S

SaLLaNG – LeGéNYeS hangváz: S-L-N-G – L-G-NY-S

SaLLáRiuM – MoRáLiS hangváz: S-L-R-M – M-R-L-S

SáMLi – eLMéS hangváz: S-M-L – L-M-S

SáMLi – ZSáMoLY hangváz: S-M-L – ZS-M-LY

SáMLi – SiMLi hangváz: S-M-L – S-M-L

SáMLi – TáMLáS – MáSLáS hangváz: S-M-L – T-M-L-S – M-S-L-S

SáNC – CuNáS hangváz: S-N-C – C-N-S

SáNTa – iNTéS hangváz: S-N-T – N-T-S

SáNTa – SieTNi hangváz: S-N-T – S-T-N

SáPaD – DePiS hangváz: S-P-D – D-P-S

SáPaD – SüPPeD hangváz: S-P-D – S-P-D

SaPKa – PaSKa – SuPáK hangváz: S-P-K P-S-K – S-P-K

SaPKa – KaPSa hangváz: S-P-K – K-P-S

SaPKa – KoPaSZ hangváz: S-P-K – K-P-SZ

SaPKa – SZéPeK hangváz: S-P-K SZ-P-K

SaRaBoL – DaRaBoL hangváz: S-R-B-L – D-R-B-L

SaRaBoL – LeRaBoL hangváz: S-R-B-L – L-R-B-L

SáRGa – SáRiG hangváz: S-R-G – S-R-G

SáRGa – SuGáR – SüRöG hangváz: S-R-G – S-G-R – S-R-G

SaRGaSSo – SáRGáSZöLd hangváz: S-R-G-S-S – S-R-G-S-Z-L-D

SaRJú – úJRáS hangváz: S-R-J – J-R-S

SaRJú – SéRóJa hangváz: S-R-J – S-R-J

SaRJú – SűRűJe hangváz: S-R-J – S-R-J

SáRKáNY – NYeRSeK hangváz: S-R-K-NY – NY-R-S-K

SáRKáNY – KéNYSZeR hangváz: S-R-K-NY – K-NY-SZ-R

SáRKáNY – SeRKeN hangváz: S-R-K-NY – S-R-K-N

SaRLaTáN – kuRuSLaToN – vaRáSLaToN hangváz: S-R-L-T-N – k-R-S-L-T-N – v-R-S-L-T-N

SaRLaTáN – kíSéRLeTeN hangváz: S-R-L-T-N – k-S-R-L-T-N

SaRLó – TaRLó – TáRLó hangváz: S-R-L – T-R-L – T-R-L

SaRoGLYa – TaRaGLYa – DeReGLYe hangváz: S-R-G-LY – T-R-G-LY – D-R-G-LY

SaRoK – KaRoS hangváz: S-R-K – K-R-S

SaRu – uRaS hangváz: S-R – R-S

SáSKáK – SoKaSáG hangváz: S-S-K-K – S-K-S-G

SáSKa – KaSZáS hangváz: S-S-K – K-SZ-S

SáTáN – SuTáN – SáNTa hangváz: S-T-N – S-T-N – S-N-T

SaTíRoZ – ZoRíTáS hangváz: S-T-R-Z – Z-R-T-S

SaTNYa – NYeSeTT hangváz: S-T-NY – NY-S-T

SaTNYa – SuTáN hangváz: S-T-NY – S-T-N

SáToR – ToRSa hangváz: S-T-R – T-R-S

SáToR – RoTáS hangváz: S-T-R – R-T-S

SaTRaPa – SáToRaPa – SZaTRaPa hangváz: S-T-R-P – S-T-R-P – SZ-T-R-P

SaTu – TuSa hangváz: S-T – T-S

SaVaNYú – SoVáNY – SöVéNY hangváz: S-V-NY – S-V-NY – S-V-NY

SaVaNYú – VoNYáS hangváz: S-V-NY – V-NY-S

SaVaNYú – NYuVaSZ hangváz: S-V-NY – NY-V-SZ

SeBeSSéG – BőSéGeS hangváz: S-B-S G – B-S-G-S

SeJT – SeLeJT hangváz: S-J-T – S-l-J-T

SeJT – SaJáT hangváz: S-J-T – S-J-T

SeJT – ToJáS hangváz: S-J-T – T-J-S

SZeKReSZio – SZeKRéSZő hangváz: SZ-K-R-SZ – SZ-K-R-SZ

SeLeJT – JeLeST hangváz: S-L-J-T – J-L-S-T

SeLeJTeJTS eL hangváz: S-L-J-T – J-T-S-L

SeLYeM – MeLYeS hangváz: S-LY-M – M-LY-S

SeMMi – SuMMa: S-M-M – S-M-M

SeMMi – MiSeM hangváz: S-M-M – M-S-M

SePRő – PRéS hangváz: S-P-R – P-R-S

SePRű – SePRi – PoRoS hangváz: S-P-R – S-P-R – P-R-S

SePeR – RePeSő – SePRű hangváz: S-P-R – R-P-S – S-P-R

SeReG – SüRöG hangváz S-R-G – S-R-G

SeReG – ReGöS hangváz: S-R-G – R-G-S

SeReG – keSeReG hangváz: S-R-G – k-S-R-G

SéReLeM – eLMe RéSe hangváz: S-R-L-M – L-M-R-S

SéReLeM – LeMéRéS – ReMéLéS hangváz: S-R-L-M – L-M-R-S – R-M-L-S

SéReLeM – MeLLe RéSe hangváz: S-R-L-M – M-L-R-S

SeRéNY – NYeRőS hangváz: S-R-NY – NY-R-S

SeRéNY – gyoRSaN – SuRRaN hangváz: S-R-NY – gy-R-S-N – S-R-N

SeRéNYSéG – NYeReSéG hangváz: S-R-NY-S-G – NY-R-S-G

SeRéNYSéG – ReNYeSég hangváz: S-R-NY-S-G – R-NY-S-G

SeRéNY VeR – VeRSeNY hangváz: S-R-NY-V-R – V-R-S-NY

SeRiF – FeRőS hangváz: S-R-F – F-R-S

SeRiF – SáFáR hangváz: S-R-F – S-F-R

SeRKe – KeSeR hangváz: S-R-K – K-S-R

SeRKe – KeReS hangváz: S-R-K – K-R-S

SeRKe – SiKeR hangváz: S-R-K – S-K-R

SeRKe – SoRoK hangváz: S-R-K – S-R-K

SeRLeG – SZeRLeG hangváz: S-R-L-G – SZ-R-L-G

SeRPeNYő – PeCSeNYéRe hangváz: S-R-P-NY – P-CS-NY-R

SéTa – TeSSő hangváz: S-T – T-S

SiKáToR – SáToRoK hangváz: S-K-T-R – S-T-R-K

SiKáToR – RoSTáK hangváz: S-K-T-R – R-S-T-K

SiKáToR – TáRSaK hangváz: S-K-T-R – T-R-S-K

SiKáToR – KíSéReT hangváz: S-K-T-R – K-S-R-T

SiKáToR – ReSTeK hangváz: S-K-T-R – R-S-T-K

SiKáToR – ToRKoS hangváz: S-K-T-R – T-R-K-S.

