SZEKTA

SZEKTA Valamely egyháztól, felekezettől elszakadt közösség. Pártban belső kis csoporti érdekek mentén szerveződők. [bérnyelvészet szerint: nemzetközi: latin]

A SZEKTA szó SZ.K – K.SZ gyökbővítmény: SZeK – KeSZ. Bár a szó ez alakban valóban nem magyar, mégis ősnyelvi gyök az alap, kiSZAKadt az addigi eredeti egészből, s egy újonnan KÉSZített féSZEKbe gyűjti követőit.

A KT hangcsoport – EKTA – a valahonnan kiváló szEKTA próbál dIKTÁlni, kiOKTAtni, mivel OKTOndinak látja az elhagyott szervezet vezetőit. Az új irányzat szOKTAtja a követőket az új követelményekhez.

A KT páros, mint K.T – T.K alvógyök: KeT – TeK,  hangjaival alkothatók a KÉT, KÖT TEKintély szavak. A SZEKTAjellegű szervezkedés legtöbb esetben KETSZAKadást, valamint erős kisközösségi KÖTődést eredményez. Ugyanakkor meghatározó  TEKintélyelv érvényesül.

A világ tele van SZEKTÁkkal. Nem csak vallási SZEKTÁk léteznek, hanem az élet terén bármely csoportosulásból – az államhatalom vezető szerveitől a legutolsó kis helység politikai csoportosulásáig – mindenhol dúl a SZEKTÁsodás.

Sok SZEKTA hasonló a buktához, teljes tartalmát csak a felbontás után lehet megismerni. Ez az oka, hogy némely SZEKTA – vallási, politikai stb. – tagjai TÚSZOKká, zsarolás áldozataivá válnak, képtelenek kiszabadulni, a korábban önként vállalt fogságukból.

SZeKTa – TúSZoK hangváz: SZ-K-T – T-SZ-K.

A KT – TK kapcsolat: a szeKTa más érdeKeT tart szem előtt, más célok után fuTKos, más módon oKTatja híveit, más példákra hivaTKozik, mint az, ahonnan kivált.

/*/ Tulajdonképpen – eredetét tekintve – a kereszténység is egy szekta, hiszen Jézus a Tízparancsra épülő mózesi törvényt betöltve, onnan vonta ki, távolította el követőit.

Továbbá a katolikus vallás is egy SZEKTA, mivel elSZAKadt, elvált az eredeti krisztusi tanítástól. Niceában megalkudott, behódolt az államnak, a hatalomnak, Konstantinnak. A krisztusi tanítás, hit alapvető, tiszta elveit elvetette a világi gazdagsággal kecsegtető, nép feletti uralom ellenében. Mára belőle is kiváltak SZEKTÁk százai