SZERELEM, erős töltetű élő ELEM

A szerELEMnél az ELEM kiemelés nem véletlen. A teremtés nyelvében, szavakba szövötten használati utasítás van mindenre. A szerELEM oly hatalmas erejű érző (érz – zer, szer, zűr) ELEMhalmaz, amelyet értELEM ellenőrzése alá kell rendelni, különben a testisége fertőbe, mocsokba, s végül őrületbe kergethet.

A Teremtő a Földbolygó élőkkel betöltését KETtős összetevő egyesülésével, együttműködő TÉKolásával tervezte meg. Ez okból hím- és neműre osztotta a szaporító feleket.

Ezt előbb a növény-, és állatvilág szaporításánál alkalmazta, KÉT elemhím- és nem – együttműködésével. Az ösztön vezette növény- és állatvilágban a nemek egymás iránti hatalmas, leküzdhetetlen vonzereje meghatározott időszakokban jelentkezik.

Az emberi faj szaporodását, az ember teremtésének továbbvitelét is KÉT személy együttműködő TÉKolásával indította el.

Előbb EGY teremtetett, utána MÁS. Ők KETten egyenként egymást, EGY a MÁSt egy+más szereTŐK. EgyüttTÉKolásuk (ték = tevékenység) eredménye a kis harmat, a harmadik. Ez a TÖKéletes, TÖK életes, KÉT életes folyamat kezdete.

A saját képére és hasonlatosságára teremtett, értELEMmel bíró EMBERnél e kapcsolatrendszert – a növény- és állatvilágét meghaladóan – sokkal szebbé, magasztosabbá, gyönyörrel telítettebbé tette. Egy határtalan erejű életre szóló, sőt örök életre szóló érzELEM alapjaira építette a KÉT fél közt kibontakozó szerELEM TÖKéletes együttlét átélését.

A szerELEM mélységében, szélességében, magasztosságában mérhetetlen kiterjedésű. Itt is jelen van az ösztöni érzELEM ereje, de a józan értELEM alá rendelten. A szerELEM fontosságban hasonló a létfontosságú élELEM szóhoz, amely fizikailag a sejtekbe beépülő, a boldog élet fenntartásához szükséges, nélkülözhetetlen élet-ELEM.

A szerELEM is sejtekbe, génekbe beépülő ELEM. Ilyen mérhetetlen erejű érzelemözönhöz használati utasítás kell, mivel ez mindKÉT félbe külön-külön beépített, az egész élet SZERére, sorára, SZORosan összekapcsoló, sorsukat meghatározó ELEM.

Így hát, ÉRtelmes, értő ELMÉs embERként, az ERős ÉRzelmet KULCS alatt kell tartani, mert könnyen elhERdálódik.

Ezt az ERős KULCSot, mint rendszert ERKÖLCSnek nevezzük.

Aki tisztességes akar maradni, ne hERdálja, ne KÖLCSE el, ne váltsa apróra ezt a KÖLTSégében ÉRtékes KULCSot, mert az ERKÖLCS és BECSÜLET csak egyszer eladható, s azzal örökre elveszhet!

A SZER ELEM hatványozódó, E alapú SZORzati Erő, az Egyén tEsti-lElki világába tEljEsEn beépülő. Felhangoló, ihlető, felhajtó ELEM, erőteljes vonzó hatásként, vonzALOMként, egy ALOMra vonzó.

Ez a házasság.

Igazi mély SZERELEM bűvöletében, testi távollétnél is szinte önmagukban érzik egymás lényét.

Hütlen félnél a magasztos érzELEM elmúlta után a SZER ELEMnek minden töltete kihuny, nULLÁra süllyed.

A hű szerELMEs, ha csalódik, lelkileg megBILlen, elveszítheti ELMÉje egyEnsúlyát, elborul, valóban megbolondul. Ősnyelven a SZERELEM másik neve: DILI volt.

A csalódott SZERELMES hatalmasat zuhan, az érzELEM felhők fölé EMELő magasságból, az édes ÁLOMi házas ALOMról a fájdALOM feneketlen mélységébe.

A fájdALOM ereje egyenlő a szerELEM töltetének erejével.

A fájDALOM szóban a szerelmi csalódás ihlette rengeteg DAL gondolata is érződik.

Ha csak az ALOM varázsa vonz, elkezdeni sem kell.