SiKáToR – TőRKéS hangváz: S-K-T-R – T-R-K-S

SiKáToR – SaKTeR hangváz: S-K-T-R – S-K-T-R

SiKáToR – SéRTőK hangváz: S-K-T-R – S-R-T-K

SiKLuS – KiSSúLY hangváz: S-K-L-S – K-S-S-LY

SiMLi – eLMéS hangváz: S-M-L – L-M-S

SiNG – CSüNG hangváz: S-N-G – CS-N-G

SiSaK – CaSSiS hangváz: S-S-K – C-S-S

SiVaTaG – SíVó aVaTaG hangváz: S-V-T-G – S-V-V-T-G

SkaLPoLáS LoPáS hangváz: S-k-L-P-L-S – L-P-S

SKaRLáTKoRLáT hangváz: SK-R-L-TK-R-L-T

SLaMPoS – LoMPoS hangváz: S-L-M-P-S – L-M-P-S

SóDaR – SoDoR hangváz: S-D-R – S-D-R

SoFőR – RőFöS – SeRiF hangváz: S-F-R – R-F-S – S-R-F

SoK – KiS hangváz: S-K – K-S

SóLYoM – SuLYoM hangváz: S-LY-M – S-LY-M

SóLYoM – SeLYeM hangváz: S-LY-M – S-LY-M

SoNKa – CSoNKa hangváz: S-N-K – CS-N-K

SoRoMPó – PáRoSoM hangváz: S-R-M-P – P-R-S-M

SöPöR – RePeS hangváz: S-P-R – R-P-S

SöPöR – PoRoS hangváz: S-P-R – P-R-S

SöRTe – eRőS Tő hangváz: S-R-T – R-S-T

SöRTe – áRTóS hangváz: S-R-T – R-T-S

SeTéT – Se TéT hangváz: S-T-T – S-T-T

SöTéT – eSTe – TeST hangváz: S-T-T – S-T – T-S-T

SPáJZ – SáPiJZ hangváz: S-P-J-ZS-P-J-Z

SPáRGa – GáSPáR hangváz: S-P-R-G – G-S-P-R

SPáRGa – uGRáS hangváz: S-P-R-G – G-R-S

SPeKTáKuLuM – SZéPKéPTáKoLó hangváz: S-P-K-T-K-L-MSZ-P-K-P-T-K-L

SPeKTáKuLuM – MuLaTóKéPeS hangváz: S-P-K-T-K-LMM-L-T-K-P-S

SPóRoL – SöPöR – SZaPoRa hangváz: S-P-R-L – S-P-R – SZ-P-R

SPoRT – TiPoRóS hangváz: S-P-R-T – T-P-R-S

SPoRT – SöPöRT hangváz: S-P-R-T – S-P-R-T

SPoRT – TePeRéS hangváz: S-P-R-T – T-P-R-S

SuBa – BuSa hangváz: S-B – B-S

SuHaNC – CUNaHúS hangváz: S-H-N-C – C-N-H-S

SúJT – TáJáS – TáJóS hangváz: S-J-T – T-J-S – T-J-S

SúJT – FáJóS hangváz: S-J-T – F-J-S

SúJT – JuST hangváz: S-J-T – J-S-T

SuMáK – KaMuSKuMáSKoMáS hangváz: S-M-K – K-M-S – K-M-S – K-M-S

SuMMa – SeMMi hangváz: S-M-M – S-M-M

SuRGYé – áGYRa iS hangváz: S-R-GY – GY-R-S

SuSKa – SiSaK hangváz: S-S-K – S-S-K

SuTa – TuSa hangváz: S-T – T-S

SüKeT – TöKöS hangváz: S-K-T – T-K-S

SüLLYeDéS – MéLYeDéS hangváz: S-LY-D-S – M-LY-D-S

SüPPED – DePiS hangváz: S-P-D – D-P-S

SűRű – üReS hangváz: S-R – R-S

SűRű – RéS hangváz: S-R – R-S

SüTeMéNY – NYáMíTóS hangváz: S-T-M-NY – NY-M-T-S

SoVáRGóSóGoR hangváz: S-VR-G – S-G-R

SüVeG – GeVőS hangváz: S-V-G – G-V-S

SüVeG – FöVeG hangváz: S-V-G – F-V-G                                   /176

SZ

SZaBaD – SzaBBaT hangváz: SZ-B-D – SZ-B-T

SZaJHa – HaJSZa hangváz: SZ-J-H – H-J-SZ

SZaJHA – aSZaLJa hangváz: SZ-J-H – SZ-L-J

SZaJHa – JáSZoL hangváz: SZ-J-H – J-SZ-L

SZaJKó – KóSZaJ hangváz: SZ-J-K – K-SZ-J

SZaJKó – ZaJGó hangváz: SZ-J-K – Z-J-G

SZaJRéRa – RéSZJáR hangváz: SZ-J-R-R – R-SZ-J-R

SZaJRé SZíJRa hangváz: SZ-J-R – SZ-J-R

SZaJRÉ – JáSZRa – JuSSRa hangváz: SZ-J-R – J-SZ-R – J-SS-R

SZaK – KéSZ hangváz: SZ-K – K-SZ

SZáK – KáSZu hangváz: SZ-K – K-SZ

SZáK – ZSáK hangváz: SZ-K – ZS-K

SZaKáCS – SZoKáS hangváz: SZ-K-CS – SZ-K-S

SZaKáCS – SZeCSKA hangváz: SZ-K-CS – SZ-CS-K

SZaKáLL– SZáLaK – KaSZáL hangváz: SZ-K-L – SZ-L-K – K-SZ-L

SZaKáLL – KLaSSZ hangváz: SZ-K-L – K-L-SZ

SZaKíT – TaKSZ hangváz: SZ-K-T – T-K-SZ

SZaKóCa – CáKáSZó hangváz: SZ-K-C – C-K-SZ

SZáLa – SZeLLő – SZáLLó hangváz: SZ-L – SZ-L – SZ-L

SZaLaD – DaLáSZ hangváz: SZ-L-D – D-L-SZ

SZaLaD – SZéLeD hangváz: SZ-L-D – SZ-L-D

SZaLaG – LeGáSZ hangváz: SZ-L-G – L-G-SZ

SZaLaG – GáLáSZ hangváz: SZ-L-G – G-L-SZ

SZaLáMi – MáLLaSZ – oMLaSZ hangváz: SZ-L-M – M-L-SZ – M-L-SZ

SZaLáMi – SZeLeM hangváz: SZ-L-M – SZ-L-M

SZaLMa – aLMoZ hangváz: SZ-L-M – L-M-Z

SZaLMa – oMLaSZ hangváz: SZ-L-M – M-L-SZ

SZaLoN – LaZáN hangváz: SZ-L-N – L-Z-N

SZaLoN – NéZeL hangváz: SZ-L-N – N-Z-L

SZaLoNKa – SZáLLoNGó hangváz: SZ-L-N-K – SZ-L-N-G

SZaLoNKa – KaSZáLóN hangváz: SZ-L-N-K – K-SZ-L-N

SZaLoNKa – LáZoKoN hangváz: SZ-L-N-K – L-Z-K-N

SZaLoNNa – SZeLNi hangváz: SZ-L-N – SZ-L-N

SZaLoNNa – SZéLéN hangváz: SZ-L-N – SZ-L-N

SZaLTó – áTSZáLL hangváz: SZ-L-T – T-SZ-L

SZaLTó – LáTSZó hangváz: SZ-L-T – L-T-SZ

SZaLu – SZeLő hangváz: SZ-L – SZ-L

SZáM – SZeM – MaSSZa hangváz: SZ-M – SZ-M – M-SZ

SZaMáR – RáMáSZ hangváz: SZ-M-R – R-M-SZ

SZaMóCa – MaSZaTa hangváz: SZ-M-C – M-SZ-T

SZaMóCa – ZaMaTa hangváz: SZ-M-C – Z-M-T

SZaMóCa – SZeMeGe hangváz: SZ-M-C – SZ-M-G

SZaNDáL – SZáLLaND hangváz: SZ-N-D-L – SZ-L-N-D

SZáNTó – SZáNTa hangváz: SZ-N-T – T-N-SZ

SZáNT – NáSZT hangváz: SZ-N-T – N-SZ-T

SZáNTó – TaNáSZ hangváz: SZ-N-T – T-N-SZ

SZaPoRa – PoRSZeRű hangváz: SZ-P-R – P-R-SZ-R

SZaPoRa – SZöPRő – PeRSZe hangváz: SZ-P-R – SZ-P-R – P-R-SZ

SZaPoRa – ZáPoR – SöPöR hangváz: SZ-P-R – Z-P-R – S-P-R

SZaPoRa – SZiPoR – PeReSZ hangváz: SZ-P-R – SZ-P-R – P-R-SZ

SZaPPaN – iSZaPoN hangváz: SZ-P-N – SZ-P-N

SZaPPaN – SZéPeN hangváz: SZ-P-N – SZ-P-N

SZaPuL – LaPoS hangváz: SZ-P-L – L-P-S

SZaPuL – SZPaLa hangváz: SZ-P-L – SZ-P-L

SZaR – RoSSZ – RéSZ hangváz: SZ-R – R-SZ – R-SZ

SZáRaZ – DeRCe hangváz: SZ-R-Z – D-R-C

SZáRMa – MéSZáRos hangváz: SZ-R-MM-SZ-R-s

SZaRV – VeRőS – SZeRV hangváz: SZ-R-V – V-R-S – SZ-R-V

SZaTíRa – SaTíR hangváz: SZ-T-R – S-T-R

SZaTíRa – SZoRíT hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T

SZaTíRa – RáTeSZ hangváz: SZ-T-R – R-T-SZ

SZaTiRa – oSToRoZ hangváz: SZ-T-R – S-T-R-Z

SZaTíRa – RoSSZaT íR hangváz: SZ-T-R – RSZ-T-R

SZaTuRRoSSZaT hangváz: SZ-T-R – R-SZ-T

SZaTuRRoTYaSZ hangváz: SZ-T-R – R-TY-SZ

SZaTuRReTeSZ hangváz: SZ-T-R – R-T-SZ

SZaTYoR – RoGYaSZT hangváz: SZ-TY-R – R-GY-SZT

SZaVaToL – SZaVa ToL hangváz: SZ-V-T-L – SZ-V-T-L

SZaVaToL – ZuVaToL hangváz: SZ-V-T-L – Z-V-T-L

SZeCSKa – KaSZáS – SZaKaSZ hangváz: SZ-CS-K – K-SZ-S – SZ-K-SZ

SZeDeR – DeSSZeRt hangváz: SZ-D-RD-SZ-R-t

SZeGéNYNYüSZöG hangváz: SZ-G-NY – NY-SZG

SZeGéNY – SZéGYeN hangváz: SZ-G-NY – SZ-GY-N

SZeGéNY – SZiGoNY hangváz: SZ-G-NY – SZ-G-NY

SZéGYeN – SZüGYöN hangváz: SZ-GY-N – SZ-GY-N

SZéGYeLL – GYeSZeL hangváz: SZ-GY-L – GY-SZ-L

SZéK – KéSZ hangváz: SZ-K – K-SZ

SZéKeLY – KóSZáL hangváz: SZ-K-LY – K-SZ-L

SZéKeLY – KaSZáL hangváz: SZ-K-LY – K-SZ-L

SZéKeLY – SZáKoL hangváz: SZ-K-LY – SZ-K-L

SZéKeLY – SZiKLa hangváz: SZ-K-LY – SZ-K-L

SZeKéR – ReKeSZ hangváz: SZ-K-R – R-K-SZ

SZeKéR – KeReKeSSZeRKe/zet hangváz: SZ-K-R – K-R-K-S – SZ-R-K

SZeKeRCe – SZeKeReC – ReKeSZCe hangváz: SZ-K-R-C – SZ-K-R-C – R-K-SZ-C

SZeKRéNY – NYíRKaS hangváz: SZ-K-R-NY – NY-R-K-S

SZeKReT – ReKeSZT hangváz: SZ-K-R-T – R-K-SZ-T

SZeKTa – TúSZoK hangváz: SZ-K-T – T-SZ-K

SZeKTa – SZoKoTT hangváz: SZ-K-T – SZ-K-T

SZeKTa – SZöKöTT hangváz: SZ-K-T – SZ-K-T

SZeKTa – TeSZeK hangváz: SZ-K-T – T-SZ-K

SZeLeKCió – SZeKCió hangváz: SZ-L-K-C – SZ-K-C

SZeLeMeN SZéLéNMeNő hangváz: SZ-L-M-N – SZ-L-N-M-N

SZeLeNCe – KeNCe LeSZ hangváz: SZ-L-N-C – K-N-C-L-SZ

SZeLeNCe – éCiNeK LeSZ hangváz: SZ-L-N-C – C-N-K-L-SZ

SZeLeNCe – SZaLoNCa hangváz: SZ-L-N-C – SZ-L-N-C

SZeLíD – DiLiSZ hangváz: SZ-L-D – D-L-SZ

SZeLíD – DaLoS hangváz: SZ-L-D – D-L-S

SZeLíNDeK – SZaLaNDoK hangváz: SZ-L-N-D-K – SZ-L-N-D-K

SZeM – MeSSZe hangváz: SZ-M – M-SZ

SZeMéNSZáLLó – SeMeNZaLe hangváz: SZ-M-N-SZ-L – S-M-N-Z-L

SZeMéT – SZeMeT hangváz: SZ-M-T – SZ-M-T

SZeMéT – MaSZaT hangváz: SZ-M-T – M-SZ-T

SZeMéT – MeSZeT hangváz: SZ-M-T – M-SZ-T

SZeMéT – MaSZaT – MiSZT – SZMeTy hangváz: SZ-M-T – M-SZ-T – M-SZ-T – SZ-M-T

SZéNa – NESZ hangváz: SZ-N – N-SZ

SZeNáToR SZíNTéR hangváz: SZ-N-T-R – SZ-N-T-R

SZeNáToR SZeNToR hangváz: SZ-N-T-R – SZ-N-T-R

SZeNáToR – NeSZToR hangváz: SZ-N-T-R – N-SZ-T-R

SZeNDiKe – DiSZKéN hangváz: SZ-N-D-K – D-SZ-K-N

SZeNT – ISTeN – üZeNeT hangváz: SZ-N-T – S-T-N – Z-N-T

SZeNTeN – TiSZTáN hangváz: SZ-N-T-N – T-SZ-T-N

SZeNTeN – NeSZTeTT hangváz: SZ-N-T-N – N-SZ-T-T

SZeNT – őSZiNTe hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T

SZeNT – SToNe hangváz: SZ-N-T – S-T-N

SZeNTüLeT – LeTüNéS hangváz: SZ-N-T-L-T – L-T-N-S

SZeNVeD – SeNYVeD hangváz: SZ-N-V-D – S-NY-V-D

SZePeSSéG – SZéPSéG hangváz: SZ-P-S-G – SZ-P-S-G

SZéPíTKeZiK – éPíTKeZiK hangváz: SZ-P-T-K-Z-K – P-T-K-Z-K.

SZePLő – PaLáSt hangváz: SZ-P-L – P-L-S-t

SZeRáF – FáRoSZ – FoRRáS hangváz: SZ-R-F – F-R-SZ – F-R-S

SZeRDa – aDReSZ hangváz: SZ-R-D – D-R-SZ

SZeReLeM – MeLLeRéSZ – eLMeRéSZ hangváz: SZ-R-L-M – M-L-R-SZ – L-M-R-SZ

SZeReLeM – éRZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-Z-L-M

SZeReLeM – RéSZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-SZ-L-M

SZeReLeM – MeRéSZeL hangváz: SZ-R-L-M – M-R-SZ-L.

SZeReLeM – RéSZeLeM hangváz: SZ-R-L-M – R-SZ-L-M

SZeReLeM – SZeMéReM hangváz: SZ-R-L-M – SZ-M-R-M

SZeReNáD DaNoLáSZ hangváz: SZ-R-N-D – D-N-L-SZ

SZeLeNáD DaNoLáSZ hangváz: SZ-L-N-D – D-N-L-SZ

SZeReTeT – ReTeSZT hangváz: SZ-R-T-T – R-T-SZ-T

SZeReTeT – iSZTeRT hangváz: SZ-R-T-T – SZ-T-R-T

SZeReT – ESZTeR hangváz: SZ-R-T – SZ-T-R

SZeReT – ISZTer – DnyeSZTeR hangváz: SZ-R-T – SZ-T-R – SZ-T-R – D-ny-SZ-T-R

SZeReTeT – TeTTeRőS hangváz: SZ-R-T-T – T-T-R-S

SZeReTeT – TeSZ éRTe hangváz: SZ-R-T-T – T-SZ-R-T

SZeReTeD – Te RéSZeD hangváz: SZ-R-T-D – T-R-SZ-D

SZeReTeD – DeSSZeRT hangváz: SZ-R-T-D – D-SZ-R-T

SZiGoRú – RiGuRoSZ hangváz: SZ-G-R – R-G-R-SZ

SZiKLa – aLSZiK hangváz: SZ-K-L – L-SZ-K

SZiRoM – MiRoSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ.

SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

SZiMMeTRiKuS – SZeMMéRTéKeS hangváz: SZ-M-M-T-R-K-S – SZ-M-M-R-T-K-S

SZKaRaBeuSZ – SZaRBaKúSZó hangváz: SZ-K-R-B-SZ – SZ-R-B-K-SZ

SZóKRáTéSZ – SZóTáRKéSZ hangváz: SZ-K-R-T-SZ – SZ-T-R-K-SZ

SZeReNCSéS – SZőRéNCSeSZ hangváz: SZ-R-N-CS-S – SZ-R-N-CS-SZ

SZeRPeNTiN – SZéTTePeRNi hangváz: SZ-R-P-N-T-N – SZ-T-T-P-R-N

SZeRSZáM – MeSZSZeR hangváz: SZ-R-SZ-M – M-SZ-SZ-R

SZéRű – SZóRó hangváz: SZ-R – SZ-R

SZéRű – üReS hangváz: SZ-R – R-S

SZéRű – SZeRe hangváz: SZ-R – SZ-R

SZFéRa – SZeRáF hangváz: SZ-F-R – SZ-R-F

SZiCiLia – SZiKuLia – SZéKeLY hangváz: SZ-C-L – SZ-K-L – SZ-K-LY

SZiDNi – DiSZNó hangváz: SZ-D-N – D-SZ-N

SZiGoNY – NYöGéS hangváz: SZ-G-NY – NY-G-S

SZiGoRú – RiGuRoSZ hangváz: SZ-G-R – R-G-R-SZ

SZiKLa – aLSZiK hangváz: SZ-K-L – L-SZ-K

SZiKLa – KLaSSZiK hangváz: SZ-K-L – K-L-SSZ-K

SZiKLa – KőSZáL hangváz: SZ-K-L – K-SZ-L

SZiKLa – SZiLáNK SZiLeKSZ hangváz: SZ-K-L – SZ-L-N-K – SZ-L-K-SZ

SZiKLa – SZKaLa hangváz: SZ-K-L – SZ-K-L

SZiKRaRéSZKe hangváz: SZ-K-R – R-SZK

SZiKRáZó – SZeKeRCe hangváz: SZ-K-R-Z – SZ-K-RC

SZiKRa SZeKéR hangváz: SZ-K-R – SZ-K-R

SZiKRa – KöSZöRű hangváz: SZ-K-R – K-SZ-R

SZiKRa – iSZKRa hangváz: SZ-K-R – SZ-K-R

SZiLáNKoKKiSZáLLNaK hangváz: SZ-L-N-K-K – K-SZ-L-N-K

SZiLVa – SZLiVa hangváz: SZ-L-V – SZ-L-V

SZiMBoL – SZeMBőL hangváz: SZ-M-B-L – SZ-M-B-L

SZiMMeTRiKuS – SZeMMéRTéKeS hangváz: SZ-M-M-T-R-K-S – SZ-M-M-R-T-K-S

SZiMPáTia – SZeMTáP hangváz: SZ-M-P-T – SZ-M-T-P

SZiMuLáL – SZíNLeL hangváz: SZ-M-L-L – SZ-N-L-L

SZiNKRoN – SZíNKoRoN hangváz: SZ-N-K-R-N – SZ-N-K-R-N

SZiRoM – MiRoSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

SZiRoM – SZóRoM hangváz: SZ-R-M – SZ-R-M

SZiRoMMaL – SZeReLeM hangváz: SZ-R-M-L – SZ-R-L-M

SZiRoM – MeRéSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

SZiRoM – áMoRoSZ hangváz: SZ-R-M – M-R-SZ

SZiRoM – SZoMoRú hangváz: SZ-R-M – SZ-M-R

SZiRT – TöRéS hangváz: SZ-R-T – T-R-S

SZiRuP – PRéS – RoPSZ hangváz: SZ-R-P – P-R-S – R-P-SZ

SZiTa – TaSZíT hangváz: SZ-T – T-SZ-T

SZiTTYa – TiSZTYa hangváz: SZ-T-TY – T-SZ-TY

SZíTTa – TiSZTa hangváz: SZ-T-T – T-SZ-T

SZíTTYa – aTYáS hangváz: SZ-TY – TY-S

SZíV – ViSZ hangváz: SZ-V – V-SZ

SZiVáRVáNY – íVZáRVáNY hangváz: SZ-V-R-V-NY – V-Z-R-V-NY

SZKaRaBeuSZ – SZaRBaKúSZó hangváz: SZ-K-R-B-SZ – SZ-R-B-K-SZ

SZKíTa – SZéKiTa hangváz: SZ-K-T – SZ-K-T

SZoBa – BaSZo hangváz: SZ-B – B-SZ

SZoBoR – RoBuSZ – daRaBoS hangváz: SZ-B-R – R-B-SZ – d-R-B-S

SZóJa – SZáJ – JáSZa hangváz: SZ-J – SZ-J – J-SZ

SZoKNYa – aSSZoNYoK hangváz: SZ-K-NY – SZ-NY-K

SZoKNYa – KaNYoS hangváz: SZ-K-NY – K-NY-S

SZóKRáTéSZ – SZóTáRKéSZ hangváz: SZ-K-R-T-SZ – SZ-T-R-K-SZ

SZóLoG – LoGoSZ – SZoLGa hangváz: SZ-L-G – L-G-SZ – SZ-L-G

SZoMoRú – SöMöRi hangváz: SZ-M-R – S-M-R.

SZoMoRú – öRöMöS hangváz: SZ-M-R – R-M-S.

SZoMoRú – RoMoS hangváz: SZ-M-R – R-M-S

SZoMoRú – MoRóZuS hangváz: SZ-M-R – M-R-Z-S

SZoMoRú – üRöMöS – SöMöRi hangváz: SZ-M-R – R-M-S – S-M-R

SZoNáTa NóTaSZó hangváz: SZ-N-T – N-T-SZ

SZoNáTa SZáNaT – SZáNT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T – SZ-N-T.

SZoNáTa – TaNáSZ hangváz: SZ–N-T – T-N-SZ

SZoNáTa – TóNuSZ hangváz: SZ–N-T – T-N-SZ

SZoNáTa NáSZT hangváz: SZ-N-T – N-SZ-T

SZoNáTa SZeNeT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T

SZoNáTa SZíNT hangváz: SZ-N-T – SZ-N-T

SZoPRáN – SZaPoRáN hangváz: SZ-P-R-N – SZ-P-R-N

SZoPRáN – NeRő SZéP hangváz: SZ-P-R-N – NY-R-SZ-P

SZoPRáN – PeRSZoN hangváz: SZ-P-R-N – P-R-SZ-N

SZoPRáN – RePeSZőN hangváz: SZ-P-R-N – R-P-SZ-N

SZoPRáN – SZeRePeN – PeRSZóNa hangváz: SZ-P-R-N – SZ-R-P-N – P-R-SZ-N

SZoPRáN – RöPSZiNt hangváz: SZ-P-R-N – R-P-SZ-N-t.

SZoRíT – SZeReT hangváz: SZ-R-TSZ-R-T

SZoRíT – TíRoSZ – SZóRT hangváz: SZ-R-T – T-R-SZ – SZ-R-T

SZöRP – PRéS hangváz: SZ-R-P – P-R-S

SZöRP – PRöSZ hangváz: SZ-R-P – P-R-SZ

SZöRP – SZiRuP hangváz: SZ-R-P – SZ-R-P 

SZöRP – SZeReP hangváz: SZ-R-P – SZ-R-P

SZöVeT – öSZVíT hangváz: SZ-V-T – SZ-V-T

SZőKe – KeSe hangváz: SZ-K – K-S

SZöLLő – őSSZeL hangváz: SZ-L-L – SZ-SZ-L

SZőLőN – LöSZöN hangváz: SZ-L-N – L-SZ-N

SZöMöRCe – MöSZöRCe hangváz: SZ-M-R-C – M-SZ-R-C

SZöVeG – VéGSZaVa – öSZVeGe hangváz: SZ-V-G – V-G-SZ-V – SZ-V-G

SZöVeT – öSSZeVeT hangváz: SZ-V-T – SZ-V-T

SZöVéTNeK – SZöVeTNeK hangváz: SZ-V-T-N-KSZ-V-T-N-K

SZPeKTáKuLum – SZéP KéPTáKoLat hangváz: SZ-P-K-T-K-L-m – SZ-P K-P-T-K-L-t

SZPíKeR – RáKéPeZ hangváz: SZ-P-K-R – R-K-P-Z

SZPoRK – SZPöRK – SZaPoRáK hangváz: SZ-P-R-K – SZ-P-R-K – SZ-P-R-K (veréb)

SZTáNa – eSZTeNa hangváz: SZ-T-N – SZ-T-N

SZTáNa – NeSZTő hangváz: SZ-T-N – N-SZ-T

SZTáR – RáTeSZ hangváz: SZ-T-R – R-T-SZ

SZTiKLa – SZiKLa hangváz: SZ-T-K-L – SZ-K-L

SToNe – SZeNT hangváz: SZ-T-N – SZ-N-T

STeP – TaPoS hangváz: SZ-T-P – T-P-S

SZTiKLa – SZiKLa hangváz: SZ-T-K-L – SZ-K-L

SZTRiKa – SZTRiKe – SZéTTöRiK hangváz: SZ-T-R-K – SZ-T-R-K – SZ-T-T-R-K

SZuFLa – FuLSZ hangváz: SZ-F-L – F-L-SZ

SZuKa – KáSZu hangváz: SZ-K – K-SZ

SZuKa – KuSZa hangváz: SZ-K – K-SZ

SZuKa – áSZoK hangváz: SZ-K – SZ-K

SZuLáK – SZáKoL hangváz: SZ-L-K – SZ-K-L

SZuLáK – KuSZáL hangváz: SZ-L-K – K-SZ-L

SZuNYoG – NYüSZöG – NYüZSöG hangváz: SZ-NY-G – NY-SZ-G – NY-ZS-G

SZuPeReN – SZoPRáN – PeRSZoN hangváz: SZ-P-R-N – SZ-P-R-N – P-R-SZ-N.

SZuRDoKKoDRu hangváz: SZ-R-D-K – K-D-R

SZuTRa –TRuSZa hangváz: SZ-T-R – T-R-SZ

SZuTRa – SZaRTa – SZúRTa hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T – SZ-R-T

SZuTRa – SZeReT hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T

SZuTRa – SZeReT – ESZTeR – TeRéZ hangváz: SZ-T-R – SZ-R-T – SZ-T-R – T-R-Z

SZüL – LeSZ hangváz: SZ-L – L-SZ

SZüMTüK – SZeMeTeK – SZöMöTöK hangváz: SZ-M-T-K – SZ-M-T-K. – SZ-M-T-K.

SZüN – NáSZ hangváz: SZ-N – N-SZ                               /253

T

TaBáN – BoNTa hangváz: T-B-N – B-N-T

TaBáN – BáNTó hangváz: T-B-N – B-N-T

TaBáN – NáBóT hangváz: T-B-N – N-B-T.

TáBLa – BaLaTon – BaLTi hangváz: T-B-L – B-L-T-n – B-L-T

TáBoR – BoRíT hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BeTöR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – RoBoT hangváz: T-B-R – R-B-T

TáBoR – BúToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BáToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BoToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BeTöR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BúToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – ToBoR hangváz: T-B-R – T-B-R

TáBoR – BiToR hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – BaRáT hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BoRáT hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BőRéT hangváz: T-B-R – B-R-T

TáBoR – BoTRa  hangváz: T-B-R – B-T-R

TáBoR – TőRBe hangváz: T-B-R – T-R-B

TaBu – BuTa osToBa hangváz: T-B – B-T – s-T-B

TaBu – uTóBB hangváz: T-B – T-B

TaCS – CSaTa hangváz: T-CS – CS-T

TaCSKóCSaTaK hangváz: T-CS-K – CS-T-K

TaCSKó – CSiTKó hangváz: T-CS-K – CS-T-K

TaFoTa – TaVoTa – oszToVáTa hangváz: T-F-T – T-V-T – sz-T-V-T

TáJéK – JáTéK hangváz: T-J-K – J-T-K

TaJTéK – JáTéKoT hangváz: T-J-T-K – J-T-K-T

TaJTéK – JuTaLéK hangváz: T-J-T-K – J-T-L-K

TaKáCS – KaTáCS hangváz: T-K-CS – K-T-CS

TaKáCS – CSaTaK – KaCSóT hangváz: T-K-CS – CS-T-K – K-CS-T

TaKaR – RaKaT hangváz: T-K-R – R-K-T

TaKaR – aKaRaT hangváz: T-K-R – K-R-T

TáKoL TöKöL hangváz: T-K-L – T-K-L

TáKoL – aLKoT hangváz: T-K-L – L-K-T

TáKoL – KöTéL hangváz: T-K-L – K-T-L

TáKoL – TéKoL – LöKöTT hangváz: T-K-L – T-K-L – L-K-T

TaKSa – TáSKa – TaSaK hangváz: T-K-S – T-S-K – T-S-K

TaKSa – SaKTa hangváz: T-K-S – S-K-T

TaKSáL – KóSTáL hangváz: T-K-S-L – K-S-T-L

TaKTuS – SZoKTaT hangváz: T-K-T-S – SZ-K-T-T

TaKTuS – KaTuSKa hangváz: T-K-T-S – K-T-S-K

TaLáL – LeLeT hangváz: T-L-L – L-L-T

TáLCa – CiTáL hangváz: T-L-C – C-T-L

TáLCa – LáTCó hangváz: T-L-C – L-T-C

TáLeNTuM – TáLoN TöMeg hangváz: T-L-N-T-MT-L-N-T-M-g

TaLiCSKa – ToLóCSKa hangváz: T-L-CS-K – T-L-CS-K

TaLiGáT – ToLoGaTLöKöGeT hangváz: T-L-G-T – T-L-G-T – L-K-G-T

TaLiGa – eLeGeT hangváz: T-L-G – L-G-T

TaLP – LaPoT – TaLaP hangváz: T-L-P – L-P-T – T-L-P

TáLToS – LáTóST hangváz: T-L-T-S – L-T-S-T

TaMáS – MáSaT – MáSoD – TáMaSZ hangváz: T-M-S – M-S-T – M-S-D – T-M-SZ

TaMBuRa – DoMBéR hangváz: T-M-B-R – D-M-B-R

TaMBuR – RuMBa hangváz: T-M-B-R – R-M-B

TaMPoN – TáMPoNT hangváz: T-M-P-N – T-M-P-N-T

TáNSZ – NáSZT – SZáNT – SZeNT hangváz: T-N-SZ – N-SZ-T – SZ-N-T – SZ-N-T

TáNGáL – DöNGöL hangváz: T-N-G-L – D-N-G-L

TáNGáL – LeNGeT hangváz: T-N-G-L – L-N-G-T

TaNGó – NóGaT hangváz: T-N-G – N-G-T

TaNíT – NYíTaT hangváz: T-N-T– NY-T-T

TaNoR – TaNáR hangváz: T-N-R– T-N-R

TaNoR – NaTúR hangváz: T-N-R – N-T-R

TaNoR – éRiNT hangváz: T-N-R – R-N-T

TaNoR – RúTaN hangváz: T-N-R – N-T-R – R-T-N

TaNoR – RaNeT hangváz: T-N-R – R-N-T

TaNoR – RuTiN hangváz: T-N-R – R-T-N

TaNoRoK – KoRoNáT hangváz: T-N-R-K – K-R-N-T

TaNoRoK – éRTéKeN hangváz: T-N-R-K – R-T-K-N

TaNoRoK – RoKoNáT hangváz: T-N-R-K – R-K-N-T

TaNoRoK – NoRoKoT hangváz: T-N-R-K – N-R-K-T

TaNoRoK – NoTáRoK hangváz: T-N-R-K – N-T-R-K

TaNoRoK – TáRNoK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

TaNoRoK – TöRNeK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

TaNoRoK – TúRáNaK hangváz: T-N-R-K – T-R-N-K

TaNú – uTáN hangváz: T-N – T-N

TaNYa – aNYáT hangváz: T-NY – NY-T

TáNYéR – TeNYéR hangváz: T-NY-RT-NY-R

TáNYéR – NYeRT hangváz: T-NY-R – NY-R-T

TáNYéRNyíRTa hangváz: T-NY-R – NY-R-T

TáNYéR – TeReNYe hangváz: T-NY-RT-R-NY

TáNYéR – TiNóRu hangváz: T-NY-R – T-N-R

TaPéTa – TaPaDó hangváz: T-P-T – T-P-D (

TaPLó – LoPTa – TáPoL hangváz: T-P-L – L-P-T – T-P-L

TaPLó – LóPaTa hangváz: T-P-L – L-P-T

TaPoS – PoSTa hangváz: T-P-S – P-S-T

TaPoS – PaTáS hangváz: T-P-S – P-T-S

TaPoS – TáPoS hangváz: T-P-S – T-P-S

TaPoS – aPoSToL hangváz: T-P-S – P-S-T-L

TaPoS – SToP hangváz: T-P-S – S-T-P

TaPoS – STeP hangváz: T-P-S – S-T-P

TaRaJ – RaJTa hangváz: T-R-J – R-J-T

TáRCSa – TaCSRa – TáCSRa hangváz: T-R-CS – T-CS-R – T-CS-R

TáRCSa – aCSaRíT hangváz: T-R-CS – CS-R-T

TáRCSa – RaTaCS hangváz: T-R-CS – R-T-CS

TáRCSa – CSaTáR hangváz: T-R-CS – CS-T-R

TáRCSa – RáCSaT hangváz: T-R-CS – R-CS-T

TáRCSa – CSiTáR hangváz: T-R-CS – CS-T-R

TaRGoNCa – CSoTRoGáNY hangváz: T-R-G-N-C – CS-T-R-G-NY

TaRGoNCa – TáNCoRGaT – TáNToRGaT hangváz: T-R-G-N-C – T-N-C-R-G-T – T-N-T-R-G-T

TáRGY – RoGYaT hangváz: T-R-GY – R-GY-T

TáRGY – GYuRaT hangváz: T-R-GY – GY-R-T

TáRGY – GYáRT hangváz: T-R-GY – GY-R-T

TáRGY – GYéRíT hangváz: T-R-GY – GY-R-T

TáRGY – GYaRaT hangváz: T-R-GY – GY-R-T

TaRHoNYa – PoRHaNYó hangváz: T-R-H-NY – P-R-H-NY

TaRHoNYa – TaRKHaNe hangváz: T-R-H-NY – T-R-K-H-N

TaRiSZNYáRa – aNYaSZeRTáR hangváz: T-R-SZ-NY-R – NY-SZ-R-T-R

TaRiSZNYa – aSSZoNYáRa hangváz: T-R-SZ-NY – SZ-NY-R

TaRJa – TaRaJ – RaJTa hangváz: T-R-J – T-R-J – R-J-T

TáRoGaTó – TaRaGoT hangváz: T-R-G-T – T-R-G-T

TaRoLó – RaToLi hangváz: T-R-L – R-T-L

TáRS – SoRáT – SaRáT hangváz: T-R-S – S-R-T – S-R-T

TaRSoLY – SúLYTáR – TáRSuL hangváz: T-R-S-LY – S-LY-T-R – T-R-S-L

TáSKa – KuTaSS hangváz: T-S-KK-T-S

TáSKa – TaKSa hangváz: T-S-K – T-K-S

TáSKa – KaTuS hangváz: T-S-K – K-T-S

TáSKa – KéTeS hangváz: T-S-K – K-T-S

TaSLi – LiSTa hangváz: T-S-L – L-S-T

TaSLi – LuSTa hangváz: T-S-L – L-S-T

TaTaR – RaTaT hangváz: T-T-R – R-T-T

TaVaLY – TéVeLY hangváz: T-V-LY – T-V-LY

TaVaLY – TáVoL – VaLóT hangváz: T-V-LY – T-V-L – V-L-T

TaVaJ – JaVáT hangváz: T-V-J – J-V-T

TaVaSZ – SZaVáT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T

TaVaSZ – TaVaS hangváz: T-V-SZ – T-V-S

TaVaSZ – SZíVeT hangváz: T-V-SZ – SZ-V-T

TaVaSZ – VeTéS – TeVéS hangváz: T-V-SZ – V-T-S – T-V-S

TeGeZ DeGeSZ hangváz: T-G-Z – D-G-SZ

TéGLa – TéGoLa – TeGuLa hangváz: T-G-L – T-G-L – T-G-L

TeGNaP – PeNGeT hangváz: T-G-N-P – P-N-G-T

TeHeR – HeRTa hangváz: T-H-R – H-R-T

TeKeR – TaKaR – aKaRaT hangváz: T-K-R – T-K-R – K-R-T

TeKeR – ReTeK hangváz: T-K-R – R-T-K

TeKiNT – KaTTiNT – iNTeK hangváz: T-K-N-TK-T-N-T – N-TK

TeKiNT – KuKKaNT hangváz: T-K-N-T – K-K-N-T

TeKiNT – KiNTieK hangváz: T-K-N-T – K-N-T-K

TeKiNTeTéRiNTeK hangváz: T-K-N-T-T – R-N-T-K

TeKiNTeT – KiNTieKeT hangváz: T-K-N-T-T – K-N-T-K-T

TéKoL TeKeR hangváz: T-K-LT-K-R

TeKNő – NőKeT hangváz: T-K-N – N-K-T

TeMPLoM – PáLMa – PaLoMa – GaLaMB hangváz: T-M-P-L-M – P-L-M – P-L-M – G-L-M-B

TeNéR – TeRéN – TéReN hangváz: T-N-R – T-R-N – T-R-N

TeNGeLY – LeNGeT hangváz: T-N-G-LY – L-N-G-T

TeNGeRReNGeTeG hangváz: T-N-G-R – R-N-G-T-G

TeNGeR – RiNGaT hangváz: T-N-G-R – R-N-G-T

TeNGeR – RáNGaT hangváz: T-N-G-R – R-N-G-T

TeNYéR – NYaRaTaRaNYaT hangváz: T-NY-R – NY-R-T – R-NY-T

TeNYéR – NYeReT – KeNYeReT hangváz: T-NY-R – NY-R-T – K-NY-R-T

TeNYeReM – TéNYeRőM hangváz: T-NY-R-MT-NY-R-M

TeNYéR – ReNYeT hangváz: T-NY-R – R-NY-T

TeNYéR – TáNYéR hangváz: T-NY-R – T-NY-R

TeNYéR – TéNYRe hangváz: T-NY-R – T-NY-R

TeNYéR – éTNYeRő hangváz: T-NY-R – T-NY-R

TePSi – TaPSi – iSTáP – TaPSiáS hangváz: T-P-S – T-P-S – S-T-P – T-P-S-S

TéR – RéT hangváz: T-R – R-T

TeRáPia – PáRLaT hangváz: T-R-P – P-R-L-T

TeRáPia – RáéPíT hangváz: T-R-P – R-P-T

TeRáPia – RöPíT – TiPoR hangváz: T-R-P – R-P-T – T-P-R

TeRáPia – TáPeRő – TiPoR hangváz: T-R-P – T-P-R – T-P-R

TeRaSZ – RáTeSZ hangváz: T-R-SZ – R-T-SZ

TeRaSZ – SZóRTa hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T

TeReK ReTeK – KoToR – KeRíT hangváz: T-R-KR-T-K – K-T-R – K-R-T.

TeRaSZ – eReSZT hangváz: T-R-SZ – R-SZ-T

TeRaSZ – SZáRíT hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T.

TeRaSZ – SZeReT hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T

TeRaSZ – ReTeSZ hangváz: T-R-SZ – R-T-SZ

TeReK RéTeK hangváz: T-R-KR-T-K

TeReK KeRíT hangváz: T-R-KK-R-T

TeReK KéRTe hangváz: T-R-KK-R-T

TeReK KoToR hangváz: T-R-KK-T-R

TeReM – eRőMeT – MeRíTeM hangváz: T-R-M – R-M-T – M-R-T-M

TeReM – RéTeM – MéReT hangváz: T-R-M – R-T-M – M-R-T

TeRMéS – iSMeReT hangváz: T-R-M-S – S-M-R-T

TeRMéNY – ReMéNYT hangváz: T-R-M-NY – R-M-NY-T

TeReM – MéReT hangváz: T-R-M – M-R-T

TeRRoR – RáTöR hangváz: T-R-R – R-T-R

TeSTaMeNTuM – TeSTeMeNTéN hangváz: T-S-T-M-N-T-M – T-S-T-M-N-T-N

TeTeM – MaTaT hangváz: T-T-M – M-T-T

TéTHoVa – HoVÁ TéT hangváz: T-T-H-VHV-T-T

TeVe – eVeTT – iVoTT hangváz: T-V – V-T – V-T

TeKSZTiL – TáKáSZoLT – TéKoSZoLT hangváz: T-K-SZ-T-L – T-K-SZ-L-T – T-K-SZ-L-T

TeKSZTuS – TáKáSZaToS – TeKeSZeTeS hangváz: T-K-SZ-T-S – T-K-SZ-T-S – T-K-SZ-T-S

TiGRiS – SüRGeT hangváz: T-G-R-S – S-R-G-T

TiLia – iLLaT hangváz: T-L – L-T

TiLiNKó – KóLiNTó hangváz: T-L-N-K – K-L-N-T

TíMáR – MáRT – MaRaT hangváz: T-M-R – M-R-T – M-R-T

TíMáR – RáMáT – MeRevíT hangváz: T-M-R – R-M-T – M-R-v-T

TíMáR – RoMoT hangváz: T-M-R – R-M-T

TíMáR – RiMáT hangváz: T-M-R – R-M-T

TáMáR – RiMáT hangváz: T-M-R – R-M-T

TiNCS – CSiNTa hangváz: T-N-CS – CS-N-T

TiSZa – TiSZTa – TaSZíT hangváz: T-SZ – T-SZ-T – T-SZ-T

TiSZT – puSZTíT hangváz: T-SZ-T – p-SZ-T-T

TiSZTa – TaSZíT hangváz: T-SZ-T – T-SZ-T

TáSKa – KaTuS hangváz: T-S-K – K-T-S

TiSZTáN – SZeNT hangváz: T-SZ-T-N – SZ-N-T

SZeKReT – ReKeSZT hangváz: SZ-K-R-T – R-K-SZ-T

TiVoRNYa – VeRNYoTa hangváz: T-V-R-NY – V-R-NY-T

TiVoRNYa – TaVeRNa hangváz: T-V-R-NY – T-V-R-N

TaVaS – TaVaSZ hangváz: T-V-S – T-V-SZ

ToJáS – SaJáT hangváz: T-J-S – S-J-T

ToJiKKiJöTT – JiKaT hangváz: T-J-K – K-J-T – J-K-T

ToKáNY – TaNYáK hangváz: T-K-NY – T-NY-K

ToKáNYaNYáToK hangváz: T-K-NY – NY-T-K

ToKáNY – KöTéNY hangváz: T-K-NY – K-T-NY

ToKáNY – KoNYíT hangváz: T-K-NY – K-NY-T.

ToKáNY – NYáKoT hangváz: T-K-NY – NY-K-T

ToKáNYoL – TaKNYoL hangváz: T-K-NY-L – T-K-NY-L

ToKLYó – TöKöLJ hangváz: T-K-LY – T-K-LJ

ToKLYó – KöLYöK hangváz: T-K-LY – K-LY-K.

ToKLYó – ToKLó – KoTLó hangváz: T-K-LY – T-K-L – K-T-L

ToLMáCS – MáSTóL hangváz: T-L-M-CS – M-S-T-L

ToLMáCS – MáSoLaT hangváz: T-L-M-CS – M-S-L-T

ToLVaJ – JaVToLó hangváz: T-L-V-J – J-V-T-L

ToMPa – PaMuT hangváz: T-M-P – P-M-T

ToMPa – PaTTaN hangváz: T-M-P – P-T-N

ToPáNKa – PáNToK hangváz: T-P-N-K – P-N-T-K

ToPáNKa – oPiNKa hangváz: T-P-N-K – P-N-K

ToPáNKa – NePóTKa hangváz: T-P-N-K – N-P-T-K

ToPáNT – PáNToS – PaNToF hangváz: T-P-N-T – P-N-T-S – P-N-T-F

ToPoLYa – PoToLYa hangváz: T-P-LY – P-T-LY

ToPoR – TePeR hangváz: T-P-R – T-P-R

ToPoR – TiPoR – TiPRó hangváz: T-P-R – T-P-R – T-P-R

ToPoR – PoRíT – aPRíT hangváz: T-P-R – P-R-T – P-R-T

ToPoR – RöPíT hangváz: T-P-R – R-P-T

ToPoLYa – PóToLJa – TáPoLJa – TaLaJ hangváz: T-P-LY – P-T-LJ – T-P-LJ – T-L-J

ToPoRTYáN – PoRTYáN hangváz: T-P-R-TY-N – P-R-TY-N

ToPoRTYáN – TiPoRTYáN hangváz: T-P-R-TY-N – T-P-R-TY-N

ToRoL – TaRoL – RúTuL – TöRöL hangváz: T-R-L – T-R-L – R-T-L – T-R-L

ToRoL – TőRőL – TaRLó – oLTáR hangváz: T-R-L – T-R-L – L-T-R

ToRMa – TeRMő hangváz: T-R-M – T-R-M

ToRMa – MaRTa hangváz: T-R-M – M-R-T

ToRMa – MoToR hangváz: T-R-M – M-T-R

ToRNa – NaTuR hangváz: T-R-N – N-T-R

ToRNa – TaNoR hangváz: T-R-N – T-N-R

ToRNa – TeReM hangváz: T-R-N – T-R-M

ToRNa – TéReN hangváz: T-R-N – T-R-N

ToRNa – RéTeN hangváz: T-R-N – R-T-N

ToRNáNC – FoRDáNC hangváz: T-R-N-C – F-R-D-N-C

ToRNáC – ToRNáNC – TáNCoL hangváz: T-R-N-C – T-R-N-N-C – T-N-C-L

ToRNáNC – TáNCoL – FoRDáNC hangváz: T-R-N-N-C – T-N-C-L – F-R-D-N-C

ToRNáNC – FeRDéNC – FoRDáNC – RáNC hangváz: T-R-N-C – F-R-D-N-C – F-R-D-N-C – R-N-C

ToRNáDó – DoNáToR hangváz: T-R-N-D – D-N-T-R

ToRNáDó – DaNa RúT hangváz: T-R-N-D – D-N-R-T

ToRNáDó – TöReNDő hangváz: T-R-N-D – T-R-N-D

ToRNáDó – RoNTaND hangváz: T-R-N-D – R-N-T-N-D

ToRoK – GaRaT hangváz: T-R-K – G-R-T

ToRoK – KoToR hangváz: T-R-K – K-T-R

ToRoK – KoRTY hangváz: T-R-K – K-R-TY

ToRoNY – RoNYTó hangváz: T-R-NY – R-NY-T

ToRoNY – NYúRaT – NYeReT hangváz: T-R-NY – NY-R-T – NY-R-T

ToRoNY – ToRTa – ToRCa – ToRNa hangváz: T-R-NY – T-R-T – T-R-C – T-R-N

ToRZ – ZűRT hangváz: T-R-Z – Z-R-T

ToRZó – oRZoTT hangváz: T-R-Z – R-Z-T

ToRZSa – TöRZS hangváz: T-R-ZS – T-R-ZS

ToRZSa – ToRSa – RoToS hangváz: T-R-ZS – T-R-S – R-T-S

ToRZSoL – ZSöRTöL hangváz: T-R-ZS-L – ZS-R-T-L

TöRZSöLőDöRZSöLő hangváz: T-R-ZS-L – D-R-ZS-L

ToRZSa – ZSaRaT hangváz: T-R-ZS – ZS-R-T

ToSZKáN – eTRuSZK hangváz: T-SZ-K-N – T-R-SZ-K

ToVa – TáVoZó – óVaToS hangváz: T-V – T-V-Z – V-T-S

TöBBLeT – TeLTeBB hangváz: T-B-L-T – T-L-T-B

TőGYRe – GYöTRő hangváz: T-GY-R – GY-T-R

TöLCSéR – TáLCSőR hangváz: T-L-CS-R – T-L-CS-R

TöLGY – VöLGY hangváz: T-L-GY – V-L-GY

TöNKöLY – KöLYűTéN hangváz: T-N-K-LY – K-LY-T-N

TöReKeDiK – TeKeReDiK hangváz: T-R-K-D-K – T-K-R-D-K

TöReKeDő – TöKeReDő – TöKeeReDő – eReDőKeT
hangváz: T-R-K-D – T-K-R-D – T-K-R-D – R-D-K-T

TöReKeDő – DeKReT hangváz: T-R-K-DD-K-R-T

TöRéS – RéST hangváz: T-R-S – R-S-T

TöRéS – RoToS hangváz: T-R-S – R-T-S.

TöRöK – TőRőK hangváz: T-R-K – T-R-K

TöRTéNiK – TőRTéNYeK hangváz: T-R-T-N-K – T-R-T-NY-K

TöRTéNeT – ReTTeNeT hangváz: T-R-T-N-T – R-T-T-N-T

TöRVéNY – éRVéNYT hangváz: T-R-V-NY – R-V-NY-T

TöRVéNY – öRVéNYT hangváz: T-R-V-NY – R-V-NY-T

TőZeG – GőZéT – FőZeT hangváz: T-Z-G – G-Z-T – F-Z-T

TőZSéR – TöRZS hangváz: T-ZS-R – T-R-ZS

TőZSéR – SőRéT – TőRéS hangváz: T-ZS-R – S-R-T – T-R-S

TőZSéR – RéZSúT hangváz: T-ZS-R – R-ZS-T

TRaDiTió – TőeReDeT – TöReDeTe hangváz: T-R-D-T – T-R-D-T – T-R-D-T

TRaGaCS CSoTRoGa hangváz: T-R-G-CS – CS-T-R-G

TRáGáR – GáTRa őR hangváz: T-R-G-R – G-T-R-R

TRáGáR – GáRDáT hangváz: T-R-G-R – G-R-D-T

TRaGéDia – áTRaGaD hangváz: T-R-G-D – T-R-G-D

TRaGéDia – GYöTRőDő hangváz: T-R-G-D – GY-T-R-D

TRáGYa – GYaTRa hangváz: T-R-GY.– GY-T-R

TRáGYa – GYáRT hangváz: T-R-GY – GY-R-T

TRáGYa – GYaRaT hangváz: T-R-GY – GY-R-T

TRáGYa – TáRGYa hangváz: T-R-GY.– T-R-GY

TRáGYa – RoGYaT hangváz: T-R-GY.– R-GY-T

TRaKTa – KiRaKaT hangváz: T-R-K-T – K-R-K-T

TRaKTa – aKaRaTTal – RaKaTTa hangváz: T-R-K-T – K-R-T-T – R-K-T-T

TRaKTa – TaKaRíT hangváz: T-R-K-T – T-K-R-T

TRéFa – DuRVa hangváz: T-R-F – D-R-V.

TRéFa – TeReFeRe hangváz: T-R-F – T-R-F-R

TRéFa – TiVoRnya hangváz: T-R-F – T-V-R-ny

TRéFa – aFFéRT hangváz: T-R-F – F-R-T

TRéFaFeRTő hangváz: T-R-F – F-R-T

TReHáNY – HáTRáNY hangváz: T-R-H-NY – H-T-R-NY

TReHáNY – HáNYaTRa hangváz: T-R-H-NY – H-NY-T-R

TReHáNY – RoTHáNY hangváz: T-R-H-NY – R-T-H-NY

TRóBa – TReaBa – RaBoTa – aRBeiT hangváz: T-R-B – T-R-B – R-B-T – R-B-T

TRoMBiTa – oTRoMBáT hangváz: T-R-M-B-T – T-R-M-B-T

TRoMBiTa – TáBoRoMaT hangváz: T-R-M-B-T – T-B-R-M-T

TRoMBiTa – ToRoMBáT hangváz: T-R-M-B-T – T-R-M-B-T

TRóN – ToRoNY hangváz: T-R-NT-R-NY

TRuDa – TöRőDő hangváz: T-R-D – T-R-D

TRuSZáK – eTRuSZK hangváz: T-R-SZ-K – T-R-SZ-K

TRuSZo – SZeReT – eSZTeR hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T – SZ-T-R 

TRuSZo – TeRaSZ – ReTeSZ hangváz: T-R-SZ – T-R-SZ – R-T-SZ

TRuSZa – SZaTuR hangváz: T-R-SZ – SZ-T-R

TRuSZa – SZaTYoR hangváz: T-R-SZ – SZ-TY-R

TRuSZa – SZeReDáS hangváz: T-R-SZ – SZ-R-D-S

TRuSZa – SZTRáDa hangváz: T-R-SZ – SZ-T-R-D

TRuSZa – SZeRTaRTó hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T-R-T

TRuSZa – SZeReTTe hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T

TRuSZa – SZúRTa hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T

TRuSZA – SZóRTa – SZeRTe hangváz: T-R-SZ – SZ-R-T – SZ-R-T

TuBuS – BoToS hangváz: T-B-S – B-T-S

TuDoMáNY – TuDoM éN hangváz: T-D-M-NY – T-D-M-N

TuDoMáNY – NYáMaDaT hangváz: T-D-M-NY – NY-M-D-T

TuLaJDoNTúLaDJoN hangváz: T-L-J-D-N – T-L-D-J-N

TuLaJDoN – áLDoTT JóN hangváz: T-L-J-D-N – L-D-T-J-N

TuLaJDoNFáJDaLoM hangváz: T-L-J-D-N – F-J-D-L-M

TuLiPáN NaPi LéT hangváz: T-L-P-N – N-P-L-T

TuNYa – aNYuT hangváz: T-NY – NY-T

TuRPiSáGTöRPeSéG hangváz: T-R-P-S-GT-R-P-S-G

TuRuL – RúTuL – TöRöL hangváz: T-R-L – R-T-L – T-R-L

TuRuL – vuLTuR – vuLTuRe hangváz: T-R-L – v-L-T-R – v-L-T-R

TuSáK – KéTeS hangváz: T-S-K – K-T-S

TuSáK – SuTáK hangváz: T-S-K – S-T-K

TuTaJ – JuTTaT hangváz: T-T-JJ-T-T

TuTaJ – TáJT hangváz: T-T-J – T-J-T

TúZoK – DuZZoG hangváz: T-Z-K – D-Z-G

TüCSöK – KiCSiT hangváz: T-CS-K – K-CS-T

TüKöR – iKeRéT hangváz: T-K-R – K-R-T.

TüKöR – KeReT hangváz: T-K-R – K-R-T

TüKöR – RiKíT hangváz: T-K-R – R-K-T

TüKöR – TaKaR hangváz: T-K-R – T-K-R

TüNDéR – ReNDíT hangváz: T-N-D-R – R-N-D-T.

TüNDéR – ReNDeT hangváz: T-N-D-R – R-N-D-T

TüRK – üKRöT – KüRT hangváz: T-R-K – K-R-T – K-R-T

TüSZŐ – öSZüTT hangváz: T-SZ – SZ-T                               /342

U, Ú

uDVaR – VáRaD hangváz: D-V-R – V-R-D

uDVaR – DuRVa – ReDVa hangváz: D-V-R – D-R-V – R-D-V

uDVaR – RöViD hangváz: D-V-R – R-V-D

uDVaRoD – RáD VáR hangváz: D-V-R-D – R-D-V-R

uDVaR – ViDoR hangváz: D-V-R – V-D-R

uDVaR – üDVRe hangváz: D-V-R – D-V-R

uDVaR RaVáD hangváz: D-V-R – R-V-D

uDVaR – RéVeD teRVEID hangváz: D-V-R – R-V-D – t-R-V-D

uDVaR – ReVeD hangváz: D-V-R R-V-D

uDVaRNoK – DVoRNiK – VoRNiK hangváz: D-V-R-N-K – D-V-R-N-K – V-R-N-K

uGaRoN – RöGöN hangváz: G-R-N – R-G-N

uGRiK KiRúG hangváz: G-R-K – K-R-G

uGYaN – hoGYaN – GYaNú hangváz: GY-N – h-GY-N – GY-N

uLTRa – TúLRa hangváz: L-T-R – T-L-R

uLTRa – RáToL hangváz: L-T-R – R-T-L

uLTRa – LáTRa hangváz: L-T-R – L-T-R

uLTRa – LéTTéR hangváz: L-T-R – L-T-T-R

uLTRa – RáüLT hangváz: L-T-R – R-L-T

uLTRa – RáLeLT – TúLRa – úTRa hangváz: L-T-R – R-L-L-T – T-L-R – T-R

uLTRa – éRTeLMe – LéTRe – éRT eL hangváz: L-T-R – R-T-L-ML-T-R – R-T-L

uLTRa – TaRLó – TáRLó – TúLRa hangváz: L-T-R T-R-L – T-R-L – T-L-R

uLTRa – LéTRa – TúLRa hangváz: L-T-R – L-T-R – T-L-R

uNDoK – KoNDul hangváz: N-D-K – K-N-D-l

uNDoK – KoNDa hangváz: N-D-K – K-N-D.

uNDoR – DoRoNg hangváz: N-D-R – D-R-N-g

uNDoR – RoNDa hangváz: N-D-R R-N-D

uNDoR – ReND hangváz: N-D-R – R-N-D

uNoKa – őNeKi hangváz: N-K – N-K

uNSZoL – voNSZoL hangváz: N-SZ-L – v-N-SZ-L

uNSZoL LéSZeN hangváz: N-SZ-L – L-SZ-N

uNSZoL – SZóLNi hangváz: N-SZ-L – SZ-L-N

uRaL – LeRí hangváz: R-L – L-R

úSZiK – kúSZIK hangváz: SZ-K – k-SZ-K

uZSoNNa – oSoNó hangváz: ZS-N – S-N

uZSoRa – ZSaRol hangváz: ZS-R – ZS-R-l

uZSoRáS – ZSaRoLó – RoZSoL hangváz: ZS-R-S – ZS-R-L – R-ZS-L

uZSoRáS – áRaZáS hangváz: ZS-R-S – R-Z-S                                37

Ü, Ű

H/üDíT – DüHíT hangváz: H-D-T – D-H-T

üDVöS – SZíVeD hangváz: D-V-S – S-V-D

üGYVéD – üGYVáD hangváz: GY-V-D – GY-V-D

üDNaP – PeNDüL hangváz: D-N-P – P-N-D-L

üGYeKöZeT – üGYeS KeZeT hangváz: GY-K-Z-T – GY-S-K-Z-T

üNNeP – SZüNNaP – iNNaP hangváz: N-P – SZ-N-P – N-P

üReS – SűRű hangváz: R-S – R-S

üRGe – üReG hangváz: R-G – R-G

üRGe – FüRGe hangváz: R-G – F-R-G

üRGe – uGRó hangváz: R-GG-R

üRGe – RáG hangváz: R-G – R-G

üRGe – eGéR hangváz: R-GG-R

üRöM – öRöM hangváz: R-M – R-M

üRöM – aMaRo hangváz: R-M – M-R

üRöM – MaRó hangváz R-M – M-R

üST – SüT hangváz: ST – ST

üSTöK – KöTüS – KöTéS hangváz: S-T-K – K-T-S – K-T-S

üVeG – éVeG – VéGe hangváz: V-G – V-G – V-G

üVöLT – SüVöLT hangváz: V-L-T – S-V-L-T

üZeN – ZeNe hangváz: Z-N – Z-N                                              20

V

VaCKoR – KoRCVa – KoRCSFa hangváz: V-C-K-R – K-R-C-V – K-R-CS-F

VaSZoK – FéSZeK hangváz: V-SZ-K – F-SZ-K

VaSZoK – KoVáSZ hangváz: V-SZ-K – K-V-SZ

VaSZoK – SZaVaK hangváz: V-SZ-K – SZ-V-K

VaSZoK – SZoKVa hangváz: V-SZ-K – SZ-K-V

VaCSoRa – ReCSeVE hangváz: V-CS-R – R-CS-V

VaCSoRA – RoVaCSa hangváz: V-CS-R – R-V-CS

VaCSoRa – VeCSeRa – CSeVeRe hangváz: V-CS-R – V-CS-R – CS-V-R

VaCSoRa – CSaVaRa hangváz: V-CS-R – CS-V-R

VaCSoRa – RaCSoVa hangváz: V-CS-R – R-CS-V

VáDoL – LoVaD – LöVöD hangváz: V-D-L – L-V-D – L-V-D

VaDoNaT – NeVeDeT – TéVeDNe hangváz: V-D-N-T – N-V-D-T – T-V-D-N

VaDoNaT – NoV aDaT hangváz: V-D-N-T – N-V-D-T

VaDoNaT – TaNoDáVa’ hangváz: V-D-N-T – T-N-D-V

VaGáNY – NYáVoG – ViNNYoG hangváz: V-G-NY – NY-V-G – V-NNY-G

VaGiNa – VíGaN hangváz: V-G-N – V-G-N

VaGiNáT – NeGaTiV hangváz: V-G-N-T – N-G-T-V

VaGiNa – NaViGa hangváz: N-V-G – N-V-G

VaGiNa – VáGYNa – NYuGVó hangváz: V-G-N – V-GY-N – NY-G-V

VaGiNa – VáGáNY – VaGáNY hangváz: V-G-N – V-G-NY – V-G-NY.

VaGiNa – NYuGoVó hangváz: V-G-N – NY-G-V

VaGiNa – aNYaVaGY hangváz: V-G-N – NY-V-GY

VaGiNa – iNGóVá hangváz: V-G-N – N-G-V

VaGoN – VíGaN – VáGáNY hangváz: V-G-N – V-G-N – V-G-NY

VaGoN – VíGaN – VaGáNY hangváz: V-G-N – V-G-N – V-G-NY.

VaGoNT – NóGaTVa hangváz: V-G-N-T – N-G-T-V

VaGoN – NaVíGa hangváz: V-G-N – N-V-G

VáGYó – GYáVa hangváz: V-GY – GY-V

VaJ – JaVa hangváz: V-JJ-V

VáJ – VáJú hangváz: V-J – V-J

VaJáKoS – KóVáLYoS hangváz: V-J-K-S – K-V-LY-S

VáJaT – TáJVa hangváz: V-J-T – T-J-V

VáJaT – JaVáT hangváz: V-J-T – J-V-T

VaJDa – DéVaJ – VaJúD – JaVaD hangváz: V-J-D – D-V-J – V-J-D – J-V-D

VaJDaFeJDe – FeJeD hangváz V-J-DF-J-D – F-J-D

VaJDa – JaVaD hangváz: V-J-D – J-V-D

VáKáNCS – CSáKáNYVa’ hangváz: V-K-N-CS – CS-K-N-Y-V

VaKaR – KaVaR hangváz: V-K-R – K-V-R

VaKaRoK – RoVaRoK hangváz: V-K-R-K – R-V-R-K

VaLaG – ViLáG hangváz: V-L-G – V-L-G

VaLaGRa – VuLGáR hangváz: V-L-G-R – V-L-G-R

VaLaGLoVaG hangváz: V-L-G – L-V-G

VaLaGéR GaVaLLéR hangváz: V-L-G-RG-V-L-R

VáLoGaT – TaGoLVa hangváz: V-L-G-T – T-G-L-V

VáLoGaT – LeVáGoTT hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T

VáLoGaT – LóGaTVa hangváz: V-L-G-T – L-G-T-V

VáLoGaT – ToVaLóG hangváz: V-L-G-T – T-V-L-G

VáLoGaT – LoVaGoT hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T

VáLoGaT – LeVeGőT hangváz: V-L-G-T – L-V-G-T

VaLuTa – VéTeL – VáLTó hangváz: V-L-T – V-T-L – V-L-T

VaLuTa – LóVáTeVő hangváz: V-L-T – L-V-T-V

VáLYoG – GoLYóVá hangváz: V-LY-G – G-LY-V

VaN – NéV hangváz: V-N – N-V.

VaNDáL – NeDVVeL hangváz: V-N-D-L – N-D-V-L

VáNDoR – RoNDáVá hangváz: V-N-D-R – R-N-D-V

VáNDoR – ReDVáN hangváz: V-N-D-R – R-D-V-N

VáNDoR – RoVáND hangváz: V-N-D-R – R-V-N-D.

VáNDoR – DuRVáN hangváz: V-N-D-R – D-R-V-N

VáNDoR – RéVeNDő hangváz: V-N-D-R – R-V-N-D

VáNDoR – NeDVRe hangváz: V-N-D-R – N-D-V-R – V-D-N-R.

VáNDoR – ViDeNRe hangváz: V-N-D-R – V-D-N-R

VáNDoR – WaNDeReR hangváz: V-N-D-R – W-N-D-R-R

VáNKoS – soVáNKáS hangváz: V-N-K-S – s-V-N-K-S

VáNKoS – alVáSuNK – kiVáNKoS hangváz: V-N-K-S – l-V-S-N-K – k-V-N-K-S

VáNKoS – SZoKVáN hangváz: V-N-K-S – SZ-K-V-N

VáNKoS – PoNKoS – PáNKóS hangváz: V-N-K-S – P-N-K-S – P-N-K-S

VáNYaDsoVáNYoDó hangváz: V-NY-D – s-V-NY-D

VáNYaD – NYaMVaD hangváz: V-NY-D – NY-M-V-D

VáR – áRVa hangváz: V-R – R-V

VaRáZS – ZáRVa hangváz: V-R-ZS – Z-R-V

VaRáZS – PaRáZS – VaRiZS – ZaVaR hangváz: V-R-ZS – P-R-ZS – V-R-ZS – Z-V-R

VaRGa – VeRGa hangváz: V-R-G – V-R-G

VaRJú – VáRJa hangváz: V-R-J – V-R-J

VaRJú – JaVáRa hangváz: V-R-J – J-V-R

VaRKoCS – CSoKRáVá hangváz: V-R-K-CS – CS-K-R-V

VaRKoCS – KoRCSVá hangváz: V-R-K-CS – K-R-CS-V

VaRKoCS – CSaVaRKa hangváz: V-R-K-CSCS-V-R-K

VaRKoCS – VaKaRCS hangváz: V-R-K-CS – V-K-R-CS

VáRoS – VáRaS hangváz: V-R-S – V-R-S

VáRoS – RoVáS hangváz: V-R-S – R-V-S

VáRoS – VáSáR hangváz: V-R-S – V-S-R

VáRoS – SiVáR hangváz: V-R-S – S-V-R

VáRoS – SóVáR hangváz: V-R-S – S-V-R.

VáRoS – VaRSa hangváz: V-R-S –V-R-S

VaRSa – SóVáR hangváz: V-R-S – S-V-R

VáRTa – RóVTa – VáRTa hangváz: V-R-T – R-V-T – V-R-T

VáRTa – TáVRa hangváz: V-R-T – T-V-R

VáSáR – VáRoS hangváz: V-S-R – V-R-S

VáSáR – VaSáR hangváz. V-S-R – V-S-R

VáSáR – SóVáR hangváz: V-S-R – S-V-R

VáSáR – RoVáS hangváz: V-S-R – R-V-S

VáSáR – BaZáR hangváz: V-S-R – B-Z-R

VáSáR – áRVáS hangváz: V-S-R – R-V-S

VáSáR – SiVáR hangváz: V-S-R – S-V-R

VáSáR – SáR Va’ hangváz: V-S-R – S-R-V

VáSáRNaP – SóVáRNaP hangváz: V-S-R-N-P – S-V-R-N-P

VáSiK KeVéSeVéSeK hangváz: V-S-K – K-V-S – V-S-K

VeCSeRNYe – CSeVeRNYe hangváz: V-CS-R-NY – CS-V-R-NY

VeDeL – LeVéDia hangváz: V-D-L – L-V-D

VeGZál VaLaGáSZ hangváz: V-G-Z-L – V-L-G-SZ

VaLaGáSZ – SZaGoLVa hangváz: V-L-G-SZ – SZ-G-L-V

VeGZál ViZSGáL hangváz: V-G-Z-L – V-ZS-G-L

VeHeMeNT – HeVe MeNT hangváz: V-H-M-N-T – H-V-M-N-T

VeHeMeNT – MeNT a HeVe hangváz: V-H-M-N-T – M-N-T-H-V

VeJSZe – VeSZeJ hangváz: V-J-SZ – V-SZ-J

VéKa – KéVe hangváz: V-K – K-V

VéKa – KáVé hangváz: V-K – K-V

VéKa – aKVa hangváz: V-K – K-V

VéKoNY – NYaKöV hangváz: V-K-NY – NY-K-V

VéKoNY – KoNYVa hangváz: V-K-NY – K-NY-V

VéLeKeDő – KeDVeLi hangváz: V-L-K-D – K-D-V-L

VeLő – LeVe hangváz: V-L – L-V

VeMHeSÉVa MÉHeS hangváz: V-M-H-S – V-M-H-S

VeND – VaND – NeDV hangváz: V-N-D – V-N-D – N-D-V

VéNuSZ – ÉVaNáSZa hangváz: V-N-SZ – V-N-SZ

VeNYiGe – VéNYáG hangváz: V-NY-G – s-V-NY-G

VeNYiGe – VéNYáG hangváz: V-NY-G – n-V-NY-G

VeNYiGe – NYaViGa hangcsoport: V-NY-G – NY-V-G

VeNYiGe – NYöViK hangváz: V-NY-G – NY-V-K

VeRaNDa – RoNDáVá hangváz: V-R-N-D – R-N-D-V

VeRaNDa – VáNDoR hangváz: V-R-N-D – V-N-D-R

VeRaNDa – RiVaLDa hangváz: V-R-N-D – R-V-L-D

VeRaNDa – VáRaNDó hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D

VeRaNDa – ViRaNDó hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D

VeRaNDa – VeReNDő hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D

VeRaNDa – VeRoNDa hangváz: V-R-N-D – V-R-N-D

VeRBuNKoTVeR BuNKóT hangváz: V-R-B-N-K-TV-R-B-N-K-T

VéRCSe – CSeVeRő hangváz: V-R-CS – CS-V-R

VeReB – VeR ReB hangváz: V-R-B – V-RR-B

VeReM – MeReV hangváz: V-R-M – M-R-V

VeReM – RéVeM hangváz: V-R-M – R-V-M

VeRőCe – CeVeRe hangváz: V-R-C – C-V-R

VeRS – VeRőS – SéRV – SoRVá hangváz: V-R-S – V-R-S – S-R-V – S-R-V

VeRT – VéRT hangváz: V-R-T – V-R-T

VéRT – TeRV hangváz: V-R-T – T-R-V

VeTKőZiK – VéTKeZiK hangváz: V-T-K-Z-K – V-T-K-Z-K

VeTKőZiK – KiKöZVeTő hangváz: V-T-K-Z-K – K-K-Z-V-T

VeTReCe – CeRVeTRe hangváz: V-T-R-C – C-R-V-T-R

VeZíR – VeZéR hangváz: V-Z-R – V-Z-R

VeZíR – RéVeZ – teRVeZ hangváz: V-Z-R – R-V-Z – t-R-V-Z

VeZíR – ZaVaR hangváz: V-Z-R – Z-V-R

VeZíR – RaVaSZ hangváz: V-Z-RR-V-SZ

VéZNa – SoVáNY hangváz: V-Z-N – S-V-NY

ViHeDeR – HeVeDeR hangváz: V-H-D-R – H-V-D-R.

ViHeDeR – SiHeDeR hangváz: V-H-D-R – S-H-D-R

ViJaDaL – JaVaDaL hangváz: V-J-D-L – J-V-D-L

ViJaDaL DíJ – DiJaDaLíV hangváz: V-J-D-L-D-J – D-J-D-L-V

ViDéK – KeDV hangváz: V-D-K – K-D-V

ViGVaM – MaGVíVó – MeGVíVó hangváz: V-G-V-M – M-G-V-V – M-G-V-V

ViRáG – iVaRGó hangváz: V-R-G – V-R-G

ViSKó – VaSZoK – FéSZeK hangváz: V-S-K – V-SZ-K – F-SZ-K

ViSKó – ViSoKó – KoSoVó hangváz: V-S-K – V-S-K – K-S-V

ViSZKóZuS – ViSSZaKoZóS hangváz: V-SZ-K-Z-S – V-SZ-K-Z-S

ViTa – TeVő hangváz: V-T – T-V

ViToRLa – BiToRLó hangváz: V-T-R-L – B-T-R-L

VíZáRaT – ZiVaTaR – ZaVaRT hangváz: V-Z-R-T – Z-V-T-R – Z-V-R-T

ViZSGáL – ZSiVaLG hangváz: V-ZS-G-L – ZS-V-L-G

VoDKa – KeDV hangváz: V-D-K – K-D-V

VoKáLiS – SiVaLKodó hangváz: V-K-L-S – S-V-L-K-d

VoNaL – NiVeL hangváz: V-N-L – N-V-L

VöDöR – uDVaR – RöViD hangváz: V-D-R – D-V-R – R-V-D

VöLGYGYöLV hangváz: V-L-GY – GY-L-V

VöRöS – SíVáR hangváz: V-R-S – S-V-R

VöRöS – ReVeS hangváz: V-R-S – R-V-S

VuLKáN – KaNLeVe hangváz: V-L-K-N – K-N-L-V

VuLKáN – VuLVáN hangváz: V-L-K-N – V-L-V-N

VuLVa – LáVa – LeVe – heVüLVe – oLVad – aLVad
hangváz: V-L-V – L-V – L-V – h-V-L-V – L-V-d – L-V-d                    /167

Z

ZaBáL – BeSZéL hangváz: Z-B-L – B-SZ-L

ZaBáL – ZáPoL hangváz: Z-B-L – Z-P-L

ZaBoL – ZaBáL – ZaBLa hangváz: Z-B-L – Z-B-L – Z-B-L

ZáBé – BáZa hangváz: Z-B – B-Z

ZaBLa – ZaBoL hangváz: Z-B-L – Z-B-L

ZáHoNY – ZuHaNY hangváz: Z-H-NY – Z-H-NY

ZáKáNY – NYáKoZ hangváz: Z-K-NY – NY-K-Z

ZaKLaT – KaZLaT hangváz: Z-K-L-T – K-Z-L-T

ZaKLaT – KoSLaT hangváz: Z-K-L-T – K-S-L-T

ZaKLaT – KeZeLT hangváz: Z-K-L-T – K-Z-L-T

ZaKLaT – ToKLáSZ hangváz: Z-K-L-T – T-K-L-SZ

ZáLoG – SZáLLoG hangváz: Z-L-G – SZ-L-G

ZáLoG – LáZoG hangváz: Z-L-G – L-Z-G

ZáLoG – GaZoL hangváz: Z-L-G – G-Z-L

ZaMaT – TöMZi – ZöMéT hangváz: Z-M-T – T-M-Z – Z-M-T

ZaMaT – íZeMeT – MaSZaT – SZiMaT – iSMéT hangváz: Z-M-T – Z-M-T – M-SZ-T – SZ-M-T – S-M-T

ZáPoR – SZaPoRa hangváz: Z-P-R – SZ-P-R

ZáPoR – PoRoZ hangváz: Z-P-R – P-R-Z

ZáPoR – RePeZ hangváz: Z-P-R – R-P-Z

ZáRVáNY – SZóRVáNY hangváz: Z-R-V-NY – SZ-R-V-NY

ZáSZLó – SZáZLó hangváz: Z-SZ-L – SZ-Z-L

ZáSZLó – GáZLó – SZoLGáL hangváz: Z-SZ-L – G-Z-L – SZ-L-G-L

ZáSZLó – SZáLLóZó hangváz. Z-SZ-L – SZ-L-Z

ZaVaR – RaVaSZ hangváz: Z-V-R – R-V-SZ

ZaVaR – SZíVRe hangváz: Z-V-R – SZ-V-R

ZaVaR – SZiVaR hangváz: Z-V-R – SZ-V-R

ZaVaR – ZáRVa hangváz: Z-V-R – Z-R-V

ZáVáR – ZaVaR hangváz: Z-V-RZ-V-R

ZáVáR – RaVaSZ hangváz: Z-V-R – R-V-SZ

ZeBRa – áBRáZ hangváz: Z-B-R – B-R-Z

ZeKe – KeZe hangváz: Z-K – K-Z

ZeLLeR – CeLLeR – CéLRa hangváz: Z-L-R – C-L-R – C-L-R

ZéRó – eZeR hangváz: Z-R – Z-R

SűRű – üReS hangváz: S-R – R-S

ZiGóTa – TaGoZó hangváz: Z-G-T – T-G-Z

ZiMaMeZő hangváz: Z-M – M-Z

ZiVaTaR – ViTáZóRa – ZuVaTRa hangváz: Z-V-T-R – V-T-Z-R – Z-V-T-R

ZiVaTaR – TaRoLVaTáRoLVa hangváz: Z-V-T-R – T-R-L-VT-R-L-V

ZiVaTaR – KaTaRZiS hangváz: Z-V-T-R – K-T-R-Z-S

ZiVaTaR – TöR a VíZ hangváz: Z-V-T-R – T-R-V-Z

ZoKNi – ZaKKaN hangváz: Z-K-N – Z-KK-N

ZoKNi – SZöKNi hangváz: Z-K-N – SZ-K-N

ZoKNi – SZoKNi hangváz: Z-K-N – SZ-K-N

ZoKNi – ZoKoN hangváz: Z-K-N – Z-K-N

ZoKoN – oKoZNa hangváz: Z-K-N – K-Z-N

ZöLD – DőZSöL hangváz: Z-L-D – D-ZS-L

ZűRZaVaR – ZaRZaVaT – WaRZyWa hangváz: Z-R-Z-V-R – Z-R-Z-V-T – W-R-Z-W

ZűRZaVaR – RaVaSZ ZűR hangváz: Z-R-Z-V-R – R-V-SZ-Z-R                                                   / 48

ZS

ZSaLu – LaZSa – LaZa hangváz: ZS-L – L-ZS – L-Z

ZSaLuGáTeR – TéRTáGuLáS hangváz: ZS-L-G-T-R – T-R-T-G-L-S

ZSaLuGáTeR – GáToLáSáRa hangváz: ZS-L-G-T-R – G-T-L-S-R

ZSáMoLY – MoSoLY hangváz: ZS-M-LY – M-S-LY

ZSaNDáR – PaNDúR – CSeNDőR – ReNDőR hangváz: ZS-N-D-R – P-N-D-R – CS-N-D-R – R-N-D-R

ZSaRáT – TáRoZ hangváz: ZS-R-T – T-R-Z

ZSaRáT – RőZSéT hangváz: ZS-R-T – R-ZS-T

ZSaRáT – ZáRaT hangváz: ZS-R-T – Z-R-T

ZSaRNoK – RoZSoMáK hangváz: ZS-R-N-K – R-ZS-M-K

ZSaRoL – LeZSeR hangváz: ZS-R-L – L-ZS-R

ZSaRoL – RoZSoL hangváz: ZS-R-L – R-ZS-L

ZSeLé – éLéS hangváz: ZS-L – L-S

ZSeLLéR – LeZSeR hangváz: ZS-L-R – L-ZS-R

ZSeLLéR – ZSaRoL hangváz: ZS-L-R – ZS-R-L

ZSéMBeL – BaLZSaM hangváz: ZS-M-B-L – B-L-ZS-M

ZSeMLe – MoZSoL hangváz: ZS-M-L – M-ZS-L

ZSeMLe – oMLóS hangváz: ZS-M-L – M-L-S

ZSeNDiCe – éCiNTéS hangváz: ZS-N-D-C – C-N-T-S

ZSeNDüL – CSeNDüL – ZeNDüL hangváz: ZS-N-D-L – CS-N-D-L – Z-N-D-L

ZSiDó – óZSDi hangváz: ZS-D – ZS-D

ZSiNaT – SZiNóD – TaNáCS hangváz: ZS-N-T – SZ-N-D – T-N-CS

ZSiNóR – RáNéZ hangváz: ZS-N-R – R-N-Z

ZSiNóR – ZoNáR hangváz: ZS-N-R – Z-N-R

ZSíR – RiZS hangváz: ZS-R – R-ZS

ZSiRáF – FáRiZS hangváz: ZS-R-F – F-R-ZS

ZSoLD – DőZSöL hangváz: ZS-L-D – D-ZS-L

ZSoLTáR – TáRoLáS hangváz: ZS-L-T-R – T-R-L-S

ZSoLTáR – SZoLTáR – oLTáR hangváz: ZS-L-T-R – SZ-L-T-R – L-T-R

ZSuGoRoNGuZSoRoNRoGoZSiN hangváz: ZS-G-R-N – G-ZS-R-N – R-G-ZS-N

ZSuGoRi – GuZSoRi hangváz: ZS-G-R – G-ZS-R

ZSuGoRi – RoGoZSi hangváz: ZS-G-R – R-G-ZS

ZSuGoRi – SZiGoRú hangváz: ZS-G-R – SZ-G-R.

ZSuGoRi – ZSiGeRi hangváz: ZS-G-R – ZS-G-R

ZSuPáN – iSPáN hangváz: ZS-P-N – S-P-N                             /34 

Összesen: 4716 itt

 

Az azonos hangvázzal épülő, egyazon tárgykörön belüli azonos értelmet hordozó szavak száma 4716 szópár. Ehhez még a nemiségi kifejezéseknél 67 szópár, de még van rengeteg.

A szótár csak a magyar nyelv szavainak egy kisebb hányadát öleli föl. Tehát a nagyobb rész még nincs is itt.